Sunteți pe pagina 1din 2

https://lectii-virtuale.ro

https://lectii-virtuale.ro

Curentul electric. Tensiunea electric . Intensitatea curentului electric.

Curentul electric

  • Mi carea ordonat a purt torilor de sarcin electric liberi în interiorul unui material se nume te

curent electric. În interiorul metalelor purt torii de sarcin electric liberi sunt electronii de valen care, datorit interac iunilor dintre atomii ce formeaz re eaua cristalin a metalului, sunt aproape liberi i formeaz un gaz de electroni.

Dac aplic m la capetele unui conductor metalic o diferen de poten ial electric, atunci electronii se

vor mi ca spre cap tul mai pozitiv. Diferen a de poten ial sau tensiunea electric se ob ine cu

ajutorul surselor de tensiune electric care asigur energia necesar mi c rii purt torilor de sarcin

electric i de asemenea închid circuitul. Dac tensiunea este constant în timp, atunci curentul

electric este constant sau continuu.

Circuitul electric

https://lectii-virtuale.ro Curentul electric. Tensiunea electric . Intensitatea curentului electric. Curentul electric Mi carea ordonat a purt

Circuitul electric simplu este format din surs sau generator electric, consumator i fire

conductoare. Adi ional se mai pot ad uga întrerup torul i aparatele de m sur . Sursa de tensiune

electric este caracterizat de tensiunea elctromotoare E i rezisten a intern r. Sursa furnizeaz

energia necesar func ion rii circuitului i constituie circuitul interior. Consumatorul este

caracterizat de rezisten a electric R. Consumatorul transform energia electric în alte forme de

energie i împreun cu conductoarele formeaz circuitul exterior. Conductoarele ideale nu au

rezisten electric i conduc curentul electric între elementele de circuit.

Tensiunea electric

Tensiunea electromotoare reprezint lucrul mecanic necesar unit ii de sarcin electric pentru a parcurge întregul circuit.

Tensiunea electric sau c derea de tensiune pe consumator reprezint lucrul mencanic necesar unit ii de sarcin electric pentru a parcurge circuitul exterior.

Tensiunea intern reprezint lucrul mecanic necesar unit ii de sarcin electric pentru a parcurge circuitul interior.

Tensiunea electric se m soar în Vol i (V) cu voltmetrul ce se leag în circuit în paralel.

https://lectii-virtuale.ro

https://lectii-virtuale.ro

Intensitatea curentului electric

Sensul curentului electric este dat de mi carea sarcinilor pozitive adic invers decât mi carea electronilor.

Intensitatea curentului electric printr-un conductor este egal cu sarcina electric transportat în unitatea de timp printr-o sec iune transversal a conductorului.

https://lectii-virtuale.ro Intensitatea curentului electric Sensul curentului electric este dat de mi carea sarcinilor pozitive adic invers

Intensitatea curentului electric se m soar în Amperi (A) cu ajutorul ampermetrului ce se leag în

serie în circuit.

Densitatea de curent reprezint sarcina electric ce str bate unitatea de arie a sec iunii unui

conductor în unitatea de timp.

https://lectii-virtuale.ro Intensitatea curentului electric Sensul curentului electric este dat de mi carea sarcinilor pozitive adic invers

sau

https://lectii-virtuale.ro Intensitatea curentului electric Sensul curentului electric este dat de mi carea sarcinilor pozitive adic invers