Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA Nesecret

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Brașov


INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE Nr.41014 din 23.01.2019
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN BRAȘOV Ex. nr.____
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB POSTAREA
PE INTERNET, INTRAPOL ŞI INTRAJUD
ŞEF AL INSPECTORATULUI

ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la concursurile organizate de


Inspectoratul de Poliție Județean Brașov pentru încadrarea directă a posturilor
vacante de ofițeri de poliție

Examinarea psihologică a candidaților înscriși, în perioada 14 – 22.01.2019, la


concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante prin încadrare directă ca ofițer
de poliție din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și
cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, se va desfăşura în sala de conferințe a
Hotelului Excelsior al M.A.I., municipiul Brașov, str. Matei Basarab nr.41-43, în perioada
28-29.01.2019 astfel:

1. 28.01.2019, ora 8,00 – se vor prezenta pentru susținerea testării


psihologice candidații al căror nume de familie începe cu litera A, B sau
C;

2. 28.01.2019, ora 12,00 – se vor prezenta pentru susținerea testării


psihologice candidații al căror nume de familie începe cu litera D, E, F, G,
H, I, J, K sau L;

3. 29.01.2019, ora 8,00 – se vor prezenta pentru susținerea testării


psihologice candidații al căror nume de familie începe cu litera M, N, O ,P
sau R;
4. 29.01.2019, ora 12,00 – se vor prezenta pentru susținerea testării
psihologice candidații a căror nume de familie începe cu litera S, Ș, T,
Ț,U,V sau Z;

Accesul în sala unde se va susţine testarea psihologică se va realiza pe baza actului


de identitate valabil (carte de identitate).
Candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră
(nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea), fiind interzis a deţine orice
alte obiecte: telefoane, materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare,
înregistrare/ filmare, genţi, etc.
Candidaţii care nu vor prezenta actul de identitate în original nu vor putea
susţine testarea psihologică.
Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, NU pot fi reprogramați
pentru susținerea evaluării psihologice la o dată ulterioară.
Evaluarea psihologică este unică și se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic
de tip “apt/inapt”.
Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează
în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele și C.N.P.-ul
candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se
întemeiează contestația și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare
de la luarea la cunoștință a acestuia, la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul
Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, str. Nicola Titulescu nr.28.

Orice candidat înscris la concurs care are un aviz psihologic prin


care se constată aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru același
scop, în speță încadrare directă ca ofițer, valabil cel puțin până la data
finalizării validării dosarelor de recrutare (20.03.2019), îndeplinește
condițiile pentru a parcurge celelalte etape ale procesului de selecție (avizul
psihologic are o valabilitate de 6 luni de la data emiterii lui).

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,