Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimanziala nr.

1 Vutcani
Comuna Vutcani, judetul Vaslui
Telefon/fax 0235 429062 e-mail: vutcaniscoala@yahoo.com
Instrumente de lucru

Interpretarea chestionarului de satisfactie pentru părinţi Data 13.12.2018


Pentru imbunatatirea calitatii procesului instructiv-educativ Comisia de asigurarea a calitatii din
scoala, va solicita la inceputul fiecarui an scolar părerile dumneavoastră şi sunteţi invitaţi sa vi le
exprimaţi. Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru
participare şi vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările din chestionar.

1. Cum apreciati conditiile de invatare oferite de scoala noastra si care sunt, în opinia
dumneavoastră, aspectele care nu v-au satisfacut referitoare la procesul de invatamant (gradul
de profesionalism al cadrelor didactice, baza tehnico materiala, relatia profesor-elev, modalitatile de
evaluare a elevilor, regulamentul scolar, orarul scolii, alte aspecte )
 3 părinți apreciază condițiile ca fiind- Bune
 15 părinți nu dau nici un răspuns
 Un parinte a raspuns – baza tehnico materiala
 Un părinte a răspuns – regulamentul școlii

2. Copilul dumneavoastrã a avut acces cãtre toate spaţiile de instrucţie şi educţie


din şcoalã?
 19 părinții raspund cu – Da
 1 părinte a răspuns – Nu știu

3. Dupa parearea dumneavoastra, cadrele didactice au facut tot ce trebuie pentru


educarea si instruirea elevilor?
 18 parinti răspund cu – Da
 Un parinte a raspuns – nu
 Un parinte nu a răspuns

4. Care sunt disciplinele la care ati fost nemultumiti de activitate instructiv -educativa
desfasurata la clasa? Motivati de ce.
 7 părinți au răspuns –nu este cazul
 12 parinti nu au dat nici un raspuns
 Un părinte a răspuns – Biologie (corijare)

5. Care sunt diciplinele la care ati fost multumiti de activitatea instructiv -educativa
desfasurata la clasa? Motivati de ce?
 12 părinți sunt mulțumiți de toate disciplinele
 4 părinți nu au raspuns
 2 parinti sunt multumiti de Educație fizică
 2 părinți sunt mulțumiți de Geografie, Matematică. Biologie, Engleză, Limba și
literatura română
6. Şcoala, sala de clasã în care îşi desfãşoarã activitatea copilul dumneavoastrã
reprezintã element de securitate?
 19 părinți consider că școala este un element de securitate pentru elevi
 1 părinte a răspuns cu: ,,In mica masură”

7. Ce gen de informaţii au fost expuse le vedere?


 activitățile elevilor – 20 răspunsuri
 atrbuțiile profesorilor – 16 răspunsuri
 programul consultațiilor cu diriginții – 16 răspunsuri

8. Cum sprijiniţi buna desfãşurare a activitãţilor şcolare?

 20 părinți raspund la solicitările dirigintelui

9.Menţionaţi douã activitãţi extracurriculare (altele decât orele de curs) in care a fost
implicat copilul dumneavoastrã în acest an şcolar:
 ecologizare – 12 răspunsuri
 concurs sportiv – 12 răspunsuri
 1 Decembrie – 7 răspunsuri
 serbare Crăciun – 5 răspunsuri

10.Cum apreciati activitatea extrascolara si ce propuneri aveti privind implicarea


parintilor in imbunatatirea ei :
 2 părinți apreciază activitatea extrașcolară ca fiind – Foarte bună
 5 părinți apreciază activitatea extrașcolară ca fiind –Bună și nu au propuneri
 12 părinți nu au completat nimic
 Un parinte a raspuns: să se organizeze mai multe concursuri extrașcolare

11. În ce fel de activitãţi doriţi sã fie implicat fiul dumneavoastrã?


 Excursii, vizite – 17 răspunsuri
 Olimpiade, concursuri școlare – 12 răspunsuri
 Activități sportive, muzicale, teatrale - 12

12. Numiţi 3 acţiuni pe care le puteţi face pentru a contribui la creşterea eficienţei şcolii.
 17 parinti nu au dat nici un raspuns
 Un parinte a raspuns: voluntariat
 Un parinte a raspuns: aducerea unui fond de bani, modernizarea școlii și planificarea
excursiilor
 Un părinte a răspuns: prezența la ședințe, colaborare părinte profesor, susținerea elevului

13. Cum apreciați curățenia și igiena din școala /clasa în care învață copilul
dumneavoastră
 Foarte buna - 10 părinti
 Bună - 9 părinți
 Satisfacatoare - 1 părinte
 Nesatisfacatoare

S-ar putea să vă placă și