Sunteți pe pagina 1din 2

HOTĂRÂRE nr.

5 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea


Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la
care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a
formei şi conţinutului acestora
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează
paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, se modifică după
cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., în calitate de producător al
paşapoartelor simple temporare, este abilitată să asigure pentru Ministerul
Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe condiţiile tehnice şi materiale
necesare, în vederea personalizării paşapoartelor simple temporare, în condiţiile
contractelor încheiate între părţile implicate."
2.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Sumele necesare pentru finanţarea operaţiunilor prevăzute la art. 2 se asigură
de producător şi se recuperează de acesta de la beneficiari, pe măsura eliberării
paşapoartelor simple temporare, în condiţiile contractelor încheiate între părţile
implicate.
(2) Paşapoartele simple temporare se eliberează titularului după achitarea
contravalorii documentului de călătorie.
(3) Stabilirea şi actualizarea contravalorii paşapoartelor simple temporare se fac de
către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., conform indicatorilor
stabiliţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Guvernul României."
3.Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta
hotărâre.
-****-
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA nr. 1: FORMA ŞI CONŢINUTUL paşapoartelor simple
temporare, eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2006)
Culoarea copertei: - roşu închis
Coperta I (exterior): - Uniunea Europeană, România, stema României
- Paşaport temporar
Coperta I (interior): - România, stema României în tehnologie intaglio
- bandă heliogravată
Mărimea: - 125 x 88 mm
Numărul de pagini: - 16
Numărul paşaportului: - perforat prin toate paginile, inclusiv prin coperta a II-a, exclusiv pe colantul
informatizat, tipărit cel puţin pe o pagină a documentului
Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
Colantul informatizat (aplicat - personalizarea cuprinde datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi
pe paginile 2 şi 3): locul naşterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal,
sex, cetăţenia, fotografia titularului, numărul paşaportului, semnătura titularului, datele
informatizate citibile optic (MRZ)
- numărul colantului - pretipărit
- înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din ţară se menţionează judeţul
de domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara) şi altele
Paginile 4-15 - pagini pentru vize
Pagina 16, urgenţă: - titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale
unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
NOTĂ:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.
Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii şi recomandări.
Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă
ANEXA nr. 2: FORMA ŞI CONŢINUTUL paşapoartelor simple
temporare eliberate de autorităţile competente române din ţară
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2006)
Culoarea copertei: - roşu închis
Coperta I (exterior): - Uniunea Europeană, România, stema României
- Paşaport temporar
Coperta I (interior): - România, stema României în tehnologie intaglio
- bandă heliogravată
Mărimea: - 125 x 88 mm
Numărul de pagini: - 16
Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 3-16, inclusiv prin coperta a II-a, tipărit cel puţin pe o pagină a
documentului
Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
Fila informatizată - prinsă prin coasere în carnet în momentul confecţionării;
- datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul naşterii),
autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex,
cetăţenia, fotografia titularului digitalizată direct pe fila informatizată, numărul
paşaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ)
Protecţia paginii - film special securizat laminabil
informatizate:
Pagina 3: - înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din ţară se menţionează judeţul
de domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara) şi altele
Paginile 4-15 - pagini pentru vize
Pagina 16, urgenţă: - titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale
unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
Numele
Prenumele
Adresa
Telefon
NOTĂ:
Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.
Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii şi recomandări.
Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 30 din data de 10 ianuarie 2019