Sunteți pe pagina 1din 2

Calendarul activitatilor

Durata de realizare a investitiei este de 18 luni

Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis An 0 An 1 An 2


12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Achizitii publice privind implementarea proiectului
1.1. Contractarea organizarii procedurilor de achizitie publica si contractarea
supravegherii executiei
1.2. Reactualizarea devizului general
1.3. Elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurii de
atribuire a contractelor de achizitie publica
1.4. Lansarea licitatiei privind serviciile de management de proiect
1.5. Contractarea serviciilor de management
1.6. Lansarea licitatiei privind auditul proiectului
1.7. Contractarea serviciilor de audit
1.8. Lansarea licitatiei privind executarea lucrarilor
1.9. Contractarea lucrarilor
1.10. Lansarea licitatiei privind dirigintele de santier
1.11. Contractarea serviciilor de diriginte de santier
1.12. Lansarea licitatiei privind serviciile de informare
Si publicitate
1.13. Contractarea serviciilor de informare si publicitate
2. Audit
3. Management
4. Informare si publicitate

Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis An 0 An 1 An 2


12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. FAZA A – Reabilitarea sitului poluat
5.1. Organizare de santier

5.1.1. Obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier


5.1.2. Crearea conditiilor de desfasurare a activitatii de demolare si
constructii
5.1.3. Desfiintare de santier
5.2. Demolare cladiri existente
5.3. Decontaminarea terenului
5.3.1. Sapaturi

Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis An 0 An 1 An 2


12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6. FAZA B – Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati – Construirea noii cladiri
6.1. Sapaturi
6.2. Executarea fundatiei
6.3. Executarea grinzilor de fundare
6.4. Executarea planseului – parter
6.5. Lucrarile de hidroizolare
6.6. Executarea cofrajului stalpilor (parter) si turnarea acestora
6.7. Executarea cofrajului planseului si turnarea planseului –
Etaj 1
6.8. Executarea scarii intre parter si etajul 1
6.9. Executarea cofrajului stalpilor (etaj 1) si turnarea acestora
6.10. Executarea cofrajului planseului si turnarea planseului – etaj 2
6.11. Executarea scarii intre etajul 1si etajul 2
6.12. Executarea cofrajului stalpilor (etaj 2) si turnarea acestora
6.13. Executarea cofrajului planseului si turnarea planseului – terasa
necirculabila

6.14. Executarea termoizolatiei si hidroizolatiei de pe terasa necirculabila


6.15. Executarea inchiderilor de BCA

Page 1
Calendarul activitatilor
Durata de realizare a investitiei este de 18 luni
Anul 0; luna 12 reprezinta prima luna dupa aprobarea Pth si DE cu Hotararea Consiliului Judetean Harghita

Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis An 0 An 1 An 2


12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.16. Montarea compartimentarilor interioare din gips-carton
6.17. Montarea montantilor pe fatade
6.18. Executarea fonoizolatiei planseelor
6.19. Executarea instalatiilor de apa si canalizare
6.20. Executarea instalatiilor de incalzire / climatizare
6.21. Executarea instalatiilor electrice
6.22. Executarea sapelor de egalizare pardoseala
6.23. Montarea tamplariei exterioare
6.24. Executarea instalatiilor de gaze naturale
6.25. Montarea centralei termice
6.26. Termoizolarea fatadelor
6.27. Executarea placajului exterior de lemn
6.28. Executarea termosistemului si tencuirea portiunilor de fatada
neplacate

6.29. Executarea plafoanelor suspendate si montarea plafoanelor casetate


6.30. Tencuire interioara
6.31. Montarea grilelor de ventilatie si a corpurilor de iluminat
6.32. Tamplarii interioare
6.33. Placari interioare (gresie/faianta/lemn)
6.34. Gletuire, zugravire
6.35. Montarea obiectelor sanitare in grupuri sanitare
6.36. Executarea balustradei scarii interioare
6.37. Montare parchet laminat
6.38. Executarea instalatiilor exterioare
6.39. Probe instalatii
6.40. Amenajari exterioare
6.41. Receptia final a cladirii
6.42. Inspectie de santier
6.43. Echiparea cladirii
6.44. Proceduri legate de infiintarea organismului de
Administrare
6.45. Infiintarea organismului de administrare

Titlul (sub)activitatii, sugestiv, concis An 0 An 1 An 2


12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Activitati administrative si de management pe parcursul intregului proiect
7.1. Intocmirea cererii de prefinantare
7.2. Intocmirea cererii de rambursare
7.3. Intocmirea raporturilor de progres
7.4. Intocmirea raportului final
7.5. Supravegherea implementarii proiectului

Page 2

S-ar putea să vă placă și