Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

Profesor:Cojocaru Cristina
Liceul Teoretic Ciuciulea
Obiectul:Geografia Republicii Moldova
Clasa: a VIII-a
Subiectul lectiei: Unitatile de relief
Tipul lectiei: lectie mixta

Competente specifice:
Utilizarea terminologiei ştiinţifice pentru prezentarea unei informaţii
geografice
Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice
Subcompetente:
Caracterizarea unitatilor de relief dupa algoritm
Obiective operationale;
-Sa defineasca notiunile unitate de relief,podis,cimpie
-Sa caracterizeze principalele unitati de relief dupa algoritm
-sa identifice pe harta de contur unitatile de relief ale Moldovei
Resurse procedurale analiza desenelor schematice, analiza hărții,
conversația euristică, exerciții de orientare și identificare a unor elemente pe
hartă, lucrul în perechi,
Evaluare: Ce dovezi există că elevii au învățat lecția?
De conținut: răspunsurile la întrebări, rezolvarea fișei de lucru
De utilizare a operațiilor gândirii: analiza și comparația după anumite criterii
a unor elemente pe desene, identificarea unor
Material bibliografic: manualul scolar,harta fizica a Republicii Moldova

1
II. Structura organizatorica si metodica
Momentel Activitatea profesorului Activitatea Strategii Evaluar
e lectiei elevului didactic e
e
Moment Noteaza absentii, pregateste Pregatesc caietele Observat
organizato materialele pentru lectie si manualele ia
ric
Evocarea Adreseaza elevilor intrebari Sunt atenti si Conversa Orală
din lectia anterioara privind răspund: tia
Procesele de formare a 1. Totaliataea
reliefului neregularitatilor
1 Ce este relieful? de la suprafata
2 Care sunt procesele de pamintului.
formare a reliefului? 2. Exogene si
3 Prin ce se caracterizeaza endogene
procesele endogene? 3. Ele au loc in
4 Dar cele exogene? interiorul
De cite tipuri sunt scoartei terestre
procesele exogene? 4. Apar in urma
Enumerati citeva masuri actiunii
de combatere a proceselor factorilor
exogene? externi
5. De 4
tipuri:erozional
e,fluviale,gravit
ationale si
carstice
6. Valorificarea
rationala a
padurilor,fisiilo
r
foretiere,terenu
rilor agricole.
Care sunt formele de relief ce Dealuri Conversa Orala
se intilnesc la noi in Cimpii,vai,ripi ția
localitate? hirtoape
Realizarea Noteaza pe tabla titlul lectiei Noteaza în caiete
2
sensului unitatile de relief”si si sunt atenti
precizeaza obiectivele ce
urmează a fi dobândite pe
parcursul lecției.
O1 In baza textului din  Unitate de analiza
manual si a dictionarului relief-teritoriu Lucrul raspunsu
definiti notiunile de unitate care se cu rilor,
de relief,podis ,cimpie delimiteaza de manualul stimulare
alt rezumare a
teritoriuprintr- a in participa
un ansamblu de perechi rii
forme de relief elevilor
si caracteristici
commune.
 Podis- Formă
O2 Se imparte clasa in 3 complexă de
echipe.Fiecare echipa va relief, de mare
avea de caracterizat o unitate întindere,
de relief dupa algoritm aproape plană,
-pozitia fizico-geografica situată la o
-altitudinea maxima altitudine
-grade de fragmentare relativ ridicată
-procesele de modelare a şi străbătută de
reliefului prezente văi prelungi. Lucrul
I echipa-Podisurile si  Cimpie-forma cu
cimpiile Moldovei de complexa de manualul
nord. relief ce Lucrul in In scris
II echipa-Podisurile cuprinde grup si orala
Moldovei Centrale altitudini de la Caracteri
IIIechipa-Cimpiile si 100 la 300 m zarea
podisurile Moldovei de  Scriu dupa
sud algoritmul in algoritm
caiete,citesc
textul din
manual si
raspund la
intrebari
3
Reflexia Elevii sunt rugați să Completează harta
completeze cu ajutorul hartii de contur Dezbater
din manual si a atlasului e frontală
geografic harta de contur ce
reprezinta unitatile de relief
ale echipei vecine.
E 1_E 2
E 2_E 3
E3_E 1
Extensia notarea
Exercitiul 3 pag 34 elevilor

4
5