Sunteți pe pagina 1din 1

Florica T.

Câmpan, celebra matematiciană română, cercetătoare în domeniul


geometriei și al istoriei matematicii, în cartea sa Variate aplicații ale matematicii (1984)
acordă atenție și geometriei în spațiu în relație cu arhitectura, în capitolul intitulat Matematica
și arhitectura, spunând că arhitectura este o artă specifică spațiului căci construiește în
spațiu diferite volume. Autoarea ne avertizează că la început, arhitectura nu a fost o artă, abia
apoi aceasta a devenit artă, atunci când omul și-a dorit ca ceea ce clădește să fie plăcut
vederii. Afirmația sa este întărită de ideile marelui arhitect francez de origine elvețiană Le
Corbussier (1887-1965) care considera că arhitectura este pentru a emoționa, iar construcția –
pentru a ține.

Piramidele egiptene impresionează și astăzi prin masivitatea lor și mărturisesc strânsa


lor legătură cu geometria, chiar dacă nu a mai rămas nici o scriere despre cum a fost posibile
astfel de construcții arhitectonice la acea vreme. Marea piramidă a lui Keops, cu baza un
pătrat, fețele laterale triunghiuri isoscel, considerată una dintre cele 7 minuni ale lumii, se
zărește de la o distanță de 40 de km, tocmai pentru că este înaltă de 150 de m, dar trebuie
reamintit că însuși Herodot spunea că totul a fost posibil datorită unor calcule precise: aria
triunghiului isoscel care formează o față laterală să fie egală cu aria pătratului care ar avea
ca latură înălțimea piramidei.

Dar ceea ce ia în considerare arhitectura marii piramide este triunghiul meridian sau
triunghiul egiptean, în care ipotenuza sa este în tăietura de aur cu cea mai mică dintre
catete. Tăietura de aur (denumire dată în timpul Renașterii de Leonardo da Vinci) se mai
numește secțiunea de aur, raportul de aur, proporția de aur, numărul de aur - sectio aurea,
în latină. Tăietura de aur este împărțirea în medie și extremă rație – Euclid:

Secțiunea de aur a segmentului a+b din desen este realizată atunci când raportul dintre a+b
și a este egal cu raportul dintre a și b. În această ilustrație a este numit „extremă rație”, iar
b este numit „medie”. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sec%C8%9Biunea_de_aur

Romanii, ni se spune că nu au excelat prin talente matematice, dar au introdus un


element geometric în arhitectură - bolta