Sunteți pe pagina 1din 1

NR.

_____________DATA_______________

CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINTE DE VENIT

Subsemnatul (a) ___________________________CNP________________________cu

domiciliul fiscal in _____________________str.__________________nr.____bl____ap____,


poserorul documentului de identitate seria______nr._______________eliberat de__________

__________________________solicit eliberarea unei adeverinte privind situatia veniturilor


impozabile pe anul _________pentru a servi la _____________________________________

NUMELE SI PRENUMELE, SEMNATURA,

S-ar putea să vă placă și