Sunteți pe pagina 1din 16

Proiectarea unităţii tematice ,,Vine iarna”

Perioada: 3 săptămâni (14.01.2019- 01.02.2019)

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice colectivului de elevi
Luni ACTIVITĂȚI INTEGRATE
14.01 DP 2.2 Prezentarea unei experienţe personale (prima zi de Comunicarea conversatia Observarea
grădiniţă, prima zi de şcoală, zile de naştere, jucăria școlara eficientă explicatia sistematică
favorită, o ceartă cu un prieten/coleg, victoria/înfrângerea Cum comunicăm? jocul didactic
activitate frontală
într-un joc etc.)
individuală
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe baza
unor cuvinte cheie: calendar, pădure, furculiţă, zâmbet
CLR 1.2 - verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele
2.2 situaţii date
2.4 - emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi,
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă „Eu
cred că...”, „În opinia mea...”
AVAP 2.3 • Joc: Desen într-o singură culoare - compoziție liberă,
utilizȃnd culoarea asociată unei emoții pe care copilul
dorește să o retrăiască (individual)
M.E.M. 1.4. Realizarea unei demonstrații la tablă cu jetoane Legatura dintre a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.5. magnetice. Se vor arăta cele două moduri în care se adunare si scădere b.conversaţia, sistematică
1.6. realizează proba scăderii și proba adunării. Se așază explicaţia, exerciţiul,
3.1. jetoanele, pe coloane, în număr egal cu numărul de obiecte învăţarea prin
4.1. din fiecare exercițiu. Se vor scrie exercițiile cu numerele descoperire,
4.2. corespunzătoare. Se compară coloanele obținute și se problematizarea, munca
5.2. formulează concluzii (act. frontală) legate de proba independentă
adunării și proba scăderii. Se subliniază necesitatea și c.activitate frontală,
importanța probei în rezolvarea exercitiilor și a activitate individuală
problemelor.
-rezolvarea de adunări şi scăderi, mental
- efectuarea scăderi şi verificarea prin operaţia inversă
CLR. 2.1. - aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere

1
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice – aflarea numărului lipsă dintr-o scădere /
adunare
- compararea a două diferențe / sume
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură
operație
- transformarea unei probleme după criterii date
C.L.R. 1.3, Formularea răspunsurilor la întrebări Camera mea caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, Exercitii de analiză fonetică a cuvintelor de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 - identificarea sunetului s în silabe şi cuvinte; Sunetul şi literele (de diverse obiecte,
3.1, tipar şi de mână): s auxiliare didactice, Aprecieri
- exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul s; globale și
3.2, - asocierea sunetului s cu litera s ; jetoane cu imagini
3.3 adecvate,plastilină,hârtie individuale
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
4.1 - scrierea literei s izolat, în cuvinte, în propoziţii; creponată
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte; Citirea / scrierea b.conversaţia, explicaţia,
. - scrierea unui dialog din două replici; literelor de mână exerciţiul, munca
- formularea de propoziţii cu sensurile diferite ale unui independentă, munca în
cuvânt; echipă,
- asocierea de silabe pentru a obţine un cuvânt; problematizarea,
- ordonarea cuvintelor unei propoziţii; jocul, învăţarea prin
- asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect; descoperire
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite; c.activitate frontală,pe
Joc - Cuvinte ascunse într-un cuvânt; grupe, activitate
A.VAP.1.2, -Modelaj – litera s mic de mână- din plastilină hârtie individuală
2.3. creponată
MM 1.5 Exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie Genuri muzicale -observarea Apreciere
1.3 lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă; sistematică globală
Acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării - probă practică Apreciere
muzicale; -conversaţia, individuală
 Audierea unor piese din folclorul copiilor; explicaţia,
Mişcarea liberă şi dirijată. demonstraţia,
Jocuri de interpretare - secvențe interpretate individual - exerciţiul
ștafetă, alternanță fete-băieți/ grup-solist/ în gȃnd- cu voce
CLR 1.1 • Intonarea cȃntecelor învățate;
Cântecul ,,Ninge”de Timotei Popovici
EDUCAȚIE FIZICĂ
Marți ACTIVITĂȚI INTEGRATE

2
C.L.R. 1.3, Formularea răspunsurilor la întrebări caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, Exercitii de analiză fonetică a cuvintelor Sunetul şi literele (de de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 Încercuirea literelor s în textul dat tipar şi de mână): s didactice, b.conversaţia, Aprecieri
3.1, Pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul explicaţia, exerciţiul, globale și
3.2, s Citirea / scrierea munca independentă, individuale
3.3 Identificarea cuvintelor care conțin sunetul s la începutul, literelor de mână munca în echipă,
4.1 în interiorul și la finalul lor problematizarea,
Recunoașterea literei s în cuvinte scrise și ilustrate, cu jocul, învăţarea prin
. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului descoperire
Observarea scrierii literei s: c.activitate frontală,pe
Scrierea literei s, silabe, cuvinte grupe, activitate
MM. 1.2 Interpretarea unor cântece individuală
RELIGIE
M.E.M. 1.4. Rezolvarea de adunări şi scăderi, mental Proba adunării și a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.5. - efectuarea scăderi şi verificarea prin operaţia inversă proba scăderii b.conversaţia, sistematică
1.6. - aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere explicaţia, exerciţiul,
3.1. - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii învăţarea prin
4.1. aritmetice – aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / descoperire,
4.2. adunare problematizarea, munca
5.2. - compararea a două diferențe / sume independentă
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură c.activitate frontală,
operație activitate individuală
- transformarea unei probleme după criterii date
M.M. 2.1. Interpretarea unor cântece învățate
MM 1.5 Exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie Genuri muzicale -observarea Apreciere
1.3 lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă; sistematică globală
Acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării - probă practică Apreciere
muzicale; -conversaţia, individuală
 Audierea unor piese din folclorul copiilor; explicaţia,
Mişcarea liberă şi dirijată. demonstraţia,
Jocuri de interpretare - secvențe interpretate individual - exerciţiul
ștafetă, alternanță fete-băieți/ grup-solist/ în gȃnd- cu voce
CLR 1.1 • Intonarea cȃntecelor învățate;
Cântecul ,,Ninge”de Timotei Popovici
Miercuri ACTIVITĂȚI INTEGRATE

3
C.L.R. 1.3, -Identificarea sunetului s în silabe şi cuvinte Sania mea caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul s de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 - asocierea sunetului s cu litera S Sunetul şi literele (de didactice, b.conversaţia,
3.1, - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor tipar şi de mână): S explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, - scrierea literei S izolat, în cuvinte, în propoziţii munca independentă, globale și
3.3 - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte munca în echipă, individuale
4.1 - scrierea unui dialog din două replici problematizarea,
- - asocierea de silabe pentru a obţine un cuvânt jocul, învăţarea prin
. - ordonarea cuvintelor unei propoziţii descoperire
- asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect Citirea / scrierea c.activitate frontală,pe
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite literelor de mână grupe, activitate
AVAP. 2.3 Activitate practică - Obţinerea literei S prin tehnica individuală
Tangram
C.L.R. 1.3, Ordonarea cuvintelor pentru a forma propoziții caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, Despărţirea cuvintelor în silabe Sunetul şi literele (de de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 Identificarea sunetului s în silabe şi cuvinte şi asocierea tipar şi de mână): S didactice, jetoane cu
3.1, acestuia cu litera S imagini adecvate, Aprecieri
3.2, Scrierea literei S izolat şi în cuvinte b.conversaţia, explicaţia, globale și
3.3 Completarea unor silabe pentru a obține cuvinte exerciţiul, munca individuale
4.1 Identificarea numărului de cuvinte dintr-o propoziție independentă, munca în
Asocierea scrisului de mână cu cel de tipar echipă,
. Exersarea unor dialoguri Citirea / scrierea problematizarea,
Exerciții de transformare a unor cuvinte, după model dat literelor de mână jocul, învăţarea prin
Identificarea și colorarea literei S din cuvinte date descoperire
Citirea unor dialoguri c.activitate frontală,pe
Exerciții de transcriere, copier, dictare grupe, activitate
Scrierea literei S de mână individuală
AVAP. 2.3 Desen: imagini corespunzătoare unor cuvinte care conțin
sunete învățate
EDUCAȚIE FIZICĂ
M.E.M. 1.4. Rezolvarea de adunări şi scăderi, mental Proba adunării și a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.5. - efectuarea scăderi şi verificarea prin operaţia inversă proba scăderii b.conversaţia, sistematică
1.6. - aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere explicaţia, exerciţiul,
3.1. - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii învăţarea prin
4.1. aritmetice – aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / descoperire,
4.2. adunare problematizarea, munca
5.2. - compararea a două diferențe / sume independentă

4
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură c.activitate frontală,
operație activitate individuală
M.M. 2.1. - transformarea unei probleme după criterii date
Interpretarea unor cântece învățate
Joi ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, Formularea răspunsurilor la întrebări Concursul caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, Exercitii de analiză fonetică a cuvintelor de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 - identificarea sunetului î în silabe şi cuvinte; Sunetul şi literele (de diverse obiecte,
3.1, tipar şi de mână): î/Î auxiliare didactice, Aprecieri
- exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul î; globale și
3.2, - asocierea sunetului î cu litera î; jetoane cu imagini
3.3 adecvate,plastilină,hârtie individuale
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
4.1 - scrierea literei î izolat, în cuvinte, în propoziţii; creponată
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte; Citirea / scrierea b.conversaţia, explicaţia,
. - scrierea unui dialog din două replici; literelor de mână exerciţiul, munca
- formularea de propoziţii cu sensurile diferite ale unui independentă, munca în
cuvânt; echipă,
- asocierea de silabe pentru a obţine un cuvânt; problematizarea,
- ordonarea cuvintelor unei propoziţii; jocul, învăţarea prin
- asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect; descoperire
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite; c.activitate frontală,pe
Joc - Cuvinte ascunse într-un cuvânt; grupe, activitate
A.VAP.1.2, -Modelaj – litera î mic de mână- din plastilină hârtie individuală
2.3. creponată
LIMBA ENGLEZĂ
C.L.R. 2.1. Exerciții de ordonare a cuvintelor pentru a obține Ne jucăm și așa noi caiet, fişe de lucru, Observarea
2.2. propoziții învățăm b.conversaţia, explicaţia, sistematică
3.1. Transcrierea pe caiet a propozițiilor exerciţiul, munca
3.2. independentă, Aprecieri
Completarea unor propoziții globale și
3.4. jocul, învăţarea prin
4.1. Exerciții de separare a cuvintelor din cadrul unor descoperire individuale
propoziții c.activitate frontală,pe
. Exerciții de recunoaștere a cuvintelor cu sens opus grupe, activitate
A.VAP.1.2, 2.3. Desenarea unor personaje din povești. individuală
M.E.M. 1.2.; -rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Exerciții de adunări și a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.4; respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a scăderi fără trecere b.conversaţia, sistematică
1.5; zecilor peste ordin explicaţia, exerciţiul,
1.6;
5
3.1 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin învăţarea prin
operaţia inversă descoperire,
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere problematizarea, munca
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii independentă
aritmetice – aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / c.activitate frontală,
adunare activitate individuală
- compararea a două diferențe / sume
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură
operație
- transformarea unei probleme după criterii date
- colorarea unor numnere, după criterii date
- completarea unor tabele cu numere corespunzătoare
AVAP 2.2. Modelarea unor numere din plastilină
Vineri ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, Formularea răspunsurilor la întrebări România caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, Exercitii de analiză fonetică a cuvintelor de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 - identificarea sunetului â în silabe şi cuvinte; Sunetul şi literele (de diverse obiecte,
3.1, tipar şi de mână): auxiliare didactice, Aprecieri
- exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul â; globale și
3.2, - asocierea sunetului â cu litera â; â/Â jetoane cu imagini
3.3 adecvate,plastilină,hârtie individuale
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
4.1 - scrierea literei â izolat, în cuvinte, în propoziţii; creponată
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte; b.conversaţia, explicaţia,
. - scrierea unui dialog din două replici; Citirea / scrierea exerciţiul, munca
- formularea de propoziţii cu sensurile diferite ale unui literelor de mână independentă, munca în
cuvânt; echipă,
- asocierea de silabe pentru a obţine un cuvânt; problematizarea,
- ordonarea cuvintelor unei propoziţii; jocul, învăţarea prin
- asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect; descoperire
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite; c.activitate frontală,pe
Joc - Cuvinte ascunse într-un cuvânt; grupe, activitate
A.VAP.1.2, -Modelaj – litera â mic de mână- din plastilină hârtie individuală
2.3. creponată
AVAP 1.1; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Elemente de limbaj acuarele Apreciere
1.2; utilizate; plastic – formă, pensule globală
1.3 -asociere formă-culoare; volum Apreciere
explicatia
La schi exercitiul individuală
ac.frontală

6
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice;
discutarea mesajului şi a impresiilor;
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
MM 2.3 Se va discuta despre elementele de limbaj plastic – formă
și culoare
Audierea cântecelor învățate
AVAP 1.1; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Colaj acuarele Apreciere
1.2; utilizate; La schi pensule globală
1.3 -asociere formă-culoare; Apreciere
explicatia
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; ac.frontală
discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
Se va discuta despre elementele de limbaj plastic – formă
și culoare
MM 2.3 Audierea cântecelor învățate
Luni ACTIVITĂȚI INTEGRATE
21.01 DP 2.2 • Joc de rol: „Jocul meseriilor” - fiecare copil prezintă o Comunicarea conversatia Observarea
CLR 1.2 meserie mimând-o, iar ceilalţi numesc meseria mimată ; școlară eficientă explicatia sistematică
2.2 • Discuţii despre meseriile părinţilor elevilor.(frontal) Semne și gesturi jocul didactic
activitate frontală
2.4 • Ghicitori despre meserii
individuală
AVAP 2.3  Verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele
situaţii date
 Emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi,
• Desen – un obiect legat de o anumită meserie. Fiecare
elev îşi prezintă desenul realizat, iar ceilalţi numesc
meseria de care se leagă acel obiect.
M.E.M. 1.2.; -rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Exerciții de adunări și a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.4; respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a scăderi fără trecere b.conversaţia, sistematică
1.5; zecilor peste ordin explicaţia, exerciţiul,
1.6; - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin învăţarea prin
3.1 operaţia inversă descoperire,
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere problematizarea, munca
Identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice independentă
– aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare
7
- compararea a două diferențe / sume c.activitate frontală,
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură activitate individuală
operație
- transformarea unei probleme după criterii date
- colorarea unor numnere, după criterii date
- completarea unor tabele cu numere corespunzătoare
M.M 2.2. Interpretarea cântecelor învățate
C.L.R. 2.1. Exerciții de alegere a semnului de punctuație potrivit Ne jucăm și așa noi caiet, fişe de lucru, Observarea
3.2. Transcrierea pe caiet a propozițiilor învățăm b.conversaţia, explicaţia, sistematică
3.4. Exerciții de alcătuire a unor propoziții după imagini exerciţiul,
4.1 c.activitate frontală,pe
Exerciții de completare a unor prpoziții
A.VAP.1.2, 2.3. grupe, activitate
Desenarea unor personaje din povești. individuală
MM 1.5 Exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie Genuri muzicale -observarea Apreciere
1.3 lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă; sistematică globală
Acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării - probă practică Apreciere
muzicale; -conversaţia, individuală
 Audierea unor piese din folclorul copiilor; explicaţia,
Mişcarea liberă şi dirijată. demonstraţia,
Jocuri de interpretare - secvențe interpretate individual - exerciţiul
ștafetă, alternanță fete-băieți/ grup-solist/ în gȃnd- cu voce
CLR 1.1 • Intonarea cȃntecelor învățate;
Cântecul ,,Albă zăpadă”-folclorul copiilor
EDUCAȚIE FIZICĂ
Marți ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, Formularea răspunsurilor la întrebări Spectacolul caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, Exercitii de analiză fonetică a cuvintelor de evaluare, imagini cu sistematică
2.4 - identificarea sunetului d în silabe şi cuvinte; Sunetul şi literele (de diverse obiecte,
3.1, tipar şi de mână): d auxiliare didactice, Aprecieri
- exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul d; globale și
3.2, - asocierea sunetului s cu litera d; jetoane cu imagini
3.3 adecvate,plastilină,hârtie individuale
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
4.1 - scrierea literei d izolat, în cuvinte, în propoziţii; creponată
- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte; Citirea / scrierea b.conversaţia, explicaţia,
. - scrierea unui dialog din două replici; literelor de mână exerciţiul, munca
- formularea de propoziţii cu sensurile diferite ale unui independentă, munca în
cuvânt; echipă,
- asocierea de silabe pentru a obţine un cuvânt; problematizarea,

8
- ordonarea cuvintelor unei propoziţii; jocul, învăţarea prin
- asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect; descoperire
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite; c.activitate frontală,pe
Joc - Cuvinte ascunse într-un cuvânt; grupe, activitate
A.VAP.1.2, -Modelaj – litera d mic de mână- din plastilină hârtie individuală
2.3. creponată
RELIGIE
M.E.M. 1.2.; -rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Exerciții de adunări și a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.4; respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a scăderi fără trecere b.conversaţia, sistematică
1.5; zecilor peste ordin explicaţia, exerciţiul,
1.6; - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin învăţarea prin
3.1 operaţia inversă descoperire,
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere problematizarea, munca
Identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice independentă
– aflarea numărului lipsă dintr-o scădere / adunare c.activitate frontală,
- compararea a două diferențe / sume activitate individuală
- rezolvarea de probleme, care se rezolvă printr-o singură
operație
- transformarea unei probleme după criterii date
- colorarea unor numnere, după criterii date
- completarea unor tabele cu numere corespunzătoare
M.M 2.2. Interpretarea cântecelor învățate
MM 1.5 Exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie Genuri muzicale -observarea Apreciere
1.3 lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă; sistematică globală
Acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării - probă practică Apreciere
muzicale; -conversaţia, individuală
 Audierea unor piese din folclorul copiilor; explicaţia,
Mişcarea liberă şi dirijată. demonstraţia,
Jocuri de interpretare - secvențe interpretate individual - exerciţiul
ștafetă, alternanță fete-băieți/ grup-solist/ în gȃnd- cu voce
• Intonarea cȃntecelor învățate;
Cântecul ,,Albă zăpadă”-folclorul copiilor
AVAP 1.1 Desen liber
Miercuri ACTIVITĂȚI INTEGRATE
23.01 C.L.R. 1.3, Formularea răspunsurilor la întrebări caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, Exercitii de analiză fonetică a cuvintelor Sunetul şi literele (de de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 Încercuirea literelor d în textul dat tipar şi de mână): d didactice, b.conversaţia,

9
3.1, Pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin sunetul explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, d Citirea / scrierea munca independentă, globale și
3.3 Identificarea cuvintelor care conțin sunetul d la începutul, literelor de mână munca în echipă, individuale
4.1 în interiorul și la finalul lor problematizarea,
Recunoașterea literei d în cuvinte scrise și ilustrate, cu jocul, învăţarea prin
. precizarea poziției literei în cadrul cuvântului descoperire
Observarea scrierii literei d: c.activitate frontală,pe
Scrierea literei d, silabe, cuvinte grupe, activitate
MM. 1.2 Interpretarea unor cântece individuală
C.L.R. 1.3, -Identificarea sunetului d în silabe şi cuvinte La medic caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul d de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 - asocierea sunetului s cu litera D Sunetul şi literele (de didactice, b.conversaţia,
3.1, - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor tipar şi de mână): D explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
3.2, - scrierea literei D izolat, în cuvinte, în propoziţii munca independentă, globale și
3.3 - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte munca în echipă, individuale
4.1 - scrierea unui dialog din două replici problematizarea,
- - asocierea de silabe pentru a obţine un cuvânt jocul, învăţarea prin
. - ordonarea cuvintelor unei propoziţii descoperire
- asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect Citirea / scrierea c.activitate frontală,pe
- completarea cuvintelor cu silabe potrivite literelor de mână grupe, activitate
AVAP. 2.3 Activitate practică - Obţinerea literei D prin tehnica individuală
Tangram
EDUCAȚIE FIZICĂ
M.E.M. 1.4. • Rezolvarea şi discutarea problemelor din manual Probleme care se a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.5.  Explicarea modului de rezolvare a problemelor rezolvă prin una si b.conversaţia, sistematică
1.6.  Realizarea unui desen şi compunerea unei probleme două operații diferite explicaţia, exerciţiul,
3.1. care să se rezolve prin două operaţii- în perechi: fiecare învăţarea prin
4.1. copil compune o problemă, o dă spre rezolvare colegului, descoperire,
4.2. apoi o corectează; Profesorul indică numerele ce vor fi problematizarea, munca
5.2. folosite în problemă• independentă
Desen: Desenează o imagine după care poţi compune o c.activitate frontală,
AVAP 2.2. problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere activitate individuală
Vineri, ACTIVITĂȚI INTEGRATE
25.01 C.L.R. 1.3, Ordonarea cuvintelor pentru a forma propoziții caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, Despărţirea cuvintelor în silabe Sunetul şi literele (de de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 tipar şi de mână): D didactice, jetoane cu

10
3.1, Identificarea sunetului d în silabe şi cuvinte şi asocierea imagini adecvate, Aprecieri
3.2, acestuia cu litera D b.conversaţia, explicaţia, globale și
3.3 Scrierea literei D izolat şi în cuvinte exerciţiul, munca individuale
4.1 Completarea unor silabe pentru a obține cuvinte independentă, munca în
Identificarea numărului de cuvinte dintr-o propoziție echipă,
. Asocierea scrisului de mână cu cel de tipar Citirea / scrierea problematizarea,
Exersarea unor dialoguri literelor de mână jocul, învăţarea prin
Exerciții de transformare a unor cuvinte, după model dat descoperire
Identificarea și colorarea literei D din cuvinte date c.activitate frontală,pe
Citirea unor dialoguri grupe, activitate
Exerciții de transcriere, copier, dictare individuală
AVAP. 2.3 Scrierea literei D de mână
Desen: imagini corespunzătoare unor cuvinte care conțin
sunete învățate
AVAP 1.1; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Elemente de limbaj acuarele Apreciere
1.2; utilizate; plastic – formă, pensule globală
1.3 -asociere formă-culoare; volum Apreciere
explicatia
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Peisaj de gheață exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; ac.frontală
discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
Se va discuta despre elementele de limbaj plastic – formă
și culoare
MM 2.3 Audierea cântecelor învățate
AVAP 1.1; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Colaj acuarele Apreciere
1.2; utilizate; Peisaj de gheață pensule globală
1.3 -asociere formă-culoare; Apreciere
explicatia
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; ac.frontală
discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
Se va discuta despre elementele de limbaj plastic – formă
și culoare
MM 2.3 Audierea cântecelor învățate
Luni ACTIVITĂȚI INTEGRATE

11
28.01 DP 2.2 • Jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje Comunicarea conversatia Observarea
nonverbale emiţător – receptor (Sunt fericit atunci când ...) școlară eficientă explicatia sistematică
• Verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele Comunicarea între jocul didactic
activitate frontală
situaţii date (mi-am făcut un nou prieten, prietenii mei au colegi
individuală
venit la aniversarea zilei mele de naştere etc.)
• Selectarea unor imagini cu personaje care exprimă
emoţii de bază (Exemplu: Alege personajele care exprimă
bucurie, fericire, veselie )
• Descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate
CLR 4.2  Turul clasei: "Cum te simţi astăzi?" (la
începutul/finalul zilei, la începutul/finalul unei activităţi)
M.E.M. 1.4. • Rezolvarea şi discutarea problemelor din manual Probleme care se a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.5.  Explicarea modului de rezolvare a problemelor rezolvă prin una si b.conversaţia, sistematică
1.6.  Realizarea unui desen şi compunerea unei probleme două operații diferite explicaţia, exerciţiul,
3.1. care să se rezolve prin două operaţii- în perechi: fiecare învăţarea prin
4.1. copil compune o problemă, o dă spre rezolvare colegului, descoperire,
4.2. apoi o corectează; Profesorul indică numerele ce vor fi problematizarea, munca
5.2. folosite în problemă• independentă
Desen: Desenează o imagine după care poţi compune o c.activitate frontală,
AVAP 2.2. problemă care să se rezolve printr-o operaţie de scădere activitate individuală
C.L.R. 1.3, Convorbire – Ce se întâmplă în natură? (frontal); Ce se întâmplă în caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.2, • Formularea de enunțuri pe baza unor imagini; natură? de evaluare, auxiliare sistematică
2.3 selectarea in vorbire a cuvintelor care se scriu cu grupul didactice, jetoane cu
4.1 de litere ce (frontal) [* ce = 1 sunet în ceas, ceapă, imagini adecvate, Aprecieri
aceasta; 2 sunete în cercel, cerneală, tace, licean] b.conversaţia, explicaţia, globale și
. - asocierea sunetului cu grupul de litere; Sunetul şi grupul de exerciţiul, munca individuale
- identificarea poziţiei sunetului în cuvânt; litere (de tipar şi de independentă, munca în
- exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul studiat; mână): ce / Ce echipă,
- realizarea acordului gramatical în propoziţii; problematizarea,
- formularea de întrebări şi răspunsuri; jocul, învăţarea prin
• observarea şi citirea cuvintelor ce conțin grupul de descoperire
litere ce (frontal); c.activitate frontală,pe
• Exersarea scrierii grupului ce/Ce cu litere de mȃnă Citirea / scrierea grupe, activitate
(individual); literelor de mână individuală
- scrierea grupului de litere în cuvinte şi propoziţii;
- copieri, transcrieri, dictări;
- ordonarea unor imagini potrivit întâmplărilor descrise;
- identificarea locului, timpului, a personajelor acţiunii;
12
• completarea cuvintelor cu silabe care conţin grupul de
litere ce ;
• Joc Cine ştie, alege! - sortarea jetoanelor pe care sunt
scrise cuvinte care conţin grupul ce şi cuvinte care nu
conţin acest grup, dar conţin literele c şi e în diferite
poziţii – formarea unei mulţimi care conţine cuvinte cu
grupul ce nume de obiecte ;
AVAP. 2.3 *Activitate transdisciplinară - Basme şi culoare –
expoziţie de lucrări plastice
MM 1.5 Exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie Genuri muzicale -observarea Apreciere
1.3 lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă; sistematică globală
Acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării - probă practică Apreciere
muzicale; -conversaţia, individuală
 Audierea unor piese din folclorul copiilor; explicaţia,
Mişcarea liberă şi dirijată. demonstraţia,
Jocuri de interpretare - secvențe interpretate individual - exerciţiul
ștafetă, alternanță fete-băieți/ grup-solist/ în gȃnd- cu voce
CLR 1.1 • Intonarea cȃntecelor învățate;
Cântecul ,,Alunelul”-folclorul copiilor
EDUCAȚIE FIZICĂ
Marți ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 2.1. Exerciții de găsire a cuvântului pereche Ne jucăm și așa noi caiet, fişe de lucru, Observarea
3.2. Exerciții de recunoaștere a unor personaje învățăm b.conversaţia, explicaţia, sistematică
3.4. Transcrierea pe caiet a propozițiilor exerciţiul,
4.1 c.activitate frontală,pe
Exxerciții de identificare a unor cuvinte scrise greșit
grupe, activitate
Exerciții de alcătuire a unor propoziții după imagini individuală
Exerciții de completare a unor prpoziții
A.VAP.1.2, 2.3. Desenarea unor personaje din povești.
RELIGIE
MEM 1.1. -Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-100 Recapitulare a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.2. Evidenţierea proprietăţilor adunării și a scăderii b.conversaţia, sistematică
1.3. Aflarea diferenţei a două numere mai mici decât 100 explicaţia, exerciţiul,
1.4. Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ învăţarea prin
1.6. scheme date descoperire,
3.1. Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o c.activitate frontală,
4.1. tematică dată/de la numere sau imagini date activitate individuală

13
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
5.2. reprezentări simbolice
AVAP 2.1. - Desen:La săniuș
MM 1.5 Exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie Genuri muzicale -observarea Apreciere
1.3 lejeră, cu emisie naturală şi dicţie corectă; sistematică globală
Acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu jucării - probă practică Apreciere
muzicale; -conversaţia, individuală
 Audierea unor piese din folclorul copiilor; explicaţia,
Mişcarea liberă şi dirijată. demonstraţia,
Jocuri de interpretare - secvențe interpretate individual - exerciţiul
ștafetă, alternanță fete-băieți/ grup-solist/ în gȃnd- cu voce
CLR 1.1 • Intonarea cȃntecelor învățate;
Cântecul ,,Alunelul”-folclorul copiilor
Miercuri ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.3, construirea de enunţuri corecte după imagini date; Scrisoarea caiet, fişe de lucru, fişe
2.2, - delimitarea cuvintelor în propoziţii; de evaluare, auxiliare
2.3 - despărţirea cuvintelor în silabe; didactice, jetoane cu
4.1 - asocierea sunetului ci cu grupul de litere ci/ Ci; imagini adecvate,
- citirea în ritm propriu a silabelor, a cuvintelor şi a Sunetul şi grupul de b.conversaţia, explicaţia,
. propoziţiilor; litere (de tipar şi de exerciţiul, munca
- scrierea grupului de litere ci / Ci şi a unor cuvinte ce mână): ci / Ci independentă, munca în
conţin acest grup de litere; echipă,
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, problematizarea,
plastilină; jocul, învăţarea prin
- simplificarea unor propoziţii prin eliminarea unor descoperire
cuvinte; Citirea / scrierea c.activitate frontală,pe
AVAP. 2.3 *Activitate transdisciplinară - Basme şi culoare – literelor de mână grupe, activitate
expoziţie de lucrări plastice individuală
C.L.R. 2.1. Exerciții de alcătuire a unor propoziții după imagini Ne jucăm și așa noi caiet, fişe de lucru, Observarea
3.2. Exerciții de recunoaștere a unor personaje învățăm b.conversaţia, explicaţia, sistematică
3.4. Transcrierea pe caiet a propozițiilor exerciţiul,
4.1 c.activitate frontală,pe
Exxerciții de completare a unor cuvinte cu silabe
grupe, activitate
potrivite individuală
A.VAP.1.2, 2.3. Desenarea unor personaje din povești.
EDUCAȚIE FIZICĂ

14
M.E.M. 1.1 -rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare sumativă - fişe de evaluare; Apreciere
2.1 evaluare globală
-exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, Apreciere
recompense individuală
Joi ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 2.1. Exerciții de alcătuire a unor propoziții după imagini Dialog despre caiet, fişe de lucru, Observarea
3.2. Exerciții completare a unor propoziții prietenie b.conversaţia, explicaţia, sistematică
3.4. Exerciții de recunoaștere a unor personaje exerciţiul,
4.1 c.activitate frontală,pe
Exerciții de despărțire a unor cuvinte in silabe
grupe, activitate
Ordonarea unor cuvinte pentru a obține propoziții individuală
Completarea unor propoziții cu cuvinte potrivite
Transcrierea pe caiet a unor cuvinte, propoziții
A.VAP.1.2, 2.3. Desenarea unor personaje din povești.
LIMBA ENGLEZĂ
C.L.R. 1.3, Citire de silabe, formare de cuvinte din silabe date, citirea Recapitulare caiet, fişe de lucru, fişe Observarea
2.1, și scrierea cuvintelor formate de evaluare, auxiliare sistematică
2.4 -citirea unor silabe și formare de cuvinte prin asociere didactice, b.conversaţia,
3.1, explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
corespunzătoare globale și
3.2, munca independentă,
3.3 -ordonarea cuvintelor pentru a obține o propoziție munca în echipă, individuale
4.1 -formulare de enunțuri cu respectarea anumitor condiții: problematizarea,
toate cuvintele încep cu aceeași literă / au doar o silabă jocul, învăţarea prin
. /două silabe, primul/ultimul cuvânt este nume de descoperire
persoană/ localitate/animal etc. c.activitate frontală,pe
-despărțirea cuvintelor în silabe și precizarea numărului de grupe, activitate
individuală
silabe sau cu precizarea numărului de cuvinte
AVAP 1.2
Modelarea din plastilină a unor litere
MEM 1.1. -Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-100 Ameliorare. a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.2. Evidenţierea proprietăţilor adunării și a scăderii Dezvoltare b.conversaţia, sistematică
1.3. Aflarea diferenţei a două numere mai mici decât 100 explicaţia, exerciţiul,
1.4. Crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ învăţarea prin
1.6. scheme date descoperire,
3.1. Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o c.activitate frontală,
4.1. tematică dată/de la numere sau imagini date activitate individuală
4.2. Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
5.2. reprezentări simbolice
15
AVAP 2.1. - Desen:La săniuș
Vineri ACTIVITĂȚI INTEGRATE
C.L.R. 1.1.,1.2. rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare Evaluare sumativă - fişe de evaluare; Apreciere
1.4., 2.3. -formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe globală
2.4. 3.1. date Apreciere
3.3. -exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, individuală
recompense
AVAP 1.1; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Elemente de limbaj acuarele Apreciere
1.2; utilizate; plastic – formă, pensule globală
1.3 -asociere formă-culoare; volum Apreciere
explicatia
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica Palatul din poveste exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; ac.frontală
discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
Se va discuta despre elementele de limbaj plastic – formă
și culoare
MM 2.3 Audierea cântecelor învățate
AVAP 1.1; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Tangram acuarele Apreciere
1.2; utilizate; Palatul din poveste pensule globală
1.3 -asociere formă-culoare; Apreciere
explicatia
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica exercitiul individuală
forme, culori, materiale, tehnici, obiecte artistice; ac.frontală
discutarea mesajului şi a impresiilor; individuală
- identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
Se va discuta despre elementele de limbaj plastic – formă
și culoare
MM 2.3 Audierea cântecelor învățate

16

S-ar putea să vă placă și