Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE FINALA , Disciplina CHIMIE , clasa a VIII-a

Numele si prenumele elevului

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 90 de puncte .
Din oficiu se acordă 10 puncte
Timpul efectiv este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)


1. Scrieţi pentru substanţele de mai jos cate o importanţă pentru viaţa de zi cu zi:

a. hidroxidul de calciu
b. acidul clorhidric
c. hidroxidul de sodiu
d. clorura de sodiu – sarea de bucătărie
12 pcte
2. Notaţi 4 proprietăţi fizice ale oxigenului.

8 pcte
3. Completaţi tabelul de mai jos trecând următoarele substanţe în rubrica
corespunzătoare: HCl, CaO, H2SO4, Al2O3, NaCl, CO2, HI, NaHSO4, CaCl2, HNO3.
25pcte
Denumirea substanţei Hidracid Oxiacid Oxid Baze Săruri

PARTEA II (45 de puncte)


4. Se dă următoarea reacţie chimică:

Na + HCl → NaCl + H2

Se cere:
a. tipul reacţiei 4pcte
b. egalaţi reacţia chimică 9pcte
c. notaţi reactanţii şi denumirea lor 8pcte
d. notaţi produşii de reacţie şi denumirea lor 8pcte
e. calculaţi cantitatea de natriu necesară , ştiind că din reacţie au rezultat 58 g de
NaCl 10pcte
f. calculaţi numărul de moli de sodiu. 6pcte