Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului……………………….

Data………………………………

TEST DE EVALUARE LA BIOLOGIE


Clasa a XII a

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă.

ARN de transfer (transport) are rol in transportul


...........................................................................................................
la..........................................
B
Enumera bazele azotate din ARN 6 puncte

C 10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de
răspuns.
1. Timina:
a) bază azotată pirimidinică
b) complementară cu uracilul
c) bază azotată purinică
d) pentoză prezentă în ADN
2.ARN-ul mesager:
a) poate avea lungimi variabile
b) cuprinde porţiuni bicatenare
c) este materialul genetic al plasmidelor
d) constituie materialul genetic al virusurilor
3.ARN-ul poate fi: .
a) de transfer, component al subunităţilor ribozomale
b) mesager, implicat în transcripţie
c) ribozomal, sintetizat prin replicare
d) viral, constituent al dezoxiribovirusurilor
4.Denaturează mai uşor legăturile dintre:
a) adenină şi citozină
b) citozină şi uracil
c) guanină şi citozină
d) timină şi adenină
5.O nucleotida cuprinde:
a) baza azotata+radical fosfat
b) histone+nonhistone+ADN linker
c) doua baze azotate purinice+radical fosfat
d) o nucleosida+ radical fosfat

D.
10 puncte
Citiţi cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată,
scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este
falsă scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia
pentru ca aceasta să devină adevărată.
1. Replicaţia ARN-ului se realizează după modelul semiconservativ.
2. Copierea informaţiei genetice de pe o catenă de ADN se realizează sub acţiunea ADN-
polimerazei.
3. Structura primara a ADNului determina forma de dublu helix

SUBIECTULII
30 puncte
1. Explica pe scurt cum are loc renaturarea ADN-ului

2. Un fragment de ADN conţine 1600 nucleotide pe ambele catene, dintre care cele cu adenină reprezintă
un sfert din numărul total de nucleotide . Calculaţi:
a. numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ARN mesager transcris
b. secvența de nucleotide complementară catenei: AAATACCAGT
c. numărul nucleotidelor cu citozină
e. numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN;
f. completați problema cu o cerință si o rezolvati. Cerinta/Rezolvare

SUBIECTULIII
30 puncte

Alcătuiţi un minieseu cu tema Transcriptia si translatia, folosind 6 cuvinte cheie după următorul plan:
a. Definirea termenilor
b. Etapele transcriptiei
c. Tipurile de ARN care intervin in sinteza proteica.
d. Localizarea proceselor in celula

Se acorda 10 p din oficiu