Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL DE MATEMATICA „MICUL GAUSS”

CLASA a IV-a – 2010

I. Să ne jucăm cu cifrele:
a) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
b)  9  7  5  3  1   8  6  4  2  0 
c) 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 =
d)  6  5  4  3  2  1  0 :  7  8  9 =
10 puncte

II. Câte găini, câte oi şi câte vaci are un gospodar ştiind că:
 jumătate din găinile pe care le are ouă zilnic;
 numărul oilor, dacă ar fi încă o dată pe cât este, ar fi cât al
găinilor;
 numărul picioarelor tuturor animalelor este 88;
 gospodarul ia din cuibar 10 ouă zilnic, cât fac găinile sale.
15 puncte

III. Suma a trei numere naturale este 142. Diferenţa dintre al treilea şi al
doilea număr este egală cu primul. Al doilea şi primul, în această ordine, sunt
numere naturale consecutive crescătoare. Aflaţi numerele.
15 puncte

IV. O carte este numerotată începând cu pagina 3 şi terminând cu pagina 128,


care este şi ultima.
Aflaţi:
a) Câte file are cartea în total?
b) Câte numere s-au folosit pentru paginarea ei?
c) Câte cifre s-au folosit în total?
d) Aflaţi suma ultimelor 9 numere folosite.
30 puncte
V. Compuneţi o problemă după expresia:
 65  50  75 : 2 =
Rezolvaţi problema creată.
10 puncte
NOTĂ:
 Toate subiectele trebuie rezolvate pe foaia de concurs; rezolvările trebuie
să fie complete.
 Se acordă 20 de puncte din oficiu.
 Timp de lucru - 2 ore.