Sunteți pe pagina 1din 2

Interpretarea rezultatelor.

1. Atunci când au fost luate în calcul mai mulţi factori de risc se determină valoarea
riscurilor rezumative prin ordonarea OR; RA; RAP, lucru care permite stabilirea mărimii forţei de asociere
şi ponderii fiecărui factor în producerea bolii.
2. Se calculează
- intervalul de încredere;
- variaţia riscului estimat sau riscului atribuibil.

PROBLEMĂ

Infarctul miocardic acut (IMA), cea mai reprezentativă manifestarea cardiopatiei coronariene,
recunoaşte un determinism multifactorial, în cadrul căreia fumatul este unul din factorii implicaţi.

Pornind de la ipoteza că fumatul contribuie la apariţia IMA, s-a întreprins un studiu cu următoarele
obiective:
1. măsurarea asociaţiei dintre factorul presupus de risc şi efect;
2. măsurarea gradului în care creşterea expunerii determină creşterea efectului (relaţia doză - efect).
Studiul s-a efectuat pe un număr de 200 cazuri, bolnavi internaţi, din care 100 cu IMA şi 100 cu
alte afecţiuni. Perioada de observaţie a fost de 3 luni.
Din datele obţinute în urma anchetei privind expunerea la factorul de risc, s-au reţinut:
- din 100 bolnavii cu IMA, 49 au fost fumători;
- din 100 de martori 31 au fost fumători;
- din 26 de femei cu IMA, 6 au fost fumătoare;
- din cele 26 de femei martor4 au fost fumătoare;
- pentru sexul masculin, dintre bolnavii cu IMA 31 au fost nefumători, iar dintre martori 47;
- distribuţia în funcţie de numărul de ţigări fumate / zi a fost următoarea:
Lotul Nefumători < 20 ţigări / zi > de 20 ţigări / zi Total
Test 51 9 40 100
Martori 69 8 23 100

Prelucraţi datele prezentate mai sus conform obiectivelor propuse ale anchetei şi interpretaţi
rezultatele obţinute.

Modelul de rezolvare.

1. Se ordonează datele în tabelul de contingenţă.


Factorul de risc Decese TOTAL
+ -
Greutate < 2500 g + 49 31 80
- 51 69 120
TOTAL 100 100 200

Forţa asociaţiei va fi exprimată prin riscul relativ care în cazul tipului nostru de anchetă
epidemiologică va fi similar riscului relativ estimat (O.R.):

 OR = ad/bc = 49 x 69 / 31 x 51 = 2,14 (riscul expuşilor la fumat de a face IMA este de 2,14 ori mai
mare decât riscul neexpuşilor);

 RA% = [(OR - 1) / OR] x 100 = [(2,14 – 1) / 2.14] x 100 = 58,33% (58,33% din riscul de a face IMA
a expuşilor se datorează fumatului);

 RAP = P0 (OR -1) / [P(OR - 1) + 1] x 100 = 26,1% (măsoară impactul acţiunii factorului de risc în
populaţie);
 P. reprezintă prevalenţa expunerii în populaţia generală şi poate fi estimat P0 ca fiind prevalenţa
expunerii la martori = 31%.

Acelaşi tip de analiză se realizează separat pentru sexul feminin şi pentru sexul masculin, utilizând
tabelele de contingenţă:

Factorul de risc Decese TOTAL


+ -
Greutate < 2500 g + 6 4 10
- 20 22 42
TOTAL 26 26 52

RR (pentru femei) = [(6 x 22) : 4] x 20 = 1.65;

Factorul de risc Decese TOTAL


+ -
Greutate < 2500 g + 43 27 70
- 31 47 78
TOTAL 74 74 148

RR (pentru bărbaţi) = [(43 x 47) : 27] x 31 = 2.41

Pentru a putea studia relaţia de tip doză – efect trebuie făcută o naliză stratificată după nivelele de
expunere. Datele se vor introduce în tabele de contingenţă de tipul „3 x 2”:

IMA Total
+ -
Fumat > 20 ţigări / zi 40 23 63
< 20 ţigări / zi 9 8 17
nefumători 51 69 120
Total 100 100 200

OR (> 20 ţigări / zi) = [(40 x 69) : 23] x 51 = 2.35;


OR (< 20 ţigări / zi) = [(9 x 69) : 8] x 51 = 1,52;

Raportul OR (> 20 ţigări / zi) / OR (< 20 ţigări / zi) = 2.35 / 1.52 = 1.55 sau 155%, aspect care
permite să se afirme că un consum zilnic de peste 20 de ţigări creşte riscul de a face IMA cu 55% faţă de
un consum de sub 20 de ţigări pe zi, dovedind relaţia doză – efect.