Sunteți pe pagina 1din 7

ACTIVITATE

INTEGRATĂ
pentru
ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 21 ianuarie 2016


Propunător: Profesor Ungureanu Ramona Mihaela
Unitatea de învăţământ: G.P.P. „Prichindel” Suceava
Nivelul de vârstă/ Grupa: nivelul I / grupa mijlocie B „Prietenii lui Chiţ-Chiţ”
Tema anuală de învăţare: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema proiectului/săptămânală: „Magia iernii”/ „Jocurile copiilor iarna”
Tema activităţii integrate: „Poveste de iarnă”
Elementele componente ale activităţii integrate:
- A.L.A.1. – „Castelul şi oamenii de zăpadă”
Centrul Construcţii – îmbinare în spaţiu (Castelul de Gheaţă)
Centrul Artă – lipire, asamblare, confecţie (omul de zăpadă)
Centrul Bibliotecă – elemente de comunicare scrisă (fulgi de nea)
- A.D.E. – D.O.S. – „Povestea Omului de zăpadă” – lectura educatoarei
Scopul activităţii: valorificarea cunoştinţelor în situaţii concrete cu caracter
socio-emoţional, ce influenţează formarea unor atitudini pozitive raportate la
comportamentele personajelor din lumea poveştilor (prietenie, ajutor);
Obiective operaţionale:
- să urmărească cu atenţie imaginile sugestive din poveste;
- să desprindă, ajutaţi de educatoare latura educativă a povestirii;
- să îmbine părţile componente pentru realizarea castelului;
- să lipească/ asambleze bucăţele de hârtie realizând oameni de zăpadă;
- să confecţioneze oameni de zăpadă, utilizând materialele date;
- să traseze linii unind punctele pentru a reda fulgii de nea;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, expunerea cu ajutorul softului educaţional,
demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă;
b) Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, mişcarea
c) Resurse materiale: Om de zăpadă – surpriză, plic, calculator, soft
educaţional, polistiren, beţişoare frigărui, şabloane de om de zăpadă, hârtie
glasse, lipici, aracet, sticle, polistire, paie, şerveţele umede, cercuri albe de
hârtie, cariocă, ecusoanele grupei, aparat foto, clopoţel;
d) Forme de organizare: frontal, individual, grupuri mici;
Durata: 1h şi 15 min
Bibliografie:
- ***M.Ed.C.T., 2008„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, D.P.H.,
-Răileanu, Daniela, Vieriu, Dorina, Alecsa, Iuliana, 2010, „Proiectarea pas cu
pas”, editura Diamant, Argeş;
- Culea, Laurenţia, Sesovici, Angela, Grama, Filofteia, Pletea, Mioara, Ionescu,
Daniela, Anghel, Nicoleta, „Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Ed. Didactica Publishing
House, Buc.,
- ***M.Ed.C.T., 2009, Revista învăţământului preşcolar, Nr 1-2, editura C.N.I
„Corsei” S.A:
- Reperele Fundamentale Privind Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie
„Copilul să nu ştie pentru că i-ai spus,
Ci pentru că a înţeles el însuşi;
Să nu înveţe ştiinţa, ci să o descopere.”
(Jean-Jacques Rousseau)

Copiii sunt anunţaţi că au primit un om de zăpadă în pălăria căruia vor


găsi un cd şi un plic. Din scrisoare aceştia află că îl cheamă Bulgăraş şi vrea să le
prezinte povestea lui. Educatoarea îndrumă copiii la centrul Bibliotecă unde vor
audia „Povestea Omului de zăpadă”. (D.O.S.) Farmecul povestirii este dat de
acţiunea personajelor ei, precum şi de prezentarea imaginilor care vor capta
atenţia copiilor.
La un moment dat copiii vor afla că Bulgăraş are nevoie de ajutorul lor.
Pentru a-şi recupera Castelul de Gheaţă, prietenii şi fulgii de zăpadă de la Soare
acesta are de rezolvat proba de pe picătura de ploaie şi anume să-i confecţioneze
Soarelui un castel ca al Zânei Iarna, oameni de zăpadă şi fulgi de nea. După ce
vor intona cântecul „Fulgi micuţi” (Tranziţie) copiii vor afla ceea ce au de făcut
mai departe (oferta de lucru – „Castelul şi oamenii de zăpadă” –A.L.A.1)
apelând la materialele puse la dispoziţie. „Plutind ca fulgii” (Tranziţie), copiii se
vor îndrepta spre centrele deschise în funcţie de preferinţe. Copiii care se vor
îndrepta spre centrul Artă vor avea de confecţionat oameni de zăpadă. La centrul
Bibliotecă, copiii vor avea de trasat linii unind puctele redând astfel fulgii de
zăpadă. La centrul Construcţii copiii vor avea de construit Castelul de gheaţă,
prin îmbinarea în spaţiu a bucăţelelor de polistiren. După ce au descoperit ceea ce
au de făcut, copiii îşi încep lucrul.
La „Clinchetul clopoţelului” (Tranziţie) educatoarea încearcă o atenţionare
în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor de la fiecare centru, după care se trece în
revistă activitatea finalizată. Copiii îşi fac curat la locul unde au lucrat (Rutina –
„Masa mea e cea mai curată”) şi se îndreaptă spre grupul sanitar pentru a dovedi
că sunt adevăraţi prieteni ai curăţeniei.(Rutina – „Prietenii mei apa şi săpunul”).
La revenirea în sala de grupă, educatoarea le aminteşte copiilor ceea ce au
făcut, iar lucrările finalizate sunt aduse şi aşezate pe machetă - Castelul de
Gheaţă, oamenii de zăpadă şi fulgii de nea pe castel. Aceasta îi dirijează pe copii
spre locul unde au ascultat prima parte a povestirii. Aici desprindem şi finalul
povestirii şi anume gestul frumos pe care l-au facut copiii ajutându-l pe Bulgăraş
să realizeze „Castelul şi oamenii de zăpadă” pentru Soare. Finalul fericit al
povestirii antrenează copiii într-o discuţie referitoare la personajele din poveste şi
faptele lor, precum şi la gestul făcut de Bulgăraş care nu a ascultat de sfaturile
date de Zâna Iarnă. Se pune accent pe latura educativă, faptele personajelor din
poveste transferându-se în viaţa reală a copiilor.
Activitatea se va încheia cu aprecierea muncii şi eforturilor copiilor în ducerea la
îndeplinire a sarcinilor.
Nr. Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare/ Tipul de
Crt activităţii Metode şi Mijloace de metode şi inteligenţă
. procedee învăţământ indicatori activată
1 Captarea Se realizează prin găsirea mai multor Conversaţia Scrisoare Recunoaşterea Vizual spaţială
atenţiei surprize – cd şi un plic care elementului
motivează dorinţa copiilor de a surpriză
participa la activitate.
2 Anunţarea Se comunică tema şi obiectivele ce Explicaţia Toate Lingvistică
temei şi a urmează a fi atinse pe parcursul Conversaţia materialele
obiectivelor activităţii sub forma unor formulări
accesibile care să le trezească
interesul copiilor pentru activitate.
3 Prezentarea Dirijarea atenţiei copiilor în vederea Conversaţia Calculator Audierea Lingvistică
conţinutului audierii unui text literar, apelându-se Expunerea Soft povestirii de
şi dirijarea la capacitatea de înţelegere a Explicaţia educaţional către copii
învăţării mesajului transmis de acesta şi
desprinderea laturei educative a Desprinderea
poveştii. laturii educative

Transferul secvenţial de cunoştinţe, Conversaţia Polistiren Probă practică Vizual spaţială


priceperi şi deprinderi pentru Explicaţia Beţişoare Construcţia Lingvistică
rezolvarea unor situaţii problemă Demonstraţia frigărui castelului Corporal
prin antrenarea copiilor în experienţe Exerciţiul Siluete Confecţionarea kinestesică
noi la centrele deschise: bibliotecă, polistiren oamenilor de
construcţii, artă. Hârtie glasee zăpadă
Se vor valorifica deprinderile Lipici aracet Scrierea liniilor
practic-aplicative – lipire, de Sticle din
reconstituire şi asamblare a părţilor plastic
componente ale oamenilor de zăpadă Paie
şi a castelului şi a unor deprinderi de Şerveţele
de expresivitate a limbajului scris şi a umede
unor abilităţi de utilizare a Siluete fulgi
materialelor de la centre în Carioci
realizarea temei propuse
4 Obţinerea Rezolvarea corectă a tuturor Munca Materialele Probă practică Lingvistică
performanţei sarcinilor de lucru, atât în grup cât şi independentă realizate de Realizarea Vizual spaţială
individual. copii la elementelor
Realizarea unui ansamblu creativ centre constitutive a
apropiat de realitate prin: îmbinarea ansamblului
elementelor componente - construcţia creativ
castelului, confecţionarea oamenilor
de zăpadă, scrierea fulgilor
Fixarea evenimentelor din poveste.
5 Evaluarea Determinarea calităţii demersului Conversaţia Macheta Analiza Lingvistică
realizat prin raportare la obiectivele asamblată produselor
anticipate şi la finalităţile obţinute. activităţii
Se fac aprecieri verbale cu privire la Autoevaluare
activitatea desfăşurată.