Sunteți pe pagina 1din 15

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUCIAN GRIGORESCU”, MEDGIDIA

Str. Aleea Spitalului, nr.10, Medgidia, cod poştal 905600


e-mail: gradinita.luciangrigorescu@yahoo.com
Telefon: 0241-810827

PROIECT DIDACTIC PENTRU


INSPECȚIA CURENTĂ 2 DE OBȚINERE
A GRADULUI DIDACTIC II

Susţinător,
Prof. Neica Corina

An școlar 2017 - 2018


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
„PENTRU TINE, MAMĂ!“
DATA: 08. 03. 2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P. „Lucian Grigorescu“, Medgidia
GRUPA: Mijlocie „Puișorii Moțați”
PROPUNĂTOR: Prof. Neica Corina
TEMA ANUALĂ: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
SUBTEMA: „Dragă mamă, te iubesc!”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Pentru tine, mamă!”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixt
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA+ADE (DLC+DOS)
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Dezvoltarea capacității de a sintetiza informațiile unui text relatat, dezvoltându-și atenția,
creativitatea limbajului și a încrederii în posibilitățile de relaționare și asumarea a
responsabilităților;
Consolidarea deprinderilor și abilităților estetice în vederea executării unor lucrări cu
materiale cunoscute de copii;
Educarea și cultivarea unor calități volitiv-morale (inițiativa, hărnicia, perseverența în
desfășurarea și finalizarea jocurilor) și a sentimentelor de dragoste față de apropiați;
Formarea capacității de a utiliza deprinderile însușite în diferite contexte.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: „Ce mi-a povestit un ghiocel“
RUTINE: „Dăruim din suflet!“ (deprinderea de a dărui și de a face bucurii celor dragi)
TRANZIȚII: jocuri cu text și cânt: „Bat din palme, clap, clap, clap!“, „Dacă vesel se
trăiește” ; cântece: „Glasul florilor“ , „E ziua ta, mămico!“; poezie: „Mesaj pentru mama“
II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE (ALA 1)
ARTĂ: „Flori pentru mama” – pictură
JOC DE ROL: „Pregătim dulciuri pentru mama!” – activitate practic-gospodărească
2
JOC DE MASĂ: „Chipul mamei“ – puzzle
III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)
„Pentru tine, mamă!“ – activitate integrată (DLC+DOS – „Inimioare, inimioare”, de
Sarina Cassvan – povestirea educatoarei+ DOS – „Daruri pentru mama” – lipire)
IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA2)
„Floricică de pe șes“ – dans tematic

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
Cognitive:
O1: să participe activ la activitățile propuse, urmând indicațiile educatoarei;
Motrice:
O2: să acompanieze cântecele cu mișcări sugestive;
Afective:
O3: exprimarea sentimentelor față de mama prin descrierea imaginii acesteia
II. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE (ALA 1)
Cognitive:
O1: să picteze tabloul, folosindu-și creativitatea în alegerea culorilor;
O2: să reconstituie imaginile îmbinând adecvat piesele de puzzle;
O3: să realizeze biluțele din biscuiți, respectând atât indicațiile educatoarei cât și regulile de
comunicare şi comportament stabilite în activitatea de grup;
04: să colaboreze cu colegii pentru reușita activității;
Motrice:
O5: să mânuiască corect materialele și instrumentele de lucru;
06: să adopte o poziție corectă a corpului față de suprafața de lucru;
Afective:
O7: manifestarea interesului față de activitate prin implicarea activă.
III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE)
Cognitive:
O1: să asculte activ povestea relatată de către educatoare;
02: să demonstreze înțelegerea poveștii, prin redarea conținutului cu ajutorul imaginilor;
O3: să se exprime în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical, ajutându-se de imagini;

3
O4: să intuiască materialele puse la dispoziţie pentru realizarea lucrării;
O5: să compună în mod personal și original spaţiul plastic, având la bază un suport intuitiv;
Motrice:
O6: să-şi coordoneze mişcările în utilizarea materialului ilustrativ;
O7: să mânuiască materialul de lucru conform indicațiilor primite;
O8: să utilizeze corect tehnica de lucru însușită anterior;
Afective:
O9: exprimarea plăcerii şi a interesului pentru activitate prin participarea activă;
O10: exprimarea impresiilor estetice referitoare la lucrarea proprie și a celorlalți.
IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA2)
Cognitive:
O1: să asculte cu atenţie explicaţiile educatoarei;
O2: să se implice activ în reușita activității;
Motrice:
O3: să realizeze mișcări însușite anterior;
Afective:
O4: manifestarea sentimentelor prin intermediul acțiunilor motrice.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, cubul, demonstraţia, învăţarea
prin cooperare, jocul, lucrul în echipă, povestirea, analizarea și interpretarea imaginilor, expunerea
Mijloace și materiale: mijloace audio (CD-player), cubul, ghiocel, mini tablouri pentru pictat,
acuarele, pensule, puzzle-uri, șervețele, compoziție pentru biluțe din biscuiți, farfurii de unică
folosință, șorțuri și bonete, planșe ilustrative pentru poveste, siluete, cadru specific poveștii, panou
de expunere, coșulețe confecționate din hârtie, flori din hârtie colorată, diverse forme din hârtie
necesare confecționării felicitării, lipici.
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupuri
EVALUAREA:
Continuă: pe parcursul întregii activităţi prin aprecieri şi îndrumări când este cazul.
Finală: autoevaluarea și la sfârşitul activităţii prin concluzii şi aprecieri.
DURATA: o zi
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă

4
BIBLIOGRAFIE:
1. Breben, S. Gongea, E. Ruiu, G. Fulga, M. (2002). Metode interactive de grup - ghid
metodic. Bucureşti: Ed. Arves.
2. Grama, F. Pletea, M. Culea, L. Sesovici, A. Ciobotaru, A. Spânu, C. Dincă, G. Pletea, G.
Călin, E. (2009) – Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar – ghid
pentru cadrele didactice – Vol I, Vol II. Bucureşti: Editura Didactica Publishing House.
3. Prof. Balint, M. (2008). Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul
preşcolar. Didactica limbii şi literaturii române. Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-
Napoca: Syllabus.
4. Cioflică, S.M., Berbeceanu, G., Ilie, E., Marta, C., (2016). Ziua bună începe cu „Întâlnirea
de dimineață“. Petroșani: Tehno-Art
*** Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2008). Curriculum pentru educaţie timpurie
a copiilor de la 3 la 6/7 ani.
*** Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2008). Ghid de bune practici.

5
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

În cadrul ÎNTÂLNIRII DE DIMINEAȚĂ cu tema „Ce mi-a povestit un ghiocel“ se va face:


salutul, prezenţa copiilor, se va completa calendarul naturii, va avea loc activitatea de grup și în
final se vor prezenta noutățile zilei.
Voi saluta copiii (Bună dimineața!), iar ei îmi vor răspunde: „Bună dimineața, ne bucurăm că
suntem împreună aici!“
Prezenţa se va face după rostirea unor versuri:
„După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Cu toţii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?”
Voi chema copiii prezenți să-și așeze poza la panoul întâlnirii de dimineață.
Voi numi omul zilei și împreună vom stabili data calendaristică. Calendarul naturii se va
realiza prin adresarea de întrebări: „Ce zi este astăzi?”, „Dacă astăzi este joi, ieri ce zi a fost?”,
„Dar mâine?”, „În ce anotimp suntem?”, „Cum este vremea afară?”, „Cum ne-am îmbrăcat?”.
La momentul împărtășirea cu ceilalți, copiii vor juca joculețul „Cum este mama mea?“. Voi
cere câtorva copii să-și descrie mama (culoarea ochilor, a părului, cum îi place să se îmbrace, ce
face ea acasă etc.). Voi sugera apoi copiilor să se grupeze după culoarea părului mamei lor, formând
grupa copiilor a căror mamă are părul șaten/negru/blond/roșcat.
Urmează activitatea de grup în cadrul căreia se va desfășura un mic joculeț cu ajutorul
metodei „Cubul“. Copiii sunt deja grupați de la joculețul anterior. Fiecare grupă va trebui să rezolve
sarcinile în funcție de ceea ce au scris pe cub. Fiecare copil dintr-o grupă va participa: unul va
rostogoli cubul, altul va „citi“ imaginea, ceilalți o vor descrie/compara/asocia/analiza/aplica. Copiii
vor trebui să descrie imaginea apărută pe cubul rostogolit, să compare imaginea de pe cub cu
imaginea reală a mamei sau a tabloului apărut (asemănări și deosebiri), să asocieze imaginea cu un
cuvânt sau cu altă imagine, să analizeze comportamentul mamei față de el, să interpreteze (să
aplice) rolul mamei, să argumenteze afirmația: „Mama mea, eu te iubesc!”. Pentru a încheia
activitatea de grup, se realizează verbal tabloul mamei așa cum o văd copiii (frumoasă, zâmbitoare
etc.).
Noutatea zilei constă în prezentarea temei de la Întâlnirea de dimineață, și anume, „Ce mi-a
povestit un ghiocel“. Le voi povesti cum, venind în această dimineață spre grădiniță, am cumpărat
6
un buchet de ghiocei. Unul dintre acești ghiocei mi-a povestit că a văzut mulți copilași cu flori în
mânuțe și se întreba de ce. „Voi știți de ce copiii astăzi au flori în mânuțe?“ Se va naște o discuție
pe tema zilei de 8 Martie și voi întreba copiii dacă sunt de acord să aflăm împreună mai multe
lucruri despre semnificația acestei zilei și dacă vor să realizăm împreună cadouri pentru mămici.
Pentru a realiza toate aceste lucruri, va trebui să ne jucăm la centre, astfel: la centrul ARTĂ, copiii
vor picta „Ghiocei pentru mama”, la JOC DE ROL „Pregătim dulciuri pentru mama!” iar la JOC
DE MASĂ vor realiza puzzle-uri cu „Chipul mamei“. Întâlnirea de dimineață se va încheia cu
intonarea cântecului „Glasul florilor”.
După lucrul la centre, copiii vor merge la grupul sanitar să se spele pe mânuțe.
Tranziția de la lucrul la centre la activitățile pe domenii experiențiale se va realiza cu ajutorul
jocului cu text și cânt „Bat din palme, clap, clap, clap!“.
În cadrul activităților pe domenii experiențiale, copiii vor asculta povestea „Inimioare,
inimioare” de Sarina Cassvan (domeniul limbă și comunicare) și vor realiza felicitări și coșulețe de
flori pentru mămici (domeniul om și societate).
După desfășurarea activității din cadrul domeniului limbă și comunicare, preșcolarii vor
cânta „E ziua ta, mămico!”.
Tranziția către ALA 2, se va face prin recitarea unui mesaj pentru mame.
La ALA 2, copiii vor desfășura un dans dedicat mamelor apoi vor primi stimulente și
aprecieri pentru toate activitățile desfășurate până în acel moment.
Prin tranziția: „Dacă vesel se trăiește”, copiii vor merge la grupul sanitar să spele mânuțele
pentru masa de prânz.
Pe parcursul întregii zilei se va acorda o atenție deosebită rutinei („Dăruim din suflet!“)

7
STRATEGII EVALUARE
EVENIMENTUL DIDACTICE
DIDACTIC CONŢINUTUL ŞTIINȚIFIC Metode și Mijloace și Forme de Forme Metode Indicatori
procedee materiale organizare

Moment Se asigură condiţiile organizatorice şi


organizatoric psihopedagogice necesare desfăşurării eficiente a Exercițiul
activităţii: organizatoric Frontal
 aerisirea sălii de clasă;
 aranjarea mobilierului; În grup
 pregătirea materialelor didactice;
 introducerea și amplasarea copiilor în
spațiul educațional special amenajat.
Povestea noastră debutează cu Intâlnirea de Panoul
dimineață. După realizarea salutului, a prezenței, a Observația Întâlnirea Frontal
Captarea calendarului naturii, a împărtășirii cu ceilalți și a de Orală Observare Manifestarea
atenţiei activității de grup, urmează noutatea zilei, care Conversaţia dimineață sistemati- interesului
constă în relatarea celor povestite de către un În grup că prin
ghiocel: „Azi dimineață, în drum spre grădiniță Jocul participarea
am cumpărat un buchet de ghiocei. Unul dintre Cubul activă
ghiocei mi-a povestit că, în această dimineață a
văzut mulți copilași cu flori în mână și se întreba Ghiocel
de ce. Voi știți de ce copilașii aveau flori în

8
mânuțe? Știți ce zi este astăzi?“ Va urma o
discuție despre Ziua Mamei și le voi spune
copiilor că, astăzi își vor face mamele fericite,
dăruindu-le lucruri confecționate de ei, cu multă
dragoste. În încheierea Întâlnirii de dimineață,
copiii vor cânta „Glasul florilor“.
Le voi spune copiilor că, astăzi le voi povesti o
istorioară și vom lucra ceva special pentru mame, Conversaţia
dar, mai întâi va trebui să ne jucăm la centre.
Anunţarea Astfel, la centrul artă, copiii vor picta tablouri Frontal Manifestarea
temelor şi pentru mama, la centrul joc de rol, copiii vor Explicaţia În grup interesului
enunțarea pregăti dulciuri pentru mama iar la centrul joc de
obiectivelor masă vor realiza puzzle-uri cu chipul mamei.
Se face enunțarea obiectivelor pe înțelesul Observaţia
copiilor, spunându-le că vor trebui să lucreze
frumos pentru ca bucuria mamelor să fie mai
mare.
ALA 1 Mijloace
Se va asigura un climat de lucru plăcut, copiii Observația audio Manifestarea
ascultând cântecele despre mama în timp ce Tablouri de La măsuțe Observare comporta-
lucrează. Conversaţia pictat, Individual Orală sistemati- mentului
Se va interveni pe parcursul desfăşurării acuarele, că

9
activităţilor, corectându-i dacă este nevoie, se dau Explicaţia pensule, Gradul de
explicaţiile necesare şi se asigură condiţiile optime șervețele implicare
pentru desfăşurarea activităţilor. Expunerea umede activă
Îi voi sprijini în mod deosebit pe copiii care Jocul Puzzle-uri
lucrează la centrele joc de rol și joc de masă dar Lucrul în Compoziție Pe grupe Practică Probă Nivelul de
nu îi voi neglija nici pe cei care lucrează la centrul echipă pentru practică cooperare
artă. realizarea
Pe tot parcursul activității voi aprecia activitatea Învăţarea biluțelor din Modul de
copiilor și voi interveni atunci când va fi cazul. prin biscuiți, îndeplinire a
Preșcolarii se vor deplasa de la un centru la altul cooperare bonete, sarcinilor
pentru a putea aprecia lucrările colegilor. La șorțuri
sfârșitul activității, vor fi însoțiți la grupul sanitar,
tranziția de la lucrul la centre la activitățile pe
domenii experiențiale realizându-se cu ajutorul
Dirijarea jocului cu text și cânt „Bat din palme clap, clap,
învățării clap!” (anexa).
Orală
DLC Observare
Conversația
Le voi spune copiilor că, așa cum le-am promis, Frontal sistemati-
vom lucra ceva special pentru mame, dar mai întâi Individual că Manifestarea
vor asculta o poveste interesantă despre un băiețel interesului și
și mama sa. Povestirea a comporta-
Voi anunța titlul și autorul povestirii („Inimioare, mentului
10
inimioare“ de Sarina Cassvan) și voi expune Siluete
conținutul povestirii, ajutându-mă de siluete. Expunerea Cadru Corectitudi-
Expunerea va fi clară și accesibilă copiilor, ambiental nea
expresivă, îmi voi schimba ritmul vorbirii în specific răspunsurilor
timpul expunerii povestirii și îmi voi schimba poveștii oferite
intonația în funcție de conținutul povestit. Chestio-
După expunerea povestirii cu ajutorul siluetelor, narea orală Gradul de
voi arăta copiilor imagini reprezentative din implicare
poveste. activă
Pentru retenția conținutului abordat, voi aplica Analizarea și
metoda „Analizarea și interpretarea imaginilor“. interpretarea
Voi grupa copiii câte patru și fiecare grup va primi imaginilor
câte o imagine din poveste. Le voi trasa sarcina
„Priviți cu atenție imaginea și spuneți ce vedeți“. Planșe cu
Îi voi susține cu întrebări: „Ce vedeți în imagini din
imagine?“, „Ce fac personajele din imagine?“ etc. poveste
Liderul fiecărui grup va face prezentarea imaginii
în urma analizării imaginii cu colegii săi.
Evaluarea se va realiza printr-un joculeț de Jocul Panou de
atenție. Voi ruga copiii să închidă ochii, voi așeza expunere
imaginile pe panou amestecate iar copiii vor
deschide ochii și vor trebui să așeze imaginile în
ordinea corectă a desfășurării evenimentelor.
11
Tranziții : „E ziua ta, mămico!” (anexa).
Gradul de
Coșulețe
DOS Conversaţia implicare
din hârtie,
“Acum haideți să le facem o bucurie mamelor activă
flori și
voastre, așa cum băiețelul din poveste și-a făcut
inimioare
Obținerea mama fericită.“ Manifestarea
din hârtie
performanței Preșcolarii merg la măsuțe, unde vor confecționa Expunerea interesului și
colorată,
coșulețe de flori și felicitări pentru mame. Observare a comporta-
flori cu
sistemati-
Intuim materialele primite pe măsuțe și voi arăta Frontal mentului
poza că
preșcolarilor câte un produs finalizat. Explicaţia Individual
copiilor,
Se prezintă modul de lucru:
forma
„Pe felicitare veți lipi toate aceste componente (le Modul de
mânuțelor Practică
Probă
arăt elementele care trebuiesc lipite), pentru a Demonstrația mânuire a
copiilor practică
obține o felicitare pe placul vostru. Pe tulpinile materialelor
decupată,
florilor din coșulețe, veți lipi cât mai multe flori
lipici
pentru a obține un coșuleț cu flori.” Exercițiul
Voi demonstra tehnica de lucru verbalizând
acțiunile făcute și arătând preșcolarilor modul în
care vor trebui lipite elementele pe coșulețe și pe
felicitare.
Se execută exerciții de încălzire a mușchilor fini Aprecieri
ai mâinii: asupra
“Mâna lebădă o fac, execuţiei
12
Care dă ușor din cap, exerciţiilor de
Lebedele-n jur privesc, încălzire a
Mâinile eu le rotesc. degetelor
Degetele-mi sunt petale,
Se deschid ca la o floare. Originalitatea
Ploaia cade ne-ncetat, lucrărilor
Vârful degetelor bat
Iar apoi le răsfirăm Modul de
Şi la pian noi cântăm.” interacţionare
Preșcolarii sunt invitați la lucru și îi voi sprijini pe cu partenerii
cei care îmi solicită ajutorul sau întâmpină de joc
dificultăți.
Preșcolarii se vor plimba de la o masă la alta și Conversaţia În grup Auto- Analiza Produsele
Evaluarea vor face aprecieri individuale ale lucrărilor evaluare produselor activității
performanței colegilor și autoaprecieri. activităţii
Tranziție: „Mesaj pentru mama“
Încheierea Preșcolarii vor desfășura un dans dedicat mamelor Conversaţia Stimulente Frontal Orală Apreciere Implicarea
Individual
activităţii apoi vor fi recompensați cu turtă dulce în formă de verbală activă în
inimioare. Se vor face aprecieri pentru toate Jocul reușita
activitățile desfășurate până în acel moment. activității
Prin tranziția „Dacă vesel se trăiește”, copiii vor
merge la grupul sanitar.

13
„Glasul florilor”

Sunt micuț și frumușel Al meu nume-i busuioc


Și mă cheamă ghiocel Eu vă port la toți noroc
Eu alung iarna din țară Răspândesc parfumul meu
Și-aduc dulcea primăvară. Până sus departe-n hău.

Mama mea e primăvara Sunt cel mai frumos din lume


Și mă cheamă lăcrămioara Trandafir e al meu nume
Sunt sora lui Ghiocel Strălucesc în mii culori
Și-s mai mică decât el. Sunt mai mare printre flori.

„Bat din palme, clap, clap, clap !”

Bat din palme clap, clap, clap! Înainte uite-așa


Din picioare, trap, trap, trap! Și-napoi tot așa
Ne-nvârtim, ne răsucim Ne-nvârtim, ne răsucim
Și la horă noi pornim. Și cu toți ne veselim!
În genunchi ne așezăm
Și așa aplaudăm
Iar apoi ne ridicăm
Și cu trenul noi plecăm!

14
„E ziua ta, mămico!“

Am vrut să-ți culeg o floare, Am vrut să-și culeg steluțe,


Un mic ghiocel frumos, Să-ți fac un frumos colier,
Dar până la urmă moare, Dar cine nu știe oare,
Și cui mai e de folos? Că-n zori steluțele pier.

Ref.: Ref.
E ziua ta, mămico, Am vrut să-ți culeg din soare
În dar ți-am adus inima O rază să-ți prind în păr
Și crede-mă, mămico Dar tu strălucești mai tare
Un dar mai frumos nu se putea! De dragoste și dor.

Ref. Ref.

„Dacă vesel se trăiește”


Dacă vesel se trăiește
Bate așa: 3 x bătăi din palme
Dacă vesel se trăiește
Bate așa 3 x bătăi din palme
Dacă vesel se trăiește
Unul altuia zâmbește
Dacă vesel se trăiește
Bate așa 3 x bătăi din palme
(se continuă cu aceleași versuri, însă in locul bătăilor din palme vor fi: mișcări ale mâinilor, bătăi
ale picioarelor, strigarea versului „Bine e!”)

15

S-ar putea să vă placă și