Sunteți pe pagina 1din 4

Conf. dr.

Daniela 2018-2019

PROIECT

Repere

teoria instruirii (disciplina: )

Prerechizitele
necesare ◘ ctiv- ;

Obiectivele La finalul
◘ , utilizând limbajul propriu,

Sarcina/ sarcinile de ◘ s

◘ s

Modalitatea/ Pentru a-
rofesorul va formula, cu abilitate,
sprijinire a elevilor în , din partea .
demersurile lor Profesorul va stabili
cognitive/ de de la simplu la complex, de la particular la general,
la greu
(exemplificare :

Profesorul poate adresa î

Se inventariaz pe baza
:
Conf. dr. Daniela 2018-2019

E: Trebuie s prelucrez materialul,


aceste aspecte.

P: E

P: De ce cu culoare?
-

constituie un aspect princip


secundare.
e / intervin?

pe termen lung.

organizate.

fel.

acolo.
Dezordinea din

exemplu?
-
Conf. dr. Daniela 2018-2019

mai mici pe care le parcurg progresiv.

P:

foarte bine
P: De ce?
E: Pentru c
î
-un limbaj accesibil acestuia. Uneori,

bine.

P: De ce?
E: Confruntarea diferitelor scheme cognitive
interpretare) în cadrul unui grup, ne ajut
co
un eventual
conflict cognitiv.
E: Eu, c nou, const
metafora?

dau
onal noului concept.

aspecte. Pentru a-

, asociind între ele diverse lucruri, altele

contexte diferite. De ce depinde acest lucru?


E:
at, de cât de complex este
ceea ce trebuie
Conf. dr. Daniela 2018-2019

-un exemplu?
E: lt cuvinte într-

mai complexe

unele lucruri

ia, facând apel astfel la procesele cognitive,


mai mult sau m
ie). P /
-
trei mari modele de gândire

(Cursul poate continua cu aprofundarea mecanismelor specifice acestor trei


paradigme, cu utilizarea altor metode didactice.)
rofesorul nu va respinge

el) - -
argum Profesorul va

paradigma la care acestea fac referire.


De asemenea, profesorul va acorda timp de gândire suficient pentru elaborarea

corect.

Bibliografie:
1.
2. Cerghit, I. (2006). -a. I