Sunteți pe pagina 1din 68

Cetatea de Scaun

ICA MINDRILA · DUMINICĂ, 7 IANUARIE 2018

Cetatea Sucevei

''Cel mai important vestigiu laic al Sucevei se află la marginea orașului. Se poate urca pe jos la
cetate, printr-un parc agreabil, sau se poate ajunge cu mașina. Cetatea a fost restaurată cu
fonduri europene, lucrările fiind finalizate în 2015. Restaurarea a costat 46,9 milioane de lei.
Menţionată pentru prima dată într-un document de la 10 februarie 1388, cetatea a fost
construită în timpul domniei lui Petru I. Alexandru cel Bun o fortifică suplimentar, însă
maxima dezvoltare o cunoaşte în timpul lui Ştefan cel Mare care, în două faze, restaurează
clădirile din interior, adaugă zidul deincintă, extinde şi consolidează şanţul de apărare. Vasile
Lupu este ultimul domnitor care a întreprins lucrări de restaurare.''
http://revistasinteza.ro/doua-gari-trei-kilometri-si-o-sut…/

NICOLAI OPREA 26 C.P.I. Vedere din Suceava (încercare de reconstituire grafic ă


dec ă tre pictorul maghiar Lazos Thalloczi 1563) aflat ă în p ă strarea Bibliotecii
Academiei Român
NICOLAI OPREA 26 C.P.I. Vedere din Suceava (încercare de reconstituire grafic ă
dec ă tre pictorul maghiar Lazos Thalloczi 1563) aflat ă în p ă strarea Bibliotecii
Academiei RomâneC.P.I. Suceava – Cetatea la 1890
SUCEAVA – cronic ă ilustrat ă 27 C.P.I. Ruinele cet ăţ ii din Suceava, 1890
NICOLAI OPREAC.P.I. Suceava – Vedere de la cetate Ed„Meridiane” Arta grafică ,
1970 Cetatea de Scaun a lui Ştefan cel Mare.Vedere din avion dinspre vest, 1976
SUCEAVA – cronică ilustrată C.P.I. CetateaSucevai, Ed. „Crist” C.P. 9624 Foto:
1957, Cetatea Sucevei – sărbă torirea „500 de ani de la urcarea lui Ştefan cel Mare
pe scaunul Moldovei”
NICOLAI OPREA 28 C.P.: Ruinele palatului lui Ş tefan cel Mare din Suceava 1900!
Ed. Stengel & Co, Dresda
Ion Dragusanul ''Un detaliu fotografic istoric: anul 1895, la Cetatea Sucevei -
primarul Franz cavaler Des Loges, profesorul Iosif Fleischer şi arhitectul vienez Karl
Adolf Romstorfer.''
SUCEAVA – cronică ilustrată Emisiuni monetare ale Moldovei (1377-1595)realizate
la Suceava. Casă domnească de pe platoul cetăţii (1497),schiţă de reconstituire
C.P.I. Muzeul Judeţean Suceava - Ceramică smălţuită din perioada lui Ştefan cel
Mare Cd. 6012.SUCEAVA – cronică ilustrată
C.P.I. Muzeul Judeţean Suceava - Cahle de sobă din sec.XV.SUCEAVA – cronică
ilustrată
Sobă din reşedinţa domnească a lui Ştefan cel Mare de la Suceava,reconstr. arh.
Monica Mărgineanu, M.I. febr. 1976.SUCEAVA – cronică ilustrată
Ilie Petriuc
Fotograf Viorel Simionescu.Prim plan cu ruinile cetatii in curs de restaurare.1964

Fotograf Viorel Simionescu.Prim plan cu ruinile cetatii in curs de restaurare.1964


Cetatea Sucevei fotografiată de la 100 m altitudine pe data de 12 iunie 1926 la ora
10.25 de echipajul Sănătescu / Chessler.

Cetatea Sucevei fotografiată de la 100 m altitudine pe data de 12 iunie 1926 la ora


10.25 de echipajul Sănătescu / Chessler.
https://www.monitorulsv.ro/Reportaj/2013-08-01/Cum-a-fost-salvata-Cetatea-de-
Scaun-a-Sucevei-de-cutremurul-din-1977#ixzz53yT6FpYB
Ion Dragusanul ''Cetatea Sucevei şi Mirăuţii, în 1895 - fotografie de Romstorfer.''

Ion Dragusanul ''Cetatea Sucevei, în 1895; în prim-plan, stânga: Karl Adolf


Romstorfer.''
Ion Dragusanul ''Cetatea Sucevei, în 1898, văzută din vecinătatea ruinelor
Mirăuţilor. Fotografie de Romsforfer.''

Ion Dragusanul ''Panoramă suceveană, în 1901, datorată lui Romstorfer.''


Ion Dragusanul ''Cetatea Sucevei, în iarna anului 1904.''

Suceava - Cetatea de Scaun - anii '70


Suceava - vedere dinspre cetate- anii :"70
Suceava. Revista: Vacances en Roumanie. Nr. 3. 1968
Petru Sanducu Cetatea Sucevei 1970
Petru Sanducu Cetatea Sucevei 1970
Petru SanducuSuceava, leaganul sufletului nostru ! 29 Aprilie · La Cetate I - 15
iulie 1904 Serbarea comemorativă a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare
După o fotografie luată de Julius Chrzanowski din Suceava

Petru SanducuSuceava, leaganul sufletului nostru ! 29 Aprilie · La Cetate I - 15


iulie 1904 Serbarea comemorativă a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare
După o fotografie luată de Julius Chrzanowski din Suceava
NICOLAI OPREA 30 C.I. Serbarea comemorativ ă din 1904 pe ruinele Cet ăţ ii din
Suceava,Fototipie de Max Jaffé din Viena dup ă o fotografie luat ă de
I.Chrzanowski din Suceava, Ed. „ Ş coala Român ă ”ROMANIA Suceava .Serbare
comemorativa la Cetatea de Scaun 1904.
https://www.scribd.com/document/75986664/Suceava-cronica-ilustrata
SUCEAVA – cronică ilustrată Foto: Cetatea de Scaun a Sucevei – 1930 Foto:
Cetatea Sucevei la1945

https://www.scribd.com/document/75986664/Suceava-cronica-ilustrata
C.P.I. Ruinele Cetăţii Suceava foto C. Săvulescu, 1958 C.P.I. Suceava.Cetatea şi
oraşul.Ed. „Meridiane” ,1960.
SUCEAVA – cronică ilustrată I.M. Cetatea de Scaun a Sucevei – sec. XIV, Porţile de
strajă,18.08.1988,Ed.Meridiane,Foto:Mariana şi Al. MendreaC.P.I.. Suceava.
Cetatea de Scaun (sec. XIV- XVII)Ed. Meridiane Nr. 13996, Foto: Aurelia Cristescu
Romania 1960 Suceava Cetatea de Scaun

Romania Suceava 1964


Petru Sanducu 41 minute Suceava anii "70-80" - foto Institutul de Proiectări
Suceava sursa: Revista Monumentelor Istorice

Sandi Bigea Vechia intrare în cetate '67


Cetatea de scaun (sec. XIV). Editor: Muzeul Judetean. Anii '70-'80. Necirculata.
Vedere de la cetate. Jumatatea anilor '60.Autorului fotografiei: S. Cernescu.
"Republica Populară Romîna". 1966.

Tiberiu LegrotaglieCetatea de Scaun...ilustrata din 1970...


Tiberiu Legrotaglie

Orașul Suceava văzut de la cetate. 1976.


SUCEAVA – cronic ă ilustrat ă 37 C.P.I. Suceava. Ed. „Meridiane”(nr.8014)
C.P.I. Suceava – Cetatea de Scaun Suceava Arta grafic ă , 1974
Pericle Sava
Pericle Sava

1898 Pericle Sava


Tiberiu Legrotaglie.foto Gh.Serban..

1922 Pericle Sava


Ruinele Cetatii din Suceava. Editura Scoala Romana, Suceava. 1914.

Petru Sanducu 25 Aprilie · Fălticeni · tagAdaugă subiecte Cetatea în reconstrucţie -


1971 - foto Willy Pragher https://www.monitorulsv.ro/…/Cum-a-fost-salvata-
Cetatea-de-…
Petru Sanducu 25 Aprilie · Fălticeni · tagAdaugă subiecte Cetatea în reconstrucţie -
1971 - foto Willy Pragher https://www.monitorulsv.ro/…/Cum-a-fost-salvata-
Cetatea-de-…

Petru Sanducu 25 Aprilie · Fălticeni · tagAdaugă subiecte Cetatea în reconstrucţie -


1971 - foto Willy Pragher https://www.monitorulsv.ro/…/Cum-a-fost-salvata-
Cetatea-de-…
1939 Pericle Sava

1937 Pericle Sava


1936 Pericle Sava

1926 Pericle Sava


Colectia d-lui Sava Pericle C 26. AVERS: Vedere generala cetate .
LEGENDA:GRUSS aus Suczawa. Schloss-Ruine der Moldauer Fursten. EDITURA:
Druck und Verlag "Scoala Romana" und Otto Binder Suczawa. Nr. 17. Circulata
1902 - Viena.
Din colectia lui Richard Haidu,multumim! Cetatea de Scaun

Tiberiu Legrotaglie.Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, Suceava...foto I.


Petcu...1982.
Tiberiu Legrotaglie
Cristina Macovei Muncă patriotică în 1983
Tiberiu Legrotaglie
Tiberiu Legrotaglie

Burlacu Gusbeth Emilia.Stransura... sa se numeste. Urca formatia pe schela si luau


scara cu ei...sa nu aiba parte de 'dedicatii' din partea flacailor 'fierbinti'
Tiberiu Legrotaglie
Inainte de Facebook, exista asta... De la Burlacu Gusbeth Emilia
Cristina Macovei.de la Burlacu Gusbeth Emilia..apartine fotografului Ion
Petcu...1970...cu zona industriala in dreapta.

Dans popular sucevean. CodȘ EST 7318. FotoȘ C.P.C.S. Anii '70-'80.
Cetatea de scaun sec. XIV. Cod: 2838. Foto: A. Cristescu. 1977.
Fîntînă pe platoul Cetății. Partea a doua a anilor '80. Necirculată. Cod: EST 14270.
Foto: I. Popescu-Argeșel.
Doroftei NarcisaSuceava, leaganul sufletului nostru ! 3 minute · Gheorghiu Dej la
cetatea Suceava Foto Balint Dimitrie

Dupa inaugurarea statuii Stefan cel Mare Dobrescu, Ceausecu si Iliescu Foto Balint
Dimitrie
Inaugurare statuia lui Stefan cel Mare. Foto Balint Dimitrie

Tiberiu LegrotaglieSuceava, leaganul sufletului nostru ! 8 Ianuarie · Cetatea de


Scaun ...1970...foto I. Petcu...
Cetatea de Scaun (sec. XIV - XVII). Cod: 9530. Foto: C. Vladu. Anii '70 - '80.

Carol Zwilling este împreună cu Dan Manciu în Cetatea de Scaun a Sucevei. 12


August 2016 · Cu deosebita placere si bucurie imi revad meleagurile natale,locurile
unde am copilarit,le imortalizez in fotografii...pasiunea vietii mele.Azi voi posta
despre Cetatea Sucevei si frumusetea ei: Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub
denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievala aflată la marginea de est a
orașului Suceava. Ea se afla localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o
înălțime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a
Sucevei. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova
la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul
de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu
ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite
cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea de Scaun a
Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul
2004. Începând cu anul 2006, în luna august a fiecarui an, la Cetatea de Scaun a
Sucevei se desfășoară Festivalul de Arta Medievală “Ștefan cel Mare”. Piesele de
teatru, farsele medievale, reconstituirea unor ceremoniale istorice pe baza vechilor
documente existente, luptele între cavaleri, turnirurile, jocurile, muzica și dansurile
medievale, atrag un număr foarte mare de vizitatori dornici să evadeze din cotidian
și să trăiască senzația unică a calatoriei în cadrul unei epoci demult apuse.

Carol Zwilling este împreună cu Dan Manciu în Cetatea de Scaun a Sucevei. 12


August 2016 · Cu deosebita placere si bucurie imi revad meleagurile natale,locurile
unde am copilarit,le imortalizez in fotografii...pasiunea vietii mele.Azi voi posta
despre Cetatea Sucevei si frumusetea ei: Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub
denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievala aflată la marginea de est a
orașului Suceava. Ea se afla localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o
înălțime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a
Sucevei. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova
la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul
de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu
ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite
cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea de Scaun a
Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul
2004. Începând cu anul 2006, în luna august a fiecarui an, la Cetatea de Scaun a
Sucevei se desfășoară Festivalul de Arta Medievală “Ștefan cel Mare”. Piesele de
teatru, farsele medievale, reconstituirea unor ceremoniale istorice pe baza vechilor
documente existente, luptele între cavaleri, turnirurile, jocurile, muzica și dansurile
medievale, atrag un număr foarte mare de vizitatori dornici să evadeze din cotidian
și să trăiască senzația unică a calatoriei în cadrul unei epoci demult apuse.
Carol Zwilling este împreună cu Dan Manciu în Cetatea de Scaun a Sucevei. 12
August 2016 · Cu deosebita placere si bucurie imi revad meleagurile natale,locurile
unde am copilarit,le imortalizez in fotografii...pasiunea vietii mele.Azi voi posta
despre Cetatea Sucevei si frumusetea ei: Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub
denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievala aflată la marginea de est a
orașului Suceava. Ea se afla localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o
înălțime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a
Sucevei. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova
la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul
de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu
ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite
cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea de Scaun a
Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul
2004. Începând cu anul 2006, în luna august a fiecarui an, la Cetatea de Scaun a
Sucevei se desfășoară Festivalul de Arta Medievală “Ștefan cel Mare”. Piesele de
teatru, farsele medievale, reconstituirea unor ceremoniale istorice pe baza vechilor
documente existente, luptele între cavaleri, turnirurile, jocurile, muzica și dansurile
medievale, atrag un număr foarte mare de vizitatori dornici să evadeze din cotidian
și să trăiască senzația unică a calatoriei în cadrul unei epoci demult apuse.
Carol Zwilling este împreună cu Dan Manciu în Cetatea de Scaun a Sucevei. 12
August 2016 · Cu deosebita placere si bucurie imi revad meleagurile natale,locurile
unde am copilarit,le imortalizez in fotografii...pasiunea vietii mele.Azi voi posta
despre Cetatea Sucevei si frumusetea ei: Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub
denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievala aflată la marginea de est a
orașului Suceava. Ea se afla localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o
înălțime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a
Sucevei. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova
la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul
de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu
ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite
cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea de Scaun a
Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul
2004. Începând cu anul 2006, în luna august a fiecarui an, la Cetatea de Scaun a
Sucevei se desfășoară Festivalul de Arta Medievală “Ștefan cel Mare”. Piesele de
teatru, farsele medievale, reconstituirea unor ceremoniale istorice pe baza vechilor
documente existente, luptele între cavaleri, turnirurile, jocurile, muzica și dansurile
medievale, atrag un număr foarte mare de vizitatori dornici să evadeze din cotidian
și să trăiască senzația unică a calatoriei în cadrul unei epoci demult apuse.
Carol Zwilling este împreună cu Dan Manciu în Cetatea de Scaun a Sucevei. 12
August 2016 · Cu deosebita placere si bucurie imi revad meleagurile natale,locurile
unde am copilarit,le imortalizez in fotografii...pasiunea vietii mele.Azi voi posta
despre Cetatea Sucevei si frumusetea ei: Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub
denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievala aflată la marginea de est a
orașului Suceava. Ea se afla localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o
înălțime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a
Sucevei. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova
la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul
de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu
ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite
cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea de Scaun a
Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul
2004. Începând cu anul 2006, în luna august a fiecarui an, la Cetatea de Scaun a
Sucevei se desfășoară Festivalul de Arta Medievală “Ștefan cel Mare”. Piesele de
teatru, farsele medievale, reconstituirea unor ceremoniale istorice pe baza vechilor
documente existente, luptele între cavaleri, turnirurile, jocurile, muzica și dansurile
medievale, atrag un număr foarte mare de vizitatori dornici să evadeze din cotidian
și să trăiască senzația unică a calatoriei în cadrul unei epoci demult apuse.
Carol Zwilling este împreună cu Dan Manciu în Cetatea de Scaun a Sucevei. 12
August 2016 · Cu deosebita placere si bucurie imi revad meleagurile natale,locurile
unde am copilarit,le imortalizez in fotografii...pasiunea vietii mele.Azi voi posta
despre Cetatea Sucevei si frumusetea ei: Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub
denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievala aflată la marginea de est a
orașului Suceava. Ea se afla localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o
înălțime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a
Sucevei. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova
la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul
de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu
ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite
cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea de Scaun a
Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul
2004. Începând cu anul 2006, în luna august a fiecarui an, la Cetatea de Scaun a
Sucevei se desfășoară Festivalul de Arta Medievală “Ștefan cel Mare”. Piesele de
teatru, farsele medievale, reconstituirea unor ceremoniale istorice pe baza vechilor
documente existente, luptele între cavaleri, turnirurile, jocurile, muzica și dansurile
medievale, atrag un număr foarte mare de vizitatori dornici să evadeze din cotidian
și să trăiască senzația unică a calatoriei în cadrul unei epoci demult apuse.
Carol Zwilling este împreună cu Dan Manciu în Cetatea de Scaun a Sucevei. 12
August 2016 · Cu deosebita placere si bucurie imi revad meleagurile natale,locurile
unde am copilarit,le imortalizez in fotografii...pasiunea vietii mele.Azi voi posta
despre Cetatea Sucevei si frumusetea ei: Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub
denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievala aflată la marginea de est a
orașului Suceava. Ea se afla localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o
înălțime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a
Sucevei. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova
la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul
de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu
ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite
cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea de Scaun a
Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul
2004. Începând cu anul 2006, în luna august a fiecarui an, la Cetatea de Scaun a
Sucevei se desfășoară Festivalul de Arta Medievală “Ștefan cel Mare”. Piesele de
teatru, farsele medievale, reconstituirea unor ceremoniale istorice pe baza vechilor
documente existente, luptele între cavaleri, turnirurile, jocurile, muzica și dansurile
medievale, atrag un număr foarte mare de vizitatori dornici să evadeze din cotidian
și să trăiască senzația unică a calatoriei în cadrul unei epoci demult apuse.
Carol Zwilling este împreună cu Dan Manciu în Cetatea de Scaun a Sucevei. 12
August 2016 · Cu deosebita placere si bucurie imi revad meleagurile natale,locurile
unde am copilarit,le imortalizez in fotografii...pasiunea vietii mele.Azi voi posta
despre Cetatea Sucevei si frumusetea ei: Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub
denumirea de Cetatea Sucevei, este o cetate medievala aflată la marginea de est a
orașului Suceava. Ea se afla localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o
înălțime de 70 m fata de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a
Sucevei. Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova
la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul
de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu
ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite
cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea de Scaun a
Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul
2004. Începând cu anul 2006, în luna august a fiecarui an, la Cetatea de Scaun a
Sucevei se desfășoară Festivalul de Arta Medievală “Ștefan cel Mare”. Piesele de
teatru, farsele medievale, reconstituirea unor ceremoniale istorice pe baza vechilor
documente existente, luptele între cavaleri, turnirurile, jocurile, muzica și dansurile
medievale, atrag un număr foarte mare de vizitatori dornici să evadeze din cotidian
și să trăiască senzația unică a calatoriei în cadrul unei epoci demult apuse.
Burg von Suceawa im Jahr 1536; foto Chrzanowski