Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 3

Diagnosticarea ”inteligenței emoționale” după Hall

Scalele: informare emoțională, dirijarea emoțiilor, auto-motivare, empatie, recunoașterea


emoțiilor altor persoane.

Scopul testului:
Metodica este propusă pentru depistarea capacității de înțelegere a relațiilor persoanei,
reprezentate prin emoții și dirijarea sferei emoționale pe baza deciziilor luate. Ea constă din 30
afirmații și conține 5 scale:

1. Informare emoțională;
2. Dirijarea cu propriile emoții (mai curînd capacitatea de a nu fi intolerant sau rigid
emoțional);
3. Auto-motivare (mai curînd libera dirijare cu emoțiile proprii, cu excepția pct. 14);
4. Empatie;
5. Recunoașterea emoțiilor altor persoane (mai curînd capacitatea de a influența starea
emoțională a altor persoane).

Instrucțiuni la test:
Mai jos vi se vor propune niște afirmații, care într-un fel sau altul reflectă diverse laturi ale vieții
Dvs.. Vă rugăm, punctați fiecare afirmație în partea dreaptă, în dependență de aprecierea
răspunsurilor Dvs.:

 Categoric nu sunt de acord (-3 pct.)


 În general nu sunt de acord (-2 pct.)
 Parțial nu sunt de acord (-1 pct.)
 Parțial sunt de acord (+1 pct.)
 În general sunt de acord (+2 pct.)
 Sunt de acord categoric (+3 pct.)

Testul:
1. Pentru mine atît emoțiile negative, cît și cele pozitive servesc drept sursă de cunoștință cu
referire la modul cum să acționez în viață
2. Emoțiile negative mă ajută să înțeleg ce ar trebui să modific în viața mea
3. Sunt calm(ă) cînd simt presiune din exterior
4. Sunt capabil(ă) de a urmări modificările emoțiilor mele
5. Cînd este necesar pot fi liniștit(ă) și concentrat(ă), pentru a acționa în conformitate cu
cerințele vieții
6. Cînd este necesar pot să trezesc în mine un larg spectru de emoții pozitive, precum
veselie, bucurie, dispoziție bună interioară și umor
7. Sunt atent(ă) la faptul cum mă simt
8. După ce ceva mă indispune, pot ușor să-mi controlez emoțiile
9. Sunt capabil(ă) să ascult problemele altor persoane
10. Nu sunt blocat(ă) pe emoții negative
11. Sunt sensibil(ă) la necesitățile emoționale ale altor persoane
12. Pot avea efect calmant asupra altor persoane
13. Mă pot impune iar și iar să stau în fața obstacolelor
14. Mă stărui să am o atitudine creativă față de problemele vieții
15. Reacționez adecvat la dispozițiile, impulsurile și dorințele altor persoane
16. Pot trece ușor în starea de calm, gătință și concentrare
17. Cînd timpul îmi permite, atrag atenția emoțiilor negative și încerc să înțeleg care ar fi
problema
18. Sunt capabil(ă) să mă calmez rapid după un eveniment care m-a indispus neașteptat
19. Cunoașterea emoțiilor mele adevărate este importantă pentru a mă menține ”în formă”
20. Înțeleg bine emoțiile altor persoane, chiar dacă ei nu le exteriorizează
21. Pot recunoaște cu ușurință emoțiile după expresia facială
22. Pot ignora cu ușurință emoțiile negative, cînd trebuie să acționez
23. În timpul comunicării recunosc cu ușurință semnele, care indică necesitățile altor
persoane
24. Oamenii mă consideră un bun cunoscător de emoții ale altor persoane
25. Oamenii, care își conștientizează emoțiile sale adevărate, pot mai ușor dirija cu propria
viață
26. Sunt capabil(ă) să ridic dispoziția altor persoane
27. Oamenii se pot sfătui cu mine în chestiuni de relaționare interpersonală
28. Pot să mă ”pliez” cu ușurință pe emoțiile altor persoane
29. Ajut altora să-și folosească impulsurile sale pentru atingere scopurilor personale
30. Pot să mă ”deconectez” ușor de la retrăirea neplăcerilor
Prelucrarea și interpretarea rezultatelor testului:

Cheia testului:

Scalele Întrebările
Informare emoțională 1, 2, 4, 17, 19, 25
Dirijarea propriilor emoții 3, 7, 8, 10, 18, 30
Auto-motivare 5, 6, 13, 14, 16, 22
Empatie 9, 11, 20, 21, 23, 28
Recunoașterea emoțiilor altor persoane 12, 15, 24, 26, 27, 29

Nivelurile inteligenței emoționale parțiale în conformitate cu semnul rezultativ:

 14 și mai mult – înalt


 8-13 – mediu
 7 și mai puțin – scăzut

Nivelul integrativ al inteligenței emoționale, cu luare în considerație a semnului dominant se


stabilește în baza următorilor indici cantitativi:

 70 și mai mult – înalt


 40-69 – mediu
 39 și mai puțin – scăzut