Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Valahia Tragoviște

Facultatea Științe Umaniste


Departamentul Educație Fizică și Sport

Teoria şi metodica educaţiei fizice şi


sportului

Student: Andrei (Pătru) Andreea Constantina

2019
REFERAT
Tema: METODE MODERNE DE PREDARE /
ÎNVĂŢARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
FIZICE ŞI SPORT