Sunteți pe pagina 1din 24

2.

COMPARTIMENTUL CONSTRUCTIV

2.1. Proiectarea dispozitivului de orientare şi fixare

Analiza construcţiei piesei, semifabricatului, analiza cerinţelor tehnice la


piesă, semifabricat şi la operaţia pentru care se proiectează dispozitivul.

În urma analizei formei piesei în funcţie de caracteristicile suprafeţelor piesei,


pentru care se proiectează dispozitivul, familia, clasa şi grupa de piese la care se
poate încadra piesa dată. Putem spune că: piesa este din familia carcase, clasa –
deschisă, grupa – cu alezaje şi găuri cu mai multe suprafeţe.
Examinînd cotele apreciem după tab.1.2. [ 1 ] precizia şi calitatea suprafeţei
care sînt ridicate.

Analiza constructiei piesei

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 76
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Fig.2.1.1. Vederea piesei în 3D

Analiza formei piesei se stabileşte în funcţie de caracteristicile suprafeţelor


piesei pentru care se proiectează dispozitivul, familia, clasa şi grupa de piese în care
se poate încadra piesa şi pentru care există deja dispozitive proiectate şi executate.
Din tab. 1.1 [12] vom gasi clasa şi grupa piesei cercetate, iar din tab. 1.2 [12] vom
clasifica preciziile şi calităţile suprafeţelor de pe piesa dată. Rezultatele sunt incluse
în tabelul 2.1.1.
Familia 3;
Clasa – închise;
Grupa – cu alezaje şi cu găuri pe mai multe suprafeţe.

Tabelul 2.1.1
Analiza dimensiunilor şi suprafeţelor
Parametrii
Măsura
Nr. Toleranţa la Rugozitatea Clasa de precizie a
nominală
Suprafeţei prelucrare, µm suprafeţei prelucrate suprafeţei prelucrare
prelucrată, mm
Ra, µm
1 Ø120H12 (+ 0,350) 6,3
2 10H14 (+ 0,360) 6,3-6,3
3 55H12 (+ 0,350) 2,5-6,3
4 2,8±0,2 (+ 0,400) 6,3-6,3
5 Ø5H14 (+ 0,300) 12,5
Medie
6 Ø8,5H14 (+ 0,360) 12,5
7 Ø198H14 (+ 0,290) 6,3
8 Ø98H12 (+ 0,360) 6,3
9 Ø295H11 (+ 0,320) 2,5
10 2,6±0,125 (+0,250) 2,5-6,3
11 17H12 (+ 0,18) 2,5
12 Ø108H11 (+ 0,220) 2,5
13 2,4+0,1 (+0,1) 2,5-6,3
Ridicată
14 4,0+0,1 (+0,1) 2,5-2,5
15 Ø188H9 (+0,115) 2,5
16 Ø280H9 (+0,130) 2,5

Analiza dimensională a piesei

Analiza dimensională completă a piesei impune stabilirea următoarelor


elemente:
-din desenul de execuţie a piesei calculăm dimensiunea de gabarit pentru
forma de bază a piesei. Dimensiunea de gabarit pentru forma de bază a piesei se

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 77
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
consideră a fi dimensiunile ambalajului în care s-ar putea include piesa respectivă.
Piesa discutată are tipul de ambalaj circular.
-calculăm volumul ambalajului piesei menţinînd liber spaţiul necesar
instalării piesei în dispozitiv.

V   * R 2 * h  3.14  184 2  329  R


 34975279.36 mm 3

Analiza materialului piesei

Materialul din care se fabrica piesa 8KE.003.815 este fonta cenusie SC 15


GOST1412-85.
Turnătura trebuie să se indeplineasca in corespundere cu cerintele ТУ 26-17-
057-89, clasa 9-a de precizie după GOST 26645-85.
Razele de turnare 3...5 mm.
Materalul piesei – SC15 GOST 1412-85, material ce se caracterizează printr-
o prelucrabilitate scăzută în comparaţie cu alte materiale, dar se supune bine turnării
ceea ce ne permite de a obţine uşor cofiguraţia semifabricatului.

Tabelul 2.1.2
Proprietăţile materialului SC 15 GOST1412-85
Conţinutul de elemente, %
Grosimea pereţilor

Proprietăţi mecanice
Masa maetrialului

(restul Fe)
fontei turnate

Mangan
Carbon

Limita de rezistenţă
Fosfor
Siliciu

Sulf

Rezistenţa La întin- La înco- Duritatea


temporară dere HB
voiere
C Mn Si P S (MPa) (MPa) (MPa)
FC 15 GOST
10-20 3,5-3,7 0,5-0,8 2,0-2,6 ≤ 0,3 0,15 100-180 150 280-320 210
1412-85

Analiza greutăţii piesei

Propriu acestei analize a greutatii piesei îi este precizarea vectorului de


greutate şi stabilirea unor recomandări privind manipularea ei la instalarea în
dispozitiv. Acest lucru prevede parcurgerea următoarelor etape:
- Calculăm greutatea piesei cu ajutorul programei SolidWorks.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 78
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Mass properties of Corp-8KE.003.815
Density = 0.0076 grams per cubic millimeter
Mass = 40000.00 grams (40 Kg.)
Volume = 5869906.70 cubic millimeters
Surface area = 915728.16 square millimeters
Center of mass: ( millimeters )
X = -37.71
Y = -14.55
Z = 0.31
Principal axes of inertia and principal moments of inertia: ( grams * square
millimeters )
Taken at the center of mass.
Ix = (-0.15, 0.99, 0.00) Px = 671632287.25
Iy = (-0.99, -0.15, -0.01) Py = 749285068.67
Iz = (-0.01, -0.00, 1.00) Pz = 833422916.04
- Trecem pe desenul de execuţie a piesei vectorul de greutate, mărimea,
direcţia, sens, punct de aplicare.
- Stabilim recomandările privind manipularea piesei la instalarea în
dispozitiv. Din consultarea tab.1.4. [ 1 ] în dependenţă de greutatea piesei
recomandarea va fi următoarea: doi muncitor – manipulare manuală.

Fig.2.1.2. Reprezentarea centrului de greutate pe piesă

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 79
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Analiza suprafeţelor de bazare şi de strîngere

Bazarea se va efectua pe trei suprafaţe cilindrice exterioare neprelucrae


334, 236 şi 120, care sunt asezate pe trei prizme scurte. Strîngerea va fi
efectuata din partea de sus pe centru piesei cu ajutorul unei prizme. Aşezarea va
avea loc pe o linie de contact cu piesa întinsă, ceea ce nu va provoca mari
concentrîri de tensiuni. Iar strîngerea va fi efectuată pe o suprafaţă cilindrică si nu
va aduce la aparitia tensiunilor care apar la prelucrare.

Analiza suprafeţelor ce vor fi prelucrate în dispozitiv

Cu toate ca este o piesa destul de complicata, prelucrarea suprafetelor nu va fi


atît de dificilă.
Instalîn piesa neprelucrată în dispozitiv, aceasta va fi prelucrată definitiv.

2.1.1. Analiza maşinii – unelte

La proiectarea dispozitivului apare necesitatea cunoaşterii anumitor


caracteristici ale maşinii – unelte pe care se va instala dispozitivul indiferent dacă ea
este precizată în planul de operaţii sau în fişa tehnologică.
Caracteristicile asociate determină o parte din limitele spaţiului ce îl poate
ocupa dispozitivul, poziţia relativă a elementelor de ghidare şi poziţionare a sculelor
faţă de elementele de poziţionare a dispozitivului pe maşina unealtă.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 80
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Fig.2.1.1.1. Centrul de prelucrare 2204 BM1Ф4
Pentru a putea stabili corect poziţia relativă a elementelor de ghidare şi
poziţionare a sculelor faţă de elementele de legătură şi poziţionare a dispozitivului
pe masa maşinii – unelte, trebuie să reţinem din caracteristicile maşinii – unelte
tipul şi configuraţia constructivă a elementelor de legătură ale maşinii – unelte cu
dispozitivul ( dimensiunea mesei, numărul şi dimensiunile canalelor T ale maşinii –
unelte ).
După cum mi-am propus vom folosi centrul de prelucrare 2204 BM1Ф4

Caracteristicile acestui centru de prelucrare 2204 BM1Ф4

1. Dimensiunile mesei de lucru ,mm................................................400x500


2. Diametrul partii de rotirea mesei ,mm..................................................630
3. Dimensiunile maxime a deplasarilor,mm
 transversa.......................................................................................500
 longitudinal....................................................................................500
 vertical...........................................................................................500
4. Dimensiunile de la axa arborelui principal pîna la

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 81
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
suprafata de lucru a mesei,mm.........................................................90-590
5. Dimensiunea de la capatul arborelui pina la centrul
mesei,mm......................................................................................200-700
6. Masa maxima a piesei pelucrate, kg.......................................................300
7. Numarul gradatiilor la rorirea mese la 120 grade....................................120
8. Numarul canelurilor în T pe masa de lucru...............................................5
9. Latimea canaluui central dupa GOST 1574-75,mm............................18H7
10.Distanta intre canale dupa GOST 6569-75,mm.......................................80
11.Conicitatea axului principal dupa GOST 15945-70.................................50
12.Viteza maxima de rotire a arborelui principal, rot/min..........................2000
13.Viteza de deplasare rapida ,mm/min...................................................10000
14.Numarul de scule.....................................................................................30
15.Lungimea admisibila in magazin,mm....................................................350
16.Masa maximala a sculei,kg......................................................................12
17.Timpul schimbarii sculei,sec.....................................................................5
18.Gabaritele masinii ,mm...................................................3470x3735x2825
19.Masa masinii,kg....................................................................................8150

Dimensiunile suprafeţei mesei

Sunt prezentate în fig. 2.1.1.2. Tot aici sunt prezentate şi dimensiunile de fixare
a mesei pe maşina-unelta.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 82
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Fig.2.1.1.2. Dimensiunile suprafeţei mesei maşinii-unelte şi a conului
arborelui principal

2.1.1.1. Dimensiunea spaţiului de lucru a maşinei – unelte

Dimensiunile spaţiului de lucru se consideră spaţiul în care muncitorul se


deplasează liber pentru aşi îndeplini funcţiile sale. Acest lucru este nevoie de al
cunoaşte pentru ca în timpul proiectării dispozitivului să nu întrecem aceste cote. De
asemenea ştiind dimensiunile spaţiului de lucru mai uşor vom alege dispozitivul
după gabaritele aproximative care le poate avea.

Dimensiunile spaţiului de lucru

În fig. 2.1.1.1.1. sunt prezentate dimensiunile spaţiului de lucru a maşinii-unelte.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 83
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Fig. 2.1.1.1.1. Dimensiunile spaţiului de lucru a maşinii-unelte

2.1.1.2. Analiza sculelor aşchietoare

Gabaritele sculelor

Din motiv că pe dispozitivul de proiectat se vor efectua toate operaţiile


necesare pînă la obţinerea piesei finite, vom analiza sculele care participa la
procesul de prelucrare al piesei date.

Fig.2.1.1.2.1. Freză pentru degroşare cu placute de tip T25M si


semifinisare cu placute de tip HX

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 84
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
2.1.1.3. Metoda de fixare a sculelor pe maşina – unealtă sau în dispozitiv

Fixarea sculelor pe maşina – unealtă sau în dispozitiv ţine seama de


configuraţia geometrică a cozii sculei şi de sarcina de producţie dată, cu scopul de a
micşora timpul de instalare şi scoatere a sculelor din port – sculă sau din arbarele
principal.

Transmiterea momentului de rotire se face cu ajutorul forţei de frecare.

Fig. 2.1.1.3.1. Pozitia de fixare a sculei în arboreal principal a maşinei-unelte

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 85
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
2.1.2. Elaborarea construcţiei dispozitivului

Reeşind din cerinţele construcţie piesei, observăm că găurile, poziţia cărora se


află paralel cu axa de rotaţie a piesei necesită o instalare specială pentru obţinerea
lor, în cazul prelucrării pe maşini-unelte de frezat.

Fig. 2.1.2.1. Schema de orintare, bazare şi strîngere a semifabricatului

Dar avînd în vedere faptul, că prelucrarea se va efectua pe o maşină-unealta


performantă cu posibilităţi vaste de prelucrare, vom elabora un dispozitiv cu trei
prisme. Schema de orientare, bazare şi strîngere este prezentată în figura 2.1.2.1.

2.1.2.1. Alegerea schemei de strîngere a semifabricatului

Piesa studiată face parte dintro pompa hidraulica din clasa corpuri cu o
structură specifică carcaselor. De aici rezultă suprafeţe de bazare cilindrice
exterioare, din considerente ca cele frontale şi interioare suferă prelucrări, din acest
motiv vom încerca de a elabora o schemă care ar permite dintr-o singură aşezare de
a efectua toate prelucrările. Ca suprafţe cilindrice exterioare deosebim scurte şi
lungi, care sunt prezente pe piesă. Deci vom examina variante de aşezare pe
suprafeţe cilindrice lungi şi scurte. În tabelul 2.2[12] sunt prezentate o serie de
posibilităţi de aşezare.
Luînd în considerare că suprafţa de aşezare este brută, adică neprelucrată sunt
recomandate scheme de aşezare pe suprafeţe cilinrice scurte. Deci vom alege
scheme orientări pe trei suprafaţe cilindrice scurte exterioare folosind trei prisme

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 86
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
scurte – bază de aşezare: Prisme scurte fixe. Aceastea va elimina 5 grade de
liberatate. Avem nevoie însă de a elimina toate gradele de libertate deci vom folosi o
prismă în formă de potcoavă pentru a înlătura ultimul grad de libertate.
Astfel mecanismele de strîngere care se folosesc în dispozitiv se împart în
două grupe de bază.
Din prima grupă fac parte mecanismele, cedările elastice a cărora sînt direct
proporţionale forţelor aplicate la ele. Aceste mecanisme au în componenţa sa
mecanisme cu autofrînare de tipul elementelor de strîngere. Mecanismul de
acţionare poate manual sau mecanizat.
Din grupa a doua fac parte mecanisme pneumatice, hidraulice şi
pneumohidraulice cu acţiune directă. La aplicarea faţă de elementul de strîngere la
astfel de mecanisme sporirea forţei ca valoare în momentul iniţial nu vom obţine.
Pentru cazul dat alegem mecanismul din a doua grupă cu următoarea schemă
de strîngere:

unde: - Q este forţa de strîngere;

Fig. 2.1.2.1.1. Schema de orintare, bazare şi strîngere a semifabricatului.

2.1.2.2. Alegerea elementelor pentru ghidare şi reglarea


sculelor aşchietoare.

Ca elemente de ghidare şi orientare a sculelor aşchietoare pot servi mai multe


elemente, bucşe de ghidare, cepurile, canale de ghidare.
Pentru prelucrarea găurilor, suprafeţelor interioare şi frontale date este
folosită maşină de frezat cu control numeric 2204 BM1Ф4, ceea ce nu necesită
elemente pentru reglarea sculelor aşcietoate deoarece în arborele maşinei-unelte se
instalează un palpator care verifică poziţia iniţială a suprafeţei înainte de a începe
prelucrarea piesei, prin urmare dispozitivul care îl proiectăm nu are nevoie de
asemenea elemente.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 87
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
2.1.2.3. Calculul forţelor de strîngere şi alegerea mecanismului de acţionare

Schema de calcul a forţei de strîngere este prezentată în fig.2.1.2.1.1. Pentru a


putea calcula forţa Q avem nevoie de a cunoaşte momentul de torsiune ce apare în
timpul procesului de prelucrare.În funcţie de regimurile de aşchiere vom calcula
forţa de aşchiere maximă, apoi şi momentul care se formează.

Formula de calcul a forţei de strîngere Q conform [13, pag. 380] (2.4).


j2
Q  kP
j1  j 2

j2
unde:  0.6...0.7
j1  j 2
Calculam forta de aschiere ce apare maxima la cele mai solicitate regimuri de
aschiat comfprm formulei din [7, pag. 282].

Cp * t x * Sz y * B i * Z
Pt max  w
* K mr
D q * ntur

unde: C p =300; q=0,83;


X=0,83; w=0;
Y=0,65; i=1;
n 1
 HB   210 
K mr       0.28 ;
 750   750 
n=1;
HB-duritatea materialului prelucrat = 210.
Coeficientii ce tin cont de materialul de prelucrat si tipul materialului paprtii
active ai frezei.
Cele mai grele regimuri sunt la degrosare la cota 200±0.576.

t=2,8; B=54;
Sz=0.19; Z=4;
n tur =826; D=63;
300 * 2.8 0.83 * 0.19 0.65 * 541 * 4
Pt max  * 0.28  465.17 N
63 0.83 * 826 0
2 2
P  Pt max  Prmax  465.17 2  232.585 2  520.076 N
unde: Prmax  Pt max * 0.5  465.17 * 0.5  232.585 N
K-coeficint de corectie care se va calcula cu relatia 2.5 Acesta este egal cu
produsul a mai multor coeficienti:
K0=1,5- coeficientur de rezerva garantat
K1=1,2- tine cont de marirea fortelor de aschieredatorita diferitor obstacole;
K2=1,2- tine cont de marirea fortei de aschiere datorita uzurii sculei;

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 88
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
K3=1,2- se ia in consideratie variatia fortei de aschiere datorita frezarii
incontinue;
K4=1,3- tine cont de forta de fixare constanta a dispozitivului de stringere;
K5=1,0- caracterizeaza ergonomicitatea dispozitivului manual;
K6=1,5- tine cont de momente de rasucire ce apar in timpul prelucrarii;
K=K0*K1*K2*K3*K4*K5*K6
K= 1.5*1.2*1.2*1.2*1.3*1.0*1.5=5.054
Q  5.054 * 520.076 * 0.7  1840 N

2.1.2.4. Calculul mecanismului de transmitere a forţei

Fig.2.1.2.4.1. Schema mecanismului de transmitere a forţei de strîngere

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 89
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Pentru a executa calculul mecanismului de transmitere a forţei am folosit
softul SolidWorks cu modulu COSMOSXpress. Cu ajutorul modulului
COSMOSXpress a fost executat o analiză, din punct de vedere statică asupra
elementului dispozitivului care sunt prezentate în fig.2.1.2.4.1, 2.1.2.4.2.

Fig. 2.1.2.4.1. Deplasarea maximă ce apar în timpul fixări piesei

Din fig. 2.1.2.4.1. se vede că centrul bratului mobil este cel mai solicita, adică
deplasarea maximă 1,872 mm.

Fig. 2.1.2.4.2. Tensiunile maximă ce apar în timpul fixări piesei

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 90
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Din fig. 2.1.2.4.2. se vede că centrul bratului mobil este cel mai solicita, adică
tensiunea maximă 4,259 MPa care este mai mică ca cea admisibilă σînc.= 350 MPa.

2.1.2.5. Calculul de precizie a dispozitivului

2.1.2.5.1. Eroarea de bazare

Eroarea de bazare εb este proiecţia deplasării bazei de măsurare pe direcţia


dimensiunii ce urmează a se obţine prin prelucrare, de asemenea eroarea de bazare
este o eroare accidentabilă. Determinînd cîmpul de dispersie între baza tehnologică
şi cea de măsurare în direcţia dimensiunii ce urmează a se obţine prin prelucrare
vom determina eroarea de bazare. Aproximativ εb poate fi determinată ca diferenţa
între valorile maxime şi minime ale valorilor dimensiunii menţionate mai sus.
Valoarea εb depinde de schema de bazare adoptată şi precizia de realizare a bazelor
semifabricatelor ( include abaterea dimensiunii, forma şi amplasarea reciprocă a
bazelor ).
Într-un caz comun eroarea de bazare se determină reeşind din schema de aşezare
în spaţiu a semifabricatului. Dar pentru simplificarea calculelor, de regulă se
limitează la examinarea deplasărilor doar întrun singur plan. Pentru eliminarea
erorilor de bazare, este necesar de a aşeza semifabricatul astfel încît baza de
măsurare a dimensiunii ce ne interesează să fie aleasă şi ca bază de aşezare. În felul
acesta noi vom imobiliza baza de măsurare, asigurînd ajutorul elementelor de
aşezare ale dispozitivului, poziţionaea uniformă a pieselor întregului lot.
Conform schemei alese de aşezare în dispozitiv, pe suprafaţa cilindrică exterioară
în prisme , vom calcula eroare de bazare ce se formează, adică poziţia axei
suprafeţei cilindrice faţă de o suprafata frontala mai precisa .Care pe baza ei sa ne
asigure celelante erori.
 b  0,5Td (1 / sin   1)
 b  3.124 mm.
unde: Td = 2,900 mm.
α = 120º.

2.1.2.5.2. Eroarea de fixare a semifabricatului

Eroarea de fixare εf este diferenţa dintre valorile maxime şi minime ale


proiecţiei deplasării bazei de măsurare în direcţia cotei realizate ca rezultat al
aplicării faţă pe semifabricat a forţei de strîngere (fig.2.1.2.5.2.1.). Ca regulă, apare
din cauza varierii tensiunilor de contact între semifabricat – reazemele
dispozitivului.
Deformaţiile semifabricatelor rigide şi a carcaselor dispozitivelor sub acţiunea
forţelor de strîngere, de regulă se neglijează.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 91
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Deplasările de contact Y în locul contactării semifabricat – rezemul
dispozitivului se calculează după relaţia prezentată mai jos:

 0.3
1

1  Cm  1.15 * Cv  q  1.07 * Cs  q  5*vo v 3 
f    * q  *   *  
sin   10 * Ku   Ku 0.4 1
 d  d  
 Ku 5*vo  v 3

Fig. 2.1.2.5.2.1. Schema pentru calculul erorii de fixare εf ( εfb şi εfu –


corespunzător de bază şi cea legată de uzura reazemelor ), Qmax şi Qmin –
corespunzător forţele maxime şi minime, care acţionează normal pe reazem

unde: - Cm, Cv, Cs – coeficientul de calcul admisibil(tab.2.25.[ 1 ] );


- α – unghiul prismei;
- q – sarcina liniară sumară, care acţionează la direcţia normală asupra
suprafeţei de contact a prismei, N/cm;
- d – diametrul bazei cilindrice a semifabricatului, mm;
- Ku – coeficientul adimisional, care caracterizează influenţa uzurii prismelor;
- vo, v3 – parametrii rugozităţii suprafeţei de bază a prismei;

Pentru fiecare termen în parte:


- Cm = 0.033;
- Cv = 4.14;
- Cs = 5.124;
- α = 120º;
- Ku = 1;
- q = 1840 N;
- d = 334 mm;
- vo = 1.4;
- v3 = 2.6;

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 92
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
 1 
 0.3 5 ( 1.4 2.6) 
f 
1 
  0.033
 1840 
1.15 4.14  60 
 
1.07 5.124 

60  

sin ( 120 deg )   10 1 
  
1
0.4  334 1  334 
 5 ( 1.4 2.6) 
 1 

f  16.106

2.1.2.5.3. Eroarea de poziţie

Eroarea de poziţie εp a semifabricatului apare în urma erorilor de execuţie şi


instalarea dispozitivelor speciale pe masa maşinii – unelte şi uzura reazemelor
dispozitivului special.
Eroarea de execuţie a dispozitivului ε e depinde esenţial de precizia deexecuţie
a pieselor dispozitivului. Precizia de execuţie a reazemelor şi a altor piese
standartizate a dispozitivului special.
Componenta εd apare ca rezultat al depplasărilor şi dezaxării corpului
dispozitivului pe masa, platou sau pe masa maşinii unelte. În producţia de masă la o
singură aşezare şi strîngere această valoare se aduce la minim prin reglare şi se
consideră că este constantă în decursul exploatării dispozitivului special dat. În
unele condiţii concrete componenta εd poate fi eliminată prin reglarea
corespunzătoare a maşinii – unelte.
Acupra valorii εd influenţiază uzura şi deteriorările posibile la suprafeţe
conjugate în procesul reglării şi schimbării dispozitivului special. Respectînd
condiţiile raţionale de schimbare a dispozitivului special şi la o alegere raţională a
jocurilor în suprafeţele cojugate, valoarea ε d poate fi micşorată pînă la 0.01 – 0.02
mm.

2.1.2.5.4. Eroarea de instalare

Eroarea de instalare εi este abateria concretă a semifabricatului apărută în


urma instalării în dispozitive speciale de la cea necesară. Acestă eroare ε i apare ca
urmare necoincidenţei bazelor de măsurare şi tehnologice, neuniformităţii calităţii
suprafeţelor semifabricatului, incorectitudinii execuţiei şi uzurii elementelor de
aşezare a dispozitivelor speciale, instabilităţii forţelor de strîngere etc. Eroarea de
instalare se calculează după erorile de : bazare εb , fixare εf , poziţie εp.
Formula de calcul va fi:
 i   b2   2f   p2

Înlocuind datele vom obţine:


 i  3.124 2  0.1612  0.012  3.128 mm.

2.1.2.6. Construcţia dispozitivului

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 93
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Fig. 2.1.2.6.1. Construcţia dispozitivului

Componenţa dispozitivului de orientare şi fixare

1. Braţul mobil.
2. Prismă-potcoavă.
3. Tijă.
4. Piesa „Corp” 8KE,003,815.
5. Prismă
6. Prismă.
7. Masa maşinei-unelte.
8. Şurub.
9. Tijă.
10.Prismă.
11.Placa de bază.
2.1.2.7. Descrierea modului de funcţionare

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 94
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Fig. 2.1.2.7.1. Modul de funcţionare

Dispozitivul este acţionat manual, în care piesa se prelucrează definitiv


conform procesului tehnologic elaborat şi a simbolurilor de bazare ale piesei.
Dispozitivul este compus din ansambluri de piese, în care placa de bază are
rolul cel mai important. Pe ia sunt montate toate celelalte piese ale dispozitivului, ia
fiind şi un element de suport.
Placa de bază (11) serveşte pentru fixarea dispozitivului pe masa maşinii-
unelte prin intermediul a patru buloane, un dorn pentru centrarea plăcii pe masa
maşinii şi o pană pentru orientarea dispozitivului. Pentru ca piesa să obtină o pozitie

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 95
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
fixă in procesul de prelucrare în dispozitiv sunt prevăzute două tije (3-9) care
servesc pentru a fixa piesa intr-o pozitie bine determinata. La rîndul său aceste tije
sunt unite între ele prin braţul mobil (1), care este cel mai solicitat de forţele ce apar
în dispozitiv.

Fixarea piesei este în modul următor:

1. Instalăm piesa “Corp” 8KE,0003,815 pe cele trei prisme (5, 6, 10), astfel
ca gîtil pisei să fie amplasată pe prisma (5).
2. Deplasăm braţul mobil (1) care se roteşte în jurul axei tijei (3) după
direcţia (C) pînă cînd cîrligul efectuat la capătul braţului mobil va intra în
locaşul efectua la tija (9).
3. Rotim şurubul (8) după direcţia (B), în rezultat prisma-potcoavă (2) se va
deplasa în direcţia (F). Astfel prisma-potcoavă va strînge piesa pe cele trei
prisme.

Eliberarea piesei este în modul următor:

4. Rotim şurubul (8) după direcţia (A), în rezultat prisma-potcoavă (2) se va


deplasa în direcţia (E). Astfel prisma-potcoavă va elibera piesa de pe cele
trei prisme.
5. Deplasăm braţul mobil (1) care se roteşte în jurul axei tijei (3) după
direcţia (D) pînă cînd braţului mobil va ocupa o poziţie favorabilă pentru
extragerea piesei din dispozitiv.
6. Extragem piesa “Corp” 8KE,0003,815 de pe cele trei prisme (5, 6, 10).

2.1. Proiectarea dispozitivului de control

2.1.2. Destinaţia dispozitivului de control

Unul din factorii care influenţează nemijlocit la calitatea producţiei este


precizia arătată de mijlocul de control, în special a dispozitivelor de control.
Toleranţele dimensionale ale pieselor în multe cazuri nu pot fi măsurate cu calibre
imprecise controlul preciziei se face cu ajutorul dispozitivelor de control special. În
dispozitivul de control sunt prevăzute subansambluri pentru bazarea pieselor ce se
controlează, mecanism de strângere şi mijloace de măsurare. Dispozitivele de
control sunt destinate pentru controlarea dimensiunilor, mai bine zis preciziei
dimensiunilor. Avantajul principal al dispozitivelor de control este că dau
posibilitatea de a determina dimensiunile reale ale pieselor. Pe dispozitivele de
control se poate de controlat dimensiunile liniare, dimensiunile diametrale,
diametrele interioare şi exterioare. Forma geometrică a suprafeţei cilindricitate,

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 96
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
liniaritate, rectilinitate. Amplasarea suprafeţelor între ele: paralelism, simetricitate,
planitate şi a altor suprafeţe şi dimensiuni.

2.1.3. Analiza parametrilor de precizie controlaţi şi elaborarea


construcţiei dispozitivului de control

În urma analizei cerinţelor tehnice, a construcţiei piesei am concretizat că


avem de măsurat bătaia radială a suprafeţei cilindrice cu Ø280H9 faţă de suprafaţa
cilindrica interioara Ø188H9, precum si a suprofetelor frontale al piesei cu cota
329h12 fata de suprafata cilindrica interioara Ø188H9.

Modul de funcţionare a dispozitivului:

1. piesa se instalează pe dornul extensibil după care dornul conic care


este amplasat pe suportul mobil se instalează în alezajul cu Ø188H9.
2. după fixarea destul de bună a piesei în dispozitiv se realizează şi
controlul suprafeţelor, dar înainte de toate se pune în mişcarea de
rotaţie.

Componenta dispozitivului de control:

1. manivela.
2. surub.
3. surub.
4. capac.
5. corpul papusei mobile.
6. virf tronconic.
7. dispozitivul de prindere a indicatorului.
8. indicator.
9. bucsa elastica.
10.dorn.
11.bucsa.
12.piesa ce se verifica 8KE.003.815.
13.bucsa elastica.
14.saiba.
15.piulita.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 97
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
12/h12
9

9
280H

188H

188H
O

O
O162H

Fig.2.1.3.1. Dispozitivul de control

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 98
Mod Coala Nr. Document Semnat Data
Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a
pieselor de tip corp 8KE.003.815 99
Mod Coala Nr. Document Semnat Data