Sunteți pe pagina 1din 1

Preotul Dan Bădulescu apreciază telenovelele creştinilor”, apreciază părintele Dan Bădulescu, care

difuzate de postul ACASĂ consideră că aceste seriale au fost create special cu scopul de
a fi moralizatoare şi în spatele intrigilor prezentate se află
„Telenovelele precum «Intrusa», «Vei fi a mea, întotdeauna iertare, milă creştinească şi iubirea curată a
Paloma!» sau «Femei înşelate», difuzate de postul ACASĂ, aproapelui.
promovează idei morale creştine şi influenţează în mod De asemenea, preotul a apreciat că fiecare personaj este
benefic telespectatorii”, este de părere Dan Bădulescu, preot construit cu migală, nu la întâmplare, pentru a le oferi
la Biserica Sfântul Dumitru şi inspector la Comunităţiîe telespectatorilor un adevărat model de comportament. De
Externe Româneşti, din cadrul Patriarhiei. Invitatul de vineri aceea, remarcă Dan Bădulescu, toate personajele negative
al „Poveștirilor de ACASĂ” a stat de vorbă cu Corina ajung să se căiască de lucrurile pe care le fac şi să sufere
Dănilă şi cu Petre Cătălin Fumuru despre toate elementele consecinţele faptelor lor,
pozitive conţinute în telenovele, care pun accent pe familie iar cele pozitive cunosc
și pe valorile creştine, la care oamenii trebuie să ia aminte şi fericirea şi liniştea.
să încerce să se comporte în consecinţă. „Sfântul Vasile cei „Virginia din «Intrusa»
Mare”, spune preotul, „în «Omilia sa către tineri» este, după părerea mea,
recomanda oamenilor din vremea aceea să culeagă din un model exemplar,
literatură, chiar şi cea păgână, amintindu-l pe Homer, aproape ideal de bun,
anumite elemente valoroase şi folositoare creştinilor, foarte greu de atins, dar
asemenea albinei care culege din floare numai nectarul”. nu utopic, care reprezintă
Aşa şi părintele, recomandă telespectatorilor „să extragă din un excelent exemplu
telenovele toate lucrurile bune, cum ar fi prezentările pentru tineri.”
relațiilor dintre părinţi şi copii sau faptul că orice acţiune Preotul Dan
importantă, mai ales în producţiile Televisa, începe şi se Bădulescu apreciază că
termină, cu o rugăciune. „Acest mesaj este foarte important, telenovelele pe care le
pentru că încearcă să apropie oamenii de biserică şi să îi facă urmăreşte ACASĂ au o
să fie conştienţi de lucrurile care sânt cu adevărat importante valoare artistică şi
în viaţă. De remarcat este că în fiecare telenovelă apare morală ziditoare şi le
figura preotului, care aduce linişte şi pace în sufletele consideră adevărate
parabole educative. Gabriela Spanic Intrusa

S-ar putea să vă placă și