Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC REZISTENŢĂ

GENERALITATI

Denumirea obiectivului : C0NSTRUIRE LOCUINŢĂ (P + 1E)


Beneficiar :
Amplasament obiectiv :
Proiectant general :
Proiectant de specialitate :
Faza de proiectare : P.A.C.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Seismicitatea zonei. Acceleraţia seismică de proiectare : ag = 0,20 g (P100-1-2013).


Condiţii de climă (încadrarea în zonele din hărţile climaterice) :
─ valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol : s k = 2,50 kN/m2
─ viteza caracteristică a presiunii dinamice a vântului : q b = 0,5 kPa
Condiţiile geotehnice de pe amplasament
─ presiunea convenţională : pH=1,5m = 150 kN/m2;
─ adâncimea de îngheţ : 0,90 m - sub cota terenului natural
─ pământ sensibil la umezire, loess argilos, grupa B;
─ adâncimea de îngheţ : 0,90 m sub cota terenului natural
Clasa de importanţă. Construcţia se încadrează în clasa III de importanţă (P100-1/2013).
Categoria de importanta. Categoria de importanţă a construcţiei este „C” - construcţie de
importanta normală cu funcţiuni obişnuite (H.G. 766/1997).

CONSTRUCTIA (P+E) PROPUSĂ PENTRU CONSTRUIRE

Constructia proiectata se dezvolta pe parter şi etaj, avand urmatoarele caracteristici


geometrice in plan :
– lungime clădire : 15,00 m
– lăţime clădire : 12,00 m
– înălţime cornişă (streaşină) = 6,11 m
– înălţime maximă la coamă = 10,075 m
– înălţimea spaţiilor interioare la parter şi etaj : 2,80 m

DESCRIEREA SISTEMULUI STRUCTURAL

Terenul de fundare în zonă este format dintr-un strat superficial de sol vegetal urmat
de un strat macroporic de praf argilos loessoid sensibil la umezire. Nivelul apei freatice se
afla la adâncime și nu afectează fundatia.
Infrastructura se va realiza sub forma unei reţele plane, dispusă în lungul axelor
principale ale clădirii. Fundaţia este continuă sub ziduri din grinzi de fundare cu secțiunea
”T” întors, din beton C12/15.
Armarea grinzilor de fundare se face cu PC 52, astfel :
– talpa fundaţiei
o armatura longitudinală la partea inferioară cu 5Ø14 şi la partea superioară cu
4Ø12, indiferent de lăţimea tălpii fundaţiei.
o armătura transversală cu etrieri Ø8/20
– inima fundaţiei

1
o armătura longitudinală la partea superioară cu 3Ø14 şi armare laterală cu 6Ø12,
indiferent de înălţimea inimii
o armarea transversală cu etrieri Ø8/20
Pereții de compartimentare se amplasează direct pe placa de pardoseală. Se
prevede doar o rigidizare locală sub pereți, în placa de pardoseală, formată din câte doua
bare Φ14/PC52.
Calculul de dimensionare a fundaţiei a constat în determinarea lăţimii tălpii din
condiţia ca presiunea transmisă la teren de fundaţie să nu depăşească valoarea presiunii
convențonale a terenului (încărcările date de constructie acţioneză centric). Celelalte
dimensiuni ale fundaţiei, inclusiv armarea, s-au stabilit conform regulilor constructive la
fundarea pe pămânuri sensibile la umezire. S-a avut în vedere ca lățimea minimă a
fundației să fie 60 cm și adâncimea de fundare, minim 1,50 m la exterior și 1,00 m la
interior. Talpa are înălţimea de 50 cm iar inima are lăţimea de 30 cm. Armarea
se va realiza cu otel PC52 si OB37.
Elevaţia se protejează la exterior cu o tencuială hidrofugă verticală cu mortar de
ciment. Sub ziduri, se execută o hidroizolație orizontală cu un strat de carton bitumat..
Sub stâlpul din zona balconului, avem fundație izolată din beton armat.
Clădirea este realizată cu pereți structurali din zidărie cărămidă cu goluri verticale
(marca 75, cu mortar M50Z); la colțuri, ramificații și intersecții sunt prevăzute elemente de
confinare din beton armat dispuse în plan vertical (stâlpișori); la nivelul planșeelor sunt
prevăzute elemente de confinare dispuse în plan orizontal (centuri).
Dimensionarea pereţilor structurali din zidărie cărămidă şi a elementelor liniare din
beton armat (centuri, stâlpişori, buiandrugi) s-a făcut constructiv, respectiv :
– Peretii portanți au grosimea de 30 cm la exterior şi 25 cm la interior
– Stalpișorii au secţiunile 30 × 30 cm la exterior şi 25 × 25 cm la interior.
– Centurile au sectiunea de 30 × 25 cm la exterior şi 25x25 cm la interior.
Conlucrarea dintre stâlpişorii şi zidărie se face prin prevederea de mustăţi (2Ø8
OB37/40 cm) din stâlpi care intră în rosturile orizontale ale zidăriei.
Armarea elementelor liniare de beton armat – centuri și stâlpi - se face cu bare
longitudinale oțel 4Ø14 (PC52) şi etrieri Ø8/10÷15 cm (OB37). Armătura este rezultată din
procentul minim de armare. Se utilizează beton C12/15.
Golurile pentru usi si ferestre vor fi mărginite la partea superioara cu buiandrugi din
beton armat turnaţi monolit C12/15.
La cladirile de locuit avand structura de rezistenta cu pereti portanti din zidarie cu
pereti structurali deşi, planşeele sunt din beton armat monolit cu placi simple fără grinzi.
Plăcile de planseu de la parter şi de la etaj, au fiecare 15 cm grosime şi reazemă pe peretii
structurali prin intermediul centurilor din beton.
Calculul acestui tip simplu de planșeu se reduce la calculul plăcii izolate rezemată
pe contur. Armătura din plăci a fost calculată cu fișe de calcul excel.
Calculul eforturilor secţionale de dimensionare (momente încovoietoare) se face la
starea limită de rezistenţă, printr-un calcul simplificat în domeniul plastic (raportul dintre
valoarea încărcărilor temporare şi a celor totale este sub 0,75). Calculul acestui tip simplu
de planşeu se reduce la calculul plăcii izolate rezemată pe contur.
Armarea planşeelor se face pe fiecare ochi de placă în parte. Pentru simplificarea şi
uşurinţa montajului, armarea planşeului se face astfel :
– în câmp, la partea inferioară, armarea se face cu plase legate din PC52 Ø10, cu
ochiurile 15×15 cm.
– armătura la partea superioară în cîmp; pentru evitarea apariţiei fisurilor la partea
superioară în zona centrală a ochiurilor de placă se recomandă dispunerea unei plase
legate Ø8/20 – OB37, la partea superioară a plăcilor (această plasă nu este
obligatorie).

2
– armătura de la partea superioară, în zona reazemelor, este formată din plase legate de
circa 1,00 ÷ 2,00 m lăţime, montate în lungul fiecărui reazem; perpendicular pe reazem
avem călăreţi Ø10/10 – PC52.
– armătura de repartiţie de la parta superioară din zona reazemelor, prin carecălăreţii
montaţi pe reazeme sunt legaţi între ei, este Ø8/20 cm - OB37..
– betonul folosit va fi beton clasa C12/15..
În cazul în care în plăci sunt lăsate goluri, de dimensiuni relativ reduse, acestea se
bordează, respectiv armătura din placă întreruptă de gol se dispune concentrată ca
armătură de bordaj.
Placa suport a pardoselii de la parter, din beton armat, reazemă continuu pe o
umplutura din pământ compactat. Ea se leagă monolit cu grinda de fundare pentru a
realiza o legătură rigidă în plan la nivelul infrastructurii (placa peste sol se va turna odată
cu cuzinetul fundaţiei). Sub placă se așează hidroizolaţia formată dintr-un strat de
polietilenă. Este de preferat ca sub hidroizolaţia plăcii să fie şi un strat de termoizolație din
polistiren extrudat de minim 5 cm grosime și stratul de pământ compactat să fie înlocuit cu
un strat din pietriș compactat (pentru ruperea capilarității).
Placa peste sol din beton armat are o grosime de 15 cm şi se armează constructiv
cu o reţea de bare din OB37 de Ø6 mm, dispuse la 20 cm pe 2 direcţii perpendiculare (sau
cu plasă sudată tip STNB de exemplu 106 GQ 126).

Balconul de la etaj ca şi terasa de la parter au fost realizate prin retragerea pereţilor


exteriori. Placa balconului este executată în prelungirea planşeului şi este realizată şi
armată ca şi placa de planşeu a etajului. Balconul reazemă pe două laturi pe câte un
perete iar pe celelalte două laturi reazemă pe două grinzi sprijinite pe un stâlp de colţ din
beton armat cu dimensiunile 30 × 30 cm.
– armarea grinzii longitudinale cu secţiunea 25 × 50 cm, se va face cu 4 Ø 14 - PC52 la
partea inferioară şi 2 Ø 12 - PC52, la partea superioară şi etrieri Φ8/10 OB37.
– armarea grinzii transversale cu secţiunea 25 × 30 cm, se va face cu 2 Ø 12 - PC52 la
partea inferioară şi 2 Ø 12 - PC52, la partea superioară şi etrieri Φ8/10 OB37.
– armarea stâlpului de colţ se face cu 4 Ø 14 - PC52 şi etrieri Φ8/10 OB37.
Scara exterioară de acces în locuinţă este din beton armat, cu rampă portantă, ce
descarcă longitudinal la un capăt pe grinda de echilibrare ce legă fundaţia izolată a
stâlpului de colţ de fundaţia continuuă a casei şi în celălalt capăt pe o fundaţie proprie.
Armarea rampei cu o plasă legată Ø10, cu ochiurile 20×20 cm (PC52) și treptele din beton
simplu.
Scara interioară de acces la etaj este cu două rampe cu podest intermediar. Datorită
continuităţii plăcilor de rampă cu placa de podest, acestea formează o placă frântă de 15
cm grosime (plăcile de rampă reazemă direct pe podest). Podestul intermediar, care este
puternic solicitat de cele două rampe, rezemă pe trei pereţii ai casei scării prin centuri
intermediare.
Materialele folosite pentru scară, vor fi beton clasa C12/15 şi armătură din PC 52
Pentru simplificare, ca şi la armarea plăcilor planşeelor, armarea scării se va face
astfel :
– armarea rampelor cu plase legate Ø10, cu ochiurile 15×15 cm.
– armarea podestelor cu plase Ø10, cu ochiurile 15×15 cm.
– latura liberă a podestului se armează pe o fâşie cu lăţimea de 50 cm cu câte 10 bare
Ø12 mm.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn pe scaune, în două ape. Șarpanta se
realizează din lemn ecarisat de rasinoase, ignifugat cu învelitoare din tablă plană zincată
sau tigla metalica profilata, fără termoizolatie; substructura din șipci și folie anticondens.
Înclinarea generală a acoperişului este de 30 0.

3
Pentru a avea o înălțime mai mare la pod, acoperisul este realizat pe un atic
perimetral din zidărie, de circa 0,45 m înălțime; căpriorii reazemă pe grinzi de centură
(cosoroabe) montate pe coama aticului.
Acoperișul este realizat cu şase ferme care se construiesc în lungul acoperișului
(fiecare fermă are câte 3 scaune); se rigidizează numai scaunul din zona centrală cu 2
contravântuiri în crucis montate în deschiderea dintre popii centrali ai fermelor 2 şi 6 ale
acoperișului. Transversal sarpanta are fermele rigidizate fiecare cu câte trei perechi de
clești.
Şarpanta se ancorează în structură, perimetral la nivelul cosoroabelor și în zona
centrală la nivelul tălpilor popilor. Cosoroabele se prind prin mustăți din Ø6/OB37 lăsate
din centurile aticului, la intervale de 1,00 m; tălpile popilor se prind de placa de plan șeu a
etajului tot prin mustăți Ø6/OB37; rigidizarea transversală cu cleşti şi longitudinal cu
contravântuiri la 450; îmbinarile se vor face prin chertare si prin prindere cu scoabe si cuie
Apele meteorice de pe invelitoare vor fi colectate si evacuate prin jgheaburi de 100
mm si burlane de 75 mm, din tablă.
Pentru a avea lumină naturală în pod sunt pevăzute fereastre de lumină în cele
două frontoane de capăt, iar în partea lateral stânga a acoperișului se execută o lucarnă
cu acoperiș cu 2 versanți cu o a treia fereastră.
Calcularea elementelor şarpantei se face la încărcări gravitaţionale (greutatea
proprie a şarpantei + greutatea zăpezii). Elementele şarpantei au fost calculate cu fişe de
calcul excel.

MATERIALE UTILIZATE

Betonul armat utilizat pentru realizarea structurii este C12/15, C8/10.


Armatura utilizata este:
─ PC52 pentru armatura de rezistenţă de la placă, stâlpişori, centuri şi fundaţii;
─ OB37 pentru armatura de montaj si de repartitie;
Caramida utilizata este de tipul:
─ caramida cu goluri verticale, clasa : C75;
─ mortar utilizat la zidarie : M50Z.
Alte materiale:
─ la sarpanta se va folosi lemn de rasinoase calitatea a II-a, umiditate maxima 18%
care se va trata si ignifuga prin pensulare in 2 straturi;
─ mortarul folosit la tencuieli va fi M25T(cu var si ciment);
Acoperirea cu beton a armaturilor trebuie se fie de 3,5 cm la fundaţie, 2,5 cm la
stalpi, grinzi, centuri, placa de pardoseală şi 1,5 cm la plăcile de planşee..

PREVEDERI PRIVIND CALCULUL STRUCTURAL AL IMOBILULUI

Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte


normative :
─ NP112 - 2014. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;
─ SR EN 1992 -1-1- 2004. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton
armat.
─ CR6 - 2013. Cod de proiectare pentru structuri din zidărie
─ NP 005 2013. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn
─ P100-1 - 2013. Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri

Întocmit,
Ing. Aurelian Vaduva
Turnu Magurele / Teleorman

4
5

S-ar putea să vă placă și