Sunteți pe pagina 1din 1

Planificarea calitățtii

presupune parcurgerea următoarelor etape:


• diagnosticul calității
• analiza previzională
• stabilirea obiectivelor referitoare la calitate
• determinarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor
• stabilirea acțiunilor optime de întreprins, prin planul calității

Diagnosticul calității reprezintă o examinare metodică a tuturor proceselor organizației,


cu implicații asupra calității produselor pe care le realizează, examinare ce se realizează
în scopul evaluării performanțelor organizației, în domeniul calității, în raport cu
rezultatele obținute într-o anumită perioadă. Eficacitatea acestei etape depinde foarte
mult de competența persoanelor care îl efectuează și de metodologia utilizată.
Analiza previzională este o analiză efectuată pentru evaluarea evoluției probabile a
performanțelor organizației în domeniul calității, în condițiile modificărilor de mediu
preconizate.
În această analiză pot fi luate în considerare următoarele elemente:
- apariția unui nou concurent sau dispariția altuia;
- apariția unui nou furnizor de materii prime sau materiale cu care se aprovizionează
organizația;
- perfectarea unor noi contracte importante cu clienți actuali sau cu clienți noi;
- lansarea pe piață a unui produs nou, de către concurenți, similar cu cel realizat de
organizație;
Pentru asigurarea eficienței activităților de planificare, se impune stabilirea riguroasă a
obiectivelor referitoare la calitatea produselor și proceselor organizației.
Pentru aceasta, punctul de plecare îl reprezintă identificarea cerințelor clienților (prin
studii de marketing) cerințe care trebuie transpuse cât mai exact în caracteristici de
calitate a produselor (cuprinse în specificațiile tehnice).
După stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, sunt elaborate planurile calității.
Planul calității – este un document care prevede practicile, resursele, activitățile și
responsabilitățile stabilite pentru realizarea obiectivelor calității.