Sunteți pe pagina 1din 5

Compresia de Maxilar

Este o anomalie de clasa a II-a Angle.


Se numește și endognație.
Se descriu 2 forme:
- sindromul de compresiune cu protruzie și spațiere dentară
- sindromul de compresiune cu înghesuire

Sindromul de compresiune maxilară cu protruzie și spațiere dentară


Este o malocluzie de clasa a II1-a.
Este un sindrom caracterizat prin reducerea diametrelor maxilarelor, alveolelor și
dinților față de planul medio-sagital.
Compensator apare protruzia procesului dento-alveolar.
Etiopatogenie:
- ereditatea
- factorul constituțional – tipul constituțional nordic (danezii)
- rahitismul
- factori locali de dezvoltare
- factori patologici locali
- obiceiuri vicioase

Factori locali de dezvoltare


Încă din viața intrauterină o serie de compresiuni exercitate de către pozițiile
membrelor fătului asupra masivului facial pot produce compresiuni de maxilar.
Dr. Geormăneanu citează asimetriile feței nou-născutului determinate de fibroame
uterine.
Postnatal: cicatrici chirurgicale pe bolta palatină, după intervenții în anomaliile
congenitale și absența suturii de creștere a maxilarului.

Factorii patologici locali:


- caria dentară
- complicațiile cariei dentare

Obiceiurile vicioase:
- respirația orală
- deglutiție atipică
- sugerea degetului
- sugerea limbii – obicei vicios rar
Acționează ca factori determinanți prin dezechilibrarea forțelor intra- și extraorale.
Manifestări clinice
Semne faciale:
- facies adenoidian
- fața este îngustă și prelungă, cu aripile nasului aplatizate și hipotone
- profil convex
- tegumente palide
- pomeți șterși
- fanta labială întredeschisă prin care se văd incisivii superiori
- în vorbire și în actul râsului se expune mucoasa gingivală
- incisivii superiori au smalțul uscat, sunt proeminenți, spațiați, sprijinindu-se
pe buza inferioară
- buza superioară este subțire, palidă, tracționată la comisuri
- buza inferioară este groasă, fisurată, răsfrântă în șanțul labio-mentonier
- etajul inferior al feței este micșorat
Semne orale:
- arcada dento-alveolară are diferite forme: - omega (compresiune la nivelul PM)
- V (compresiune la nivel I-C)
- U (compresiune la nivel molar)
- de trapez la nivelul arcadei
inferioare
- M, W
- bolta palatină este adâncă până la foarte adâncă
torus palatin proeminent
- diferite grade de distalizare mandibulară
- inocluzie sagitală
- ocluzie adâncă
- ocluzie deschisă = uneori
- afectări ale parodonțiului
Tulburări funcționale:
- dificultăți mari în masticație
- limitarea efectuării actului de incizie a alimentelor
- hipotonie uni sau bilaterală a mușchilor narinari
- hipotonia mușchiului orbicular al buzei superioare
- hipertonia buzei inferioare
- perturbarea respirației nazale este caracteristică
- tonusul narinar scăzut, fanta labială deschisă, buzele uscate și crăpate și o
afectare carioasă precoce a dinților frontali sunt modificări ce se corelează cu
respirația orală
-în primul timp al deglutiției limba exercită o presiune accentuată asupra
fețelor palatinale ale incisivilor superiori
- modificări fonatorii:
- vorbire peltică datorită îngustării bolții palatine
- sigmatism = modificărilor de contur și continuitate a arcadelor dentare
- rinolalii= îngustării sau obstruării pasajului nazal și a unor deficiențe la
închiderea ”diafragmei lingvo-velare”

Ocluzia Adanca Acoperita

Semne faciale
Etajul inferior al feţei este micşorat.
Procheilie superioară cu tonus crescut şi descoperirea gingiei în vorbire.
Profil convex patognomonic cu punctul Gnation înapoia planului Simon.
Şanţ labiomentonier accentuat.
Buza inferioară eversată.
Menton proeminent.
Unghiul mandibular micşorat.
Tangenta mandibulei trece pe sub scuama occipitalului.

Semne orale
Arcada superioară:
scurtată, forma de trapez sau “M”, cu retrodenţia atât a incisivilor centrali cât şi a
incisivilor laterali
proalveolie cu îngroşarea tablei vestibulare: baza apicală normală şi cea alveolară
mărită
în plan transversal este o arcadă lărgită
bolta palatină este adâncă, cu versant anterior abrupt
Arcada inferioară:
îngustată
uneori scurtată prin retrodenţie (formă de trapez)
apar suprafeţe de abraziune patologică pe dinţi

Modificări de ocluzie:
supraocluzia incisivă accentuată
uneori marginea incizală a incisivilor superiori depășește cu mult festonul gingival
inferior, și poate traumatiza direct mucoasa
incisivii inferiori pot traumatiza mucoasa palatină
infrapoziţie laterală inferioară
rapoarte distalizate - fie consecința retrodenției superioare, care obligă mandibula
la o poziție posterioară, fie o parte complexă ce intereseaza dezvoltarea de
ansamblu a aparatului dento-maxilar
ocluzia lingualizată uni sau bilateral

Modificări ale ATM:


panta articulară a tuberculului este abruptă
cavitatea glenoidă înaltă
condil: înalt, alungit, ramul ascendent gracil
Tulburări funcționale
Mişcările orizontale ale mandibulei sunt blocate, predomină cele verticale.
Hiperestezie dentinară prin abraziune accentuată a incisivilor.
Îmbolnăviri parodontale prin suprasolicitări şi adăugarea factorilor generali de
scădere a rezistenţei.

Diagnostic diferențial
ocluzia adâncă în acoperiş
ocluzia prăbușită

Ocluzia deschisa

Clasificare:
-ocluzia deschisă dismetabolică – determinată de rahitism, interesează bazele
osoase
-ocluzia deschisă dento-alveolară, produsă de interpoziții

Manifestări clinice
Semne extraorale (faciale)
-fanta labială larg deschisă, dar incisivii superiori nu sunt vizibili
- buza superioară apare ca fiind scurtată
-etajul inferior mărit
-șanțurile nazo-genian și labio-mentonier sunt șterse
-nasul are aspect “în șa”
-profilul este accentuat convex prin prokeilie superioară și poziționarea posterioară
a mandibulei
-ramul orizontal mandibular prezintă o oblicitate accentuată, cu prezența ancoșei
mandibulare
- ramul ascendent scurtat
-unghiul mandibular mărit
-hipotonia orbicularilor buzelor

Semne orale:
1.Modificări dentare:
- displazii de smalț
- incisivi în formă de șurubelniță (Hutchinson)
- molarii de 6 ani în formă de turn (Moser)
- coroane scurte, uneori și rădăcinile scurte
2.Modificări la nivelul arcadelor
- procesele alveolare sunt mari, în special în zona laterală
- arcada superioară este îngustată iar cea inferioară în formă de trapez
- denivelări ale planului de ocluzie: infraspoziție anterioară
3.Bolta palatină este îngustă și adâncă.
4.Modificări de ocluzie:
- inocluzie verticală frontală sau laterală
- proalveolodenție superioară și retrodenție inferioară
- ocluzie distalizată
- ocluzie cap la cap laterală
Tulburări funcționale:
1. tulburări fizionomice: fanta labială deschisă, disproporția etajelor feței
2. respirație orală
3. tulburări masticatorii: lipsește incizia alimentelor
4. deglutiție infantilă
5. tulburări fonatorii