Sunteți pe pagina 1din 2

http://lectii-virtuale.

ro

Adunarea vectorilor

Adunarea vectorilor după regula paralelogramului

Se așează cei doi vectori astfel încât să aibă originea în același punct. Se constuiește un
paralelogram ducând paralele la cei doi vectori prin vârfurile lor. Vectorul sumă va fi diagonala
paralelogramului cu originea în originea comună a celor doi vectori.

o
.r
a le
Adunarea vectorilor după regula triunghiului

tu
Se așează al doilea vector cu originea în vârful primului vector. Vectorul sumă va fi vectorul cu
originea în originea primului vector și cu extremitatea în extremitatea celui de-al doilea vector.
ir
i-V
ti
ec
.L

Adunarea vectorilor după regula poligonului


w

Se așează vectorii succesiv unul cu originea în vârful celuilalt. Vectorul sumă va fi vectorul cu
originea în originea primului vector și cu extremitatea în extremitatea ultimului vector.
w
w

1/2 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Proprietățile adunării vectorilor

Asociativitatea:

Comutativitatea:

Elementul neutru- vectorul nul:

o
Elementul opus (vectorul opus):

.r
le
a
tu
ir
i-V
ti
ec
.L
w
w
w

2/2 http://lectii-virtuale.ro