Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Date introductive
Clasa: a VI-a
Disciplina: Biologie
Unitatea de învăţare:.
Subiectul: Diversitatea lumii animalelor: Nevertebrate
Titlul lecţiei: Viermii
Durata: 50 minute
Tipul lecţiei: predare – învăţare (transmiterea şi dobândirea de noi cunoştinţe)

Competente specifice
1.3 Stabilirea relațiilor între factorii de mediu și diversitatea animalelor
1.4 Explicarea structurii și funcțiilor organismului unor viețuitoare;
3.1 Reprezentarea structurii și funcțiilor sistemelor biologice pe baza modelelor;
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diverse situații de comunicare;
Obiective:
O1: Să explice noțiunea de parazit;
O2: Să descrie mediul de viață al viermilor paraziți;
O3: Să enumere tipurile de viermi care fac parte din categoria viermilor paraziți;
O4: Să clasifice ciclurile de viață a viermilor ;

Resurse educaţionale:
 Procedurale
Metode şi procedee:Conversaţie euristică, demonstraţia, expunere, informare, observaţie;
 Forme de organizare
o Activitate frontală şi individuală
 Materiale:Fise de lucru, manual;

Anexe: Schema lecției,Fişă individuală de lucru , manual


Surse informationale: manuale alternative, Zoologia nevertebratelor
Scenariul didactic
Nr. Evenimentele Ob. Conţinuturi Activităţi de predare-învăţare Metode şi procedee Mijloace de Timp Evaluare
crt. instruirii oper. didactice instruire alocat
(min)
1 Organizarea Pregătesc materialul didactic. Notez în catalog elevii - notarea absenţelor 1
colectivului absenţi şi verific dacă sunt condiţii optime pentru - organizarea clasei pentru
de elevi desfăşurarea lecţiei. începerea lecţiei
2 Verificarea COVERSAŢIE de verificare: - întrebări din conţinuturile - conversaţie 5 - directă
cunoştinţelor „.Pun întrebări de genul: lecţiilor anterioare (se vor lua în euristică - orală
din lecţia -Ce inseamna parazit? atenţie 2-3 elevi care vor răspunde - expunere (de către
anterioară -Puteți să îmi dați exemple de animale parazite? la întrebări şi vor fi notaţi în elevi)
-Ce parazitează viermele de gaălbează? funcţie de răspunsurile date) -problematizare
Cine este gazda intermediară?
Dar cea principală?

3 Captarea şi „Ştiaţi că... - informare 2


orientarea • Desi sunt scârboși, viermii vă pot salva
atenţiei viața- aceste larve sunt cea mai nouă minune
curativă-puși pe rănile grave, viermii mănâncă
bacteriile și țesutul mort, prevenind infecția și
ajutând la vindecarea rănii.
• Râmele au un rol important în afânarea
solului și desompunerea rămășițelor vegetale
• Atunci când lipitoarea ajunge să perforeze
pielea pentru a suge sângele , ea injectează local
peste 30 de substanțe,în majoritatea lor cu efecte
curative. Au efect anestezic, antiinflamator ,
stimulează anumite procese metabolice locale și
globale.

4 Enunţarea „Astazi vom continua să vor vorbim despre viermii - anunţarea titlului lecţiei curente 1
temei şi a paraziți. şi a conţinuturilor acesteia
obiectivelor
urmărite
5 Prezentarea O1 După ce elevii vor spune care sunt categoriile de - reactualizarea cunoştinţelor - conversaţia -imagini 5 - frontală
noului viermi paraziti voi dirija discuția spre următoarea anterioare ale elevilor privind euristică - orală
conţinut categorie de viermi: viermii cilindrici viata si forma viermilor - observaţia
animal parazit= este cel care trăieşte în corpul unui
alt animal, produce substanţe toxice şi intoxică
gazda;
Din această categorie fac parte –limbricul, oxiurii si
trichina
Limbricul:
-are corpul cilindric, nesegmentat și ascușit la ambele - analiza poze din manual
capete. Este de culoare alb-gălbuie, lung de 15-20
cm. Femela este mai mare decat masculul( prezintă
dimorfism sexual)
O2 Mediu de viață: Trăiește parazit în intestinul omului - analiza şi identificarea pe - observaţia 20 - frontală
sau al altor animale. imagini a morfologiei externe a - demonstraţia - orală
Alcătuire: corpul este neted. Orificul bucal este limbricului -conversatia
localizat in capatul anterior , este înconjurat de trei - adnotarea desenului de către
buze groase iar la capătul posterior se află orificiul elevi sub supravegherea
anal(pentru prima dată în seria animala, cele două profesorului
orificii sunt separate).
Femela depune un numar foarte mare de ouă(200
000/zi) în intestinul gazdei.
O4 Ouăle sunt eliminate o dată cu excrementele gazdei.
Ele ajung în corpul omului sănătos o data cu fructele
și legumele nespălate, cu apa, etc. După ce au ajuns - observarea
în corpul gazdei, se tranformă în larve, străbat pereții
intestinului și ajung în sânge. Apoi sunt transportate
la ficat, inima, plămâni.
Ouăintestin(larve) ficat, inima, plamani(larve
reinghitite)intestin
Produc boala numită :ascaridioza. In perioada în
care parazitul nu este încă format complet, înca
migrând în corpul uman (imediat dupa contaminare),
apar semne precum febra, tuse, durere toracica. În
ascaridioza vor exista astfel sățne precum: dureri
abdominale, scădere a greutatii corporale, diaree
grețuri, vărsaturi.
Prevenire: utilizare de produse sanitare și de igienă
adecvate; evitarea consumului de fructe și legume
nespalate; spălarea pe mani ;
Alți reprezentanți: oxiurii : paraziți în intestinul
gros, de dimensiuni mici (5-12mm). Noaptea,
femelele ies și depun ouă în jurul orificiului
analdetermina mancarime. Prin mâinile murdare,
ouale ajung în guraintestin oxiuroza.
Trichina:parazit mic pe care îl putem lua din carnea
de porc infestată. Boala provocată se numește
trichineloză.
După prezentarea acestor informații, le împart -analiza desenelor pe baza - observaţia - fişe de lucru 10 - frontală
elevilor o fișă de lucru unde sunt descrise ciclul de informatiilor din lectia - conversaţia - orală
viață al viermelui de gălbeaza și ciclul de viață al precendenta si a informatiilor din euristică - individuală
limbricului. lectia de zi (fişe de
După observarea ciclului de viață al limbricului, le -completarea fisei de lucru lucru)
adresez elevilor câteva întrebări.
-Ce asemănări găsiți între viermii lați și viermii
cilindrici?
- Dar deosebiri?

6 Evaluare/ Distribuirea fişei de lucru. - distribuirea paginilor cu desene - problematizarea - schema 3 - individuală
Conexiune Chestionare orală pe tot parcursul orei şi corectarea acesteia - scrisă
inversă
7 Anunţarea „Pentru ora viitoare aveţi de pregătit lecţia predată - notarea elevilor care au adus 1
temei de lucru astăzi.” contribuţii semnificative lecţiei şi
pentru acasă care au răspuns la întrebările
şi notarea recapitulative
elevilor
Schema lecției
Viermi cilindrici limbricul
 corp cilindric,nesegmentat, neted, ascuțit la ambele capete
 nu au aparat respirator si circulator
 parazit în intestinul omului sau altor animale
 gazda principală:omul (intestine)
 nu au organe de simț
 femela depune un număr foarte mare de ouă (200 000 /zi)
 produce boala numită ascaridioză
 alți reprezentanți :oxiurii, trichina
*ciclul de viață:
Ouăintestin (prin sânge) ficat, inima, plămâni(larve reinghițite)intestin

Viermi inelați
a. Râma
- Soluri umede si bogate în substante organice
- Corp cilindric, ascuțit la ambele capete alcătuit din numeroase inele separate
între ele
- Muschi bine dezoltati
- Acoperit de o piele subțire, umeda și puternic vascularizată
- Aparatul respirator lipseșterâma respira prin piele
- Râmele se regenerează

b. Lipitoarea
- Ape stătătoare și curgătoare
- Parazit temporar- se hrănește cu sânge
- Prezintă 2 ventuze si o glandă ce secretă hirudina=substanță care oprește
coagularea sângelui

Stiați că…
 Desi sunt scârboși, viermii vă pot salva viața- aceste larve sunt cea mai nouă minune
curativă-puși pe rănile grave, viermii mănâncă bacteriile și țesutul mort, prevenind
infecția și ajutând la vindecarea rănii.
 Râmele au un rol important în afânarea solului și desompunerea rămășițelor vegetale
 Atunci când lipitoarea ajunge să perforeze pielea pentru a suge sângele , ea injectează
local peste 30 de substanțe,în majoritatea lor cu efecte curative. Au efect anestezic,
antiinflamator , stimulează anumite procese metabolice locale și globale.

S-ar putea să vă placă și