Sunteți pe pagina 1din 4

Marius Drugaş

SCURT GHID PENTRU ÎNTOCMIREA UNUI REACTION PAPER

Întocmirea unui reaction paper pare o sarcină dificilă, mai ales pentru că dacă
întrebăm zece persoane despre structura acestuia vom primi probabil zece răspunsuri diferite.
Aşadar, deşi nu este disponibilă o „reţetă” universală pentru întocmirea acestei lucrări, toţi
studenţii au primit la un moment dat sarcina. Reţineţi însă că persoanele care evaluează
reaction paper-urile au stiluri diferite: unii vor căuta să vadă cât de bună este analiza dvs.,
alţii vor urmări capacităţile dvs. evaluative etc. Acest ghid scurt vizează doar o structură
generală a acestui tip de lucrare, sfatul cel mai bun fiind de a clarifica pentru fiecare caz
cerinţele specifice.

1. Rezumatul sau „La ce reacţionăm?”


Reaction paper este o lucrare care descrie reacţia sau atitudinea dvs. în urma lecturării
unui articol, a unei cărţi, în urma vizionării unui film sau evaluării unei persoane. De aceea, în
primul rând trebuie să clarificăm „La ce reacţionăm?” Scopul acestei secţiuni este de a arăta
că aţi înţeles ideea centrală a temei tratate. Aşadar, vom trece aici informaţiile de bază, de
exemplu:
 autorul lucrării, titlul acesteia, al revistei, al cărţii, editura, anul apariţiei etc.
 tema lucrării (într-o frază scurtă). De exemplu: „Articolul tratează din punct de vedere
teoretic legătura dintre ... şi .... ”
 obiectivul articolului tratat. De exemplu: „Autorii doresc să popularizeze o teorie
relativ recentă a motivaţiei, trecând în revistă....”
 obiective secundare ale articolului. De exemplu: „În acelaşi timp, autorii subliniază
aplicaţiile teoriei în ....”
 argumentele pe care le aduc autorii în articolul lor. De exemplu: „Conform autorilor,
teoria autodeterminării este superioară altor teorii motivaţionale deoarece este
aplicabilă situaţional...”

2. Analiza şi / sau evaluarea articolului


Ceea ce ar trebui să ne propunem în această secţiune este să identificăm punctele tari şi
cele slabe ale materialului, arătând că s-a înţeles ceea ce autorii au dorit să transmită.
Marius Drugaş

Se poate formula şi o impresie generală asupra articolului (ţinuta ştiinţifică, calitatea /


profunzimea cercetării, calitatea surselor bibliografice). Tot aici putem menţiona dacă avem
impresia că autorii au uitat sau au ignorat ceva important şi ce este acel ceva, sau dimpotrivă,
dacă autorii au accentuat excesiv o anumită idee şi care este aceasta. În cazul în care sunt
prezentate mai multe teorii în paralel sau mai multe studii, este bine de menţionat dacă autorii
au favorizat mai mult sau mai puţin voit unele dintre acestea.

3. „Reacţia” propriu-zisă
Scopul este aici de a expune impresiile proprii în urma lecturării materialului. De
aceea, una dintre formulările cele mai utilizate este „În opinia mea, ...” Aici vom nota:
 dacă articolul ne-a trezit interesul sau nu;
 dacă articolul a devenit pe parcurs iritant de citit sau dimpotrivă;
 ce am comunica autorilor dacă am avea posibilitatea să facem acest lucru;
 care au fost concluziile personale extrase în urma lecturării;
 care au fost întrebările pe care ni le-a trezit citirea articolului;
 dacă lectura articolului a dus la realizarea unor legături cu informaţii citite din alte
surse şi în ce mod etc.

CUM SĂ SCRIU UN „REACTION PAPER”?

Un reaction paper ( adica a analiza critica) este o lucrare care are la bază reacțiile şi
opiniile dumneavoastra personale față de una sau mai multe idei expuse într-un articol de
specialitate. Acestea pot fi, fie pozitive, fie negative. Este însă important ca ele să fie bine
argumentate, nu doar o simplă reacție emoțională sau a afirmație de genul „mi-a plăcut/nu mi-
a plăcut”. O astfel de lucrare trebuie să fie de aproximativ doua-trei pagini şi să respecte o
structură care să cuprindă: introducere, cuprins şi încheiere.
În continuare prezentăm câteva aspecte care trebuie luate în considerare atunci când dorim să
scriem un reaction paper:

 Citiți cu atenție articolul pentru care trebuie sa scrieți un reaction paper

Alegeți o temă pentru lucrarea dvs. (puteți scrie un RP pentru tot textul sau doar pentru
câteva puncte specifice care v-au atras atenția)

 Alegeți o teză/idee principal pe care doriți să o argumentați.


Marius Drugaş

 Extrageți din articolul pentru care trebuie să scrieți reaction paper-ul câteva idei care vi s-
au părut interesante sau importante şi încercați să vă organizați apoi reacțiile la aceste idei în
funcție de teza pe care doriți să o argumentați

 Paragraful introductiv începe de obicei cu o frază care stârneşte interesul cititorului şi care
va introduce teza de argumentat. Acesta poate fi încheiat cu un scurt rezumat al ideilor ce vor
fi abordate sau o afirmație care exprimă un scop.

 În fiecare din paragrafele cuprinsului vor fi detailate ideile sumarizate în paragraful


introductiv. Acestea vor include informații detailate şi exemple.Fiecare paragraf va fi
dezvoltat pe baza unei idei centrale şi va cuprinde cel puțin două exemple care să susțină
ideea. Ideile pe care le expuneți pot fi argumentate pornind de la ceea ce ați învățat la curs sau
ați găsit în literatura de specialitate.

 Paragraful de încheiere oferă un rezumat al reaction-ului, iar ordinea de prezentare a


ideilor va fi inversă față de paragraful introductiv: recapitularea ideilor principale expuse în
cuprins, penultima frază va relua teza de argumentare, iar propoziția finală poate formula o
predicție pe baza a ceea ce a fost demonstrat pe parcursul lucrării.

 Nu uitați să recitiți lucrarea înainte de a o preda, cel mai bine la câteva ore distanta dupa ce
ați terminat de scris. Aceasta recitire a materialului este importanta pentru a asigura existența
firului logic al acesteia, element de baza al unui RP.

La facultate am primit să fac un „reaction paper”. Voi stiti ce este aceasta?

Eu am înteles că este o lucrare în care tu scrii despre ce ai gândit şi ce ai simţit atunci când ai
citit o cercetare, un articol, se poate folosi modelul şi pentru filme.

Reaction înseamnă reacţie, reacţiune, atitudine, iar paper înseamnă hârtie, ziar, bancnotă, teză.

Alege-ţi un articol şi în timp ce îl citeşti să iei în consideraţie următoarele întrebări:

 Ce simţi legat de ceea ce citeşti?


 Cu ce eşti de acord? Cu ce nu eşti de acord?
 Te identifici cu situaţia?
 În ce mod ai putea evalua lucrarea?

Şi acum să trecem la treabă. Completează propoziile de mai jos, cu impresiile tale despre
articol:

Eu cred că… Simt că… Se pare că… După părerea mea… pentru ca… In plus… De
exemplu… Totusi..In concluzie..

Pe care le vom organiza în felulul următor.

A. introducere
Marius Drugaş

– 1,2 paragrafe – în care să se facă referire la titlul articolului, autorul acestuia

– un scurt sumar despre ceea ce ai citit in articol -2,3,4 paragrafe

– paragraful 5 in care iti sustii ideea pe care ai ales-o din tot articolul – Esti de aocrd, nu esti
de acord, identifici, evaluezi.

B. Continut

– aici iti sustii ideea cu propriile exemple sau cauti argumente din alte carti. De preferat sa vii
si cu propria experienta legata de subiect. Aici ai 2 variante: scrii ce zice autorul – apoi ce zici
tu sau scrii ce zice autorul si cu ce nu esti tu de acord.

C. Concluzia. Trebuie sa fie o reformulare a ceea ce ai zi tu despre subiect. Nu trebuie sa


contina informatii noi.