Sunteți pe pagina 1din 7

Guvernanța corporativă

 OMV Petrom
1. Componența Consiliului de Administrație, Conducerea Societății, Executiv și
Auditorul Financiar1
Nume, Prenume Funcția/Calitatea

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Rainer Seele Membru și Președintele al Consilului de Supraveghere

Reinhard Florey Membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere

Manfred Leitner Membru al Consiliului de Supraveghere

Christopher Veit Membru al Consiliului de Supraveghere

Daniel Turnheim Membru al Consiliului de Supraveghere

Sevil Shhaideh Membru al Consiliului de Supraveghere

Radu-Spiridon Cojocaru Membru al Consiliului de Supraveghere

Joseph Bernhard Mark Membru al Consiliului de Supraveghere


Mobius

Jochen Weise* Membru al Consiliului de Supraveghere

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Christina Verchere Director General Executiv şi Președinte al Directoratului

Stefan Waldner Director Financiar și Membru al Directoratului

Peter Rudolf Zeilinger Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de


Upstream

Radu Căprău Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea


Downstream Oil

1
https://www.omvpetrom.com/ro/despre-noi/directoratul
Franck Albert Neel Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea
Downstream Gas

AUDITORI EXTERNI

Auditor financiar independent


Deloitte&Touche

* Membru independent conform criteriilor Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de


Valori Bucuresti, criterii care se aseamana intr-o foarte mare masura cu cele prevazute de Legea
Societatilor nr. 31/1990.

Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri reprezentanți ai acționarilor. Aceștia sunt
numiți de către acționari în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație
numește Directoratul(Conducerea Societății) și supraveghează activitatea de business
managementului. Directoratul este responsabil de derularea activităților companiei. Este cel care
reprezintă și conduce compania.

2. Free-float-ul companiei OMV Petrom2

Free Float-ul reprezintă numărul de acțiuni al unei companii, care se tranzacționează liber la
bursă. Cu alte cuvinte, reprezintă o parte din numărul total de acțiuni car nu sunt blocate în
contul acționarilor majoritari. Free float-ul reprezintă acele acțiuni care pot fi tranzacționate
la bursă în orice moment. Cu cât acesta este mai mare, cu atât piața secundară de acțiuni a
companiei este mai mare. Un free float minim acceptat la BVB este de 25% din numărul de
acțiuni la categoria standard sau o valoare de cel puțin 40 de milioane de euro pentru
categoria Premium.Posibilitatea de tranzacționare a companiei OMV Petrom este relativ

2
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
scăzută, deoarece procentul de Free float al companiei- 28,3506 este aproape de pragul
minim de 25%.

3. Declarația de conformitate3

OMV crede într-o guvernanţă corporativă solidă, transparenţă la nivelul de management şi la


nivelul structurilor de control intern în vederea consolidării încrederii părţilor interesate.
OMV s-a angajat să respecte principiile Codului de guvernanţă corporativă (ACCG) elaborat
de Grupul de lucru pentru guvernanță corporativă din Austria încă de la introducerea acestuia
în 2002 şi caută să se conformeze celor mai bune practici în domeniu. OMV respectă toate
regulile stabilite de ACCG inclusiv secțiunile neobligatorii privind bunele practici.
Conformarea OMV cu ACCG este evaluată în fiecare an de consultanți independenți.

4. Declarația ”aplici” sau ”explici”

Conform Codului de Guvernanță Corporativă și a declarației ”Aplici” sau ”Explici”, OMV


Petrom nu îndeplinește sau îndeplinește parțial următoarele prevederi:

A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare
format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în
Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare
trebuie să fie independenți.

B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent

B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta
trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de
audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile,
acesta trebuie să raporteze direct Directorului General Executiv.

C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în


raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale
care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie
publicată în timp util pe pagina de internet a Societății.

 Banca Transilvania
1. Componența Consiliului de Administrație, Conducerea Societății, Executiv și
Auditorul Financiar4

3
https://www.omvpetrom.com/pbd_download/754/593/Code_of_Conduct_ro,0.pdf
4
https://www.bancatransilvania.ro/despre-noi/
Nume, Prenume Funcția/Calitatea

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Horia Ciorcila Președinte

Thomas Grasse Membru

Ivo Gueorguiev Membru

Costel Ceocea Membru

Vasile Puscas Membru

Costel Lionachescu Membru

Mirela Ileana Bordea Membru

COMITETUL CONDUCĂTORILOR

Omer Tetik Director General

Luminița Runcan Director General Adjunct – Chief Risk Officer (CRO)

Leontin Toderici Director General Adjunct – Chief Operations Officer

George Călinescu Director General Adjunct Financiar

Gabriela Nistor Director General adjunct, Retail Banking

Director General adjunct , Banking pentru IMM


Tiberiu Moisa
Mihaela Director General Adjunct Institutii si Piete Financiare
Nadasan
2. Free Float-ul companiei Banca Transilvania5

După cum se observa, free float-ul Băncii Transilvania este de 100%, acest nivel reprezentând
maximul posibil, caracterizându-se printr-un ritm crescut de tranzacționare, astfel, pragul minim
acceptat fiind de 25%.

3. Declarația de conformitate6

Conform declarației de conformitate cu privire la Codul de Guvernanță corporativă, Banca


Transilvania declara în anul 2016 că singurul element de neconformitate al acesteia este legat de
publicarea pe website a politicii cu privire la previziunile prevazută de art. D.3. din CGC. Însă, în
urma verificării pe website-ul Băncii Transilvania, aceștia s-au conformat și în aceasta privință.

De asemenea, la întrebarea dacă emitentul este administrat în baza unui sistem dualist, răspunsul
companiei a fost ”nu”, iar explicația că sistemul este unul unitary.

 Biofarm
1. Componența Consiliului de Administrație, Conducerea Societății, Executiv și
Auditorul Financiar7

Nume, Prenume Funcția/Calitatea

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Andrei Hrebenciuc Membru

Dragoș George Bilteanu Membru

Najib El Lakis Membru

5
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
6
https://www.bancatransilvania.ro/files/guvernanta-corporativa-bt/tlv190116_ro_cg.pdf
7
https://www.biofarm.ro/Membrii-CA-conducere-executiva-s107-ro.htm
Bogdan Alexandru Membru
Dragoi

Catalin Constantin Vicol Membru

COMITETUL CONDUCĂTORILOR

Catalin Vicol Director General

Mihaela Ion Sef Oficiu Juridic

Liviu Visan Manager Administrativ

Petruta Stoicescu Manager Fabricatie

Mihai Trifu Director Economic

Manager Resurse Umane


Maria Bogde

2. Free Float-ul companiei Biofarm8

După cum se observă, free float-ul companiei Biofarm este de 12,2180 %, acesta reprezentând
un ritm scăzut de tranzacționare a acțiunilor la bursă. Pragul minim de tranzacționare fiind de
25%.

3. Declarația ”aplici” sau ”explici”9

Biofarm și-a luat angajamentul de a respecta Codul de Guvernanță Corporativă, însă, majoritatea
prevederilor nu sunt respectate sau sunt respectate parțial de companie. De exemplu, compania
nu deține un Comitet de Audit, așadar prevederile B, aproape toate nu sunt respectate.

8
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=BIO
9
https://www.biofarm.ro/documente/15-844-ro.pdf