Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Trebuinţele:
a) sunt componente de bază ale motivaţiei structurate în: pulsiuni, tendinţe, impulsuri;
b) componente care semnalizează o stare de dezechilibru fiziologic sau psihologic;
c) asigură o legătură selectivă, activă cu un obiect sau cu un domeniu de activitate;
d) sunt un ansamblu de tendinţe care îl propulsează pe om către un ideal.

2. Un nivel de originalitate atât de ridicat încât să determine modificări revoluţionare, presupunând o


restructurare a unui domeniu şi a experienţelor ce depăşesc toate posibilităţile anterioare de înţelegere
formează creativitatea:
a) inovativă;
b) inventivă;
c) emergentă;
d) productivă

3. Funcţia simbolică de reprezentare a limbajului constă în:


a) asigurarea transmiterii informaţiei de la o persoană la alta;
b) prezentarea de argumente pro şi contra unei teze, în cadrul unei dezbateri;
c) substituirea unor obiecte, fenomene, relaţii prin formule verbale sau alte semne;
d) facilitarea şi medierea operaţiilor de abstractizare şi generalizare.

4. Stimulul motivaţional care împinge spre realizarea unor progrese şi autodepăşiri evidente poartă denumirea
de:
a) optim motivaţional;
b) motivaţie afectivă;
c) nivel de aspiraţie;
d) trebuinţe de autorealizare

5. Cautii o explicatie pentru refuzul participării tale la o expozitie de cactusi, chiar dacă evenimentul este inedit si
invitatia vine de la o persoană căreia doresti să-i faci pe plac; explicatia se poate găsi în:
a. o reprezentare în legătură cu o cultură de cactusi văzută la televizor
b. amprenta afectivă lăsată asupra ta de o întepătură dureroasă produsă de un cactus
c. raritatea si delicatetea unui cactus
d. intensitatea senzatiei olfactive a unui cactus

6. În romanul „Baltagul” al lui Mihail Sadoveanu întâlnim exemplul deosebit de perseverenţă al Vitoriei Lipan. În
ce constă această calitate a voinţei?
a. realizarea efortului voluntar pentru o perioadă îndelungată de timp;
b. încredere în forţele proprii;
c. rapiditatea si usurinta luarii undei decizii
d. rezistenta la influentele exterioare si sustinerea punctului de vedere 18 pct

B.
1. Precizați 3 insusiri ale personalitatii 6 pct
2. Ilustrati, prin câte o situatie concretă, două dintre procesele afective complexe 6 pct
SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)
A. Menţionaţi două forme voluntare ale imaginatiei . 4 pct
B. Prezentati operatiile gandirii – abstractizare si generalizare 6 pct
C. Evidenţiaţi, în aproximativ jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii notiune şi imaginatie,
in care sa ii utilizati in sensul specific psihologiei 10 pct
D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret orice calitate/indicator al memoriei 6 pct
E. Formulaţi un argument prin care să sustineti afirmaţia potrivit căreia formarea reprezentarii este mediata de
senzatie si perceptie. 4 pct

SUBIECTUL AL III-LEA (30 de puncte)


A.Urmatorul text contine concepte psihologice si evidentiaza relatia dintre ele:
Limbajul are functii multiple printre care si pe aceea de a transmite sau a determina la alte persoane reactii, de
a induce trairi afective care sa ilustreze atitudinile persoanei fata de situatiile de viata.
1. Precizati întelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 pct.
2. Prezentaţi, în aprox. 10 rânduri cum limbajul este implicat în desfăsurarea unuia dintre procesele
psihice la care se referă textul dat 6 pct
3. Explicati modul specific în care interactionează procesele psihice identificate în text si precizate la
punctul 1., mentionând totodată si categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Stiind ca nivelul de aspiratie al unei persoane este un stimul motivant pentru aceasta, care o impulsioneaza
spre autodepasire:
1. Explicaţi de ce nivelul de aspiratie trebuie asociat cu trairile stenice, poztive. 6 pct
2. Argumentaţi un punct de vedere personal cu privire la ideea conform căreia, pentru a avea un efect
pozitiv asupra persoanei, nivelul de aspiratie trebuie sa fie putin peste posibilitatile de moment ale
acestuia . 4 pct