Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Prof. Orzetic Parmena


Data: 3.03.2011
Unitatea de învățământ: Școala “Al.I.Cuza”- Podu- Iloaiei, Jud. Iași
Clasa: I C
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecției: Dumnezeu l-a facut pe om
Tipul lecției: comunicare/ însușire de cunoștințe ;
Scopul lecției: însuşirea cunoştinţelor despre valoarea omului în sânul creaţiei și constientizarea valorii sufletului
Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili :
 O1 Să descrie cum l-a facut Dumnezeu pe om;
 O2 Să precizeze prin ce este diferit omul de celelalte creaturi
 O3 Să explice ce inseamna chipul lui Dumnezeu in om;
 O4 Sa formuleze invataturi morale cu privire la datoriile oamenilor unii fata de altii,ca fii ai aceluiasi Tata
Strategia didactica:
1. Metode si procedee: , conversația, explicația, exercițiul, observarea dirijată, problematizarea, expunerea,
2. Mijloace de invățământ fişa de lucru, rechizite scolare,imagini foto, jucarii.
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitatea frontală, activitatea individuală , lucrul in grup.
Resurse:
1. Oficiale: - Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa I
- Planificarea calendaristică orientativă;
- Proiectarea unității de învățare;
2. Temporale și spațiale:- nr. de lecții: 1
- durata: 45’
- locul desfășurării: sala de clasă
3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1992;
2. Șebu, Pr. Prof. Dr. Univ. Sebastian, Opriș Dorin, Opriș Monica, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba –
Iulia, 2000
3. Panoschi Mihaela, Muha Camelia ,Ghid de proiectare didactică, disciplina Religie,cl.I-IV, Editura “Sf. Mina”, 2002

1
Scenariul didactic

Nr. Etapele Ob. Timp Conţinut instructiv - educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. lecţiei op. (min.) procedee învăţământ organizare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Moment 2 Salutul Conversația frontală


organizatoric Rugăciunea „Doamne, Doamne Ceresc Tată”
Notarea absenţelor
Pregătirea pentru începerea orei

2. Momentul O1 3 Profesorul pregătește clasa pentru ora care urmează,


aperceptiv O2 corelând lecția anterioară( Dumnezeu i-a facut pe
O3 ingeri) de cea curentă prin sublinierea legaturii Conversația Frontală Aprecieri
stranse dintre ingeri si oameni(sufletul, verbale
ingerulpazitor)
Profesorul face anumite precizari.
Astăzi vom învăţa de ce omul poate fi numit cea Explicația Frontală
mai minunată creaţie a lui Dumnezeu şi prin ce se
deosebeşte el de lumea creată. Vom intelege de ce
la trup suntem diferiti iar la suflet suntem la fel. Conversatia Frontala
- elevii ascultă cu atenţie ce le spune profesorul;
Profesorul adresează elevilor întrebarea: „ - În a
câta zi a creaţiei l-a făcut Dumnezeu pe om?” Elevii
răspund: „... în a şasea zi”.

2
3. - astăzi vom vorbi despre crearea omului.
2 Profesorul scrie data şi titlul noii lecţii pe tablă,
Precizarea noii
teme şi a Conversatia frontală
obiectivelor

4 Activități în
predare- 1.Precizare: „Dumnezeu a creat lumea prin Cuvânt. expunerea Frontala
învățare A zis şi s-a făcut. Toată creaţia, cu toate bogăţiile ei
-sensibilizare de pe pământ şi din mare era gata. Nu exista încă
15 cel care urma să se bucure de ele. E vorba de om.
Omul este cununa creaţiei lui Dumnezeu. El este
O2 cea mai măreaţă făptură. Şi doar omul a fost creat
în mod deosebit în ziua a şasea a creaţiei.. El este
creat după chipul lui Dumnezeu. Chipul lui
Dumnezeu semnifică toate însuşirile, calităţile pe
care omul le are asemenea lui Dumnezeu,
O1 Dumnezeu a luat tină din pământ, i-a plăsmuit
trupul omului şi a suflat asupra lui duh şi i-a dat
viaţă. Omul este alcătuit prin urmare din trup şi
suflet. Sufletul omului are trei calităţi
fundamentale: raţiunea, voinţa şi sentimentul.
Adam îl iubea şi îl asculta pe Dumnezeu.
Dumnezeu l-a aşezat într-o grădină frumoasă
numită Eden sau Grădina Raiului. Adam era atât de
O3 înţelept încât a pus nume la toate animalele. Văzând
Dumnezeu că Adam este singur a trimis asupra lui
somn adânc şi a creat dintr-o coastă a sa pe Eva.
Adam însemnând „lut, pământ”, iar Eva „viaţă”.

3
Împreună se bucurau de frumuseţile Edenului într-o
armonie desăvârşită cu Dumnezeu, cu care vorbeau
zilnic şi-i mulţumeau.” 1.Profesorul imparte
elevilor fise cerandu-le sa completeze chipurile a explicatia Fise individuala
doua persoane. Dupa terminarea sarcinii arata
elevilor ca chipul lui Dumnezeu in om nu se refera
la aspectul fizic, caci ar insemna ca Dumnezeu are
mai multe chipuri(fiecare persoana este diferita de
restul). De aceea, chipul se refera la insusirile
O2 sufletesti. Intelegem deci ca semanam cu parintii la
trasaturile fizice si cu Dumnzezeu in cazul celor
sufletesti.Dumnezeu a creat pe om cu trup muritor
si cu suflet nemuritor.
2. Profesorul adreseaza intrebari:
„Daca toti oamenii primim viata de la Dumnezeu si
el este Tatal nostru, ce suntem unii cu altii?”
„Daca toti oamenii suntem facuti dupa chipul lui Conversatia frontala
Dumnezeu , cum trebuie sa ne purtam unii fata de
altii?
O4 3. Se cere elevilor să exemplifice conţinutul celor
trei calităţi ale sufletului: raţiunea, voinţa şi
sentimentul, propoziţiile să înceapă fiecare cu
cuvintele: „Eu gândesc...” „Eu am voinţă de...”,
„Eu simt...”
4. Clasa se împarte în trei grupe. Observaţie:
urmează ca elevii să spună care sunt deosebirile
dintre oameni şi animale, având la bază cele trei
calităţi menţionate mai sus. observarea Activitate
dirijata pe grupe
Profesorul întreabă:
„ - Ce cuprinde chipul lui Dumnezeu în om?. problematizar
ea

4
5.
Profesorul adreseaza întrebări ce privesc conţinutul conversatia frontala Aprecieri
transmis: verbale
„ – Care este cea mai măreaţă creaţie a lui
Dumnezeu?”
„ – În a câta zi a creaţiei a fost făcut omul?”
O1 „ – Din ce este alcătuit omul?”
O3O „ – Care sunt cele trei calităţi ale sufletului
omenesc?”
„ – Cum se chemau primii oameni si ce inseamna
Fixarea şi
numele lor?”
sistematizarea
20 Se solicită elevii să formuleze învăţături folositoare
cunoştinţelor
O4 pentru suflet.
Concluzie: Omul este cea mai minunată creaţie a
lui Dumnezeu, alcătuită din suflet şi trup, singura
care are raţiune, voinţă şi sentiment. Sufletul
omului este nemuritor.
- Profesorul va face aprecieri generale şi
individuale privind atât pregătirea elevilor pentru
lecţie, cât şi implicarea în predarea noilor
cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat la lecţie.
6. Precizarea şi 1 - este anunţată tema pentru acasă; conversatia
explicarea Reprezintă printr-un desen cele trei calităţi ale
temei pentru sufletului: raţiunea, voinţa şi sentimentul. ;
acasă
7. 2 - profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii,
Încheierea salută şi iese din sală; exerciţiul
activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut;

5
Fișă de lucru
Clasa I

Dumnezeu l-a făcut pe om