Sunteți pe pagina 1din 2

Funcţiile managementului calităţii

1) Planificarea calităţii;
2) Organizarea activităţilor care asigură calitatea;
3) Coordonarea activităţilor prin care se asigură calitatea;
4) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii;
5) Ţinerea sub control a calităţii;
6) Asigurarea calităţii;
7) Îmbunătăţirea continuă a calităţii;
1. Funcţia de planificare constă din procesele care definesc principalele obiective
în domeniul calităţii, resursele şi mijloacele necesare realizării
acestora(obiectivele calității).

2. Funcţia de organizare a managementului calităţii defineşte ansamblul


activităţilor desfăşurate în organizație pentru realizarea obiectivelor stabilite în
domeniul calităţii.
Pentru realizarea obiectivelor în domeniul calităţii, trebuie să se creeze o
structură organizatorică care să stabilească liniile directoare ale autorităţii şi
responsabilităţilor. Organizarea activităţilor referitoare la calitate este influenţată
de mărimea unităţii, natura produselor, posibilităţile de comunicare, etc. De
regulă, structurile organizatorice sunt reprezentate grafic prin organigrame care
pot fi de atribuţii, de personal, etc. Organigramă- o redare schematică (grafică) în
toate detaliile a organizării, a subordonării și a legăturilor dintre compartimente
din cadrul unei organizații(întreprindere, instituție).

3. Funcția de coordonare este determinată de procesele prin care se armonizează


deciziile şi acţiunile STE şi ale subsistemelor sale referitoare la calitate, în scopul
realizării obiectivelor definite prin sistemul calităţii.
Funcția de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se
armonizează deciziile și acțiunile personalului firmei și ale subsistemelor sale, în
cadrul previziunilor și sistemului organizatoric stabilite anterior. Asigurarea unei
coordonări eficiente este condiţionată de existenţa unei comunicări adecvate în
toate procesele (fară bariere de comunicaţie)- comunicarea poate fi bilaterală şi
multilaterală(conferinţe, întâlniri, reuniuni) coordonarea activităţii depinde de
calitatea managerilor.
4. Funcția de antrenare iniţiază o serie de acţiuni prin care se mobilizează
întregul personal la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calităţii.

5. Funcția de control totalitatea activităţilor de supraveghere a desfăşurării


proceselor şi de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii, în fiecare fază a
procesului de execuţie a produsului, în scopul eliminării eventualelor deficienţe
şi prevenirii apariţiei acestora în fazele următoare ale procesului de fabricaţie.

6. Funcția de asigurare - ansamblul activităţilor preventive, prin care se urmăreşte


în mod sistematic să se asigure corectitudinea şi eficienţa activităţilor de
planificare, organizare, coordonare şi ţinere sub control, în scopul de a se garanta
obţinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit.

7. Funcţia de îmbunătățire continuă se realizează prin activităţile desfăşurate în


fiecare fază de fabricare a produsului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor
tuturor proceselor şi rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere
mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de eficienţă.