Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele:……………………………

Data susţinerii testului:…………………………..


Clasa……………………………………………….
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - BIOLOGIE
Anul şcolar 2018-2019
Clasa a IX-a
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.
PARTEA I ______________________________________________________________________50
de puncte

1.1 Coloana B cuprinde exemple de oase, iar coloana A diferite părţi ale scheletului uman. Scrieţi, în spaţiul
liber din dreptul fiecărei cifre a colanei A, litera corespunzătoare din coloana B.
Coloana A Coloana B
______ 1. femur a) degete
______ 2. frontal b) gambă
______ 3. humerus c) coapsă
______ 4. falange d) craniu
______ 5. tibie si peroneu e) braţ
14 puncte
1.2 Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Unitatea structurală şi funcţională a organismului este:
a) ţesutul b) celula c) nucleul d) citoplasma 4 puncte
2 . Ţesutul este:
a) o grupare de organe
b) o grupare de celule de forme si cu funcţii diferite
c) o grupare de celule care au formă şi structură asemănătoare şi îndeplinesc aceeaşi funcţie
4 puncte
3. Funcţiile de relaţie, nutriţie şi reproducere sunt realizate de:
a) celulă b) organe c) sisteme de organe d) organism 4 puncte
4. Sistemul nervos central este format din:
a) encefal şi măduva spinării; b)ganglioni nervoşi şi nervi; c) encefal şi nervi; d) măduva spinării şi
ganglioni nervoşi. 4 puncte
5. Sângele:
a) este format numai din plasmă; b)are gust amar; c) este format din plasmă şi globule; d)este pompat de
către plămâni 4 puncte

1.3 Citiţi cu atenţie afirmaţiile numerotate cu litere de la A la D. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată,
scrieţi în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă,
scrieţi în spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca
aceasta să devină adevărată.
A______Neuronul este unitatea de structură şi funcţie a sistemului muscular.

B______Oasele sunt organe vii fiind vascularizate şi inervate.

C______Plamanii si inima sunt adapostite in cutia craniana

D______Tesuturile sunt grupari de celule care au aceeasi forma, structura, functii 16 puncte
Partea a II 40
puncte

1.a) Completati desenul cu 10 noțiuni corespunzatoare regiunii corporale indicate: 10 puncte

b) Pentru două din regiunile corporale ( la alegere) precizați cel putin 7 norme de igienă. 21 puncte

2.Completează diagrama Wenn comparând peștii cu amfibienii specificând criteriile de


conparare. 9 puncte
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat la 10.

PARTEA I (50 de puncte)


1.1 (14 puncte)
1c,2d,3e,4a,5b
Pentru 5 raspunsuri corecte se acorda 14 puncte. Pentru 3 raspunsuri corecte se acorda 7 puncte. Pentru 1 raspuns
corect se acorda 3 puncte.
1.2 (20 puncte)
1b, 2c, 3c, 4a, 5c
Pentru fiecare raspuns corect se acorda 4 puncte. Pentru raspuns greșit sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte
1.3 (16 puncte)
A- F Neuronul este unitatea de structură şi funcţie a sistemului nervos.
B- A
C- F Plamanii si inima sunt adapostite in cutia toracica
D- A
Pentru fiecare raspuns corect se acorda 4 puncte. Pentru raspuns gresit sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte

PARTEA II (40 de puncte)

1.a (10 puncte) Pentru enumerarea corecta a tuturor partilor corporale indicate de desen se acorda 10 puncte.
Pentru raspuns gresit sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte.
1. b (21 puncte)
Pentru fiecare regula de igiena corect precizata se acorda cate 3 puncte. Pentru raspuns gresit sau lipsa
acestuia se acorda 0 puncte.
2.Pentru indicarea corectă a criteriilor de comparare se acordă un punct.Pentru fiecare comparație corectă 2
puncte.(9 puncte)
Matricea de specificație

C1 C2 C3 C4 C5

De la celulă la organism. Componente celulare, X


histologice

Elemente generale de topografie a organelor X

Funcţiile organismului uman, baza lor anatomică şi X

Noţiuni elementare de igienă X

X X
Compararea organismelor vii dupa diverse criterii

S-ar putea să vă placă și