Sunteți pe pagina 1din 11

Matematică – clasa a V-a prof.

Silvia Doandeș

Cuprins

Fracţii zecimale – partea I

 Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale.

Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară

 Vaja zecimalelor - joc

 Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor

a fracţiilor zecimale

 Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

 TEST

 Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

 Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale

nenule

 TEST de autoevaluare

1
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Fracţii zecimale – fişa 1


 Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale.
 Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară.

275,319

Cifra zecimilor Cifra sutimilor Cifra miimilor

1) În fracţia zecimală 35,78: a) partea întreagă este …………… b) partea zecimală este ……………
2) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) 1067=1067,00 (….); b) 934,02=934,20 (….); c) 52,8000=52,8 (….).
3) Scrieţi următoarele numere eliminând zerourile nesemnificative:
a) 250,0900= b) 8000,60= c) 0,107000=
4) Completaţi tabelul:
Fracţia Cifra Numărul Cifra Numărul Cifra Numărul
zecimală zecimilor zecimilor sutimilor sutimilor miimilor miimilor
Model 13,5478
a) 0,27
b) 49,563
c) 2,021
d) 706,48
5) Scrieţi cu cifre următoarele fracţii zecimale finite:
a) doisprezece întregi şi trei zecimi:
b) patru întregi, cinci zecimi şi opt sutimi:
c) zero întregi şi nouă sutimi:
d) opt sute treizeci şi patru sutimi:
6) Scrieţi sub formă de fracţii zecimale:
3 251 4539 34
a)  d)  g)  j) 
10 100 1000 5
57 94 621 7
b)  e)  h)  k) 
10 100 1000 2
329 7203 83 12
c)  f)  i)  l) 
10 100 1000 25
7) Scrieţi sub formă de fracţii ordinare:

a) 0,7 = c) 12,3 = e) 1,03= g) 0,427 =

b) 5,1 = d) 0,29 = f) 82,51 = h) 6,083 =

8) Scrieţi sub formă de fracţii ordinare ireductibile:

a) 0,5 = c) 13,4 = e) 1,16=

b) 7,2 = d) 0,25 = f) 0,375 =

2
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

VRAJA ZECIMALELOR

Pe fiecare linie a tabelului de mai jos este scris un număr zecimal de şapte cifre. Pentru fiecare
linie, coloraţi căsuţele care conţin cifrele indicate în ultima coloană. Atenţie ! Virgula nu se află
în acceaşi poziţie pe fiecare linie.
În final veţi obţine denumirea, în limba engleză, a ceva ce aveţi tot timpul cu voi !

3
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Fracţii zecimale – fişa 2

 Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor.


 Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axă a fracţiilor zecimale.

3,74 3,75
3,7 3,8

3,742

3 < 3,742 < 4 încadrare prin aproximare la unităţi

3,7 < 3,742 < 3,8 încadrare prin aproximare la zecimi

3,74 < 3,742 < 3,75 încadrare prin aproximare la sutimi

aproximar aproximar
e e
prin lipsă prin adaos
1) Scrieţi cele mai bune încadrări posibile ale numărului 12,865 folosind:
a) numere naturale ………… < 12,865 < …………
b) numere cu o singură zecimală ………… < 12,865 < …………
c) numere cu două zecimale ………… < 12,865 < …………
2) Reprezentaţi pe axă numărul 12,865 și aproximările lui la ordinul sutimilor.

12,8 12,9

3) Completați tabelul:
Fracţia Aproximarea la ordinul zecimilor Aproximarea la ordinul sutimilor
zecimală prin lipsă prin adaos prin lipsă prin adaos
Model 915,362 915,3 915,4 915,36 915,37
a) 3,5478
b) 42,805
c) 7,913
d) 0,274

4) Simona a cules 2,7 kg flori de tei, iar Andrei a cules 2,55 kg flori de tei. Cine a cules mai mult?

5) Comparaţi următoarele perechi de fracţii zecimale:


a) 7,05  7,005 b) 58,6  58,7 c) 0,2020  0,0202 d) 83,7  8,37
e) 4,325  4,3261 f) 13,6  13,60 g) 954,0  95,4 h) 6,00  6,001

4
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

6) La un concurs s-au obţinut punctajele:


 Emil – 39,58 puncte; Numele
Locul I
 Anca – 40,3 puncte;
Locul II
 Laura – 38,9 puncte;
Locul III
 Sorin – 39,8 puncte. Locul IV
Scrieți în tabel numele copiilor, după locul obţinut.

7) Pe axa numerelor de mai jos, unitatea de măsură este împărțită în zece părți egale. Scrieţi
coordonatele punctelor: A( …… ); B( …… ); C( …… ); D( …… ); E( …… ); F( …… ).

8) Reprezentaţi pe axa de mai jos, numerele: 3,7; 0,5; 4; 1,3; 5,1; 2,9.

9) Reprezentaţi pe axă şi apoi ordonaţi crescător numerele: 5,4 ; 4,5 ; 4,3 ; 6,0; 3,8; 5,7 (unitatea de
măsură este împărțită în zece părți egale).

……... < ……... < ……... < ……... < ……... < ……...

10) Scrieţi coordonatele punctelor: A( …… ); B( …… ); și C( …… ).

65,2 65,3

11) Reprezentaţi pe axa de mai jos numerele: 65,25; 65,37; 65,16.

65,2 65,3

5
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Adunarea și scăderea fracţiilor zecimale

1) Care rezolvare este corectă?


Ana 32,61 + Dan 32,610 + Mia 32,610 +
32,61 +1,526 = ............ 1,526 1,526 a 1,526
47,87 34,136 33,136

2) Calculaţi: a) 4,13 + 5,62 = e) 5,8  5,3 =


b) 21 + 3,4 = f) 4,35  2,6 =
c) 7,2 + 5,75 = g) 19  0,13 =
d) 0,186 + 51,9 = h) 10,2  0,568 =
3) Scrieţi numărul 1,03 ca pe o: a) sumă de două numere 1,03 =
b) diferență de două numere 1,03 =
4) O ţeavă lungă de 6,25 m a fost vopsită pe o lungime de 2,8 m. Ce lungime de ţeavă a rămas
nevopsită?

5) Într-un bazin apa are înălţimea de1,7 m. Se lasă să mai curgă apă în bazin astfel încât nivelul ei să
se ridice cu încă 0,45 m. Care este noua înălţime a apei în bazin?

6) Completaţi tabelul:
a b a+b a–b
1. 7,3 5
2. 4,82 9,5
3. 0,34 6,2

7) Calculaţi: a) 0,8 + 47,03 – 35,2 =


b) 5,2 – (10,01 – 7,6) =
c) 35,9  (2,47  0,125) + 1,8 =
8) Calculați lungimile necunoscute.

9) Inseraţi o pereche de paranteze pentru a obţine propoziţii adevărate:


a) 14,5 – 7,3 + 6 = 1,2 b) 20,9 – 10,4 – 8,3 = 18,8
10) Ce rest trebuie să primesc de la 100 lei dacă am cumpărat o carte cu 28,50 lei, un album de artă cu
47,30 lei şi un CD cu 12 lei?

11) Folosiţi aproximări pentru a arăta de ce următoarele rezultate sunt greşite.


a) 405,74 + 832,15 = 12137,89 …………………………………………………………
b) 29,852  7,215 = 12,647 …………………………………………………………
12) Rezolvaţi ecuaţiile:
a) x  4 = 0,76 b) 54 + x = 56,125 c) 9,2  x = 3,5 d) x  24,1 = 26,8

6
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

TEST

0,5p. 1) În fracţia zecimală 35,78: a) partea întreagă este ……………


b) partea zecimală este ……………
0,5p. 2) Scrieţi cu cifre următoarele fracţii zecimale finite:
a) doisprezece întregi şi trei zecimi: ……………
b) patru întregi, cinci zecimi şi opt sutimi: ……………
0,5p. 3) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) 1067=1067,00 (….);
b) 52,8000=52,8 (….).
0,5p. 4) Scrieţi cele mai bune încadrări posibile ale numărului 26,73 folosind:
a) numere naturale ………… < 26,73 < …………
b) numere cu o singură zecimală ………… < 26,73 < …………
1p. 5) Completaţi tabelul:
Fracţia Cifra Numărul Cifra Numărul Cifra Numărul
zecimală zecimilor zecimilor sutimilor sutimilor miimilor miimilor
13,54
0,279
1p. 6) Scrieţi sub formă de fracţii zecimale:
257 91 3290 43
a)  b)  c)  d) 
10 100 10 1000
1p. 7) Scrieţi sub formă de fracţii ordinare:
a) 5,7 = b) 0,39 = c) 0,081 = d) 12,3 =
1p. 8) Comparaţi următoarele perechi de fracţii zecimale:
a) 7,005  7,05 b) 58,6  58,7 c) 0,2020  0,0202 d) 83,7  8,73
2p. 9) Calculaţi: a) 4,13 + 5,62 = e) 5,8  5,3 =

b) 21 + 3,4 = f) 4,35  2,6 =

c) 7,2 + 5,75 = g) 19  0,13 =

d) 0,186 + 51,9 = h) 10,2  0,568 =

0,5p. 10) Calculaţi: 25,8  (14,36  0,125) + 1,9 =

0,5p. 11) Folosiţi aproximări pentru a arăta de ce următoarele rezultate sunt greşite:

a) 356,32 + 2879,47 = 32135,79 ……………………………………………………………

b) 32,974  5,329 = 17,655 ……………………………………………………………

7
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Fracţii zecimale
Înmulţirea cu puteri ale lui zece. Calcul mintal

Pentru a înmulţi cu zece, o sută, o mie, Pentru a înmulţi cu o zecime, o sutime, o


mutăm virgula spre dreapta peste atâtea cifre miime, mutăm virgula spre stânga peste atâtea cifre
câte zerouri are înmulţitorul. câte zecimale are înmulţitorul.
18,3  10 = 183 6  40 = 240 18,3  0,1 = 1,83 6  0,4 = 2,4
18,3  100 = 1830 6  400 = 2400 18,3  0,01 = 0,183 6  0,04 = 0,24
18,3  1000 = 18300 6  4000 = 24000 18,3  0,001 = 0,0183 6  0,004 = 0,024

I. Completaţi tabelele: II. Calculaţi:


1) 0,124  10 = ______________
Număr 10 100 1000
1. 78 2) 137,42  0,01 = _______________
2. 6,2 3) 6,35  100 = ______________
3. 11,7 4) 72,6  0,01 = ______________
4. 4,21
5) 322  0,001 = ______________
5. 75,98
6) 15,6  100 = ______________
7) 83,02  0,01 = ______________
Număr 0,1 0,01 0,001
6. 23 8) 7,02  1000 = ______________
7. 4,8 9) 13  0,01 = ______________
8. 79,6 10) 37,9  0,001 = ______________
9. 2,37
11) 0,03  600 = ______________
10. 31,01
12) 40  0,007 = ______________

Număr 20 200 2000 13) 6000  0,2 = ______________


11. 2 14) 800  40 = ______________
12. 7 15) 0,5  8000 = ______________
13. 12
16) 30  4000 = ______________
14. 0,4
17) 0,003  70 = ______________
15. 30
18) 600  0,04 = ______________
Număr 0,2 0,02 0,002 III. Calculaţi suma dintre 314,75  0,1 şi 212,3 
10
16. 6
17. 4 _______________________________________
18. 11 _______________________________________
19. 25 IV. Calculaţi diferenţa dintre
20. 50 5,34  100 şi 156,8  0,01
_______________________________________
_______________________________________

8
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Înmulţirea fracţiilor zecimale

1) Calculaţi mintal:
a) 0,7  2 = b) 0,21  5 = c) 1,8  0,3 = d) 0,6  0,4 =
e) 43  0,09 = f) 0,8  0,31 = g) 0,04  0,25 = h) 2,003  7 =
2) Care rezolvare este corectă? Tic Lia Eva
52,94  52,94  52,94 
52,94  57,8 = ............................ 57,8 57,8 57,8
42352 42352 42352
37058 37058 37058
26470 4 26470 4 26470 4
3059932
, 3059932
, 3059932
,
3) Utilizaţi proprietăţile înmulţirii pentru a calcula rapid:
a) 4,5  1,8  2 = b) 0,25  9,372  4 =
c) 8  6,43  0,25 = d) 4  13,5  0,25  2 =
4) Într-o pungă sunt 125,50 g de stafide. În 6 pungi de acelaşi fel sunt _______________ g de stafide.
5) Patru ciocolate cu 3,65 lei bucata costă _______________________
6) O maşină rulează cu 73 km pe oră. Ce distanţă parcurge în 2,5 ore? _______________________
7) Un kilogram de cartofi costă 2,80 lei. Cartofii sunt ambalaţi în 14 saci de câte 15 kg.
Cât costă toată cantitatea de cartofi?

8) Pentru confecţionarea unei uniforme şcolare se folossc 2,7 m de material. Cât s-a plătit pentru 13
uniforme, ştiind că 1m de material costă 4,60 lei?

9) Calculaţi în două moduri.


a) 2,4  0,7 + 2,4  0,3 =______________ 2,4  0,7 + 2,4  0,3 = ___________________________
b) 8,1(15 – 5) =____________________ 8,1(15 – 5) = _________________________________
10) Calculaţi folosind factorul comun:
a) 0,83  0,25 + 0,83  0,75 = ______________________________________________________
b) 1,2  0,18 + 1,2  0,25 + 1,2  0,7 = ________________________________________________
c) 0,978  2,06 – 0,978  0,06 + 0,978  8 = ____________________________________________
d) 45,07  0,7 + 45,07 + 45,07  998,3 = ______________________________________________
11) Calculând în minte, încadraţi între două numere naturale fiecare produs.
Model pt. 4,73  8,2 4 < 4,73 < 5; 8< 8,2 < 9  4  8 < 4,73  8,2 < 5  9  32 < 4,73  8,2 < 45
a) ......... < 5,3  1,8 < ......... b) ......... < 7,2  30,5 < ......... c) ......... < 4,9  100,23 < .........
12) Estimaţi care dintre produsele următoare sunt mai mici decât 10.
a) 1,09  9 < 10 ( .....) b) 12  0,9 < 10 ( .....) c) 52,3  0,18 < 10 ( .....)
13) Compleaţi tabelul: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
a 3,5 14 0,52 826,3 14,95 38,56
b 8 0,7 0,9 1,5 7,2 74,12
ab
9
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Ridicarea la putere cu exponent natural


a unei fracţii zecimale

1) Unu virgulă cinci la puterea a doua se scrie ______ şi este egal cu numărul ______
2) În scrierea 2,34 = 27,9841, exponentul este ______, iar baza este ______.
3) Scrieţi ca putere: a) 0,8  0,8  0,8  0,8 = _________ b) 62,5  62,5  62,5 = _________
4) Scrieţi ca produs de numere egale cu baza: a) 2,472 = ________________________
b) 0,15 = ________________________

5) Cine are dreptate? Andy Boby Camy Dany Tomy


0,72 = 4,9 0,13 = 0,3 1,22 = 1,44 56,030 = 1 9,81= 9,8

6) Compleaţi tabelul:
x 0,1 0,3 0,6 0,8 0,9
x2 0,16 0,49
x3 0, 008 0,125

1) Calculaţi: a) 1,012 = d) 18,40 = g) 0,023 =


b) 92,4031 = e) 1,13 = h) 1,42 =
c) 0,16 = f) 1,32 = i) 2,52 =

7) Câte zecimale are numărul 0,0113 ? _____________________


8) Scrieţi numărul zecimal 1,44 ca pe o putere: 1,44 =__________________
9) Scrieţi 72 ca un produs dintre un număr zecimal şi o putere a lui 10: 72 =__________________
10) Numiţi cele mai apropiate numere naturale între care se situează pătratele:
a) _____ < 0,62 < _____ b) _____ < 1,82 < _____ c) _____ < 100,32 < _____
11) Comparaţi puterile:

a) 3,85 3,45 d) 0,83 0,13 g) 0,15 0,12

b) 68 5,98 e) 0,012 0,102 h) 0,37 0,39

c) 0,214 0,714 f) 3,113 3,131 i) 1,52 3


12) Ordonați crescător numerele: 2,73; 1,70; 0,17; 72; 0,27; 2,72; 07; 1,72.
______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______

13) Estimaţi dacă puterile următoare sunt mai mici de o zecime.


a) 2,14 < 0,1 ( ... ); b) 0,23 < 0,1 ( ... ); c) 1,385 < 0,1 ( ... ); d) 0,12 < 0,1 ( ... ).
14) Estimaţi dacă puterile următoare sunt mai mari de o sutime.
a) 0,52 > 0,01 ( ... ); b) 1,043 > 0,01 ( ... ); c) 0,26 > 0,01 ( ... ); d) 0,012 > 0,01 ( ... ).

10
Matematică – clasa a V-a prof. Silvia Doandeș

Test de autoevaluare

1) 4,3 + 1,5 =

2) 6,7 – 2,4 =

3) 8,92 + 3,7 =

4) 35,1 – 0,82 =

5) 80,5  7 =

6) 2,981  0,04 =

7) 0,36  5,8 =

8) 0,1 3 =

9) 1,52 =

11