Sunteți pe pagina 1din 25

1. Unitatea de conținut: „Bine te-am regăsit dragă școală!

SĂPTĂMÂNA I

PERIOADA : 10.09.2018 – 28.09.2018

Activități integrate/ pe discipline; organizarea


colectivului de elevi
Ziua C.S. Elemente de conținut ResurseEvaluare Obs.

Luni Festivitatea de deschidere


10.09 a anului școlar

Marți Materiale:
11.09 manual, CD,
 formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, videoproiector
adresă), familie, colegi, preferințe
CLR Procedurale:
 discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din
1.2; conversaţia, explicaţia,
vacanţă, exprimarea sentimentelor etc. Prezentarea manualului
1.3; 2.1 învăţarea prin
 ex. de recunoaştere şi rostire corectă a literelor /
2.4; sunetelor, mici / mari, de tipar / de mână, în ordine Text-suport: descoperire, exercitiul
3.1; alfabetică; Deşteaptă-te, române! Organizare:
 formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la act. frontală, pe grupe
MM- întrebări legate de tema şi mesajul textului de Andrei Mureşanu
1.4 Evaluare
 Auditie: Imnul de stat al României
Observarea sistematică
Aprecieri globale si
individuale
Dialog despre schimbările petrecute în natură
toamna Comunicarea orală (ascultare, • manual, creioane,
Formularea de enunțuri după ilustrația din manual vorbire, interacţiune) imagini, computer,
CLR • Dialog despre toamnă videoproiector
1.1., Realizarea unei scurte descrieri a toamnei, • conversația,
1.2., personajul ilustrat din imaginea care însoțește demonstrația, explicația,
1.3., textul jocul didactic, exercițiul,
2.1., Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în activitate practică
2.2., perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv Observarea sistematică
2.3., Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare Aprecieri globale si
3.1., la textul citit individuale
3.2., Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri
3.3.,3.4 Formularea de enunțuri cu sensurile diferite ale
., 4.1. unor cuvinte
Identificarea unor cuvinte cu sens
AVAP asemănător/opus unor cuvinte date
- 2.2.
Desen- Toamna
Religia
MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 Numerele - manualul, caietul - obs.
1.1;1.2 - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor naturale de la elevului, atlas sistematic
3.1 dintr-un număr 0 la 100 - obs. dirijată, ă
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând Recunoaștere, conversația, explicația
CLR anumite condiții formare, citire,scriere - act.frontală, în
1.4 - identificarea numerelor pare și impare dintr-un echipă,individuală
șir dat Despre planete
AVAP - recunoașterea planetelor Sistemului Solar pe
2.2 planșe/modele simple/în filme documentare
- vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni
științifice și discutarea lor
- exerciții de modelare a planetelor din plastilină
și aranjarea corpurilor modelate pe o sârmuliță
MM - reproducerea în grup a cântecelor însuşite Cântarea vocală - casetofon, CD,
1.1 intuitiv, respectând sincronizarea Cântece cunoscute din clasa I cartonaşe cu cifre
2.1
MEM - acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu - obs.dirijată,
1.1 jucării muzicale conversația,
- joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale explicația,exerciţiul
clasei, a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, - act. frontală, în
lătratul câinelui etc.) perechi,individuală
- joc cu mişcare: „Bucheţelele”

Miercuri CLR - formularea unei opinii referitoare la un Actualizarea cunoștințelor din - manualul, caietul
12.09 1.1;1.2 personaj/o întâmplare/un mod de comportament clasa I elevului
1.3 etc. - obs. dirijată,
2.3;2.4 - interpretarea emoțiilor și reacțiilor celorlalți Text-suport: Ziua când toți au conversația, explicația,
3.1;3.4 - citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea șapte ani, după Octav Pancu-Iași exerciţiul
4.1;4.2 intonației impusă de semnele de punctuație - act. frontală, în
- citirea selectivă în funcție de anumite repere perechi,individuală
DP (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
2.1;2.2 detaliu/o idee din text (joc: „Găsește și citește”)
- formularea şi scrierea unor propoziţii cu cuvinte
AVAP date
2.6 - scrierea unor dorințe, vise (de exemplu: „Aș dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, povești etc. pe
propriul caiet
- desen ,,Visul meu”

MEM - aflarea unui număr/a unor numere, respectând Compararea, ordonarea și - manual, caietul - obs.
1.1;1.2 anumite condiții rotunjirea numerelor naturale de elevului, fișe de lucru, sistematic
1.3 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea la 0la 100 globul pământesc, hartă ă
3.1 elementelor unele sub altele, încercuirea părților Despre animale - obs. dirijată,
4.2 comune, punerea în corespondență conversația, explicația,
- scrierea rezultatelor obținute prin comparare, înv. prin descoperire,
CLR utilizând semnele <, >, = demonstrația
1.4 - compararea a două numere naturale mai mici - act. frontală, în echipă,
decât 100, atunci când acestea au același număr de individuală
AVAP zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
2.2 poziționare

AVAP - prezentarea impresiilor legate de prima zi de Materiale, instrumente, tehnici și - acuarele, pensule, bloc - obs.
1.1;1.3 școală din acest an școlar procedee de lucru de desen, sistematic
2.1; 2.2 - desen: „Şcoala mea” Școala mea - desen - conversaţia, ă
MEM - identificarea semnificaţiei culorilor folosite explicaţia,exerciţiul - aprecieri
5.1. îndesen - act. frontală, în perechi, globale si
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii individuală individual
(motivarea alegerii subiectului, timpul e
alocat,mijloacele şi tehnicile utilizate, sentimente)

Educație fizică
Joi CLR - citirea în forme variate a textului (citirecu voce Actualizarea cunoștințelor din - manualul, caietul
13.09 1.1;1.2 tare/în șoaptă/în gând; citire în lanț, pe roluri, clasa I elevului, fișe de lucru,
1.3 citire înștafetă etc.) jetoane colorate
2.3;2.4 - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației Text-suport: Ziua când toți au - obs. dirijată,
3.1;3.4 impusă de semnele de punctuație șapte ani, după Octav Pancu-Iași conversația, explicația,
4.1;4.2 - citirea selectivă în funcție de anumite repere exerciţiul, munca
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un independentă
DP detaliu/o idee din text (joc:„Găsește și citește”) - act. frontală, în
2.1;2.2 - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul perechi,individuală
unor activități individuale sau comune
AVAP - scrierea unor dorințe, vise (de exemplu: „Aș dori
2.6 să...”, „Visul meu este să...”), rime, povești etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spațiu special amenajat (de exemplu: Colțul de
creație)
- jocuri de mimă: „Culoarea emoțiilor”
MEM - reprezentarea prin obiecte (bețișoare, bile etc.) a Recapitulare - manualul, caietul
1.1;1.2 numerelor din intervalul 0 – 100 Adunarea si scăderea nr. 0-100 elevului, fișe de lucru
1.3
2.1 - identificarea poziției pe care o ocupă diverse Anotimpurile - obs. dirijată,
3.1 obiecte în conversația, explicația,
AVAP desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte munca independentă
- 2.2. precizate - activitate frontală, în
- realizarea unor experiențe care evidențiază perechi
mișcarea Lunii înjurul Pământului/unui satelit în individuală
jurul unei planete
Adunări și scaderi 0-100
Desen - Anotimpurile
MM - reproducerea în grup a cântecelor însuşite Cântece cunoscute din clasa I - casetofon, CD,
1.1 intuitiv, respectând sincronizarea cartonaşe cu cifre
2.1 - acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu - obs.dirijată,
MEM jucării muzicale conversația,
1.1 - ex. joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale explicația,exerciţiul
clasei, a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, - act. frontală, în
lătratul câinelui etc.) perechi,individuală
- joc cu mişcare: „Bucheţelele”
Educație fizica
Vineri Lb. engleză
14.09 Ed. fizică
MEM - realizarea unor experiențe care evidențiază Recapitulare - manualul, caietul
1.1;1.2 mișcarea Lunii înjurul Pământului/unui satelit în Adunarea si scăderea nr. 0-100 elevului, fișe de lucru
1.3 jurul unei planete - obs. dirijată,
2.1 Adunări și scaderi 0-100 conversația, explicația,
3.1 munca independentă
AVAP Desen - Anotimpurile - activitate frontală, în
- 2.2. perechi individuală

DP - citirea unor texte și analiza comportamentului Să ne amintim!! Fișă de lucru, coli, -obs.
1.1 copiilor foarfecă, lipici, creioane sistematic
2.1; 2.2 colorate, carioci ă
AVAP - identificarea cauzelor ce fac ca rezultatele la - conversaţia, explicaţia,
2.3. învățătură ale celor doi copii să nu fie la fel de exerciţiul
bune - act. frontală,
- completarea și discutarea programului zilnic al individuală
elevului din clasa a II-a
- marcarea situațiilor care se potrivesc
- prezentarea activităților practicate în timpul liber
- un stil de viață sănătos

AVAP - prezentarea impresiilor legate de prima zi de Materiale, instrumente, tehnici și - acuarele, pensule, bloc - obs.
1.1;1.3 școală din acest an școlar procedee de lucru de desen, sistematic
2.1; 2.2 - desen: „Şcoala mea” Școala mea - desen - conversaţia, ă
MEM - identificarea semnificaţiei culorilor folosite explicaţia,exerciţiul - aprecieri
5.1. îndesen - act. frontală, în perechi, globale si
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii individuală individual
(motivarea alegerii subiectului, timpul e
alocat,mijloacele şi tehnicile utilizate, sentimente)
SĂPTĂMÂNA a II-a

PERIOADA 17 .09.2018 – 21.09.2018

Activități integrate/ pe discipline; organizarea


colectivului de elevi
Ziua C.S. Elemente de conținut ResurseEvaluare Obs.

Luni CLR - formularea unei opinii referitoare la un Actualizarea cunoștințelor din - manualul, caietul
17.09 1.1;1.2 personaj/o întâmplare/un mod de comportament clasa I elevului
1.3 etc. - obs. dirijată,
2.3;2.4 - interpretarea emoțiilor și reacțiilor celorlalți Text-suport: Ziua când toți au conversația, explicația,
3.1;3.4 - citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea șapte ani, după Octav Pancu-Iași exerciţiul
4.1;4.2 intonației impusă de semnele de punctuație - act. frontală, în
- citirea selectivă în funcție de anumite repere perechi,individuală
DP (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
2.1;2.2 detaliu/o idee din text (joc: „Găsește și citește”)
- formularea şi scrierea unor propoziţii cu cuvinte
AVAP date
2.6 - scrierea unor dorințe, vise (de exemplu: „Aș dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, povești etc. pe
propriul caiet
- desen ,,Visul meu”
Idem
MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 Recapitulare - manualul, caietul
1.1;1.2 - generarea de numere mai mici decât 100, ale Surse de energie. Soarele elevului, fișe delucru,
1.3;1.6 căror cifreîndeplinesc condiții date (exemplu: atlas, globul pământesc,
3.1 precizarea cifrei unităților/zecilor) hartă
5.2 - identificarea numerelor pare și impare dintr-un - obs. dirijată,
șir dat conversația, exerciţiul
AVAP - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor - act. frontală, în
- 2.2. numere naturale de trei cifre prin compararea echipă/perechi,
acestora două câte două individuală
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află
suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/du
blul etc.”
- compararea rezultatelor obținute la exerciții cu
operații de același ordin sau de ordine diferite
- crearea unor probleme după
imagini/desene/scheme/exerciții/formule
- recunoașterea în desene/imagini/machete/filme
documentare/prezentări a unor forme de relief
(munți, câmpii) sau medii de viață
- recunoașterea planetelor Sistemului Solar pe
planșe/modele simple/în filme documentare
- identificarea semnificației datelor unei probleme
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
Desen - Anotimpurile
Ed. fizică
Marți CLR - citirea în forme variate a textului (citirecu voce Actualizarea cunoștințelor din - manualul, caietul
18.09 1.1;1.2 tare/în șoaptă/în gând; citire în lanț, pe roluri, clasa I elevului, fișe de lucru,
1.3 citire înștafetă etc.) jetoane colorate
2.3;2.4 - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației Text-suport: Ziua când toți au - obs. dirijată,
3.1;3.4 impusă de semnele de punctuație șapte ani, după Octav Pancu-Iași conversația, explicația,
4.1;4.2 - citirea selectivă în funcție de anumite repere exerciţiul, munca
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un independentă
DP detaliu/o idee din text (joc: „Găsește și citește”) - act. frontală, în
2.1;2.2 - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul perechi,individuală
unor activități individuale sau comune
AVAP - scrierea unor dorințe, vise (de exemplu: „Aș dori
2.6 să...”, „Visul meu este să...”), rime, povești etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spațiu special amenajat (de exemplu: Colțul de
creație)
- jocuri de mimă: „Culoarea emoțiilor”
Idem
Religia
MEM - identificarea numerelor pare și impare dintr-un Recapitulare - manualul, caietul
1.1;1.2 șir dat elevului, fișe delucru,
1.3;1.6 - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor atlas, globul pământesc,
3.1 numere naturale de trei cifre prin compararea hartă
5.2 acestora două câte două - obs. dirijată,
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află conversația, exerciţiul
suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/du - act. frontală, în
blul etc.” echipă/perechi,
- compararea rezultatelor obținute la exerciții cu individuală
operații de același ordin sau de ordine diferite
- recunoașterea planetelor Sistemului Solar pe
planșe/modele simple/în filme documentare
- identificarea semnificației datelor unei probleme
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
Miercuri CLR - jocuri de rol: „La secretariatul școlii”; „La casa Recapitulare - manualul, caietul
19.09 2.1;2.2 de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea elevului, fișe de lucru
3.1;3.3 normelor de adresare civilizată - obs. dirijată,
4.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu conversația, explicația,
adaptarea intonației impusă de semnele de învățarea prin
DP punctuație descoperire, jocul
2.3 - asocierea unor fapte/evenimente/lucruri din didactic, munca
universul apropiat cu fragmente de independentă
text/simboluri/desene/gesturi - act. frontală, în
- decodarea unor informații din manual (viniete, echipă, înperechi,
cuprins etc.), a simbolurilor întâlnite în drumul individuală
spre școală, în pliante/reclame/reviste pentru copii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte și fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- identificarea în imagini a comportamentelor
prietenoase/neprietenoase dintr-un grup
MEM - identificarea numerelor pare și impare dintr-un Recapitulare - manualul, caietul
1.1;1.2 șir dat elevului, fișe delucru,
1.3;1.6 - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor atlas, globul pământesc,
3.1 numere naturale de trei cifre prin compararea hartă
5.2 acestora două câte două - obs. dirijată,
- rezolvarea de exerciții de tipul: „Află conversația, exerciţiul
suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/du - act. frontală, în
blul etc.” echipă/perechi,
- compararea rezultatelor obținute la exerciții cu individuală
operații de același ordin sau de ordine diferite
- recunoașterea planetelor Sistemului Solar pe
planșe/modele simple/în filme documentare
- identificarea semnificației datelor unei probleme
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
Educație fizică
Joi CLR - alcătuirea unor propoziții prin care se formulează Evaluare - manualul, caietul
20.09 2.1;2.4 o solicitare, o întrebare, o mulțumire, o rugăminte, sumativă elevului, fișe de lucru
3.1 un îndemn, un salut etc. - conversația,
- utilizarea limbajului verbal și nonverbal explicația, munca
corespunzător, în vederea asigurării/menținerii independentă
atenției interlocutorului (contact vizual, expresie - act. individuală
facială, claritate în exprimare, ton)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului și
autorului unui text

MEM - rezolvarea de adunări și scăderi, mental și în Adunarea și - manualul, caietul


1.4;1.6 scris, cu și fără trecere peste ordin, respectând scăderea elevului, fișe de lucru,
2.2 numerelor culegeri, hartă
3.1 algoritmul și așezarea corectă a unităților și naturale de la 0 la 100, cu trecere - obs. dirijată,
5.2 zecilor peste ordin conversația, explicația
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Corpul uman - act. frontală, în
AVAP balanței, proba adunării/scăderii sau prin metoda echipă/perechi,
2.2 încercării individuală
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind
CLR de la o tematică dată/de la numere date/de la
2.3 verbe/expresii care sugerează operații
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
MM - reproducerea în grup a cântecelor însuşite Cântece cunoscute din clasa I - casetofon, CD,
1.1 intuitiv, respectând sincronizarea cartonaşe cu cifre
2.1 - acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu - obs.dirijată,
MEM jucării muzicale conversația,
1.1 - ex. joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale explicația,exerciţiul
clasei, a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, - act. frontală, în
lătratul câinelui etc.) perechi,individuală
- joc cu mişcare: „Bucheţelele”
Educație fizica
Vineri Lb. engleză
21.09 Lb engleză
MEM - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 Evaluare - fişe de evaluare
1.1;1.2 - identificarea numerelor pare și impare dintr-un - conversaţia,
1.3;1.4 șir dat explicaţia, exerciţiul,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu dat - munca independentă
3.1 rotunjirea la zeci și/sau sute a unui număr dat -activitate
- rezolvarea de adunări și scăderi, mental și în individuală
scris, cu și fără trecere peste ordin, respectând
algoritmul și așezarea corectă aunităților și a
zecilor
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanței,
proba adunării/scăderii sau prin metoda încercării
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată/de la numere date/de la
verbe/expresii care sugerează operații
DP - stabilirea corespondenţei între diferite situaţii şi Eu și ceilalţi - fișe de lucru - obs.
1.1 regula ce ar fi trebuit să fie respectată - conversaţia, sistematică
2.1; 2.2 - exerciţii de identificare a situaţiilor în care te explicaţia, exerciţiul
recunoşti - act. frontală,
AVAP - formularea de reguli pentru clasă individuală
2.3 - discuţii pe baza unor situaţii: Comportamentul
negativ-regula clasei-măsuri luate
- joc: „Şirul indienilor”
AVAP - observarea planşei cu anotimpul toamna Modelaj- „Fructe şi Legume de - planşa cu anotimpul - obs.
1.1; 1.2 - discuţii despre schimbările survenite odată cu toamnă” toamna, plastelină, sistematică
2.3 venirea anotimpului toamna planşetă
MEM - enumerarea fructelor şi legumelor caracteristice - obs. dirijată, - aprecieri
3.1; 3.2 anotimpului toamna conversația, explicația, globale si
- modelarea de fructe şi legume de toamnă munca independentă individuale
- discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi - act. frontală,în
place cel mai mult? De ce? (act front) echipă,individuală
Unitatea de conținut: „Școala și cartea, doi prieteni adevărați”

SĂPTĂMÂNA a IV-a

PERIOADA 1.10.2018 – 5.10.2018

Activități integrate/ pe discipline; organizarea


colectivului de elevi
Ziua C.S. Elemente de conținut ResurseEvaluare Obs.

Luni CLR - citirea în ritm propriu a textului cu adaptarea Prezentarea propriei persoane - manualul, caietul
1.10 1.2;1.4 intonației impusă de semnele de punctuație Text-suport: Luchi, după Otilia elevului, fișe de lucru
2.1;2.2 - citirea selectivă în funcție de anumite repere Cazimir - obs. dirijată,
3.1;3.4 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un conversația, explicația,
4.1;4.2 detaliu/o idee din text (joc: „Găsește și citește”) jocul
DP - alcătuirea şi scrierea unor propoziţii cu cuvintele didactic, munca
2.3 date în vocabular independentă
AVAP - scriere după dictare - act.
2.3;2.6 - confecționarea unor fișe, etichete, afișe, frontală,înperechi,individ
materiale necesare în activitatea zilnică uală
- practicarea unor jocuri de prezentare a
colegului/colegei

Idem
MEM - citirea şi scrierea numerelor de Numerele Resurse materiale:
1.1 la 0 la 1000 naturale de la manual, caietul de lucru,
- evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor 0 la 1000 fişe de lucru, culegeri,
dintr-un număr numărătoare poziţională,
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând Recunoaştere, formare, citire, axa numerelor, figurine,
anumite condiţii scriere magneţi, riglete, atlas,
ilustraţii, planşe, cuburi,
- identificarea numerelor pare şi Numere pare şi diverse materiale
1.2 impare dintr-un şir dat impare necesare experimentelor
Resurse procedurale:
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe Despre planete observarea dirijată,
3.1 planşe/ modele simple/ în filme documentare conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
AVAP Desen - Planetele descoperire,
- 2.2. demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului: activitatea
frontală, activitate în
echipă, activitate în
perechi, activitate
individuală

Marți CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Textul. Titlul. - manualul, caietul
2.10 1.2;1.4 impusă de semnele de punctuaţie Autorul elevului, fișe de lucru
2.1;2.2 - identificarea personajelor din text - obs. dirijată,
2.3 - precizarea locului și timpului acțiunii prezentate Text-suport: Luchi, după Otilia conversația, explicația,
3.1;3.4 într-un text audiat Cazimir înv. prin descoperire,
4.1;4.2 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare jocul
la textul audiat (Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, didactic, munca
DP Unde?, De ce?, Din cecauză?, Cu ce scop? etc.) independentă
2.3 - iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog - act. frontală,în
despre: şcoală, familie, prieteni, colegi echipă,înperechi,
AVAP - oferirea unor informaţii despre sine, despre individuală
2.3;2.6 familie, colegi, despre activităţile preferate
- dramatizarea unui fragment din text
- citirea cu intonatie corespunzătoare a semnelor
de punctuație utilizate
- formularea și redactarea unor enunțuri la
sfârșitul cărora sunt diferite semne de punctuaţie
- scriere după dictare
idem
Religia
MEM - aflarea unui număr/a unor numere, respectând Compararea, Resurse materiale:
1.1 anumite condiţii ordonarea şi rotunjirea manual, caietul de lucru,
numerelor naturale de la 0 la fişe de lucru, culegeri,
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea 1000 numărătoare poziţională,
1.2 elementelor axa numerelor, figurine,
magneţi, riglete, atlas,
ilustraţii, planşe, globul
pământesc, hartă, cuburi,
diverse materiale necesare
experimentelor
Miercuri CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Dialogul. Ascultarea și - manualul, caietul - obs.
3.10 1.1;1.2 impusă de semnele de punctuaţie respectarea opiniei elevului, fișe de lucru sistematic
2.1;2.2 - formularea unor întrebări și răspunsuri orale la interlocutorului. - obs. dirijată, ă
2.3 întrebări legate de tema și mesajul textului audiat conversația, explicația,
3.1;3.4 - identificarea personajelor din text înv. prin descoperire, - aprecieri
4.1;4.2 - precizarea locului și timpului acțiunii prezentate jocul globale si
4.3 într-un text audiat didactic, munca individual
- identificarea și corectarea greșelilor de independentă e
DP exprimare - act. frontală,în
2.2;2.3 - jocuri de rol: „La secretariatul școlii”; „La casa echipă,înperechi,
de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea individuală
normelor de adresare civilizată
- transcriere
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Pământul – alcătuire, formarea Resurse procedurale:
MEM utilizând semnele <, >, = zilei şi a nopţii observarea dirijată,
- compararea a două numere naturale mai mici conversaţia, explicaţia,
1.3 decât 1000, atunci când acestea au acelaşi învăţarea prin
număr de sute/de zeci/de unităţi, cu ajutorul descoperire,
numărătorii de poziţionare demonstraţia,
3.1 -aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare experimentul, jocul de
AVAP a unor numere date rol
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe Forme de organizare a
baza algoritmului de comparare a două numere colectivului: activitatea
mai mici decât 1000 frontală, activitate în
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr echipă, activitate în
dat perechi, activitate
individuală
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau
artificial (balta/acvariul, pădurea/parcul etc.)
pentru a identifica plantele şi animalele care îl
populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la
mediu
Limba engleza
Joi CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Dialogul. Ascultarea și - manualul, caietul - obs.
4.10 1.1;1.2 impusă de semnele de punctuaţie respectarea opiniei elevului, fișe de lucru sistematic
2.1;2.2 - formularea unor întrebări și răspunsuri orale la interlocutorului. - obs. dirijată, ă
2.3 întrebări legate de tema și mesajul textului audiat conversația, explicația,
3.1;3.4 - identificarea personajelor din text înv. prin descoperire, - aprecieri
4.1;4.2 - precizarea locului și timpului acțiunii prezentate jocul globale si
4.3 într-un text audiat - identificarea și corectarea didactic, munca individual
greșelilor de exprimare independentă e
DP - jocuri de rol: „La secretariatul școlii”; „La casa - act. frontală,în
2.2;2.3 de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea echipă,înperechi,
normelor de adresare civilizată individuală
- transcriere
MEM - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât Șiruri de numere naturale și - manualul, caietul
1.4;1.6 100 cu reprezentarea lor prin desen modalități diferite de numarare elevului, fișe de lucru,
3.1 - identificarea ordinelor și claselor în intervalul 0-1000 culegeri, numărătoare
5.1 - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Medii de viață pozițională, hartă,
balanței, proba adunării/scăderii sau prin metoda - obs. dirijată,
CLR încercării conversația, explicația,
2.3 - identificarea numărului mai mic/mai mare pe - act. frontală, în echipă,
baza comparării a două numere mai mici decât individuală
AVAP 100 și scrierea relației
2.2 - compararea rezultatelor obținute la exerciții cu
operații de același ordin sau de ordine diferite
- recunoașterea în desene/imagini/machete/filme
documentare/prezentări a unor forme de relief
(munți, câmpii)sau medii de viață
MM - crearea unei atmosfere propice însuşirii Sunete din natură și din mediul - CD- sunete din mediul
1.1; 1.4 cântecului, prin prezentarea unor materiale înconjurător înconjurător, culegere de
2.1 muzicale sau ilustrative potrivite ,,Mişcă vântul frunzele”, D. cântece pentru copii, coli,
CLR - discuţii despre schimbările din natură în Cuclin creioane colorate,
1.4 anotimpul toamna - conversaţia, exerciţiul
AVAP - exerciții de recunoaștere a sunetelor din natură și - act. frontală, în perechi,
2.2. din mediul înconjurător individuală
- discuții despre sunetele pe care le auzim în
anotimpul toamna.
- intonarea cântecului ,,Mişcă vântul frunzele”, D.
Cuclin
- reproducerea unor structuri ritmice dincântec,
însoţite de dirijat intuitiv
- desen care să reprezinte cântecul învățat
Educație fizică
Vineri Lb. engleză
5 .10 Lb engleza
DP
MEM - ex. de determinare a unor numere formate din Poziția numerelor naturale pe - manualul, caietul
1.4;1.6 sute, zeci şi unităţi, respectând criterii date; axa numerelor elevului, fișe de lucru,
3.1 - ex. de estimare a locului unor numere date pe axa Estimarea aproximarea și culegeri, numărătoare
5.1 numerelor; rotunjirea numerelor naturale pozițională, hartă,
- ex. de rotunjire la sute a unor numere de trei - obs. dirijată,
CLR cifre; conversația, explicația,
2.3 - ex. de descompunere a unor numere în sumă de - act. frontală, în
numere; echipă/perechi,
AVAP -desenarea axei numerelo naturale pe benzi de individuală
2.2 hârtie;
AVAP - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Materiale și instrumente - manual, acuarele,
1.1, 1.3 utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei Oamenii comunică pensule, bloc de desen,
2.1, 2.2 - identificarea semnificaţiei culorilor folosite - conversaţia,
îndesene explicaţia,exerciţiul
CLR - obținerea frunzelor prin hașurare cu ajutorul - act. frontală, în perechi,
2.1 culorilor cerate individuală
- obținerea frunzelor prin amprentarea frunzelor
MM acoperite cu acuarelă
1.4 - realizarea unui „covor” de frunze hașurate si
amprentate în culorile toamnei – Drumul de aramă
- audiere de cântece despre toamnă
SĂPTĂMÂNA a V-a

PERIOADA 07.10.2018 – 12.10.2018

Activități integrate/ pe discipline; organizarea


colectivului de elevi
Ziua C.S. Elemente de conținut ResurseEvaluare Obs.

Luni CLR - citirea în forme variate a enunţurilor Textul literar. - manualul, caietul - obs.
08.10 1.2, 1.3 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau Text-suport: elevului sistematic
2.4 respectând un detaliu / o idee din text ,,Cartea de piatră” - obs. dirijată, ă
3.1, 3.4 - explicarea cuvintelor noi din vocabular după V. Colin conversația,
4.1 - identificarea personajelor din text explicația,exerciţiul - aprecieri
- precizarea locului şi timpului acţiuniiprezentate - act. frontală, în individual
în text perechi,individuală e
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care
însoţesc textul
- formularea unor răspunsuri la întrebări date
pentru înţelegerea textului
Idem
MEM - ex. de determinare a unor numere formate din Poziția numerelor naturale pe - manualul, caietul
1.4;1.6 sute, zeci şi unităţi, respectând criterii date; axa numerelor elevului, fișe de lucru,
2.2 - ex. de estimare a locului unor numere date pe axa Estimarea aproximarea și culegeri, hartă
3.1 numerelor; rotunjirea numerelor naturale - obs. dirijată,
5.2 - ex. de rotunjire la sute a unor numere de trei Condiții generale și nevoi de conversația, explicația,
cifre; baza ale viețuitoarelor :apa hrană învățarea prin
AVAP - ex. de descompunere a unor numere în sumă de și apă descoperire
2.2 numere; - act. frontală, în
echipă/perechi,
CLR individuală
2.3
AVAP - tehnici de lucru: tăiere, decupare după contur, Litere şi cifre - manual, foarfece,
1.1, 1.2 lipire, ansamblare acuarele, pensula, bloc
2.3 - locul literelor şi cifrelor în comunicarea scrisă desen
MEM - identificarea literelor şi cifrelor într-un şir de - obs.
3.1, 3.2 litere şi cifre scrise în diferite variante dirijată,conversaţia,
MM - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor explicaţia, exerciţiul
1.4 utilizate în realizarea unor litere şi cifre - act.frontală, în
- prezentarea etapelor de lucru perechi,individuală
- compoziţie aplicativă - litere
- audiţie: ,,Toamna” din Anotimprile de A. Vivaldi
Marți CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Formularea - manualul, caietul - obs.
09.10 1.1;1.2 adaptarea intonației impusă de semnele de unei solicitări elevului, fișe de lucru sistematic
2.1;2.2 punctuație - obs. dirijată, ă
2.3 - citirea selectivă în funcție de anumite repere conversația, explicația,
3.1;3.4 (alineatul, linia înv. prin descoperire, - aprecieri
4.1;4.2 de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text jocul globale si
4.3 (joc: „Găsește și citește”) didactic, munca individual
- scrierea corectă a unor propoziții/fraze/a unui independentă e
DP text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, - act. frontală,în
2.2;2.3 respectând încadrarea înpagina de caiet, aprecierea echipă,înperechi,
spațiilor dintre litere și cuvinte individuală
AVAP - identificarea și corectarea greșelilor de
2.6 exprimare
- jocuri de rol: „La secretariatul școlii”; „La casa
de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea
normelor de adresare civilizată
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de
mulțumire, corespunzătoare unui anumit context
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoțiilor față
de unele situații date
MM - crearea unei atmosfere propice însuşirii Sunete instrumentale - planșă cu anotimpul
1.1; 1.4 cântecului, prin prezentarea unor materiale Cântec de toamnă, Nicolae toamna,coli albe, culori
2.1 muzicale sau ilustrative potrivite Lungu - conversaţia,
AVAP - discuţii despre schimbările din natură în explicaţia,exerciţiul
2.2. anotimpul toamna - act. frontală, în perechi,
- recunoaşterea sunetelor instrumentale individuală
- exerciţii de respiraţie
- însuşirea cântecului - ,,Cântec de toamnă” de
Nicolae Lungupe traseul: colectiv –grupuri mici -
colectiv
- reproducerea unor structuri ritmice din cântec,
însoţite de dirijat intuitiv
- desen care să reprezinte cântecul învățat
Religia
MEM - ex. de determinare a unor numere formate din Poziția numerelor naturale pe - manualul, caietul
1.4;1.6 sute, zeci şi unităţi, respectând criterii date; axa numerelor elevului, fișe de lucru,
2.2 - ex. de estimare a locului unor numere date pe axa Estimarea aproximarea și culegeri, hartă
3.1 numerelor; rotunjirea numerelor naturale - obs. dirijată,
5.2 - ex. de rotunjire la sute a unor numere de trei Condiții generale și nevoi de conversația, explicația,
cifre; baza ale viețuitoarelor :apa hrană învățarea prin
AVAP - ex. de descompunere a unor numere în sumă de și apă descoperire
2.2 numere; - act. frontală, în
echipă/perechi,
CLR individuală
2.3
Religie
Miercuri CLR - alcătuirea unor propoziții prin care se formulează Evaluare - manualul, caietul - Probă de
10.10 2.1;2.4 o solicitare, o întrebare, o mulțumire, o rugăminte, sumativă elevului, fișe de lucru evaluare
3.1 un îndemn,un salut etc. - conversația, explicația, orală/scris
- utilizarea limbajului verbal și nonverbal munca independentă ă
corespunzător, în vederea asigurării/menținerii - act. individuală
atenției interlocutorului (contact vizual, expresie
facială, claritate în exprimare, ton)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului și
autorului unui text
MEM - ex. de citire şi scriere a numerelor naturale de la Recapitulare - manualul, caietul - obs.
1.1;1.2 100 la 1000; Medii de viața elevului, fișe delucru, sistematic
1.3;1.6 - ex. de descompunere a nr. nat 100-1000 în sute, atlas, globul pământesc, ă
3.1 zeci şi unităţi; hartă
5.2 - ex. de completare a unor tabele de valori de - obs. dirijată,
forma: a= 20, 30, 55, …; a+3= ?; conversația, exerciţiul
- ex. de scriere a numerelor cu pas dat, crescător/ - act. frontală, în
descrescător, între anumite limite; echipă/perechi,
- ex. de comparare şi ordonare a unor numere în individuală
concentrul 100 – 1000;
- ex. de determinare a unor numere SZU,
respectând criterii date;

EDUCAȚIE FIZICĂ
Joi CLR - ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini / Activităţi de recuperare- Resurse materiale:
11.10 1.1 bandă desenată a mesajului transmis de un text ameliorare/ manual,
1.2 audiat dezvoltare Caiet de lucru (Editura
2.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Art Educațional)
3.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
3.4 într-un text audiat Resurse procedurale:
4.1 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor observarea
4.2 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date dirijată,conversaţia,
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme explicaţia, jocul didactic,
de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea exerciţiul
preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare
etc.)
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime Forme de organizare a
intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură colectivului:
cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar activitatea frontală,
- formularea unei opinii referitoare la un activitate în echipă,
personaj/o întâmplare/un mod de comportament activitate în perechi,
etc. activitate individuală
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din basmele
/ poveştile / povestirile citite sau transcrieri /
copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi
ghicitori
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
MEM - ex. de citire şi scriere a numerelor naturale de la Recapitulare - fişe de evaluare
1.1;1.2 100 la 1000; Medii de viață - conversaţia, explicaţia,
1.3;1.4 - ex. de descompunere a nr. nat 100-1000 în sute, exerciţiul, munca
1.6 zeci şi unităţi; independentă
3.1 - ex. de completare a unor tabele de valori de -activitate
forma: a= 20, 30, 55, …; a+3= ?; individuală
- ex. de scriere a numerelor cu pas dat, crescător/
descrescător, între anumite limite;
- ex. de comparare şi ordonare a unor numere în
concentrul 100 – 1000;
- ex. de determinare a unor numere SZU,
respectând criterii date;
-gruparea unor animale după mediile de viață și
adaptarea la mediu;
-realizarea unor proiecte tematice individuale și în
grup;
MM - crearea unei atmosfere propice însuşirii Sunete instrumentale - planșă cu anotimpul
1.1; 1.4 cântecului, prin prezentarea unor materiale Cântec de toamnă, Nicolae toamna,coli albe, culori
2.1 muzicale sau ilustrative potrivite Lungu - conversaţia,
AVAP - discuţii despre schimbările din natură în explicaţia,exerciţiul
2.2. anotimpul toamna - act. frontală, în perechi,
- recunoaşterea sunetelor instrumentale individuală
- exerciţii de respiraţie
- însuşirea cântecului - ,,Cântec de toamnă” de
Nicolae Lungupe traseul: colectiv –grupuri mici -
colectiv
- reproducerea unor structuri ritmice din cântec,
însoţite de dirijat intuitiv
- desen care să reprezinte cântecul învățat

Educație fizică
Vineri Lb. engleză
12.10 Lb engleză
DP - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă Autocunoaşte-re şi stil de viaţă
despre prietenie sănătos
- elaborarea unor compuneri despre prieteni,
universul extins al copilului (prietenii fraţilor/
surorilor)
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate
colegilor/ prietenilor
MEM - ex. de scriere cu cifre a unor nr. scrise cu litere; -explicaţia, exerciţiul P proba de evaluare scrisă
- ex. de stabilire a succesorului şi predecesorului
unor numere date;
- ex. de scriere a unor numere între limite date,
crescător şi descrescător;
- ex. de ordonare a unor nr. date;
- ex. de comparare a unor perechi de numere;
- ex. de descoperire a regulii de formare a unui şir
numeric şi completarea acestuia cu numere
potrivite;
- ex. de descompunere în sute, zeci şi unităţi a
unor numere date.
AVAP - tehnici de lucru: tăiere, decupare după contur, Litere şi cifre – Evaluare - manual, foarfece,
1.1, 1.2 lipire, ansamblare acuarele, pensula, bloc
2.3 - locul literelor şi cifrelor în comunicarea scrisă desen
MEM - identificarea literelor şi cifrelor într-un şir de - obs.
3.1, 3.2 litere şi cifre scrise în diferite variante dirijată,conversaţia,
MM - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor explicaţia, exerciţiul
1.4 utilizate în realizarea unor litere şi cifre - act.frontală, în
- prezentarea etapelor de lucru perechi,individuală
- compoziţie aplicativă - litere
- audiţie: ,,Toamna” din Anotimprile de A. Vivaldi

S-ar putea să vă placă și