Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

« Trenul curățeniei «

Data : 25.01.2019
Mentor : Ciocănău Mariana Studentă : Gheorghiță Alina
Nivel : II. Grupa mare
Gradiniţa : cu program prelungit ,, Albă ca zăpada’’
Tema anuala : Ce și cum vreau să fiu?
Proiectul tematic : Sa pornim in noul an
Subtema : Călătorim
Tema zilei : ,,Cu trenul ”
Forma de realizare : ”joc didactic”
Categoria de activitate : Domeniul om și societate
Tipul activităţii : verificare- consolidare
Forma de realizare : frontal
Loc de desfasurare : sala de grupă
Durata : 35’minute ;
Scopul : dezvoltarea reprezentărilor despre elementele necesare igienei personale și îmbogățirea cunoștințelor despre normele igienice
necesare asigurării sănătății organismului uman.

Obiective operaţionale :
O1- Să precizeze soluțiile ghicitorilor despre obiectele de igienă personală;
O2- Să identifice obiectele de igienă personală existente în ”vagoane”.
O3- Să denumească obiectele de igienă personală necesare înteținerii curățeniei anumitor părți ale corpului ;
O4- Să descrie obiectele de igienă personală depistate în ”vagon ” și moodul în care fiecare obiect contribuie la păstrarea curățeniei și
întărirea sănătății omului ;
O5 – Să realizeze jurnalul grafic , utilizând corect tehnicile de lipire însușite anterior, respectând cerințele propuse ;
O6 – Să efectueze turul galeriei, completând soluțiile găsite de celelalte grupuri pentru jurnalele lor ;
Sarcina didactică : Identificarea, denumirea, descrierea unor obiecte de uz personal ; precizarea rolului lor în păstrarea curățeniei și
asigurarea sănătății omului.
Regulile jocului : Mecanicul trenului( educatoarea) propune copiilor spre dezlegare câteva ghicitori despre obiecte de igienă. Cel
care găsește soluția va primi biletul de călătorie și va putea urca în tren, după ce va preciza la ce folosește obiectul respectiv. Drept
răsplată pentru răspunsul, va putea invita în tren încă doi parteneri de călătorie cu care se va așeza în vagonul care conține obiecte
care, ca și cel ghicit, ajută la curățenia unei anume părți ale corpului. Pentru a-și merita și ei călătoria, cei doi parteneri vor observa
obiectele din ”vagon” , le vor denumi , le vor descrie și vor preciza la ce folosesc.
Elemente de joc : Trenul cu ”vagoane” în care se găsesc obiecte de igienă personală ;
Biletul de călătorie/ Jurnalul grafic.
Paleta mecanicului ;
Șuiericiul*Fluierul- semnalul sonor al fluierului ;
Personajul- marioneta controlor Nașul ;
Ghicitoarea .

Metode şi procedee : explicația, conversaţia, exerciţiul, jocul didactic,jurnalul grafic, turul galeriei.
Materiale didactice : personajul- marioneta controlor Nașul, biletele de călătorie/ jurnalele grafice, paleta de acces sau interdicție,
textele cu ghicitori, materialele specifice fiecărui vagon : vagonul dinților curați (periuță de dinți, pastă de dinți), vagonul părului
curat ( șampon, pieptene), vagonul corpului curat(prosop, pară de duș, gel de duș), vagonul mâinilor și picioarelor curate(forfecuță,
săpun, unghieră, săpun) vagonul feței curate (săpun, bețișoare, prosop, apă), fluier, jetoane, pastă de lipit.

a) Resurse umane : copiii grupei……………., cadrul didactic coordonator,


b) Forme de evaluare : frontala, individuala.

2
Demersul didactic
Evenimentul Ob. Continutul stiintific Metode si Evaluarea
didactic op. procedee
Se asigura conditiile optime necesare desfasurarii activitatii : se va
1.Moment aranja mobilierul sub forma unui tren : ”Trenul curățeniei” ;
organizatoric Pregătirea și distribuirea materialului didactic în ”vagoanele
trenului” astfel încât elementele respective să indice numele
vagoanelor : vagonul dinților curați, vagonul părului curat,
vagonul corpului curat, vagonul mâinilor și picioarelor curate,
vagonul feței curate.

Prezența educatoarei costumată în mecanic de locomotivă și Evaluarea globală


2.Captarea prezentarea trenului cu care ei vor pleca în călătorie: Copiii ascultă
atentiei Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Surpriza cântecul
Iata trenu-n gară ! Cântul
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.
Eu o să plec iară .
Tica, taca, tica, taca,
Dacă vreți, copii,
Tica, taca, tica, taca,
Toți puteți veni!(bis)!
3. Reactualizarea Se poartă o scurtă conversație despre câteva reguli de igienă Conversaţia Evaluarea orală
cunostintelor personală individuală
Precizarea faptului că, pentru a putea călători cu trenul, au nevoie de Explicația Evaluare globală,
4.Anuntarea temei bilet. Și cum acest tren nu este unul obijnuit, ci unul special, numit copiii ascultă
si a obiectivelor ”Trenul curățeniei”,fiecare călător trebuie să demonstreze că este un informațiile
prieten al curățeniei și numai astfel va obține un bilet.
Explicarea și demonstrarea regulilor jocului: Explicația Evaluare globală
5. Dirijarea O1 Mecanicul trenului propune copiilor spre dezlegare câteva ghicitori. Evaluare orală
invăţării Cel care găsește soluția va primi biletul de călătorie și va putea urca individuală .
în tren, după ce va preciza la ce folosește obiectul respectiv. Drept

3
răsplată pentru răspunsul corect, va putea invita în tren încă doi
prieteni de călătorie cu care se va așeza în vagonul care conține Evaluare practic-
O2 obiecte care, ca și cel ghicit, ajută la curățenia unei anume părți ale acțională individuală
corpului. Pentru a-și merita și ei călătoria, cei doi parteneri vor
observa obiectele din ”vagon” , le vor denumi , le vor descrie și vor Aprecieri verbale
preciza la ce folosesc și cum trebuie să le utilizăm corect. Accesul în
tren al fiecărui copil sau interdicția vor fi marcate prin ridicarea Demonstrația
paletei cu fața verde(acces) sau roși(interzis) spre acesta.
Executarea jocului de probă:
O3 Mecanicul de locomotivă spune următoarea ghicitoare:
”Un arici mititel
Curățăm dinții cu el!” (periuța de dinți) Observarea
Copilul care ghicește este întrebat la ce folosește periuța de dinți în comportamentului
păstrarea curățeniei. Dacă răspunsul este corect, mecanicul oferă copiilor
biletul de călătorie și îi permite acestuia să-și aleagă doi parteneri de
călătorie. Pentru a se urca în tren aceștia trebuie să găsească vagonul Analiza raspunsurilor
potrivit, adică acela în care se găsesc obiecte care, ca și periuța de copiilor
dinți, contribuie la curățenia acelei părți ale corpului. Jocul didactic
Executarea propriu-zisă a jocului:
”Sub apă eu fac clăbuc,
Mâinile eu le albesc ,
Murdăria o gonesc,
Știți, oare, cum mă numesc?”(săpunul).
Copilul care ghicește este întrebat la ce folosește săpunul în
păstrarea curățeniei. Dacă răspunsul este corect, mecanicul oferă
O4 biletul de călătorie și îi permite acestuia să-și aleagă doi parteneri de
călătorie. Pentru a se urca în tren aceștia trebuie să găsească vagonul
potrivit, aceștia trebuie să găsească vagonul în care sunt obiectele:
săpun și forfecuță. Pe rând, copii- parteneri de călătorie, vor denumi,
vor descrie și vor preciza la ce și cum se folosesc corect obiectele
găsite în vagonul respectiv ” vagonul mâinilor și picioarelor curate”.

4
Copiii au acces dacă culoarea paletei mecanicului este verde.

Complicarea jocului: Exerciţiul Observarea


6.Obținerea Copiii sunt anunțați de către mecanicul de locomotivă că trenul va comportamentului
performanței O2 pleca, iar prima stație este ”Stația curățeniei” și li se propune să copiilor
O5 completeze ”Jurnalul sănătății” pentru acele segmente ale corpului
evidențiate de fiecare vagon în parte:
Jurnalul dinților curați; Jocul de rol
Jurnalul feței curate;
Jurnalul mâinilor și picioarelor curate;
Jurnalul părului curat; Aplauze
Jurnalul corpului curat.
Fiecare jurnal va fi completat de cei trei parteneri de călătorie din
fiecare vagon, în fiecare din cele 10 pătrate trase pe spatele biletului
de călătorie.
Fiecare vagon va desemna un reprezentant care va explica cum
păstrăm sănătoasă o anumite parte a corpului.
Trenul va porni spre Stația sănătății după ce mecanicul locomotivei
dă semnalul sonor cu ajutorul fluierului.
Între timp, copiii realizează jurnalele prin bifarea pătrățelului
corespunzător menținerii sănătății corpului.
Mecanicul anunță oprirea trenului în ”Stația sănătății”.

7.Asigurarea O6 Pentru a putea coborî în ”Stația sănătății”, copiii sunt controlați la Conversație Evaluarea grafică
conexiunii inverse bilete de către personajul controlor- Nașu . Acesta verifică dacă Observatia individuală
”Jurnalul sănătății” de pe spatele biletelor este completat. Explicație Evaluarea practic-
Jurnalele sunt expuse pe peronul ”Stației sănătății”. Fiecare grupă Exercițiul actională frontală
identifica acea parte a jurnalului din al cărui vagon făcea parte și Turul galeriei
sunt completate cele părți incomplete(dacă există)
1. Evaluarea Observatia Copiii primesc titlul
activităţii Mecanicul de locomotivă apreciază modul în care s-au comportat de călători civilizați.

5
călătorii pe parcursul călătoriei, Aprecierea verbala
2. Asigurarea Educatoarea așază copiii în formație de tren în funcție de vagonul
retenţiei aparținător formând corpul uman, și cântând, fac 2-3 circuite către
”Stația sănătății”. Exercitiul
Tu, tu, ciu, ciu, tu, tu, ciu, ciu
Iata trenu-n gară !
Tu, tu, ciu, ciu, tu, tu, ciu, ciu
Eu o să plec iară .
Tica, taca, tica, taca,
Dacă vreți, copii,
Tica, taca, tica, taca,
Toți puteți veni!(bis)!

Obiecte Jurnalul dinților curați Jurnalul corpului curat Jurnalul mâinilor și Jurnalul feței curate
picioarelor curate
Săpun
Prosop
Periută de dinți
Apă
Pieptene
Sampon
Forfecuță
Gel de duș
Pasta de dinți
Bețișoare de urechi

S-ar putea să vă placă și