Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Steluțele Mării

EDUCATOARE : Gigică Nicoleta

GRUPA: mică (nivelul I 3-4 ani)

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: DPM

TEMA ANUALA:Cum este/ a fost, si va fi aici pe pământ?

SUBTEMA: ,,Iarna şi bucuriile ei”


VARIANTA DE REALIZARE: Deplasarea în alergare spre o direcţie dată
“Alergăm la brăduţ “- joc
TIPUL ACTIVITĂŢII : Predare şi formare de deprinderi;

OBIECTIVE CADRU
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative ;
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de
sănătate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1:să răspundă motric la comanda dată;
O2:să execute exerciţiile din cadrul pregătirii organismului pentru efort;
O3: să participe activ şi afectiv la activitate;
O4: să execute corect alergarea.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia;
Materiale didactice: spiriduş, brad, fulgi de nea din hârtie;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Forme de evaluare: continuă- prin aprecieri asupra comportamentului copiilor în timpul activităţii.

DEMERS DIDACTIC
NR. MOMENTELE OBIECTIVE CONŢINUTUL ESENŢIALIZAT AL FORMAŢII ŞI INDICAŢII STRATEGII METODE DE
CRT ACTIVITĂŢII OPERAŢION ACTIVITĂŢII METODICE DIDACTICE EVALUARE
. ALE
1. Moment  Organizarea şi
organizatoric disciplinarea colectivului Exerciţiul
1’ de copii; Conversaţia
 Alinierea Frontal
 Salutul ;
 Captarea atenţie printr-un
dialog ;
 Anunţarea temei.:

2. Pregătirea 1.Mergem în căutarea Moşului Formarea unui cerc Instructaj Orală


organismului -Mers de voie verbal ;
pentru efort O2. « Suntem mititei, Exercitiul
5’ Suntem voinicei,
Moşul aşteptăm
Şi ne bucurăm.”
2. Mers cadenţat
“ Un’, doi, un’, doi, Mers, privirea înainte,
Ca spiriduşii mergem noi.” braţele pe lângă corp. Instructaj Orală
3. Mers pe vârfuri cu braţele sus Mers cu pas apăsat. verbal
« Mergem printre fulgi » Frontal ;
4.Mers pe călcâie Braţele întinse, genunchii Exerciţiul
O2. « Căutăm urmele Moşului prin întinşi, plamele faţă în faţă. Orală
zăpadă/ Capul uşor aplecat, Trunchiul aplecat, mâinile Instructaj verbal
Mâinile la spate,/ Mergem mai prinse la spate.
departe. » Explicaţia
5. Alergare uşoară
« Veseli alergăm,/ Moşul
aşteptăm » Braţele întinse Orală
Prindem fulgii Exerciţiul
Exercitii de respiraţie “Prindem Frontal ;
şi suflăm fulgul” Suflăm cu putere fulgul să
zboare.

3. Influenţarea “Acum să lucrăm frumos


selectivă a O3. Moşul să ne vadă,
aparatului În brad să ne aducă
locomotor Jucăria dragă. » Mâinile pe şolduri ; Explicaţia ; Orală
6’ Spatele drept ; Demonstraţia ;
1. Privim sus- privim jos Ridicăm bărbia, capul pe Instructaj verbal;
T1- Ridicam barbia ; spate ;
T2-Aplecam barbia in piept. Coborâm bărbia, capul
aplecat în faţă.
O1. 2.Deschide fereastra- închide Explicaţia ;
fereastra Demonstraţia ;
“Deschide fereastra să intre Exerciţiul ;
Moşul./ Închide fereastra, intră
aerul rece.” Spatele drept Explicaţia ;
T1-Stând, pumnii strânşi la piept; Privirea înainte Exerciţiul ; Orală
T2-Ducerea braţelor în lateral şi Braţele întinse la nivelul Instructaj verbal;
deschiderea pumnilor. umerilor
3.”Ne aplecăm,/Bulgări formăm,
Ne ridicăm,/Bulgări aruncăm.” Genunchii întinşi, palmele Explicaţia ;
T1- Îndoirea trunchiului, imitarea ating solul; Demonstraţia ; Orală
formării unui bulgăr ; Spatele drept, capul sus; Exerciţiul
T2- Revenire în poziţie verticală ; Braţele sus, imitarea
T3- Ridicarea braţelor şi imitarea aruncării.
aruncării bulgărilor.
Frontal;
4.»Suntem mici,/Moşul
aşteptăm,
Suntem mari,/Moşul salutăm. » Spatele drept;
T1-Stând- îndoirea genunchilor în Capul cu privirea înainte; Orală
sprijin ghemuit; Braţele în afara Frontal ;
T2- Revenire în poziţie verticală. genunchilor.

4. Învăţarea Deplasarea în alergare spre o


deprinderii direcţie dată.
motrice O4. Explicarea şi demonstrarea. Se explică şi Explicaţia Orală
5’ Educatoarea demonstrează demonstrează modul de Demonstraţia
alergarea model; se execută realizare a alergării- braţele Individual
alergarea cu întreaga grupă şi apoi cu coatele îndoite se mişcă Frontal ;
individual. uşor pe lângă corp.
O1. Copiii sunt aşezaţi în şir unul după
altul. La distanţa de 3 m este
aşezat un brad. Copiii aleargă în
linie dreaptă, îl ocolesc şi se întorc
în şir.
5. Obţinerea Joc- Alergăm la braduţ Braţele se mişcă pe lângă
performanţei O1. Moşul a lăsat braduţul, noi corp, coatele îndoite copiii Jocul ; Orală
5’ alergăm să îl vedem, îl ocolim şi aleargă uşor.
ne întoarcem în şir. Individual ;
Se execută jocul;
O4. Se execută alergarea..
6. Revenirea Joc liniştitor Copiii trec din mână în
organismului O1. « Plimbăm Spiriduşul Moşului » mână spiriduşul, iar la
după efort Copiii sunt aşezaţi în formaţie de semnalul « STOP », copilul
2’ cerc.. la care este spiriduşul Orală
spune tare ce ar dori să îi
aducă Moş Crăciun.

Individual .
7. Concluzii şi Se fac aprecieri globale şi .
aprecieri individuale.
finale « Suntem mititei,
1’ Suntem voinicei,
Moşul aşteptăm
Şi ne bucurăm.”