Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică Gh.

Asachi Iași Disciplina: Reabilitare arhitecturală


Facultatea de Arhitectură G.M. Cantacuzino, Iași An de studii – IV – 2017-2018

Temă de proiectare

În contextul problemelor actuale legate de sustenabilitate, de nivelul slab al coeziunii la comunităților


urbane, se încearcă conversia și reutilizarea spațiilor abandonate. Este un proces relativ dificil,
datorită percepției lor publice de cele mai multe ori negative și datorită implicațiilor defavorabile
multiple care rezultă din aceasta.

Tema de proiectare propune conversia funcțională a două spații industriale/cercetare multietajate.

 Cădirea destinată Laboratorului Institutul de cercetare a dezastrelor si dezvoltare durabila a


Facultății de Construcții și Instalații din Iași
 Corp de producție al Fabricii de Țigarete Iași

Din cauza stării avansate de degradare a construcțiilor care formează ansamblul


Fabricii de Țigarete nu recomandăm studenților vizitarea acestui amplasament.
Clădirile nu prezintă siguranță și există pericol de accidente.

Obiective didactice
Obiectivele didactice ale acestui exercițiu constituie de asemenea criteriile sale de evaluare și
constau în formarea capacității de evaluare și valorificare arhitectural-urbană a clădirilor existente,
însușirea unei logici de adaptare a lor la noul context, stimularea creativității în reabilitarea
arhitecturală, ca factor motrice al revitalizării unei comunități.

Analiza clădirii existente


Se cere în primă etapă studiul clădirii existente – cu evidențierea elementelor valoroase și a
incompatibilităților cu funcțiunea civilă analiză care se va desfășura pe următoarele registre:
la nivel urban, accese, relații cu vecinătățile, sisteme constructive, configurație spațială, plastică
arhitecturală.
În urma concluziilor din prima etapă fiecare echipă va stabili o funcțiune nouă (funcțiunea va fi la
alegere și va fi argumentată în scris) și va propune soluții pentru adaptare urmărind valorificarea
calităților obiectului și remedierea incompatibilităților.
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași Disciplina: Reabilitare arhitecturală
Facultatea de Arhitectură G.M. Cantacuzino, Iași An de studii – IV – 2017-2018

Propunere
Se cere prin temă suplimentarea ariei desfășurate a clădirii cu 30 - 50%.
Propunerea va indica zone funcționale fără detaliere.
Se va realiza un studiu al imaginii finale a intervenției cu sugestii de finisaj.
Pentru ilustrarea funcțiunii se poate detalia doar un fragment (nivel) din ansamblu.

Etapizare și termene de predare


Analiza, soluția de arhitectură și argumentarea intervenției și a opțiunii pentru funcțiune– dosar
format A4 cu text și fotografii 11.10.2017

Proiect final 10.01.2018


– planșe cu scheme conceptuale, scheme funcționale, perspective interioare și exterioare - mapă
format A3

Întocmit
S.L.dr. arh. Radu Andrei

Bibliografie
Broto, Carles. Rehabilitated Buildings. Editor Carles Broto. Barcelona: LINKS International, 1997.

Jodidio, Philip. Piano: Renzo Piano Building Workshop 1966 to Today. Koln: Taschen, 2008.

—. Valode & Pistre Architects. Basel: Birkhäuser, 2006.

Niesewand, Nonie. Converted Spaces. London: Conran Octopus, 2002.

Powell, Kenneth. Architecture Reborn. London: Laurence King Publishing, 1999.

Prager, Emil. Betonul armat în România. Vol. I. București: Editura Tehnică, 1979.

Schleifer, Simone, ed. Converted Spaces. Köln: Evergreen, 2006.

Sommar, Ingrid. Lofts of Scaninavia. Antwerp: Tectum, 2003.

Stratton, Michael, ed. Industrial Buildings - Conservation and Regeneration. London: Taylor & Francis,
2000.

Van Uffelen, Chris. Re-Use Architecture. Salenstein: Braun, 2010.