Sunteți pe pagina 1din 36

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE AL ROMÂNIEI

EXTENSIUNE UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI LA BĂLȚI


FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Proiect la management :
Analiza întreprinderii

Coordonator științific,
Prof. univ.
Studenți Postovan Veaceslav
Obadă Nicolaie
Mateescu Valeria

BĂLȚI
2018
CUPRINS
INTRODUCERE .................................................................................................................3

1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT ...............................................................................4

1.2 Eficacitatea și eficiența în management ....................................................................4

1.3 Categorii de manageri și principalele aptitudini. .......................................................5

1.4 Rolurile managerilor ..................................................................................................6

2 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI ETICA AFACERILOR ....................................7

2.1 Elementele culturii organizaționale ...........................................................................7

3 MEDIUL EXTERN ȘI INTERN AL COMPANIEI ........................................................8

3.1 ANALIZA S.W.O.T ................................................................................................12

3.2 Misiunea comapniei Coca-Cola este de a: ...............................................................13

3.3 Strategii de promovare a brand-ului Coca-Cola ......................................................14

4 PROCESUL DECISIONAL ...........................................................................................15

5 ORGANIZAREA ȘI STRUCTURAORGANIZATORICĂ DE MANAGEMENT ......16

6. ACTIVITĂȚI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ......................19

6.1 Recrutarea personalului ...........................................................................................20

6.2 Analiza postului .......................................................................................................21

6.3 Fișa de post – Manager ............................................................................................22

6.4 Menținerea și dezvoltarea resurselor umane ............................................................26

7. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII.............................................................................27

8. MOTIVAȚIA ÎN MUNCĂ............................................................................................28

9. LEADERSHIP ...............................................................................................................29

10. COMUNICARE ȘI SISTEME INFORMAȚIONALE ÎN MANAGEMENT ............32

11. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ....................................................................32

12. CONTROLUL MANAGERIAL .................................................................................34

Concluzii ........................................................................................................................35

2
INTRODUCERE
Coca-Cola este cea mai populară şi cea mai bine vîndută băutură răcoritoare din istorie şi
de asemenea cel mai cunoscut produs din lume.
Produsul care a dat lumii gustul cel mai cunoscut s-a născut în Atlanta, statulGeorgia, la
data de 8 mai 1886. Dr. John Styth Pemberton, un farmacist local, a produs, conform legendei,
siropul Coca-Cola într-un vas de aramă pe un trepied, încurtea din spatele casei sale. Socotind că,
cei doi C vor arăta bine în reclame, Frank Robinson, partenerul şi contabilul farmacistului
Pemberton a sugerat numele şi a scris marca înregistrată Coca-Cola.
Primul anunţ publicitar pentru Coca-Cola a apărut curând în The Atlanta journal. Acesta
invita oamenii însetaţi să încerce noua şi populara băuturăcarbonatată. În timpul primului an,
vânzările au atins în medie, modesta cifră de nouă porţii pe zi.
La data de 1 mai 1889, Asa Candler a publicat o reclamă de o pagină în TheAtlanta
Journal, şi a declarat firma sa ca singurii proprietari ai Coca-Cola...Delicios. Răcoritor. Antrenant.
Tonic.Titlul exclusiv de proprietate pe careDl. Candler nu l-a obţinut de fapt decât în 1891, era în
valoare de 2.300 dolari. În anul1892, flerul de comerciant al D-lui Candler a impulsionat vânzarea
de sirop Coca-Cola făcând-o să sporească de aproape zece ori.
Împreună cu fratele său, John S. Candler, cu Frank Robinson, fostul partener al lui John
Pemberton şi alţi doi asociaţi, domnul Candler a format o corporaţie cu numele de The
Coca-Cola Company.Capitalul iniţial a fost de 100.000 dolari.
Marca înregistrată Coca-Cola, folosită pe piaţă din anul 1886, a fost înregistrată la Biroul
de Investiţii al Statelor Unite la data de 31 ianuarie 1893.Compania Coca-Cola este leader-ul
mondial în producţia de băuturi răcoritoare. Cu ajutorul celui mai mare sistem de producţie şi
distribuţie, Compania vinde mai multde o cantitate dublă faţă de cel mai apropiat concurent al său.
Coca-Cola este băutura răcoritoare a lumii care este savurată de sute de milioane de ori pe zi de
oamenii de petot Globul. Coca-Cola reprezintă povestea unor momente speciale. Ea a devenit
familiară şi universală prin publicitatea unică făcută de domnul Candler şi prin viziunea domnului
Woodruff datorită căreia a fost de ajuns să întinzi mâna ca să poţiobţine o Coca-Cola.
În decursul a peste un secol de schimbări şi păşind într-o nouă eră care promite şi mai
multe schimbări, Coca-Cola rămâne un simbol fără vârstă al băuturilor răcoritoare de calitate.

3
1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT

Începînd cu secolul XlX, conceptul de management a început să fie considerat ca o


activitate distinctă , desfășurată pe diferite niveluri ierarhice.Astfel managementul reprezintă
stiinţa de a conduce munca altora. Ca stiinta, managementul s-a cristalizat relativ recent ca răspuns
la stringentele necesității ale practicii sociale.
Managementul unei afaceri studiază procesele și relaţiile de management în vederea
descoperirii legilor, a principiilor care le guvernează, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici
şi modalităţi de conducere de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii. Ca urmare
,esenta managementului firmei Elcom Internațional o reprezinta studiul relatiilor si procesele de
management. În urma acestui studiu se determină esenșa fiecaruia ,se determină modalitățile
principale ce determină realitatea scopului final acordînd o importanță scăzută aspectelor mai puțin
importante în realitatea scopului firmei.
Un rol major îl are pe baza experientei personale a fiecărui manager, conceperea de sisteme
,tehnici, metode și proceduri de management pentru firma ca sistem dar și pentru fiecare din
componentele sale importante.
Managementul ce se aplică în cadrul firmei este componenta cea mai importantă în
condițiile economiei de piață funcționale. Această importanță este determinată de 2 cauze:
• firma reprezintă veriga de bază a oricărei economii naționale ce determină valori de
întrebuițare și valori produselor și serviciilor create ce implică un număr mare de populație
indiferent de nivelul de dezvoltare a țării din care provine ;
• cristalizarea știintei managementului ce are ca obiect firma, influența directă asupra
populației active dintr-o țară.
Managementul firmei este o disciplină economică de sinteză ,caracterul economiei provenit
din necesitatea creșterii competitivității economice. Are un caracter multidisciplinar datorită
înglobării cunoștințelor economice, sociologice,psihologice, juridice,statistice ce sunt utile într-o
manieră specifică reflectată de cunoștințele pe care le-a dobîndit fiecare manager.
Ultimile 2 decenii au marcat apariția unei tendințe denumită ecomanagement determinată
de reevaluarea calității,introducerea și respectarea naturii astfel încît rezultatele firmei să nu
genereze efecte manageriale în mediul înconjurator.

1.2 Eficacitatea și eficiența în management

Cele doua viziuni, eficiența și eficacitatea, ne dau imaginea muncii managerial.


Eficiența reprezentînd o măsură a companiei Coca-Cola care constă din lucrurile pe care le fac

4
într-adevar foarte bine echipa companiei și se referă la relația dintre inputuri și outputuri.
Compania Coca-Cola încearcă să folosească cît mai bine și cît mai productiv resursele organizație
pentru a atinge obictivele stabilite. Eficiența este apreciată și prin analiza urmatoarelor aspecte
care mereu sunt prezente la compania Coca-Cola :
1. Dinamismul conceperii și realizării acțiunilor, atît la nivelul conducerii de
management, cît și la nivel de executanți.

2. Creativitatea individuală și colectivă a personalului – studiul gradului de innoire


al produsului, a inovațiilor succesive în produs, a invențiilor.

3. Atașamentul personalului față de firmă, măsura în care acesta se identifică cu


cultura sa organizațională.

Eficacitatea companiei Coca-Cola fiind capacitatea managerilor de a stabili cele mai


adecvate obiective și capacitatea întreprinderii activităților necesare pentru realizarea lor.

1.3 Categorii de manageri și principalele aptitudini.

Sistemul Coca Cola are peste 650.000 de angajati în întreaga lume reprezentînd salarii
în valoare de peste 7 miliarde dolari si circa 2300 de angajați în România.
Persoanele aflate în posturi de conducere în cadrul Companiei Coca-Cola sunt cetățeni
români, care au ocupat funcții mai mici în cadrul Companiei, dar profesionalismul de care au dat
dovadă i-a propulsat in funcții cu răspundere mai mare.
Managerii aflați în fruntea departamentelor: vînzări, producție, depozit, personal sunt de
asemenea persoane care au avansat pe scara ierarhică datorită profesionalismului de care au dat
dovadă.
Structura și organizarea firmei este foarte flexibilă, pentru a fi eficientă in situații
diferite. Fiecare manager iși pregătește și susține înlocuitorii. Cu cît structura devine mai
complexă, iar personalul mai experimentat, tot mai multe decizii, tinînd de activitățile zilnice, sunt
luate la baza piramidei.
Compartimentul marketing al Companiei Coca-Cola Bucuresti este direct subordonat
diviziei marketing pentru Romania al The Coca-Cola Company. Personalul departamentului de
marketing are o medie de varsta de 26 ani. Directorul de marketing coordoneaza activitatea
întregului departament ținînd legatură cu Coca-Cola Molino și celelalte fabrici. De asemenea, ține
legatură cu toți furnizorii și clienții importanți. Coordonatorul promoțiilor și activităților Trade
urmărește parcurgerea tuturor pașilor în organizarea campaniilor promoționale, precum și de
implementare a programelor:

5
- RSP (respectarea preturilor recomandate) - prețuri stabilite pentru maximizarea
profiturilor clienților;
- PBS (secții permanete de băuturi răcoritoare);
- VIP (clubul celor mai importanți clienți ai Companiei);
- Global Score (programul de monitorizare a execuției în piață)
Coordonatorul pentru evenimete speciale, sponsorizări și sampling organizează și
urmărește desfășurarea în bune condiții a evenimentelor speciale și sponsorizări efectuate de Coca-
Cola, precum, și de acțiunile de sampling (oferirea gratuită a produselor Coca-Cola pentru a crește
încrederea clienților în aceste produse). Are în subordine 3 merchandiseri. Coordonatorul pentru
mujloace fixe monitorizează distribuția mijloacelor fixe în piață: frigidere, lazi, rafturi, semne
luminoase, coordonand: 2 frigotehnisti care se ocupă de repararea echipamentelor frigorifice și a
semnelor luminoase și distribuția echitabilă (în funcție de vînzări) a mijloacelor fixe.
Merchandiserii participă la toate acțiunile organizate ale departamentului marketing:
sponsorizări, sampling-uri, pregătirea vizitelor, survey-uri (verificarea activității în piață), precum
și la merchantizarea produselor în piață.

1.4 Rolurile managerilor

Managerii se detașează de restul angajaților prin rolul pe care-l dețin în


întreprindere,implicit prin responsabilitatea sporită. Într-o manieră simplificată rolurile lor pot fi
prezentate astfel:

Rol interpersonal:
 simbol:reprezintă organizația in exteriorul acesteia

 liant:menține contactul cu oamenii dinăuntrul și dinafara organizației;

 lider:angajează,pregatește,motivează,evaluează și apreciază subordonații;

Rol informațional:
 de monitor:colectează și analizează date;

 de distribuitor:transmite informațiile în rîndul angajaților;

 de purtător de cuvînt:face publice informațiile despre întreprindere în exterior;

Rol decisional:
 întreprinzător:innovează,selectează inițiativele;

 responsabil cu îndepărtarea perturbațiilor:soluționează problemele nerutiniere;


6
 negociator:asigură condiții favorabile de lucru pentru alții.

Masura în care managerii știu să-și îndeplinească toate aceste roluri,cumulate, da valoarea
lor.Valoarea managerilor are o influență puternică asupra climatului,deoarece se reflectă în stilul
de conducere adoptat și practicat,pe de o parte,și în spiritul de organizație pe de altă parte.

2 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI ETICA AFACERILOR


Cultura organizațională reprezintă modul specific de gîndire, simțire și acțiune pe care
oamenii dintr-o organizație l-au învățat ca urmare a ansamblului de proceduri concepute de
manageri, dar și a influenței mediului social în care au trăit și s-au format.
Cultura organizațională a companiei Coca-Cola poate fi analizată prin cîteva dimensiuni:
1. Indicile distanței față de putere reflectă gradul în care oamenii din firma
respectivă percep inegalitatea socială. În companie există o ierarhie, care reflectă importanța
rolurilor din cadrul organizatiei și nu reflectă inegalitate dintre diferite trepte ierarhice. Managerii
inferiori, dînd dovadă de profesionalism pot fi promovați în carieră. Managerul general realizeaza
un leadership participativ.
2. Individualismul ridicat, care presupune că angajarea si promovarea noilor angajați
are loc doar pe bază de aptitudini și reguli impersonale. În cadrul companiei Coca-Cola drepturile
angajaților au o importanță mare în desfășurarea activității. Angajații sunt orientați mai mult spre
realizarea sarcinilor, decît spre stabilirea relațiilor interpersonale
3. Masculinitatea presupune diferențierea clară a rolului social al sexelor,
accentuează nevoia de afirmare de sine, de succes profesional și material. În cadrul companiei
femeile sunt tratate egal cu bărbații în toate aspectele, adică sunt departamente care sunt conduse
de către femei și care au succes.
4. Prevenirea incertitudinii scăzută, ceea ce presupune adaptare la schimbări,
toleranță față de comportamentele ce se abat de la norme și susținerea ideilor inovatoare, acestea
permițînd firmei să fie una de succes pe piață. Apar diferite situații care necesită să fie rezolvate
la moment și sunt tolerate opinii variate.

2.1 Elementele culturii organizaționale

Valorile: Coca-Cola Hellenic Group, s-a angajat să respecte șase valori centrale, precum
și comportamentele care le susțin și care definesc modul în care lucrează zi de zi. Totul pornește
de la valori; ele sunt ADN-ul companiei și sunt esențiale pentru succesul viitor.
Autenticitate: „ actionăm cu integritate și facem ceea ce este corect, nu doar ușor”
7
Excelența: „ne străduim să uimim, cu pasiune și rapiditate”
Învățarea continua: „ ascultăm și avem o curiozitate înnascută pentru a învăța”
Grija pentru oamenii noștri: „credem în oamenii noștri, investim in ei și ii ajutăm să se
dezvolte”
Unitatea: „credem în puterea lucrului în echipă, cooperăm cu orice ocazie”
Succesul impartașit cu clienții: „clienții noștri sunt în centrul a tot ceea ce facem”
Valorile se află la temelie și vizează să crească în fiecare zi valoarea exprimată prin
încrederea comunității, relevanța pentru consumatori, preferința exprimată de clienți și leadership
în materie de costuri.
Sigla, slogan, moto, imn

Sigla este simplă, scrisă de mînă şi este prezentă în afară de


etichetă ,se află reprezentată în relief pe sticlă. Din ianuarie 2005 se află incripţionată şi pefundul
sticlei.
De-a lungul anilor sloganurile Coca-Cola s-au schimbat transformându-se dintr-o „O
bautura delicioasa, invioratoare, racoritoare, fiind un medicament pentru afectiunile nervoase,
dureri, nevralgii, isterii, melancolii” într-o băutură răcoritoare îndrăgită de toată lumea. Unele
sloganuri folosite au fost „Setea nu cunoaste anotimp”-1922, „Pauza care te invigoreaza” -1929,
„COCA-COLA face ce lucrurile bune sa fie si mai bune”-1956,„Semnul bunului gust”-1957,
„Gustul racoritor si inviorator”-1958, „Te invioreaza cu adevarat”-1959, iar în 2009 ca să se
adapteze la criză au schimbat sloganul cu unul nou << Fericire la sticla >> .Înainte de 2009, cel
mai recent slogan era << Enjoy the Coke Side of Life”.>>
Motto-ul ales de compania Coca-Cola este “Sete de viaţă“.

3 MEDIUL EXTERN ȘI INTERN AL COMPANIEI


Mediul Intern:
Informaţii
Coca Cola şi-a început operaţiunile în România în anul 1991 avînd ca obiect de activitate
îmbutelierea binecunoscutei băuturi răcoritoare Coca Cola şi a produselor cu marca THE COCA
COLA COMPANY.

8
Compania oferă pe piaţa românească un sortiment bogat de băuturi răcoritoare printre
acestea numărîndu-se în primul rînd Coca-Cola, apoi Fanta, Sprite, dar si băuturi necarbogazoase
precum Cappy, Nestea, sau chiar și ape minerale naturale precum Dorna si Poiana Negri.
Resurse - Umane
-aproximativ 3000 angajaţi.
Materiale
- trei fabrici de îmbuteliere pe teritoriul ţării, iar fiecare din cele trei deţin utilaje cu
standarde de înaltă calitate.
Financiare
- Coca Cola România are un capital social de 37,240 lei.
Mediul extern:
Micromediul
Clienţii
În cazul firmei Coca Cola, clienţii sunt foarte mulţi si foarte diversificaţi. Ne putem axa
însă pe marile centre comerciale, pe mariian grosişti, pe insituţii ale statului (scoli, spitale,
primariile, etc) s.a. Clienţii sunt pe tot teritoriul ţării şi sunt foarte diferiti dar compania Coca Cola
trebuie să facă în aşa fel încât fiecare client să fie multumit. Clienţii finali suntem noi,
consumatorii, cei care cumpără produsul în fiecare zi. Comercianţii sunt acele personae sau firme
care cumpără produsele Coca Cola şi le vând mai departe pentru obţinerea de profit.
Pentru Coca-Cola clienţii reprezintă raţiunea de a trăi, de a se dezvolta, de a-şi păstra
renumele care să persevereze în timp întrucît fără aceştia, indiferent cît de bune ar fi produsele,
compania Coca-Cola nu ar putea exista. În acest sens, firma se străduieşte intens să îşi fidelizeze
clienţii prin diferite activităti de promovare, de premiere și astfel au reuşit în timp să menţină
clientela.
Furnizorii
O reţea largă şi complexă de furnizori asigură ingredientele, ambalajele şi serviciile de care
este nevoie. Deşi nu deţine şi nu controlează furnizorii cu care colaborează, Coca-Cola are
responsabilitatea de a asigura că modul lor de lucru reflectă standardele companiei.
Furnizorii de mărfuri ai firmei Coca–Cola sunt acele societăţi comerciale cu care firma are
contracte pentru anumite mărfuri (produse)care ajută la producerea băuturii răcoritoare. Aici intră
furnizorii de apă,zahăr, concentraţi, de platic, tablă, cutii s.a.
Furnizorii de servicii sunt acele organizaţii care realizează o gamă largă de servicii necesare
desfăşurării în bune condiţii a activităţilor firmei. Astfel, aici întâlnim firme de comerţ, firme de
distribuţie fizică, prestatorii servicilor de marketing, intermediarii financiari. Câteva exemple de
astfel de firme : REBU, ELECTRICA, APA NOVA, RADET.Astfel, firma Coca Cola încheie
9
contracte de prestări servicii cu aceste firme şi este ajutată, direct sau indirect de către acestea, la
producerea şi desfacerea produselor proprii.
Furnizorii forţei de muncă sunt reprezentaţi de resurse umane ce sunt direcţionate dinspre
unităţi de învăţământ, oficii de forţă de muncă,către organizaţii. În momentul în care una din
fabricile Coca Cola din lume sau de pe teritoriul ţării doreşte să facă angajări pe anumite posturi
apelează la anumite firme specializate, la oficii de forţă de muncă, la campanii pe anumite site-uri,
pe site-ul propriu, în presă si tv. Exemplu: Best Jobs. Furnizorii forţei de muncă sunt şi acele firme
de training care instruiesc angajaţii pentru a fi profesionişti, pentru a se specializa în domeniul în
care îşi prestează munca.Universităţile cu facultăţile sale au si ele un rol important în pregătirea
viitorilor angajaţi deoarece îi ajută pe aceştia să se specializeze pe un anumit domeniu.
Principalii furnizori:
Varoise de concentres,Franța - Concentrat
Leventis, Belgia - Zahăr
Buse Prodgaz, Pitesti - Bioxid de carbon
Novis, Cluj - Etichete, afişe, postere, broşuri
3P România, Iaşi - Navete
Stimet, Sighişoara - Sticle
GMH, Suceava - Carton

Concurenţii
Principalul concurent pe piata românească este Pepsi Cola. Cele două companii sunt cele
mai mari producătoare de băuturi răcoritoare, lider de piată fiind Coca-Cola.
Concurenţii indirecţi sunt acei concurenţi care vînd acelaşi produs cu scopul altei nevoi.
Înlocuitorii sunt acei concurenţi care modifică produsul dar nevoia este aceeaşi. Nu prea există
concurenţi pe acest segment. Nou veniţii care doresc să fure clienţii Coca Cola încearcă să producă
un produs asemănător la un preţ mai mic.
Faptul că firma Coca-Cola se află în fața unui concurent de un asemenea calibru, o
motivează puternic în întreprinderea acțiunilor sale, această antrenare îmbunătaţind performanţele
firmei, care doreşte menţinerea poziţiei de lider pe piaţa românească.
Macromediul
Mediul Cultural
Cu privire la Coca Cola putem spune că această companie şi-a creat chiar ea însăşi o
valoare, o cultură în ceea ce priveşte politica excelentă de promovare care atrage în continuare
mulţi consumatori. Coca Cola ţine seama de obiceiurile oamenilor din orice colţ al lumii.
10
Schimbările survenite în stilul de viaţă şi anume preocuparea crescută pentru dieta
alimentară fără exces de calorii a dus la apariţia în gama Coca-cola a sucului Coca Cola Light care
nu are calorii.
Mediul Demografic
In funcție de mediul demografic intreprinderea „Coca- Cola ” depinde de structura
populatiei pe grupe de vîrsta.
Scăderea natalităţii din ultimii ani duce la creşterea grupului de vârstă între 15-25 ani care
a dus la o expansiune a pieţei Coca-Cola, cei care consumă cel mai mult această băutură sunt
copiii, adolescenţii şi tinerii până la 30 de ani. Cucât dimensiunea unei familii este mai mare şi în
care sunt mai mulţi copiiconsumul de „Coca-cola va fi mai mare decât într-o familie care nu are
copii sau sunt mai puţini membri. Deasemenea, rata natalităţii influenţează direct proporţional
mărimea cererii. Creşterea ratei divorţurilor, mariajul având o vârstă medie care este în scădere
duce la o creştere a consumului deoarece fiecare persoană va consuma băutura răcoritoare (adică
2 sticle ) faţă de cazul unei familii în cadrul căreia se va consuma o sticla.
Mediul Tehnologic
Pentru întreprindere mediul tehnologic este important din cauza urmatoarelor motive:
Creeaza noi moduri de satisfacere a nevoilor consumatorilor, astfel, Coca - cola poate lansa
un nou tip de produs care are un gust mai bun și care nu conține substanțe nocive pentru organism
sau care are o culoare mai atractiva.
Identifică diferite nevoi latente ale consumatorilor. Un exemplu in acest sens poate fii
dimensiunea sticlelor care incep de la 0,5l pana la 2,5l.
Poate ajuta la descoperirea unor noi consumatori, astfel sunt vizati consumatorii care nu
consum suc dar care pot consuma o bomboana, un jeleu sau o inghetata cu gustul de Coca - Cola.
Mediul Politico Legal
Compania Coca-Cola este supusă legislaţiei din România, ţinând cont de faptul că are o
acoperire la nivel naţional,cât și internațional.
Coca Cola a reuşit să facă faţă legilor date de fiecare stat în care se comercializează
produsul , şi chiar să le folosească în scopul obţinerii succesului la nivel mondial.
Pentru a proteja consumatorii, coca-cola oferă informaţii corecte despre ceea ce conţine
prin intermediul etichetelor şi despre preţ, acesta fiind deseori tipărit pe produs.Pentru protejarea
concurenţei, Coca - Cola nu copiază produsele lansate de altă întreprindere iar marca acestei
întreprinderi este originală, nefiind copiată.Pentru a proteja societatea, Coca - Cola poate face
campanii publicitare împotriva consumului de droguri, de băuturi alcoolice şi de tutun.
Mediul Economic

11
Mediul economic influenţează prin nivelul veniturilor populaţiei, adică puterea de
cumpărare. reprezintă baza de susţinere a puterii de cumpărare, indiferent dacă persoanele
respective sunt consumatori finali sau intermediari. Pentru a caracteriza acest mediu se au în vedere
următoarele: Nivelul şi evoluţia veniturilor clienţilor pot influenţa consumul direct proporţional,
astfel cu cât veniturile sunt mai mari cu atât consumul este mai mare (o sticlă pe zi) iar dacă acestea
scad, şi consumul va scădea (1 sticlă la 2-3 zile). Aşteptările cu privire la preţuri vor influenţa
direct consumul. În cazul în care preţul unei sticle se va mări, atunci nu se va mai comercializa
atât de bine produsul. Preţurile sunt influenţate la rândul lor de inflaţie. Influenţa factorilor de
mediu economic duc la evolutia pieţei, la schimbările ce pot apărea în cadrul cererii de Coca -
cola, la schimbarea preţurilor, a concurenţei şi a ofertei. O urmărire atentă a acestui factor poate
duce la o corectă evaluare şi anticiparea a ceea ce se va întâmpla pe piaţă.
Mediul Natural
Coca-Cola este implicată in actiuni de reducere a impactului afacerii asupra mediului
inconjurator. Prin urmare, s-a implementat in toate cele trei fabrici din Romania: Ploiesti,
Timisoara si Poiana Negri, standardele internationale de protectie a mediului inconjurator
ISO14001.
Eforturile de protectie a mediului inconjurător sunt concentrate asupra a trei arii in care
activitatea noastra are cel mai mare impact:
 Excelența in protectia resurselor de apa

 Energie

 Ambalaje si deșeuri de ambalaje

3.1 ANALIZA S.W.O.T

Analiza SWOT (S-strenghts, W-weaknesses, O-opportunities, T-threats) se referă la


analiza punctelor tari, slabe, ocaziilor favorabile şi a ameninţărilor din cadrul unei firme. In cele
ce urmeaza, ne vom axa asupra impactului crizei economice asupra companiei Coca-Cola.
Puncte tari:
Fiind prima băutură de acest tip, Coca-Cola are de câştigat deorece consumatorii sunt
tentaţi să creadă că „este şi mai bun dacă este primul”. Resursele financiare reprezintă un punct
tare prin alocarea de bugetele promoţionale foarte mari.Cea mai cunoscuta bautura racoritoare are
o activitate de 114 ani.A fost prima companie care s-a asociat puternic cu imaginea lui Mos
Craciun actual.Din 1997 vinde peste un milioar de bauturi pe zi in intreaga lume.Cu 66% vanzari
si 75% profituri este o companie mondiala.
Puncte slabe:

12
Se numără imaginea tot mai proastă pe care o au băuturile cu un conţinut mare de zahăr şi
cafeină. Coca Cola incearca să găsească soluţii pentru a schimba această imagine negativă, care
poate conduce la o posibilă scădere a vânzărilor.Poate provoca dependenta din cauza
cofeinei.Poate provoca ospeoporoza din cauza continutului mare de acid fosforic. Bauturile
carbogazoase (cola numarandu-se printre ele)pot cotribui la dezvoltarea cariilor dentare. Este
interzisa in scolile din Letonia (din cauza numerosilor copii care sufera de obezitate) si India (
unde intr-un raport al unitatilor sanitar veterinare s-a gasit un nivel de pesticide mai mare decat
limita permisa ).
Oportunități :
In acest moment sunt destul de puţine datorită crizei financiare şi economice, totuşi Coca-
Cola poate profita de pe urma acestei crize achiziţionând firmele mici care sunt în pragul
falimentului, dezvoltând astfel activitatea de producţie şi distribuţie existentă, toate acestea la un
preţ scăzut.Este in crestere pe piata apei imbuteliate.
Amenințări:
Cea mai puternică, în prezent, este reprezentată de criza economică care se manifestă şi în
România. Această ameninţare poate afecta activitatea firmelor din punct de vedere al vânzărilor,
care se prognozează că vor scădea în următoarele lunii, astfel firmele sunt nevoite să crească
preţurile pentru a-şi putea acoperi cheltuielile.O altă ameninţare este intrarea României în Uniunea
Europeană, deoarece prin deschiderea granitelor se facilitează intrarea concurenţilor pe piaţa
românească. Schimbarea stilului de viaţă poate fi o ameninţare din punct de vedere al orientării
populaţiei către produse „sănătoase”.Dependenta de partenerii de imbuteliere.Cresterea lenta de
bauturi carbogazoase.Cea mai mare amenintare pentru Coca Cola a fost ,este si va ramane Pepsi
Cola.

3.2 Misiunea comapniei Coca-Cola este de a:

- revigora consumatorii

- se parteneria cu consumatorii

- răsplăti publicurile interesate

- -îmbogăți viața comunităților locale

Misiunea Companiei Coca-Cola este aceea de a aduce un minut de placere oamenilor de


peste tot din lume, de a le darui gustul racoritor. Coca-Cola nu este doar o bautura , ea a devenit
un simbol al prieteniei, prezenta in viata oamenilor in fiecare zi, dar in special de sarbatori.

13
Oamenii de la Coca-Cola apreciaza si sustin valorile adevarate. Ei pun accentul pe calitate, pe
satisfacerea nevoilor clientilor intr-un mod cat mai eficient. In concluzie, misiunea companiei este
aceea de a realiza produse care sa ofere calitate consumatorului si de a intelege nevoile in
permanenta schimbare a acestora .Coca-Cola inseamna prietenie, solidaritate, optimism,
prosperitate, inovatie.

3.3 Strategii de promovare a brand-ului Coca-Cola

Printre primele activităţi de marketing realizate de producătorii Coca-Cola au fost


înregistrarea numelui şi a mărcii Coca-Cola. Considerând că "cei doi C vor arata bine înreclame"
Frank Robinson a sugerat numele şi a scris cu acest scris unic marca înregistrată "Coca-Cola", ce
este acum renumită.
Primul anunţ publicitar pentru "Coca-Cola", a apărut curând în The Atlanta Journal.
Acestainvita cetăţenii insetaţi să încerce „noua şi populara băutură carbonatată‖. Pe
copertinelemagazinelor au apărut bannere pictate de mână cu sugestia „Consumaţi‖, ce era
adaugată pentrua informa trecătorii că noua bautură era răcoritoare.
După ce Coca-Cola a fost achiziţionată de domnul Candler s-a investit foarte mult
îndomeniul marketing-ului, distribuind mii de cupoane pentru o sticlă de Coca-Cola gratuită. A
promovat continuu produsul, distribuind suveniruri, calendare, evantaie, ceasuri, urne şi multe
altele, toate cu marca Coca-Cola. Compania Coca-Cola a fost prima care a introdus
inovaţiacartonului cu şase sticle Coca-Cola în primii ani ai deceniului al treilea, permiţând
astfelconsumatorului să transporte mai uşor Coca-Cola acasă. Cutia simplă de carton cu şase
sticle,descrisă ca „un ambalaj pentru casă, un maner ca o invitaţie‖, a devenit unul dintre cele mai
puternice instrumente de comercializare ale industriei de băuturi răcoritoare. În 1929, cartonuluii
s-a alăturat un alt progres revoluţionar, răcitorul de metal cu capac, care a făcut posibilăservirea
băuturilor Coca-Cola rece ca gheaţa la locurile de vânzare cu amănuntul. Răcitorul a fostapoi
îmbunătăţit cu refrigerare mecanică şi acţionare automată cu ajutorul monedelor. În felulacesta
fabricile, birourile şi multe alte instituţii au devenit locuri de desfacere pentru băuturilerăcoritoare.
În 1920 a început îmbutelierea într-o fabrică din Franţa, primul îmbuteliator de Coca-
Cola depe continentul european.
Cutiile de metal, realizate pentru prima oară pentru forţele armate de peste ocean, s-au
găsit pe piaţă din 1960. Apoi după ani de cercetări în domeniul sticlelor de plastic pentru
băuturirăcoritoare, compania a introdus în anul 1977 ambalajele PET la dimensiunea de doi

14
litri.Compania a introdus de asemenea şi noi băuturi răcoritoare pentru a satisface un spectru tot
mai larg de gusturi.
De-a lungul anilor, melodii, versuri şi sloganuri au imprimat ritmul Coca-Cola.
Reclamelecompaniei s-au schimbat o dată cu lumea, adresându-se unor noi grupuri de consumatori
prinintermediul unor noi medii de comunicare, în mod special al televiziunii.

4 PROCESUL DECISIONAL
1. Investigarea mediului intern și extern al companiei
Managerii întreprinderii noastre urmăresc în permanență procesul de producție pentru a
culege informațiile referitoare la starea utilajelor și prevenirea apariției problemelor.
2. Recunoașterea existenței problemei
Inginerul ethnic s-a adresat șefului departamenutlui de producție în privința defectării
frecventre a utilajului, care pe parcursul lunii martie a stopat procesul de producție de 3 ori.
3. Identificarea problemei
Șeful departameului de producție cheamă echipa de evaluare și întreținere a utilajului
pentru a stabili cauzele reale ale defectării utilajului și stopării procesului de producție. Echipa
respective înainte de evaluarea utilajului presupune următorii factori care ar putea sta la baza
defectării:

 Uzura avansată;

 Calitatea necorespunzătoare a materiei prime;

 Nivelul de calificare scăzut a personalului;

În urma evaluării utilajului și analiza rapoartelor prezentate de echipele de evaluare și


întreținere a utilajului, s-a identificat cauza reală a defectării. Aceasta fiind uzura avansată a
utilajului.
4. Specificarea criteriilor de decizie
Soluțiile alternative în cazul nostrum trebuie evaluate și preferarate după 3 criterii:
 Fiabilitatea mașinii;

 Productivitatea mașinii;

 Costul total de asigurare a mașinii cu fiabilitate ridicată și de exploatare a acestei


mașini;

5. Generarea soluțiilor alternative


Soluțiile alternative propuse sunt:

15
 Achiziționarea unei mașini noi:;

 Modernizarea mașinii printr-o reparație capital;

 Închirierea unei mașini prin leasing.

6. Evaluare soluțiilor alternative:


 Achiziționarea unei mașini noi:

 Fezabilitate: ne informăm despre costul unui utilaj mai performant 100000 euro;

 Evaluarea performanțelor: producție de calitate, cantitate sporită, garantarea


funcționării pentru o perioadă de 10 ani;

 Evaluarea vulnerabilității: cheltuieli suplimentare pentru instruirea personalului.

7. Alegerea soluției
În urma evaluării soluțiilor alternative și a prognozării consecințelor fiecărei soluții, s-a
decis în accord și prin încredere înaltă în estimarea consecințelor că cea mai bună și eficientă
soluție este achiziționarea unui utilaj noi.
8. Implimentarea deciziei prin planificare, organizare, antrenare și coordonare:
 Planificăm întîlnirea și negocierea cu furnizorii de utilaje;

 Organizăm cumpărarea, livrarea și instalarea utilajului;

 Monitorizăm antrenarea și coordonarea personalului care urmează să lucreze cu


acest utilaj.

9. Controlul aplicării deciziei


Managerii controlează periodic modul în care sunt realizate acțiunile prevăzute în planul
de implementare și evaluează periodic rezultatele acestor acțiuni.

5 ORGANIZAREA ȘI STRUCTURAORGANIZATORICĂ DE
MANAGEMENT
Structura organizatorică este o consecință a procesului de diviziune a muncii în firmă, ea
constituind un suport al sistemului de conducere al firmei, configurația ei determinînd canalele de
transmitere și prelucrare a informațiilor, nivelele și centrele de decizie, comandă, coordonare și
control. Structura organizatorică concentrează întreaga concepție managerială a unei întreprinderi
și trebuie să fie o reflectare a acesteia.
Din punct de vedere constructiv elementele structurii organizatorice sunt:
 posturile cu functiile corespunzatoare;
 compartimentele;

16
 relatiile;
 nivelele ierarhice.

Sistemul Coca-Cola are peste 650.000 de angajați în întreaga lume, reprezentînd salarii în
valoare de peste 7 miliarde de dolari și circa 2300 de angajați în România.
Persoanele aflate în posturi de conducere în cadrul Comaniei Coca-Cola România sunt
cetățenii români, care au ocupat funcții mai mici în cadrul Companiei, dar profesionalismul de
care au dat dovadă i-a propulsat în funcții cu răspundere mai mare.
Structura organizatorică a firmei este foate flexibilă, pentru a fi eficientă în situații diferite.
Fiecare manager își pregătește și susține înlocuitorii. Cu căt structura devine mai complexă, iar
personalul mai experimentat, tot mai multe decizii, ținînd de activitățile zilnice sunt luate la baza
piramidei. Managerii aflați în fruntea departamentelor: vînzări, producție, depozit, personal sunt
de asemena persoane care au avansat pe scara ierarhică datorită profesionalismului de care au dat
dovadă.
Managerii companiei Coca-Cola adoptă stilul “laissez-faire”. Dacă angajaţii ating

nivelele stabilite în prealabil ale indicatorilor economici privind performanţa activităţilor,

atunci managerii sunt multumiţi de rezultate. În cadrul companiei, s-a format un “Comitet

pentru consiliere privind diversitatea”. Membrii săi sunt reprezentanţi ai grupurilor de

angajaţi din toate funcţiile şi diviziile. Consiliul ajută managementul executiv în misiunea
sa de a-şi atinge scopurile privind diversitatea în cadrul corporaţiei. Mai mult, există
forumuri ale angajaţilor prin intermediul cărora se încurajează comunicarea, dezvoltarea

de idei noi, cu finalitatea de a crea avantaje competitive.

Pentru această companiei, cele mai importante bunuri sunt brandul şi angajaţii. De

aceea, Coca-Cola pune mare accent pe atmosfera de lucru constructivă, care respectă

valorile companiei.

Diviziunea orizontală a muncii pornește de la faptul ca munca specializată este mai


eficientă, realizîndu-se prin departamentarea activităților și gruparea lor în posturi și departamente.
Cele mai importante principii ale organizării avute în vedere la departamentarea Companiei
Coca-Cola sunt:

17
 Principiul chilibrului, conform căruia pentru a fi eficace, structura trebuie să
asigure echilibrul între diferite obiective, modalități de a “vedea” misiunea companiei și
responsabilitățile managerilor.
 Principiul flexibilității. Cu cît structura companiei este mai flexibilă, mai adaptabilă
în funcție de impactul unor factori externi, cu atît ea poate răspunde mai promp la acele mutații
determinate de îndeplinirea obiectivelor și promovarea celor mai adecvate stategii.
 Principiul facilităților pe care le oferă relațiile de management. Sistemul de
departamentare a companiei și modalitățile de delegare a autorității pot favoriza promovarea
unui climat orientat spre acșiune și spiritul de înaltă performanță. Suportul motivațional și
loialitatea salariaților pot fi îmbunătățire pe aceeași cale.

Departamentele Coca-Cola România sunt:


 Departamentul Comercia este format din:
 -departamentul de vînzări;

 -departamentul de marketing;

 -departamentul de distribuție;

 Departamentul de Logistică;
 Resurse umane;
 Departamentul Financiar

18
Organigrama companiei Coca-Cola România

6. ACTIVITĂȚI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR


UMANE
Asigurarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane sunt preocupări majore în
managementul Companiei Coca-Cola. Activități impuse de realizarea acestor deziderate oferă
suportul indispensabil anternării eficace a angajaților la realizarea obiectivelor organizaționale.

Unul dintre cele mai importante aspecte care trebuie luate ăn considerare în momentul
angajării în cadrul unei companii este ca angajatul sa corespundă valorilor acesteia, care este de
părere Simona Popovici, country HR manager, Coca-Cola România.

“În momentul în care crezi în ceea ce faci, în momentul în care crezi în produsele companiei
la care lucrezi, ești mai stimulat, și în consecință, dai un randament mult mai mare”, declară
Popovici.

19
6.1 Recrutarea personalului

Publicitatea este cea mai clara metoda de atragere a candidatilor. Atunci cand se face uz
de aceasta metoda, trebuie sa se ia in considerare trei criterii: cost, viteza si probabilitatea gasirii
de candidati buni. Obiectivele publicitatii sunt:
Atragerea atentiei – trebuie sa concureze pentru atentia potentialilor angajati cu alti
angajatori.
Crearea si mentinerea interesului – trebuie sa comunice intr-o maniera atractiva si
interesanta, informatii despre post, companie si calificarile necesare.
Stimularea actiunii – mesajul publicitar trebuie emis de asa maniera, incat sa atraga privirea
si sa-i incurajeze pe potentialii candidati sa citeasca pana la sfarsit mesajul.
Întai se stabileste numarul posturilor ce trebuie ocupate, si pana la ce data. Apoi se trece la
descrierea postului si la specificarea persoanei pentru a se obtine informatii despre calificarile si
experienta si responsabilitatile, precum si orice alte date necesare alcatuirii mesajului publicitar.
Al doilea pas este analiza surselor de unde pot proveni candidatii, firmele, institutiile
educationale și locul unde se afla acestea. In final trebuie aflat ce ii poate atrage spre post sau
companie, pentru a putea include toate aceste informatii in mesajul promotional, precum si ceea
ce ar putea sa-i respinga, de exemplu localizarea postului.
Atunci cand dăm un anunt, trebuie tinut cont de o serie de factori:
Numarul si locul – unde se afla potentialii candidate;
Costul publicitatii trebuie si el luat in considerare; pentru ca publicitatea sa fie eficienta,
aceasta trebuie sa atraga un numar suficient de candidati si care sa aiba pregatirea necesara, la un
cost cat mai mic;
Frecventa cu care organizatia vrea sa publice anunturi este importanta in alegerea
publicatiei in care va aparea;
Tematica si aria de circulatie a publicatiei; o publicatie economica va fi citita de cei ce
cauta de lucru in acest domeniu, pe cand publicatiile de interes general vor atrage candidati mai
multi dar mai putin pregatiti.
Agentiile. Majoritatea agentiilor se ocupa de recrutarea personalului pentru secretariat si
birou. Ele lucreaza eficient dar cu tarife mari. Dar exista riscul ca ele sa ofere candidati nepotriviti,
dar acesta este diminuat daca cerintele sunt chiar intelese.
Birourile de cariera care nu percep taxa si lucreaza cu cei care au renuntat la educatie, adica
muncitorii necalificati. Aceste birouri se axeaza pe gasirea locului de munca pentru tineri, nu pe
servirea organizatiilor;

20
Centre de locuri de munca – acestea ofera gratuit consultanta atat pentru cei care cauta un
loc de munca cat si pentru organizatii.
Agentiile de recrutare, variaza enorm in ceea ce priveste calitatea, pretul si serviciile
oferite. Unele s-au specializat pe functii, iar altele pe domenii, iar altele in recrutarea managerilor
pe cand alte sunt specializate in consilierea angajatilor. Tariful variaza intre 20%-50% din salariu
plus cheltuieli.
Începînd cu aprilie 2003 Coca-Cola a lansat programul de rexcrutare în campus,
prezentările de companie în majoritatea centrelor universitare, prezentă la diferite conferințe și
evenimente studențești și de universități, devenind un lucru obișnuit în companie. La viitorii
angajați se urmăresc în primul rind calitățile personale, apoi pregătirea tehnică. Conform acesteia,
Coca-Cola investește în cei care pot demonstra că pot adduce valoarea adăugată prin ceea ce fac,
în cei creative și cei dornici să-și dezvolte cariera.

6.2 Analiza postului

Un post de muncă este definit ca totalitatea sarcinilor de muncă, a atribuțiilor și


responsabilităților desemnate în mod permament și organizat unei personae conform
particularităților locului de muncă deservit. Aceste sarcini, atribuții și responsabilități, împreună
cu condițiile de muncă și cunoștințele, aptitudinile și ambilitățile necesare ocupantului postului
sunt evidențiate – în urma unui process complex de investigare și studio, numit analiza postului –
într-un document specific ce poartă numele de fișa postului.

Cele mai eficace metode de analiză a posturilor sunt: intervievarea, ancheta prin chestionar
și analiza funcțională a postului.

Intervievarea, ca metodă de culegere a informațiilor despre postul de muncă investigat,


presupune ca analistul sa vizeze locul de muncă și să discute cu deținătorul postului resprectiv și
cu superiorul acestuia. Omanieră eficace de a proceda o constituie intervievarea structurată pe baza
unui plan de discuții, în care să fie consemnate toate aspectele ce interesează în analiză: atribuții
și reponsabilități, condiții de muncă, cunoștințe, aptitudini și abilități necesare,ect.În timpul
interviului și imediat după aceea, analistul trebuie să formulize o serie de judecăți de valoare cu
privire la informațiile ce vor fi reținute și la gradul lor de importanță pentru configurarea fișei
postului.

Chestionarul este de mijloc general de înregistrare a informațiilor despre postul de muncă


analizat, consînd din întrebări, deschise sau închise, incluse întru-un formular. Acesta se înmînează
ocupanților posturilor analizate și managerilor direcți pentru a fi completat cu răspunsurile cerute.

21
Chestionarul de analiză a posturilor poate avea următoarea structură:

 titul postului, departamentul, organizația;


 descrierea conținului muncii;
 mașini și echipamente utilizate;
 programul de lucru;
 mediul de activitate;
 situații de risc;
 aptitudini fizice și psihice necesare;
 abilități particulare necesare;
 cerințe educaționale și de pregătire necesară.

Analiza funcțională a postului este o metodă prin care se încearcă obținerea unui instrument
unic de analiză a postului care să poată fi folosit pentru o mare variatate de postuti. Conform acestei
abordări, toate posturile pot fi descries în termeni legați de nivelurile de implicare față de oameni,
date și lucruri.

Dintre principalele tehnici de analiza a postului în cadrul companiei Coca-Cola se pot


enumera: interviurile, rapoarte personale, chestionarele, jurnalele postului, observarile directe,
realizarea lucrarii chiar de catre cel care analizeaza, metoda incidentelor critice.

6.3 Fișa de post – Manager

1. Denumirea compartimentului:
CONDUCERE

2. Denumirea postului:
MANAGER

3. Numele si prenumele salariatului:


Simona Popovici

4. Se subordoneaza:
Managerului general

5. Numele sefului ierarhic:


Calin Dragan

6. Subordoneaza:
22
- consilier juridic, director economic, director de vanzari si marketing, director
resurse umane, director tehnic, director logistica, director productie;
7. Relatii functionale:
- cu directorii de departamente (aproba proceduri de organizare si derulare a
principalelor procese la nivel de firma: contractare, vanzari, aprovizionare, etc);
8. Pregatirea si experienta:
- Pregatirea necesara postului de munca:

- de baza: studii superioare de profil economic;

- cursuri speciale: marketing, vanzari, management organizational, management


financiar.

- operare Pc - Office, Power Point, limba straina;

Competentele postului de munca:

a. Cunostinte si deprinderi:
1. Cunostinte de management organizational, financiar, vanzari;

2. Cunoasterea in profunzime a pietei locale de afaceri;

3. Cunoasterea legislatiei in domeniu;

4. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala - limba engleza - la un nivel mediu -

avansat (scris, citit, vorbit);

5. stapanirea unor tehnici si instrumente financiar-contabile;

b. Cerinte aptitudinale:
1. nivel de inteligenta generala peste medie (capacitate de sinteza si de analiza, judecata
rapida);

2. aptitudine generala de invatare;

3. aptitudini de comunicare;

4. aptitudini de calcul;

5. aptitudinea de a lucra cu documente;

6. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;

7. abilitati de negociere;

8. acordare si transmitere de informatii;

23
9. vocabular bogat;

10. atentie selectiva, concentrata si distributiva;

c. Cerinte comportamentale:
1. capacitati persuasive;

2. capacitate de coordonare;

3. responsabilitate personala

4. capacitate de planificare si organizare;

5. eficienta personala;

6. spirit de echipa;

7. comportament etic/integritate;

8. Responsabilitati si sarcini:
a. Conditii materiale ale muncii:
- instrumente specifice muncii de birou (imprimanta, fax, copiator, telefon mobil);

- laptop, autoturism de serviciu;

b. Sarcini si atributii ale postului de munca:


- Stabileste obiectivele generale ale firmei in concordanta cu strategia elaborata de consiliul
de administratie:
1. Stabileste anual, impreuna cu directorii de departamente, obiectivele generale de
dezvoltare;

2. Monitorizeaza trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor;

3. Stabileste obiective personale (indicatori de performanta) si pentru top-management in


stricta concordanta cu obiectivele firmei;

- Aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BCV) si rectificarile acestuia:


1. Participa la elaborarea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli, analizeaza propunerile
inaintate, opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final;

2. Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii BVC;

- Identifica oportunitati de afaceri:


1. Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare;

24
2. Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si
social din mediul de afaceri al firmei;

3. Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu


tendintele

- Asigura managementul firmei:


1. Elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii tehnologice in vederea
satisfacerii dezideratelor de rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei;

2. Reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu


imputernicirea acordata de A.G.A;

3. Negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca,


supervizeaza elaborarea si implementarea Regulamentului intern al firmei;

4. Gestionarea si gospodarirea patrimoniului organizatiei in interesul acesteia;

5. Urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire


si stingere a incendiilor, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;

6. Preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei;

7. Supervizarea aplicarii corecte a codului muncii si a reglementarilor legislative privind

operatiunile financiar-contabile;

8. Efectuarea de investigatii periodice cu privire la calitatea muncii prestate in cadrul

organizatiei;

9. Controlul si supervizarea activitatii departamentelor de productie, de vanzari si


marketing, economic, tehnic, resurse umane;

10. Urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate si evaluarea efectelor acesteia;

- Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei:


1. Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor;

2. Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice;

3. Elaboreaza planul de afaceri anual si monitorizeaza incadrarea in parametrii acestuia;

4. Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului


de implicare in activitatea firmei;

25
5. Orice alta sarcina trasata de Consiliul de Administratie in functie de necesitatile

organizationale;

- Autoritatea postului:
1. Decide asupra noilor directii de dezvoltare;

2. Stabileste planurile de vanzari si profit;

3. Aproba BVC general si BVC al fiecarui departament din cadrul firmei;

4. Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca;

5. Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei - actele

aditionale;

6. Semneaza organigrama si statutul de functiuni al firmei;

7. Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici;

8. Aproba Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca al societatii;

9. Semneaza statele de plata, rapoartele financiare ale firmei, raportarile statistice sau
solicitarile de investitii din cadrul firmei;

10. Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei


activitatii firmei.

6.4 Menținerea și dezvoltarea resurselor umane

Coca-Cola HBC România ocupă locul I în topul celor mai doriți angajatori din industria
bunurilor de larg consum, conform studiului Cei mai doriți angajatori 2015.
Un job la Coca-Cola HBC România înseamnă pasiune pentru excelență, lucru în echipă,
flexibilitate, spirit de învingător și dinamism.
Mihaela Ioniţă, noul Country HR Manager, a intrat în Sistemul Coca-Cola în iulie 2013,
având rolul de People Services Manager în cadrul Coca-Cola Hellenic BSO (Shared Services
Centre), coordonând livrarea de servicii HR către 22 de operaţiuni din Grup. În septembrie 2015,
Mihaela a preluat conducerea funcţiunii BSO Continuous Processes Improvement şi a coordonat
implementarea unor proiecte cheie de optimizare de procese.

Experienţa pe care Mihaela o aduce în Coca-Cola HBC România este o combinaţie de


consultanţă de management, vânzări, operaţiuni şi management HR. Înainte de a se alătura Coca-
26
Cola HBC, Mihaela Ioniţă a deţinut funcţia de Director Resurse Umane Xerox România & Central
Eastern Europe Distributor Group. În cadrul Xerox România, ea a ocupat şi rolurile de Strategic
Accounts Operations Delivery Manager şi Operations Business Development Manager. Anterior,
Mihaela a colaborat cu două companii importante de consultanţă, KPMG şi Deloitte.

Corina Licea s-a alăturat echipei Coca-Cola HBC în octombrie 2011, având, la acea vreme,
rolul de Capability Manager, iar în luna martie a anului 2013 a fost promovată în rolul de Country
HR Manager. În perioada în care a coordonat echipa de resurse umane a celei mai mari companii
de băuturi din România, Corina a regândit şi optimizat atât structura cât şi procesele specifice
departamentului, construind o echipă puternică de resurse umane. Aceasta a contribuit la
dezvoltarea angajaţilor Coca-Cola HBC, la exportul de angajaţi talentaţi din România, atât către
Grup cât şi către alte ţări din cadrul Coca-Cola HBC AG, precum şi la execuţia strategiei
companiei.
Corina şi echipa sa au avut un rol esenţial în strategia de atragere, dezvoltare şi de retenţie
a talentelor, în strategia de angajament al angajaţilor companiei, proiecte care au avut ca rezultat
clasarea Coca-Cola HBC România pe locul 1 în Topul celor mai Doriţi Angajatori de pe piaţa
locală a bunurilor de larg consum. Înainte de a se alătura Coca-Cola HBC, Corina a deţinut diverse
funcţii de management în HR, în companii precum AVIVA, Alison Hayes şi AIMS Human
Capital. Corina Licea are un MBA, acordat de Business School of Management şi Universitatea
din Ottawa.

7. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
Schimbarea organizational corespunde unei noi orientări, fundamentale și radicale, privind
modalitățile în care organizația urmează să-și desfășoare activitatea, avînd implicații esențiale
asupra comportamentului întregii organizații, de la șeful executive, pînă la personalul de execuție.
Compania Coca-Cola privește schimbarea ca pe un proces permament, absolut necesar
pentru supraviețuire, dezvoltare și perfecționare. Schimbarea trebuie integrate în filosofia și în
modelele de acțiune ale acesteia. Perceperea schimării este importantă, dar nu suficientă și de aceea
trebuie susținută de un complex de activități effective din partea managerilor. Așadar, unul dintre
cele mai importante aspect este înțelegerea de către personalul organizației, manageri și
subordonați, a nevoii de schimbare.
Astfel, Compania Coca-Cola în momentul în care-și desfășoară activitatea și simte nevoia
de a face o schimbare, urmează următoarele etape:

27
 constientizarea nevoii de schimbare si trezirea interesului pentru initierea
schimbarii in randul managerilor organizatiei;
 diagnosticarea situatiei pe baza informatiilor culese si analizate;
 identificarea tuturor fortelor, care sprijina schimbarea, ca si a acelora care
se opun schimbarii;
 elaborarea unor variante de schimbare, alegerea variantei optime ;
 schimbarea propriu-zisa, respectiv aplicarea variantei alese cu toate
masurile care se impun;
 depistarea unor eventuale neajunsuri si eliminarea acestora;
 consolidarea noilor valori comportamentale care sustin schimbarile
efectuate.

8. MOTIVAȚIA ÎN MUNCĂ
Motivația muncii poate fi apreciată ca fiind gradul de disponibilitate a angajaților de a se
implica în munca pe care o fac si de a depune un efort susținut în vederea atingerii unor obiective
profesionale, definite individual sau organizational.

În compania Coca-Cola sunt practicate mai multe metode de motivare a angajaților:

Dezvoltarea angajaţilor noştri


Angajații sunt cheia succesului Coca-Cola HBC România și cei care, conduși de pasiunea
pentru excelență, contribuie la menținerea poziției de lider al industriei.
Atragerea de oameni cu potențial și păstrarea lor în companie sunt proiecte permanente
pentru Compania Cola-Cola. Ei doresc să atragă cei mai buni oameni și să-i dezvolte conform
celor mai importante abilități ale lor. Doar așa ei pot construi o organizație care poate răspunde
provocărilor viitorului.
Mai mult, compania dorește să le asigure oamenilor cariere pline de satisfacții, oportunități
excelente de dezvoltare și un loc de muncă sigur și corect într-o companie de succes. Compania
mândrește că, în România,Coca-Cola HBC România ocupă locul I în topul celor mai doriţi
angajatori din industria bunurilor de larg consum, conform studiului „Cei mai doriţi angajatori
2015”, realizat de compania de recrutare Catalyst Solutions.
Training şi dezvoltare
Compania estededicată dezvoltării de lideri locali, concentrându-se pe pregătirea
profesională. În acest sens, ea investește în programe de training specializat în cadrul cărora

28
angajații își dezvoltă aptitudinile de leadership esențiale pentru consolidarea unei cariere de
succes.
Prin această abordare, echipa Coca-Cola HBC România devine una de profesioniști și
obține performanțe remarcabile, contribuind la consolidarea unei afaceri de succes, atât în prezent,
cât și în viitor.
Implicarea angajaţilor
Comunicarea este importantă, îndeplinind un rol cheie în motivarea și implicarea
angajaților. Astfel, în cadrul Sistemului Coca-Cola menținem o relație deschisă cu toți membrii
echipei prin diverse moduri: de la informări de echipă, întâlniri de departament, conferinţe
organizate de companie sau întâlniri faţă în faţă. Este un schimb deschis, reciproc, din care învățăm
mai multe unii despre ceilalți și acționăm prin planuri clare, care răspund sugestiilor și
preocupărilor echipei.
În plus, anual dezvoltă studiul Indicele de angajament al angajatului, măsurăm gradul de
implicare al echipei și organizăm ateliere amănunțite pentru a îmbunătăți sectoarele importante
pentru aceasta.
Remuneraţie competitivă
Compania Coca-Cola plătește angajaţilor săi salarii competitive. Câștigurile sunt estimate
în raport cu salariile medii locale și în comparație cu alte companii performante. În plus compania
recunoaște meritele angajaților printr-o serie de premii interne.

9. LEADERSHIP
Leadershipul este principala componentă a schimbării, asigurînd viziunea, dar și dedicarea
necesară pentru materializarea acesteia. Deși rezultatele impresionante ale liderilor lasă impresia
că nu pot fi atinse decat printr-o abilitate înnascută, leadershipul este, de fapt, o abilitate ce se
formează prin educație, experiențe inedite, interacțiune cu oameni inspiraționali și, desigur,
practică. Pentru a întelege și pentru a dezvolta cît mai bine abilitatile de leadership, este important
ca procesul sa fie început cît mai devreme, de la vîrste cît mai mici. Un aspect important în educația
pentru leadership este faptul că ea nu se realizează numai într-un cadru formal, un rol deosebit
avînd modelele de leadership din societate, dar și oportunitațile de a practica leadership-ul.
Apariția leadershipului depinde întotdeauna de interacțiunea dintre lideri, followeri si
situație. Din acest motiv, nu exista o „formulă” de leadership care poate fi aplicată universal,
fiecare persoana, grup, companie avînd propriul stil de leadership. Aceasta natura situationala a
leadershipuului face posibil ca, in funcție de context, o persoana sa fie deopotriva lider sau
follower.

29
Pentru o conducere eficientă , nu poate exista un substitut pentru o gîndire stategică și
neobosită. Nu poate exista nici o altă alternativă pentru atragerea și menținerea celor mai buni
oameni, o altă metodă absolută de a conduce și de a crea un mediu dinamic pentru ei. Și nu poate
exista nici o activitate mai importantă decât comunicarea eficientă cu clienții și toate părțile
interesate cheie. Coca-Cola realizeaza acest lucru prin formularea unei viziuni clare și
convingătoare, obținînd sistemul lor aliniat în spatele acesteia, executarea și în mod constant
intențiile de comunicare.
Hai sa recunoastem: viziune fără execuție este pur și simplu visare cu ochii deschiși. Și
execuție fără viziune este ca și cum rulează în întuneric - te miști, dar, probabil, nu în direcția cea
bună. Coca-Cola înțelege că capturarea a unor noi oportunități va necesita atât viziune cît și
execuție în cadrul companiei și sistemul său minunat de parteneri de îmbuteliere. Asta e în cazul
în care viziunea companiei pe care ei o numesc Vision 2020, intră în joc. Este o privire în cazul în
care compania și partenerii săi de îmbuteliere trebuie să fie poziția în viitor. Viziunea este centrată
pe captarea oportunități fără precedent în curs de dezvoltare, în viitor, în cadrul industriei mondiale
de băuturi non-alcoolice (Coca-Cola Company 2016).
Viziunea companiei este de a valorifica noua bogăție, noile cerințe de băuturi și noi inovații
pentru a accelera creșterea economică și de a crea cel mai respectat sistem de bunuri de larg
consum din lume. Liderii de la Coca-Cola au creat o viziune clară și convingătoare pentru
organizarea lor, și să lucreze pentru a inspira oamenii lor, pentru a atinge acea viziune. La fel de
important este obtinerea angajații de conducere sistem de îmbuteliere și de firme aliniate în spatele
viziunii.
Muhtar Kent este Președinte al Consiliului și Chief Executive Officer al Coca-Cola
Company.
Dl. Kent sa alaturat Companiei Coca-Cola Company din Atlanta în 1978 și a deținut o
varietate de marketing și operațiuni de roluri de-a lungul carierei sale. În 1985, a fost numit
Director General al Coca-Cola Turcia și Asia Centrală. Din 1989 până în 1995, el a servit în calitate
de președinte al Diviziei de Est Europa Centrală al Companiei si Senior Vice President al Coca-
Cola International, cu responsabilitate pentru 23 de țări. Între 1995 și 1998, dl Kent, a servit în
calitate de Managing Director al Coca-Cola Amatil-Europa, acoperind operațiuni de îmbuteliere
în 12 țări (Coca-Cola Company, 2014).
Într-un interviu cu Managementul Paradise.com, statele CEO-ul, "munca mea este de a crea
un climat de succes pentru poporul nostru și să le inspire pentru a realiza viziunea pe care le-am
creat pentru afacerea noastră. Asta e într-adevăr esență conducerii ". La sfârșitul zilei, totul se
reduce la execuție. Pentru Coca-Cola Company, executia implica trei capacități de bază ale:

30
• marketingul de consum - care generează acea conexiune emoțională legătură și cu
consumatorii.
• conducerea comercială - care implică toate acțiunile strategice întreprinse cu peste 20 de
milioane de clienti de retail care vând brandurile Coca-Cola din intreaga lume in fiecare zi.
• și conducerea francizei - care lucreaza cu 300 de partenerii săi de îmbuteliere din întreaga
lume pentru a crea un sistem mai mare.
Marketing de consum
Investițiile de marketing sunt concepute pentru a spori gradul de conștientizare a
consumatorilor și creșterii preferințelor consumatorilor pentru brandurile Coca-Cola. Acest lucru
produce o creștere pe termen lung în volum caz unitate, consumul pe cap de locuitor și ponderea
vânzărilor de băuturi nealcoolice la nivel mondial a companiei. Prin intermediul relațiilor cu
partenerii de îmbuteliere și cei care vând produse Coca-Cola pe piata, compania creeaza si
implementeaza programe de marketing integrate, atât la nivel global și la nivel local, care sunt
concepute pentru a spori conștientizarea în rândul consumatorilor și recurs produs pentru mărci.
Conducerea comercială
Sistemul Coca-Cola are milioane de clienti din intreaga lume, care vând sau servesc
produsele lor direct către consumatori. Compania se concentrează pe creșterea valorii pentru acești
clienți și furnizarea de soluții pentru a-si dezvolta afacerile pentru băuturi. Abordarea Coca-Cola
include înțelegerea de afaceri și de nevoile fiecărui client, indiferent dacă clientul este un retailer
sofisticat într-o piață dezvoltată sau un proprietar de chioșc într-o piață emergentă. Ne concentrăm
pe asigurarea faptului că clienții noștri au dreptul de ofertele de produse și pachete și instrumentele
de promovare potrivite pentru a oferi o valoare sporită pentru ei înșiși și Companiei.
Conducerea francizei
Coca-Cola Company trebuie să continue să îmbunătățească capacitățile de lider de franciza
pentru a oferi companiei și partenerii săi de îmbuteliere capacitatea de a crește împreună prin valori
comune, stimulente aliniate și un sentiment de urgență și flexibilitate care sprijină nevoile și
gusturile mereu în schimbare ale consumatorilor. Sănătatea financiară și succesul partenerilor de
îmbuteliere sunt componente critice ale succesului Companiei. Compania lucreaza cu partenerii
de îmbuteliere pentru a identifica cerințele de sistem care să le permită să realizeze rapid la scară
și eficiență, precum și cele mai bune practici acțiunile companiei în întregul sistem de îmbuteliere.
Sistemul de conducere Coca-Cola ii permite sa impulsioneze achizitii pentru a extinde baza de
volum și de a spori marjele.
Sub conducerea lui Muhtar Kent, președintele său dinamic și CEO, Coca-Cola și-a făcut
un angajament puternic pentru incluziunea. Din moment ce Muhtar Kent a preluat conducerea
Coca-Cola, în iulie 2008, el a stabilit un curs, o creștere ambițioasă pe termen lung cu obiectivul
31
de dublare a veniturilor până în 2020. Kent a incercat sa refaca un "arogant" corporativ introvertite
cultura si a reinvestit dividende de reducere a costurilor de dezvoltare de brand.

10. COMUNICARE ȘI SISTEME INFORMAȚIONALE ÎN


MANAGEMENT
Sistemul informaţional reprezintă totalitatea metodelor, procedurilor şi mijloacelor
folosite in procesul informaţional, care reprezintă ansamblul operaţiilor de culegere, transmitere şi
prelucrare a datelor, sistematizare, analiză, păstrare şi valorificare a informaţiilor.
Rolul sistemului informaţional constă în acordarea informaţiei necesare diagnosticului
situaţiei din organizaţie şi reprezintă o premiza a deciziilor ce trebuie adoptate: reprezintă
instrument de întărire a disciplinei şi sporirii a responsabilităţii.
Există un mediu deschis in cadrul companiei Coca-Cola, care permite angajaților să
comunice între ele și permite informația să circule în interiorul companiei și descurajează barierele
între membrii să facă schimb de informații. Inainte de a lua deciziile managerilor de nivel superior
discuta cu managerii de mijloc și înainte de a face aceasta este împărțită, până la sfârșitul ierarhiei
deciziilor. Coca-Cola Company permite angajaților pe care oricine dintre ele se pot întâlni
directorul general în cazul în care el / ea se confruntă cu nici un fel de dificultate.
Comunicarea interdepartamentala se face sub forma de maniere formale și informale.
Pentru a obtine feedback-ul a angajaților și a obține punctul de vedere al angajatului cu privire la
manager este utilizată structura ,,vița de vie,,(Coca-Cola Company, 2016).
Managementul de vârf al Coca-Cola încearcă să urmeze cultura prescrisă a organizației.
Coca-Cola are valori formale și documentate, care sunt comunicate tuturor angajaților. Primele
acte de manager de nivel ca modele pentru a se asigura că regulile și regulamentele sunt aplicate
în societate și administrator îndeaproape comportamentul angajatului revizuirea lor.

11. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

32
Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind
interesele cu character economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea
raporturilor de munca.
Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de munca cu privire la
încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după
caz, colective de munca prevă zute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile
juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii.
Pot fi părţi în conflictele de muncă:
 salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul
prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă;
 angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice - agenţii de muncă temporară,
utilizatorii,
precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile
prezentului cod;
 sindicatele şi patronatele;
 alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al
Codului de procedură civilă.
Conflictele de muncă pot fi colective sau individuale. Conflictele de muncă colective pot
fi de drepturisau de interese, iar cele individuale de drepturi.
Într-o companie cu un system managerial performant și dezvoltat nu ar trebui să existe
conflicte de muncă, dar iată că ele se găsesc și în cadrul companiei Coca- Cola.
Sindicatul Liber din cadrul societații Coca-Cola România era pe cale de a declanșa
conflictul de muncă, deoarece nu a ajuns la un acord cu administrația în privința creșterii salariilor.
Liderul sindecatului Adrian Dobrescu susținea că în timp ce sindicatele solicită o crestere de cel
putin 15%, administrația oferea numai 4% - procent care nu acopera nici rata inflației. Sindicatul
cerea ca salariile sa fie majorate prin noul contract colectiv de muncă pe 2005-2006. Contractul
precedent a expirat în 21 aprilie, iar administrația și sindicatele nu au reușit să ajungă în termenul
legal de negociere (60 de zile) la o întelegere privind salariile. Oficialii companiei confirmau
expirarea contractului colectiv de muncă și și-au exprimat disponibilitatea de a continua
negocierile. "Operațiunile Coca-Cola HBC România se desfasora normal. Confirmam expirarea
contracutului colectiv de muncă și dorim continuarea negocierilor. Politica noastră este să mărim
răsplata acordată pentru performanța angajaților și vom implementa această politică indiferent de
rezultatul negocierilor", declara Mugurel Radulescu, directorul de comunicare al companiei Coca-
Cola HBC România. Sindicatul a notificat administrația asupra problemelor nerezolvate din

33
contractul colectiv de muncă, iar, potrivit legii, un raspuns negativ din partea administrației sau
lipsa unui raspuns, în 48 de ore, atrage declanșarea conflictului colectiv de munca. Sindicaliștii
spuneau că, în cazul în care cererile lor salariale nu vor fi rezolvate, vor declanșa o greva de
avertisment.

12. CONTROLUL MANAGERIAL


Ultima și funcția cea mai importantă a managementului este "Controlul". În această funcție
compania evaluează dacă au atins obiectivele pe care le-au stabilit mai înainte. În cazul în care
răspunsul este "da", atunci angajații și managerii sunt răsplătiți cu bonusuri și alte metode și vice-
versa. În cele ce urmează vom afla modul în care Compania Coca-Cola își exercită funcția de
control:
Sistemul de raportare a agentului de vînzări
Agentul de vânzări trebuie să raporteze în fiecare zi, în zona pieții de desfacere, cu privire
la activitățile sale. Aceasta persoană trebuie sa-I dea evidența de zi dpe vânzări și poate obține
orice fel de asistență din zona pieței de desfacere ,oricând și oricum.
Participarea agentului de vânzări este observată cu ajutorul sistemului de carduri de
serviciu, cu ajutorul căruia se înregistrează timpul de intrare și ieșire a persoanei responsabile de
vânzări.
Fiecare agent de vânzări are o carte de traseu în care există detalii cu privire la vizita de
puncte de vânzare, cât de mult timp a petrecut pe piețe de desfacere, numărul de vânzări efectuate
pe piețe de desfacere, timpul necesar în timpul călătorind de la o priză la celălalt, numele a
încărcătorului și a agentului de vânzare și timpul de intrare și de ieșire a vehiculului.
În afară de această agentul pe vânzări este de asemenea dat un forum pentru a completa cu
ordinele pentru ziua următoare care urmează să fie încărcate în camion. Acest lucru face ca
managerii să cunoască ce cantitate de vânzări ,brand-urile acestora și dimensiunile produselor
efectuate de către agentuluide vânzări. Informația este utilă pentru departamentul de resurse
umane, deoarece acestea trebuie să evalueze performanța totală și se calculează salariul total al
agentului de vânzări (Coca-Cola Company, 2016).
Sistemul de evaluare a agentului de vânzări
Evaluarea tuturor agentilor de vânzări se face trimestrial. Evaluarea ajută în promovarea
oamenilor la niveluri mai ridicate în organizație. Evaluarea este un factor de motivare mare pentru
agenții de vânzări, deoarece din cauza aceasta, el lucrează din greu pentru a obține promovare sau
cel puțin recompensă bănească. Recompense bănești nu sunt date numai pentru cel mai bun agent

34
de vânzări, acestea sunt, de asemenea acordate celui mai bun dezvoltator de piață și cel mai bun
manager de vânzări al anului.
Planul de dezvoltare a performanței este păstrat ca bază pentru a evalua performanța
angajatului. Măsurarea performanței se face pe baza atingerii obiectivelor care au fost stabilite și
comunicate la începutul anului în fața fiecărui manager de vânzări, în fiecare trimestru la
dezvoltator pe piață și lunar vreodată agent de vânzări.
Această performanță dezvoltă planul, evaluează vânzările realizate de către agenții de
vânzări pe baza fișelor de apel, ruta apelurile, finalizarea apelurilor, eficientă și productivă, de
prezență a salespersons, creșterea vânzărilor efectuate de vânzări om, dezvoltarea pieței și
punctualitatea agentului de vanzari (Coca-Cola Company, 2016).

Concluzii

Coca-Cola este băutura racoritoare care este savurată de sute de milioane de ori pe zi de
oameni de pe tot globul. Forma familiară a sticlei de Coca-Cola și sigla, care sunt mărci
înregistrate, sunt cele mai recunoscute simboluri comerciale din „istoria Coca-Cola” ce reprezintă
povestea produsului cu cel mai mare succes din istoria comerțului și a oamenilor carora li se
datorează atracția sa unică.
Promoțiile de vară derulate de companie au avut un aer aparte, bazîndu-se pe un sistem
diferit de promovare a produselor, cel al implicării într-o masură cît mai mare a consumatorului în
derularea promoției.
Sistemul unic în lume a făcut din compania Coca-Cola prima întreprindere de băuturi
răcoritoare din lume. Compania vinde aproape jumătate din toate băuturile racoritoare ce se
consumă în întreaga lume. Compania a introdus, de asemenea, și noi băuturi racoritoare pentru a
satisface un spectru tot mai larg de gusturi. Născuta în 1960 în Germania, familia de băuturi
răcoritoare Fanta a devenit cel de-al treilea sortiment din lume ca cifră de vînzări. Sprite, o băutură
pe bază de suc de lamaie, a urmat în anul 1961.
Coca-Cola și-a cîștigat puterea, reputația și valorile unice păstrînd mereu deschisă legătura
cu consumatorii, produsele sale regăsindu-se în cele mai frumoase momente din viața sutelor de
milioane de oameni pe care îi răcorește.

35
36

S-ar putea să vă placă și