Sunteți pe pagina 1din 9

c Ê 

   

      
  
Ê
Ê
Ê Ê

Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê

Ê 
Ê Ê  Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê 

Ê Ê 

Ê
 Ê 
Ê Ê Ê 
Ê Ê  Ê 
 
Ê Ê 
Ê

 Ê Ê
 Ê 
Ê Ê Ê 
Ê 
 Ê

Ê  
Ê 
Ê
 Ê
 cc !"#$%
 Ê

Ê Ê Ê  
 Ê Ê 

Ê 
Ê Ê


 Ê 
Ê Ê
 Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê
 Ê 
 Ê 
Ê
 Ê 
Ê Ê Ê Ê Ê 

Ê 
Ê Ê Ê 
 Ê 

 Ê 
Ê ÊÊ
 
Ê
 Ê Ê 
 Ê 
ÊÊ 
Ê

Ê Ê
Ê
Ê

ÊÊ

 Ê ÊÊ

Ê Ê

ÊÊ


Ê
ÊÊ!""ÊÊÊ 
Ê
Ê ÊÊÊ Ê Ê Ê
Ê Ê
Ê
ÊÊ Ê ÊÊ
Ê ÊÊ Ê 
ÊÊ Ê ÊÊ Ê
 Ê Ê 

Ê Ê Ê Ê & %Ê 
Ê Ê Ê Ê & Ê
'%(Ê 
Ê Ê
Ê
ÊÊ

 Ê


Ê ÊÊ ÊÊ Ê
#Ê 

Ê 
Ê 


Ê Ê  Ê Ê  Ê
Ê 


Ê Ê
 Ê$ %Ê Ê Ê Ê Ê
Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê Ê

ÊÊÊÊ Ê
Ê Ê

ÊÊ
 Ê 
 Ê Ê

Ê 
Ê
Ê
Ê
ÊÊ Ê
Ê

ÊÊ

Ê 
& Ê 
Ê Ê Ê Ê

Ê

ÊÊ Ê
Ê
ÊÊÊÊ Ê  
Ê ÊÊ Ê
 ÊÊ Ê
 
'
Ê Ê

ÊÊ Ê 

Ê
Ê
ÊÊÊ Ê
ÊÊ  ÊÊ

ÊÊ
Ê ÊÊ Ê Ê
ÊÊ
Ê
Ê

Ê 
Ê
Ê$Ê Ê %Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊ& Ê Ê Ê
Ê Ê 
Ê
Ê
Ê


ÊÊ Ê

 
Ê$ 
 Ê Ê Ê 
Ê %Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê
Ê

ÊÊÊÊ Ê
Ê
Ê

ÊÊ
 Ê 
Ê
Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê
Ê

Ê 
Ê
 ÊÊ 
Ê
ÊÊ 
ÊÊ 
 
Ê ÊÊ

Ê
Ê
 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ& Ê 
Ê 
Ê Ê Ê Ê

Ê 
Ê Ê

Ê
Ê
ÊÊ ÊÊ  Ê ÊÊ
ÊÊ '
Ê
Ê


Ê 

Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê  
Ê Ê Ê

Ê Ê Ê
 
ÊÊ
Ê ÊÊ Ê Ê
ÊÊ Ê Ê ÊÊ
Ê
Ê
Ê
Ê 
Ê
 Ê
Ê

Ê Ê Ê Ê

Ê Ê 
Ê
Ê ÊÔ Ô  Ô Ê Ê Ê
Ê ÊÔ Ô 

 (

Ê Ê Ê Ê 
 Ê
Ê Ê Ê )Ê Ê Ê 

Ê
 ÊÊ Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê

 Ê
Ê
Ê 
Ê
Ê

Ê Ê 
 Ê 
Ê 

Ê 

Ê 
 Ê Ê 
Ê Ê ÊÊ 
Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê 
Ê 
Ê 
Ê Ê 


Ê 


Ê Ê Ê 
Ê
Ê 

Ê 
Ê *&+(Ê 


Ê 
Ê

ÊÊÊ Ê
Ê
Ê

ÊÊ
Ê Ê Ê
ÊÊÊÊ
Ê Ê


Ê Ê Ê 
Ê 

Ê Ê 

 Ê

Ê Ê Ê 
Ê )Ê
 ( Ê ÊÊ Ê Ê
Ê Ê
 ÊÊ Ê Ê

Ê Ê Ê
) Ê Ê

Ê Ê Ê
 
Ê Ê 
Ê Ê
Ê Ê
Ê 
Ê
Ê 

Ê Ê Ê 
 
Ê Ê 
Ê Ê 
Ê 

Ê 


 Ê Ê 
 
Ê 
 Ê 
 
Ê

Ê Ê 
Ê  Ê 
ÊÊ
Ê
 Ê
 Ê
Ê ÊÊ
 
Ê Ê
x Ô Ê Ê ÊÊ

ÊÊ 
Ê ÊÊÊ Ê
 Ê Êi 

Ê ÊÊ
Ê 
 Ê Ê

 
, Ê Ê
Ê Ê 
Ê
ÊÊ
Ê Ê

 
Ê
Ê ÊÊ Ê
ÊÊ Ê 

ÊÊ Ê
 Ê
ÊÊ


Ê Ê Ê Ê
Ê
Ê
Ê
Ê 
Ê 

Ê
 Ê 
Ê
Ê Ê 
ÊÊÊ


Ê Ê Ê 
Ê
ÊÊ

 Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊ-
Ê 
 Ê$ Ê.%Ê

Ê ÊÊ ÊÊ 
Ê
 Ê

Ê ÊÊ

Ê
 
Ê Ê
Ê)Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  -
/0Ê ÊÊÊÊ
Ê 
Ê
Ê
 Ê
Ê 
ÊÊ

Ê
Ê 
 
Ê1Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  Ô Ô  ÔÊÊÊ Ê 
Ê
 -2Ê ÊÊ
Ê 
 
 ÊÊ
Ê
Ê Ê
 Ê3 Ê
ÊÊ 

ÊÊ Ê -2Ê ÊÊÊ


Ê Ê
Ê 
ÊÊ Ê Ê$
Ê Ê %Ê
Ê
Ê
 Ê
Ê

Ê Ê(0
ÊÊ Ê
Ê
è Ê 
Ê ÊÊ


Ê4Ê

Ê ÊÊ
Ê 5
Ê Ê

 Ê

Ê Ê Ê Ê
Ê 
ÊÊ Ê
Ê ÊÊ

Ê Ê
Ê Ê
Ê 
Ê Ê4Ê
Ê 5ÊÊÊÊ


6Ê 
 Ê Ê 
Ê Ê
Ê 
4
Ê
 Ô  Ê Ê Ê
5
Ê ÔÊ 4Ê
 Ê D  *Ê Ê 
Ô Ê 

Ê Ê
Ê
 Ê 5
Ê
Ê 
Ê

 Ê Ê
Ê
Ê
Ê 5Ê
 
ÊÊ
Ê
 ÊÊ
Ê 
Ê

Ê
5

Ê Ê
Ê

Ê
Ê

Ê
Ê 
ÊÊ Ê Ê4
Ê Ê
Ê Ê

Ê
ÊÊ

Ê ÊÊ  *Ê
Ê

Ê 5Ê
ÊÊ
Ê Ê
ÊÊÊÊÊÊÊ6
Ê 

Ê Ê 5
Ê 
Ê
 

Ê 
 
Ê  *Ê 
Ê


Ê Ê 4Ê 5Ê Ê Ê 
Ê 
Ê Ê 
Ê $.78"Ê %Ê 
Ê
 Ê 

Ê
Ê

ÊÊ Ê  Ê Ê(
Ê
Ê Ê
Ê 
ÊÊ
 Ê 
Ê 
Ê Ê 
Ê 
Ê Ê 
Ê 
Ê 
Ê Ê 

 
Ê
Ê Ê
Ê


ÊÊ
Ê

Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Ê  Ê 

Ê 
Ê Ê Ê Ê 

Ê
Ê $ Ê

 Ê Ê
%Ê Ê Ê$%Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊ' Ê Ê

Ê
ÊÊ

Ê Ê

Ê 
'


Ê
 
Ê
Ê
Ê

 Ê Ê
Ê ÊÊ Ê Ê
Ê
Ê

Ê
ÊÊ
Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊ
Ê Ê
Ê 
ÊÊ 
Ê
 
Ê 
Ê
ÊÊ 
Ê Ê
Ê Ê
/

Ê 
Ê 

ÊÊ Ê
ÊÊ


Ê 
Ê
 

Ê 4Ê 
Ê 
Ê Ê Ê 

Ê  
Ê 

Ê Ê

Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê 4Ê 
Ê Ê

Ê
 Ê Ê5Ê Ê
#ÊÊ
Ê


Ê 5 Ê Ê 
5 Ê 
 
Ê Ê
Ê 
Ê $ %Ê 
Ê

Ê 4Ê 
Ê
 Ê
Ê ÊÊ ÊÊ Ê

Ê Ê5Ê 
Ê4Ê )ÊÊ
î  *%Ê

ÊÊ  +ÊÊ
Ê Ê
4Ê 5
Ê
Ê Ê Ê ÊÊ Ê
Ê

Ê ÊÊ
ÊÊ Ê


Ê
Ê 
 Ê4Ê
 1ÊÊ
î  *  *%Ê
ÊÊ  ÊÊÊ


Ê 
Ê 
Ê Ê 
Ê
Ê  Ê Ê 

Ê Ê Ê Ê

Ê 
Ê 
Ê 


Ê 
Ê 
Ê Ê 
Ê Ê 

Ê Ê 
Ê
Ê


ÊÊÊ Ê
ÊÊÊÊÊÊÊ
cc Ê ,c#c ") Dc-c$.c)
Ê
ÊÊÊÊÊÊÊʽ Ô Ô 


Ê 
ÊÊÊ Ê 
Ê Ê Ê Ê
 

Ê Ê 
Ê ÊÊ 
Ê 

 Ê Ê 
Ê 
 Ê

 
Ê 
Ê 
Ê Ê 

Ê 
Ê  Ô Ô Ê 9
 Ê Ê

Ê":Ê

Ê Ê
Ê Ê Ê Ê  Ê
Ê
Ê
".Ê

$ÊÊ 
Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê  Ê ";Ê %1Ê Ê

 Ê Ê  Ê 
Ê 
Ê 
Ê "!Ê

Ê 


$
 %Ê
Ê Ê Ê 
 Ê
Ê
ÊÊ"8Ê


Ê Ê 
Ê
Ê 

Ê ÊÊ Ê
Ê


Ê Ê
Ê 
Ê
Ê Ê 


Ê 

Ê 

Ê Ê 
Ê #Ê 
 
Ê  Ê

Ê
Ê 
ÊÊ

Ê
 Ê

Ê
Ê
ÊÊ 
Ê

Ê 

Ê
Ê
Ê Ê 

Ê
Ê 
Ê ÊÊÊ
Ê 

Ê < 

Ê 
Ê Ê

Ê  
Ê 
Ê  Ê
;"=Ê Ê 

Ê 
Ê 

Ê Ê Ê Ê 

Ê 
Ê 
Ê !"=Ê Ê  Ê Ê
 
ÊÊ  
Ê


Ê 
Ê
Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê 
Ê Ê Ê  
Ê 


Ê

Ê Ê
 Ê Ê

ÊÊ
Ê Ê;">"Ê Ê 
ÊÊ 

 Ê
#Ê  Ê 


Ê
Ê 

Ê 

Ê 
Ê 
Ê
Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê 

Ê Ê 


Ê Ê
Ê Ê 

Ê
 

'


Ê Ê Ê
Ê


Ê Ê Ê Ê
 Ê
Ê Ê ÊÊ
 Ê Ê 
1Ê 
Ê 

Ê 
Ê 
Ê Ê 
Ê 
Ê 
Ê 

Ê 

Ê 

Ê Ê Ê 

Ê Ê
Ê
Ê ÊÊ

Ê ÊÊ


1Ê Ê
Ê"7Ê Ê
#
Ê Ê Ê  
Ê 

Ê Ê Ê 
Ê 
Ê Ê  
Ê

Ê Ê
Ê

ÊÊ 
Ê
Ê
 Ê
ÊÊ 
 $"8Ê %Ê


Ê Ê Ê

Ê 
Ê 
Ê Ê Ê 

 Ê
 Ê ÊÊ
Ê 

 

Ê 
Ê 
Ê 
Ê
Ê 
Ê 

Ê Ê


Ê  Ê ÊÊ
Ê;">"Ê Ê
 
  Ê Ê 
Ê 
Ê  Ê Ê 

Ê
Ê 
Ê Ê 
Ê Ê 
Ê  Ê 77Ê Ê Ê 
Ê 

Ê Ê Ê

Ê ÊÊÊ!"8"Ê1Ê
ÊÊ

Ê ÊÊ Ê ÊÊ


Ê Ê 
ÊÊ Ê Ê
   Ê
Ê

Ê 
Ê Ê 
Ê Ê Ê

 Ê 
Ê Ê Ê

Ê 
Ê  Ê :?Ê @ Ê 
Ê 

Ê  Ê Ê

Ê Ê Ê 
Ê  Ê .@7Ê Ê 
 Ê 
Ê 
Ê 
Ê

Ê#
ÊÊ
 ÊÊ+8Ê
Ê 
ÊÊÊ

Ê
Ê Ê."Ê
"""Ê0@ Ê
-  Ê Ê 
Ê Ê

Ê 
Ê Ê
Ê ÊÊ 
Ê
Ê

Ê Ê 
)Ê  Ê Ê Ê
Êüi

 
Ê Ê Ê 
Ê  Ê

Ê  Ê 
Ê


Ê
 Ê 

Ê Ê
Ê  Ê
Ê
Êüi
 
  Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê

 Ê

Ê
Ê 
Ê Ê

Ê 

 

Ê Ê Ê Ê 
Ê 

 
Ê 
Ê 


ÊÊ Ê

 iÊ
'
Ê 

 Ê


Ê Ê Ê 
 
Ê 
Ê
Ê Ê

 Ê Ê Ê Ê 
Ê 
 i Ê 

Ê
 Ê 
Ê Ê
 Ê
ÊÊ
Ê
Ê Ê
Ê
Ê

 & "   î è 

%Ê "

ÊÊÊ(
Ê

ÊÊ ÊÊÊÊ
Ê
Ê
 
Ê 
ÊÊ

 ÊÊ$Ê Ê+"" ABÊ!"Ê % 


Ê ÊÊ Ê$Ê
Ê Ê%Ê 
Ê
Ê
 ÊÊ
 

 Ê Ê
$Ê
Ê

 %Ê


%Ê 
/ 
Ê
ÊÊ
îÊ (
ÊÊÊ
Ê 1
Ê
 Ê$ÊÊ

 
Ê 
%Ê
îÊ (
Ê ÊÊ
Ê
%Ê ) 
ÊÊÊÊÊÊ(Ê Ê Ê 

Ê Ê 

Ê Ô  $ Ê 
Ê
 Ê Ê  
Ê Ê 
%Ê Ê Ê  Ê

Ê 

 Ê 

Ê

Ê
Ê
 Ê Ê Ê 0

ÊÊÊÊÊÊ<
Ê Ê
 ÊÊ 
Ê Ê 
 ÊÊ
Ê Ê

Ê
Ê
Ê

)Ê
ùÊ 
Ê
ÊÊ
ùÊ 

Ê
ÊÊ
ùÊ Ê
Ê Ê
Ê
Ê Ê
ùÊ 
Ê  Ê
 ÊÊ
 Ê Ê Ê

 Ê 
ÊÊ
ùÊ 
Ê ÊÊÊ
ùÊ 
 ÊÊ
ùÊ 
ÊÊ
ùÊ  
Ê
ÊÊ Ê

Ê
ùÊ  ÊÊ
ùÊ 

ÊÊ
Ê 
ÊÊ
ùÊ 
Ê

Ê Ê 
Ê


Ê $
Ê
 Ê  Ê
%ÊÊ

%Ê  


 Ô ÊÊ
VÊ ÔÊ Ê
 ÊÊÊ
 
Ê
ÊÊ Ê Ê

ÊÊÊ

Ê
 ÊC
Ê

ÊÊ 
Ê ÊÊ
 Ê
Ê 
ÊÊ 
ÊÊ
Ê
Ê Ê Ê 
Ê Ê
Ê


ÊÊ 
Ê
Ê 
ÊÊ
Ê 
 Ê
Ê
Ê

Ê
 Ê

ÊÊ
Ê
Ê
Ê 
Ê

Ê$ 
Ê 

 
%Ê Ê
Ê
Ê
 
Ê ÊÊ
VÊ Ô 
Ê

Ê Ê
Ê Ê
ÊÊ ÊÊ
Ê
(
Ê

Ê Ê ÊÊ Ê Ê

 Ê
$6 i  ii %Ê# Ê

 ÊÊ

Ê
Ê 


ÊÊ Ê Ê Ê
Ê


ÊÊ
ÊÊ
Ê Ê
Ê 

Ê
Ê Ê

 

  Ô ÊÊ ÊÊ
Ê
Ê $ %Ê
Ê
 Ê
Ê  
Ê Ê

Ê
VÊ Ô
 Ô ÔÊC
Ê
Ê
Ê Ê
Ê 
Ê Ê Ê

ÊÊ Ê Ê ÊÊ

Ê Ê*Ê
 ÊÊ
Ê
Ê
Ê


Ê Ê
ÊÊ

ÊÊÊ Ê/
Ê

Ê

Ê
Ê 

  ÊÊ
Ê Ê Ê

Ê
ÊÊ Ê# Ê
Ê 
ÊÊ 
Ê Ê
 
Ê 
Ê


Ê 
Ê


Ê

ÊÊ ÊÊ
VÊ Ô
 Ê

Ê Ê Ê
1ÊÊ

Ê

Ê

Ê Ê
Ê Ê
Ê
Ê
Ê 


Ê Ê
VÊ ÊÊ
 

Ê

Ê Ê
Ê Ê
ÊÊ

ÊÊ


 ½ ÔÊ
Ê ÊÊ

Ê
Ê 
Ê
Ê 
ÊÊ Ê
Ê'
Ê
 ÊÊ
Ê 
Ê Ê Ê Ê
Ê 
ÊÊÊ Ê Ê Ê ÊÊ 
Ê Ê


 Ê
Ê

Ê Ê
Ê
 Ê
Ê Ê
Ê
Ê
Ê
Ê Ê 
Ê
Ê Ê 


 Ê 
 Ê
Ê9 Ê Ê

Ê
Ê 
Ê
Ê Ê
Ê<
ÊÊÊ
Ê Ê
ÊÊ
  
 Ê Ê

Ê
Ê ÊÊ
Ê 

ÊÊ
VÊ ÊÊ Ê
Ê ÊÊ 
Ê
Ê
ÊÊ
Ê
Ê  Ê)ÊÊÊD*0$EÊ Ê
 
F%Ê
wÊ *


Ê('Ê

Ê.?"Ê 3+ ÊÊ
 
 
ÊÊ

ÊÊÊ


%Ê Ê Ê Ê
wÊ - ÊÊÊÊ Ê ÊÊ
wÊ * Ê Ê Ê 
Ê Ê
Ê 
Ê
VÊ * 

Ê
 1ÊÊ

Ê 
Ê

 

wÊ 
Ê  
Ê
wÊ Ê 

Ê Ê 
Ê

 Ê-Ê

ÊÊD Ê Ê
ÊÊÊ
Ê

%Ê # Ê
# Ê Ê
Ê
Ê
Ê
îÊ 
Ê Ê
îÊ 
Ê 
 
Ê
wÊ 
  Ê$- %ÊÊ
Ê 
Ê 
Ê

Ê
Ê
Ê
ÊÊ
Ê Ê
wÊ  ÊÊ
wÊ 9 
Ê Ê
Ê 
Ê
 Ê 
Ê Ê Ê Ê
9 Ê 
Ê

Ê Ê Ê ÊÊ Ê Ê ÊÊ


ÊÊ
Ê
wÊ * 
Ê  Ê $*-%Ê Ê

Ê Ê Ê Ê 

 Ê

Ê 
Ê 
Ê 
Ê 
Ê 
 Ê
 Ê Ê Ê

Ê
Ê Ê
wÊ 9
 Ê 
Ê
Ê$9,AÊ
wÊ *


Ê Ê 
Ê Ê 
Ê Ê
 Ê 


Ê Ê


Ê Ê
wÊ (
 

Ê Ê Ê 

Ê Ê
 GÊ 
Ê 

Ê

Ê ÊÊÊ
îÊ 
Ê
Ê ÊÊ
wÊ 

Ê
ÊÊ)Ê'C3
 

G
ÊÊ
$ #3*(-%Ê
wÊ 

Ê 

)Ê
Ê C & Ê A#Ê
" 
îÊ Ê ÊÊ
îÊ 
 Ê
îÊ 


 Ê
îÊ Ê ÊÊ
 Ê 
Ê

%Ê )   ÊÊ


Ê
Ê ÊÊ Ê

Ê
Ê
Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊ( Ê
 ÊÊ Ê
Ê 
Ê Ê 
ÊÊ
Ê
Ê+7Ê
 9

Ê

Ê
Ê
Ê ÊÊ+"!"=ÊÊÊÊ
Ê

ÊÊ ÊÊ
Ê

ÊÊÊÊÊÊÊ( Ê

Ê

ÊÊ ÊÊ 

ÊÊÊ
ÊÊ
Ê ÊÊ 
ÊÊ
%Ê ,
-
Ê

 Ê
Ê

Ê
ÊÊ
 
Ê Ê  ÊÊ
Ê
ÊÊÊ


Ê

Ê 
Ê ÊÊÊ
Ê
 ÊÊÊ Ê
Ê 
Ê

Ê 

Ê
Ê
)Ê
Ê
 
Ê
 
Ê

 

.Ê  
 ÔÊ
Ê

ÊÊ 
Ê
ÊC
Ê ÊÊÊ
Ê
Ê

Ê
 Ê Ê ÊÊ 

ÊÊ
Ê
Ê 

ÊÊ
 Ê Ê
Ê 
 
Ê Ê

Ê
 Ê

 Ê
+Ê  
 ÔÊÊ

 Ô 
 ÔÊDÊ
Ê Ê 
Ê
Ê
  
Ê

 ÊC
ÊÊ Ê Ê
Ê+!Ê ÊÊ
Ê
 

Ê


)Ê Ê
 Ê8ÊÊ?Ê@Ê Ê.""Ê @Ê
/
 Ê"?"":"Ê@Ê Ê 

Ê 
 ÊHÊ/
 Ê
$ ÊGÊ9
G%ÊÊ

ÊÊÊ
Ê 

ÊÊ
Ê 
Ê
 Ê
Ê
Ê Ê
Ê
 

Ê


Ê
Ê

Ê
Ê 1Ê(
 Ê?":"Ê @ÊÊ 
Ê

 ÊÊÊ 
Ê 

ÊÊ
ÊÊ

Ê(
ÊÊ


ÊÊ
 Ê
Ê
 Ê 
Ê Ê
 Ê Ê

Ê.!Ê ÊÊ 
Ê 

Ê(Ê 

Ê 
Ê$ %Ê

Ê 
Ê 
ÊÊ

 Ê Ê 
Ê

Ê
(Ê
 
ÊÊ
Ê
Ê
 ÊÊ
Ê
Ê
Ê Ê


Ê
 
Ê Ê
Ê ÊÊ Ê(

 Ê

Ê
ÊÊÊ
 
Ê

ÊÊ 


Ê

Ê
 

ÊÊ
 

Ê Ê

ÊÊÊ
 Ê


ÊÊ Ê
 Ê
 Ô Ô ÊCÊ
 
Ê 
Ê
Ê
 

* 
Ê

ÊÊÊ 
Ê


Ê
 
Ê
Ê
Ê Ê

 Ê Ê  
Ê# ÊÊÊ

Ê
Ê7"?"Ê Ê
(
 Ê# Ê
Ê


Ê

Ê
Ê."+"Ê @Ê
 Ô  Ê-
Ê

Ê
 
Ê
Ê
 ÊÊ
ÊÊ
 ÊÊÊ Ê ÊÊÊÊ
 

Ê 
 Ê

ÊÊÊ 
ÊÊÊ
ÊÊÊÊÊ
Ê ÊÊÊ 
Ê 

Ê
ÊÊ
 Ô 
 Ê(Ê
Ê
ÊÊ

ÊÊ
 Ê
Ê
Ê

Ê

ÊÊ Ê Ê
Ê
 Ê Ê


 Ê 
ÊÊ 
Ê
 Ê Ê
Ê Ê
Ê 
ÊÊ Ê

ÊÊ
Ê 
Ê
Ê
 ÊÊ
 Ô ÔÊ

Ê
Ê
Ê 

Ê

ÊÊ
 
Ê 
ÊÊ
ÊÊ
Ê
 

Ê Ê

ÊÊ
 Ô 
 ÔÊ
Ê 
Ê
ÊÊ Ê
Ê
 Ê 
Ê
Ê
 
Ê
Ê

ÊÊ
 Ô  Ô Ô Ô  
 Ô 
 
Ô  Ê
Ê 
ÊÊ
Ê  ÊÊ
 Ô   Ô Ê$ Ê

 Ê
Ê

Ê
  Ê
%Ê 
Ê
Ê 
ÊÊ
ÊÊ Ê
 Ô 
 ÔÊ Ê Ê
Ê
Ê
ÊÊ Ê
 
ÊÊ 

,    Ê-
Ê Ê Ê
 
ÊÊ
Ê
 

ÊÊ
Ê 
ÊÊ Ê
ÊÊ
%Ê * 5Ê
îÊ  ÊÊ
îÊ 
 Ê
Ê Ê
îÊ  
Ê
Ê
Ê