Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Pitești

Clasa a V -a
Proiect Didactic
Cadru didactic:
Disciplina: Educație Tehnologică
Modulul:
Tema:
Subtema (titlul lecției): Elemente de desen geometric
Tipul lecției: Mixtă

A. STRUCTURAREA CONŢINUTULUI

A2. Schița

A1. Desenul tehnic

A3. Intrumente folosite în


desenul tehnic

A4. Dreapta

A5.Unghiul

A6. Poligonul
A7. Cercul

B. NECESITATEA STUDIERII TEMEI

Studierea acestei teme este necesară pentru a-i informa pe elevi atât despre diversitatea
instrumentelor folosite în desenul tehnic, cât și despre principalele forme geometrice ce stau la
baza sa.
C. CODURI UTILIZATE

EXPERIENŢA CUVINTE CHEIE RESURSE MATERIALE


ANTERIOARĂ
DE ÎNVĂŢARE A
ELEVILOR
Elevii cunosc: -desen ethnic -manual
- instrumente geometrice -schță
- forme geometrice -unghi
-poligon
-cerc
-riglă gradata

D.OBIECTIVE OPERAŢIONALE

CAPACITATEA CARE SE CONDIŢII DE PROBARE A CRITERIUL DE


URMĂREȘTE A SE DEZVOLTA LA COMPORTAMENTULUI REALIZARE
ELEVI CERUT

C1. Prezentarea necesității desenului Întrebări: -Indicarea si


tehnic și definirea schiței -Ce este este desenul tehnic? definirea desenului
-Ce este schița? tehnic și a schiței
C2. Descrierea și enumerarea -Ce instrumente geometrice -Prezentarea
instrumentelor utilizate în desenul tehnic cunoașteți? instrumentelorde
-Ce forme geometrice realiaza a desenului
C3.Prezentarea principalelor forme cunoașteți? tehnic și a formelor
geometrice geometrice.

E.PROBE DE EVALUARE

Competența Conținutul item-ului Timp Punctaj maxim Punctaj minim


C1 Definiți desenul tehnic 2 min. 3 puncte 1 punct
C2 Definiți schița 4 min. 3 puncte 2 puncte
C3 Precizați precizați trei instrumente 4 min. 3 puncte 1 punct
folosite în desenul tehnic
Total 10 min 9 puncte 4 puncte
(se acordă 1 punct din oficiu)
F. STRATEGII DIDACTICE
Timp Etape de instruire Arii de Metode de Mijloace de Forme de organizare a
conținut învățământ învățământ activității
profesor elevi profesor elevi
I.Secvența introductivă
Organizarea clasei
2’ Stabilește Se pregătesc Conversația Frontală Colectivă
ordinea, pentru începerea
notează lecției
absenții
II.Reactualizarea cunoștințelor
predate anterior:
-Ce lecție am avut de învățat?
-Cum erau preparate alimentele în Conversația Frontală Individuală
10’ trecut?
-Cum se prepară alimentele în zilele
noastre?
-Cae aparatură modernă a apărut
pentru a ușura munca în bucătărie?
-Cum trebuie să ne hrănim?
III.Informarea elevilor cu privire la
tema și obiectivele urmărite
1’ Anunță titlul, Notează titlul Conversația Frontală Colectivă
obiectivele și lecției în caiete
scopul lecției
IV. Obținerea informațiilor
1.Definește Notează în caiete
Desenul și răspund la Conversația, Manual Frontală Colectivă
tehnic întrebările puse de explicația
profesor
2.Definește Notează în caiete
schița și sunt atenți la Conversația, Manual Frontală Colectivă
lecție explicația
30’ 3.Prezintă Notează în caiete
instrumentele și răspund la Conversația, Manual Frontală Colectivă
folosite în întrebările puse de explicația
desenul tehnic profesor
4.Prezintă și Participă la
definește discuții, răspund la Conversația Manual Frontală Colectivă
principalele întrebările puse de
figuri profesor
geometrice
V.Secvența finală (asigurarea feed-
back-ului) Frontală Individuală
7’ Pune întrebări Răspund la Conexiunea
din lecția întrebările puse de inversă
predată profesor