Sunteți pe pagina 1din 2

Nume.................................. Data.....................

Clasa a 7 a
Evaluare unitatea 2
Structuri în textele epice

SUBIECTUL I

“Stătea stâlp acolo, în acele zile grase și vesele, un răzăș străin, care mie îmi era drag foarte, închina oala
cătră toate obrazele, asculta cu ochii duși cântecele lăutarilor și se lua la întrecere până și cu moș Leonte la
tâlcuirea tuturor lucrurilor de pe lumea asta. Era un om înalt, cărunt, cu fața uscată și adânc brăzdată, în jurul
mustății rușinate și la coada ochilor mititei, pielea era scrijelată în crețuri mărunte și nenumărate. Ochiul lui era
aprig și neguros, obrazul cu mustața tușinată părea că râde cu tristeță.
Îl chema Ioniță comisul. Dumnealui Ioniță comisul avea o pungă destul de grea în chimir, sub straiele de
siac sur. Și venise călare pe un cal vrednic de mirare. Era calul din poveste, înainte de a mânca tipsia cu jar.
Numai pielea și ciolanele! Un cal roib, pintenog de trei picioare, cu șaua naltă pe dânsul, neclintit într-un dos de
părete, cu mănunchiul de ogrinji sub bot.
«Eu aici îs trecător ... cuvânta, cu oala în mână, dumnealui Ioniță comisul; eu încalic și pornesc în lumea
mea ... Roibu meu îi totdeauna gata, cu șaua pe el ... Cal ca mine n-are nimeni ... Încalic, îmi plesnesc căciula
pe-o ureche și mă duc, nici nu-mi pasă ...»
De dus însă nu se ducea. Stătea cu noi.
- Într-adevăr ... Îi răspunse într-un rând moș Leonte; cal ca al dumitale nu se găsește să umbli nouă ani,
la toți împărații pământului! Numai pielea lui câte parale face! Când mă gândesc, m-apucă groaza ...
Comisul Ioniță zâmbi fără veselie, în mustață-i tușinată și aspra, pe când noi cei de față, gospodari și
cărăuși din țara-de-Sus, ne șsezăm în juru-i pe butuci și pe proțapurile carelor, cu bărbiile înălțate și cu ochii
rotunzi. Ancuța cea tânără sta în prag, rezemată de ușor; și-o bătea soarele de toamnă pieziș, aurindu-i jumătate
de obraz, în vale, aproape, sticlea Moldova printre zăvoaie, și departe se prevedeau munții, - talazuri de cremene
sub pâclele albastre.
Calul cel slab al răzățului, din coasta hanului, simțind tăcere în preajma, necheza deodată subțire și rânji
înspre noi ca un demon. Ancuța își întoarse ochii sprâncenați spre el, înfricoșată și uimită.
- Aha! vorbi comisul; iaca așa râncheza și râdea și iapa cea bătrână Acu ea, cine știe, poate-i ochi ori dinte de
lup, dar râsul ei tot trăiește, și se sparie de el altă Ancuță.
(Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu)

1. Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele și expresiile subliniate:închina,se lua la întrecere, cuvânta, se
sparie, imi plesnesc căciula pe-o ureche , zâmbi 6p
2. Scrie două locuțiuni / expresii care să conțină verbul „a lua” 6p
3. Identifică in text, câte un verb pentru fiecare conjugare (patru verbe). 6p
4. Construiește enunțuri în care verbul a construi să fie, pe rând, la toate diatezele. 6p
5. Alcătuieste propoziții în care verbul a auzi să aibă valoare personală, respectiv reflexiv -impersonală.6p
6. Extrage din text o enumeraţie şi un epitet. 6p
7. Explică in 3-5 rânduri semnificaţia secventei: Ochiul lui era aprig și neguros, obrazul cu mustață tușinată
părea că râde cu tristeța. 6p
8. Precizează modul şi timpul verbelor: stătea, râde, răspunse, să umbli. 6p
9. Menționează moul de expunere utilizat. . 6p
10. Rezumă textul de mai sus in 5-7 rânduri 8p

SUBIECTUL al II LEA 16 puncte


Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să argumntezi că textul Iapa lui Vodă de
Mihal Sadoveanu . În compunerea ta, trebuie:
În compunerea ta, trebuie:
– să prezinţi două trăsături ale genului epic;
– să ilustrezi aceste trăsături cu exemple din text;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi
vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)
OFIC IU: 1O PUNCTE
Barem de corectare si notare

Partea I- 52p

1. cate 1p pt precizarea fiecarui sinonim contextual închina- cinstea ,se lua la intrecere- se intrecea, cuvânta-
vorbea, se sparie- se teme, , imi plesnesc caciula pe-o ureche- imi asez, zâmbi -surase 1px6=6p
2. cate 3p pt scrierea a două locuțiuni / expresii care să conțină verbul a lua ( a o lua la sanatoasa, a o lua din
loc, a o lua la picior, ) 3px2=6p
3. cate 1,5p pt fiecare verb corect(statea, era, a parea, a rade ). 1,5p x4=6p
4. cate 2p pt fiecare enunt in care vb. ,,a construi" este la diatezele invatate 2px3=6p
5. cate 3p pt fiecare enunt in care vb.,, a auzi" are valoare personala( El audee bine de la distanta.) si reflexiv -
impersonală( Se aude ca nu iti place scoala.) 3px2=6p
6. cate 3p pt extragerea din text a unei enumeratii si a unui epitet. 3px2=6p
7. 6p pt explicarea corecta, coerenta a secventei date/ 2p pt explicare superficiala, ezitanta/ 1p pt incercare de
explicare 6p
8. cate 0,75 p pentru precizarea modurilor si timpurilor corecte: stătea- indicativ, imperfect, , râde-indicativ,
prezent, răspunse indicativ, perfect simplu, să umbli- conjunctiv, prezent 6p=0,75p
9.alternanta, inlantuirea 3px2=6p
10. realizarea rezumatului.8p/4/ 2/0p 8p

SUBIECTUL al II LEA–16 puncte


– câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două trăsături ale personajului, prin valorificarea textului dat
2 x 2 p. = 4 puncte
câte 1 punct pentru numirea oricăror două trăsături ale personajului – 2 x 1 p. = 2 puncte
câte 1 punct pentru exemplificarea fiecărei trăsături numite – 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 4 puncte pentru ilustrarea a două modalităţi de caracterizare folosite în text, prin câte o
secvență comentată 2 x 4 p. = 8 puncte
câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două modalităţi de caracterizare a personajului,
utilizate în text – 2 x 1 p. = 2 puncte
câte 3 puncte pentru ilustrarea fiecărei modalităţi de caracterizare menţionate, prin câte o secvenţă
comentată: comentare nuanțată – 3 p.; comentare schematică – 2 p.; simpla transcriere a unei secvenţe – 1 p.
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2 p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

OFICIU: 1O PUNCTE