Sunteți pe pagina 1din 1

STATUTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

Extras din ACORDUL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI


Ai proprietarilor din condominiul situat în localitatea Timișoara, str. J.N. Preyer nr. 31

2. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII:
2.4. Proprietatea comună include toate părțile din condominiu, care nu sunt părți dintr-un
apartament sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință. Toate aceste părți formează
obiecte ale coproprietății forțate, adică a stării de indiviziune forțată și perpetuă, destinată a fi
utilizată în comun de proprietari.
Proprietatea comună include următoarele: terenul aferent construcției, în suprafață totală de
922 m2, fundațiile, fațada, intrările, suprafața exterioară a zidurilor de perimetru ale proprietății
individuale, casa scării, luminatoarele, instalația de apă și canal, instalația de electricitate, gaz de
la punctul de branșament sau racordare la rețeaua stradală (exclusiv acesta) până la punctul de
racord al apartamentului sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, spălătoria,
subsolul tehnic, podul, acoperișul.
4. RESTIRCIȚII PRIVIND FOLOSINȚA ȘI CONSTRUCȚIILE:
4.2. Proprietatea comună se află în grija tuturor proprietarilor care participă, proporțional cu
cota-parte indiviză de proprietate la întreținerea și repararea ei.
5. ADMINISTRAREA, SANCȚIUNI ȘI REGULI INTERNE:
5.2. Nici un proprietar de apartament sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință nu va
fi exceptat de obligația de a contribui la cheltuielile comune, ca urmare a renunțării la folosirea
unei părți din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau spațiului cu altă destinație
decât aceea de locuință, sau în alte situații.
5.4. Fiecare proprietar, chiriaș sau ocupant al unui apartament sau spațiu cu altă destinație decât
aceea de locuință se va conforma regulilor prezentului acord de asociere, regulilor și
regulamentelor asociației de proprietari, precum și hotărârilor și rezoluțiilor adoptate legal de
către asociație.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Acordul de asociere și Statutul de organizare și funcționare al asociației de proprietari fac parte
din actele legale ale asociației și au fost semnate de toți proprietarii de la data asocierii.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Extras din LEGEA nr. 230/2007, actualizata 2016, privind înființarea, organizarea si
funcționarea asociațiilor de proprietari, actualizata prin Legea 34/2015 si Legea 277/2015
Art. 16: (1) Proprietarii sunt obligați să ia masuri pentru consolidarea sau modernizarea clădirii,
pentru reabilitarea termică și eficiența energetică, potrivit prevederilor legale.