Sunteți pe pagina 1din 17

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

3
VASLUI

„ NE JUCĂM , NUMĂRĂM, PE DEGEŢICA O AJUTĂM !”

PROF.ÎNV.PREŞ. LEFTER CRISTINA/ GABRIELA ANTON


GRUPA MARE

1
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Primăvara e stăpână-n toată ţara””
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Magia primăverii”
TEMA ZILEI: „Ne jucăm , numărăm, pe Degeţica o ajutăm !”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE:
 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
DURATA: o zi
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


 Întâlnirea de dimineaţă: „ Bine v-am găsit, dragi bondăraşi!”
 Rutine :“ Prietenul la nevoie se cunoaşte”
– deprinderea de a se ajuta în rezolvarea sarcinilor.
 Tranziţii : „Bună dimineaţa!”- cântec
„Versuri recitative
„Păpădia”- cântec
„ Primăvara”- cântec

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) :


 Artă: ” Personaje din poveste”- pictură;
 Bibliotecă: „Decorăm rochiţa Degeţicăi”- antrenament grafic;
 Joc de masă : „Povestea Degeţica”- puzzle;
 Euritmie: „Valsul florilor” -dans tematic ;
 Joc muzical: ”A venit un fluturaş”
 Vizionare CD,,Peripeţiile Degeţicăi”

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE


ADE: (DŞ+DOS) “NE JUCĂM, NUMĂRĂM,PE DEGEŢICA O AJUTĂM!”
DŞ: Activitate matematică
DOS:Educaţie pentru societate
 joc didactic cu caracter interdisciplinar

FINALITATEA ZILEI:
 Expoziţie cu lucrările realizate de copii pe parcursul întregii zile
 Puzzle „Degeţica”- reconstituire
 Apariţia Degeţicăi dintr-o floare pentru a ne
destinde cu cântecul şi glasul ei.

2
I. ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

SALUTUL: La intrarea în grupă copiii extrag câte un ecuson ( flori roşii ,galbene, albastre) şi şi-l
aşează în piept.După servirea micului dejun copiii se reunesc în semicerc spunând:
Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
În semicerc ne adunăm
Şi frumos ne salutăm.

Cântăm împreună” Bună dimineaţa”:


Ursuleţii s-au trezit, bună dimineaţa!
Iepuraşii s-au trezit, bună dimneaţa!
Fluturaşii s-au trezit, bună dimineaţa!
Şi copiii s-au trezit, bună dimneaţa!
PREZENŢA:
„ După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii i-am întâlnit,
Cine oare n-a venit?

CALENDARUL NATURII: Se lucrează la panou:


* În ce anotimp suntem?
* Ce zi este astăzi?
* Cum este vremea?
* Ce ne aduce primăvara?

II. ACTIVITATEA DE GRUP :


Copiii vor desfăşura un joc intitulat „Dacă ai fi un personaj din poveste, cine ai fi….?”
copiii îşi aleg un personaj din poveste, argumentând alegerea făcută folosind „Microfonul fermecat”
copiii vor spune câte o însuşire a personajului numit.

II. NOUTATEA ZILEI:


La centrul tematic - măsuţa floare ,vom descoperi surpriza zilei un puzzle.

MESAJUL ZILEI:
,,Suntem veseli ne jucăm / nu e greu să numărăm:
/ dar noi vrem să rezolvăm / pe Degeţica o ajutăm !
Educatoarea le explică copiilor că vor avea de rezolvat mai multe sarcini pentru a reuşi şă
reconstituie acest puzzle şi şă recunoască personajul din imagine.

RUTINE : “Prietenul la nevoie se cunoaşte” – deprinderea de a se ajuta în realizarea sarcinilor.


Activitatea se realizează pe centre de interes (copiii aleg flori colorate – roşu, galben, albastru,
– fiecare copil se îndreaptă spre centrul de interes care este marcat cu aceeaşi culoare ca cea a florii
sale). Copiii împărţiti în echipe se vor îndrepta la măsuţa corespunzătoare florii pe care au ales-o
cu ajutorul versurilor rostite :
TRANZIŢIE:
Aţi ales câte o floare,
Vă grupaţi după culoare.
Măsuţa o căutaţi
Şi acolo v-asezaţi!
Şi de lucru vă apucaţi !

3
Se prezintă sarcinile de lucru de la fiecare centru. Copiii vor lucra independent sau pe grupe;
vor picta personaje din poveste, vor reconstitui imaginilor din povestea Degeţica şi vor decora cât
mai corect cu exerciţii grafice rochiţa Degeţicăi. Prin metoda ,,Veniţi, povestiţi, aplaudaţi!”se
realizează evaluarea activităţilor pe centre şi vor întoarce câte o piesă de puzzle în ordinea
descrescătoare a cifrelor aflate pe acestea .
Tranziţie:
Bucuroşi că bine am lucrat,/ Acum frumos ne ridicăm/ Şi rândul îl formăm / Unul după altul
/ În rând ne aşezăm,/ Unul după altul / Omida imităm.

În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (ADE) copiii vor juca jocul didactic ,,Ne
jucăm , numărăm, pe Degeţica o ajutăm!” unde vor trebui să numere crescător /descrescător,să
aşeze cifrele în ordine numerică, să plaseze siluete cu personaje din poveste la cifra corespunzătoare
respectând numeralul ordinal, să recunoască personajele pozitive şi negative din poveste, să
ordoneze imaginile în ordine de la cea mai mică la cea mai mare, să folosescă tehnica de îndoire a
hărtiei pentru a realiza broscuţele, să lipească atâţia solzi pe peşti cât indică cifra, să asambleze
petalele florilor şi să lipească cifra corespunzătoare, să realizeze Diagrama Venn pentru povestea
Degeţica”, să se grupeze în funcţie de însemnul primit pentru desfăşurarea metodei „Expunerea
povestirii”.

Prin tranziţia : „Primăvara”- copiii intră în sala de grupă şi vor avea parte de o surpriză.
Degeţica va apărea dintr-o floare, ne va încânta cu glasul ei melodios, oferindule în dar aripioare de
fluturaşi cu ajutorul cărora se vor costuma şi vor desfăşura jocul muzical”A venit un fluturaş” apoi
vor dansa Valsul florilor.
La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii concluzionând:
Degeţica este foarte bucuroasă că aţi reuşit să reconstituiţi imaginea rezolvând sarcinile,
afirmând că sunteţi prietenii ei.I-am demonstrat prin activitatea de astăzi că recunoaştem
personajele din poveste, ştim să numărăm în limitele 1-10, să decupăm, să îndoim ,să lipim ,să
asamblăm, să repovestim aşa că într-adevăr...
,,Suntem veseli ne jucăm / nu e greu să numărăm: / dar noi vrem să rezolvăm/ pe
Degeţica o ajutăm !
Copiii primesc medalioane cu personajul preferat ” Degeţica”

4
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Primăvara e stăpână-n toată ţara””
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Magia primăverii”
TEMA ZILEI: „Ne jucăm , numărăm, pe Degeţica o ajutăm !”
FORMA DE REALIZARE: Activităţi pe centre de interes
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştinţelor despre povestea “Degeţica”; dezvoltarea
operaţiilor gândirii; consolidarea deprinderii de a lucra în echipă.
1. BIBLIOTECĂ:
Tema activităţii: „DECORĂM ROCHIŢA DEGEŢICĂI”
Mijloc de realizare: antrenament grafic;
Obiective operaţionale:
O.1. - să decoreze rochiţa;
O.2. - să traseze corect semne grafice: punctul, linia orizontală, verticală
oblică,bucla;
Metode şi procedee: conversatia, demonstraţia, exerciţiul
Forma de organizare: individual.
Material didactic: fişe de lucru, carioci
2. JOC DE MASĂ:
Tema activităţii : PUZZLE „ POVESTEA DEGEŢICA”
Mijloc de realizare: reconstituire de imagini
Obiective operaţionale:
O.3. - Să reconstituie imagini folosind piesele de puzzle ;
O.4. - Să colaboreze cu membrii grupului;
Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Material didactic: puzzle cu imagini din poveste;
Forma de organizare: în grup
Metode si procedeee: explicaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, metoda analitico-sintactică,
exerciţiul, problematizarea, munca în echipă, jocul, ;
Mijloace de învăţământ : puzzle ,panou, carioci,fişe,coli albe, acuarele,pensoane,cartonaşe cu cifre,
cartoane colorate, poliester,.
3. ARTĂ:
Tema activităţii:„PERSONAJE DIN POVESTE”
Mijloc de realizare: pictură;
Obiective operaţionale:
O.5.- Să picteze personaje din poveste;
O.6.- Să combine corect culorile;
O.7.- Să realizeze expoziţia cu lucrări
Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
Forma de organizare: individual.
Material didactic: imagini din poveste, acuarela, pensoane, pahare suport pentru apă, şerveţele;
Material bibliografic :
1.«Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/2010», Editura Arlequin.
2.« Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari », Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 2008

5
3.« Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7
ani » Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,, 2008

Ob. Strategii Didactice


Forma
Secvenţele Mijloace
Conţinutul instructiv-educativ Metode şi de Evaluare
Didactice de
procedee învăţământ
organiz
are
Moment Se asigură condiţiile necesare pentru
organizatoric desfăşurarea optimă a activităţii:
- se aeriseşte sala de grupă; Conversaţia Frontal
-mijloacele de învăţământ sunt
distribuite în fiecare sector.
Captarea şi Se va descoperi surpriza de la Surpriza Banner cu Frontal
orientarea centrul tematic un puzzle cu cifre pe Conversaţia mesajul
atenţiei verso. zilei
copiilor
Anunţarea Se prezintă centrele de interes Conversaţia Frontal
temei şi a deschise şi sunt explicate sarcinile
obiectivelor de lucru, vor fi anunţaţi că vor
întoarce piesele doar dacă vor
rezolva sarcinile.

Dirijarea Copiii aleg flori colorate cu diferite Flori


învăţarii simboluri – roşu, galben, albastru, colorate cu
fiecare copil se îndreaptă spre Explicaţia simboluri Observare
centrul de interes marcat cu roşu, a
Conversaţia sistematic
simbolul de aceiaşi culoare. galben,
ă
albastru;

BIBLIOTECĂ: O.1
„Decorăm rochiţa Degeţicăi” Explicaţia Fişe de
-să decoreze rochiţa Degeţicăi cu O.2 Exerciţiul lucru,
elemente grafice; Carioci Individua
l
Explicaţia
JOC DE MASĂ: O.3 Puzzle
„Puzzle -” Povestea Degeţica” Exerciţiul
Degeţica
-să reconstituie imaginile din O.4
poveste ; Pe grupe

Coli albe, Aprecieri


acuarelă, verbale.
ARTĂ: Observaţia pensoane,
„Personaje din poveste” Jocul
O.5 pahare
6
-să picteze liber personaje din O.6 Explicaţia suport Individua
poveste; pentru apă, l
Exerciţiul şerveţele;
Obţinerea
performanţe Copiii vor lucra pe centre şi vor Exerciţiul
i primi ajutor în caz de nevoie.
Se va urmări ca toţi copiii să Explicaţia Pe Analiza
lucreze corect. Se acordă sprijin grupe, produselo
celor care au nevoie. r
La final se amenajează o expoziţie Panou activităţii
cu lucrările copilor,se analizează pe şi
rând sarcina folosind metoda Conversaţia întoarcer
“Veniţi, povestiţi, aplaudaţi! “Veniţi, ea
Dacă sarcinile au fost rezolvate povestiţi, primelor
corect se vor întoarce piesele de aplaudaţi! trei piese
puzzle respectând ordinea O.7 de puzzle
descrescătoare a cifrelor.

Tranziţie:
Bucuroşi că bine am lucrat,/
Acum frumos ne ridicăm/ Frontal
Şi rândul îl formăm /
Unul după altul /
În rând ne aşezăm,/
Unul după altul /
Omida imităm.

7
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Primăvara e stăpână-n toată ţara””
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Magia primăverii”
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Ne jucăm, numărăm, pe Degeţica o ajutăm!”
DOMENII EXPERIENŢIALE INTEGRATE:
Domeniul ştiinţă ( Activitate matematică)
Domeniul om şi societate (Activitate practică şi elemente de activitate casnică)
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic cu caracter interdisciplinar
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea cunoştinţelor matematice privind însuşirea număratului în
concentrul 1-10; consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la conţinutul poveştii; consolidarea
abilităţilor practice specific vârstei, educarea creativităţii , a gustului estetic;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O.1. -Să ordoneze crescător/descrescător obiectele unei grupe care au aceeaşi formă, dar
dimensiuni diferite (mărime, lăţime), de la cel mai mic la cel mai mare/îngust, lat;
O.2. -Să raporteze numărul la cantitate şi invers asociind cifra corespunzătoare în limitele 1-
10;
O.3. - Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
O.4. - Să recunoască personajele pozitive şi negative din povestea Degeţica ;
O.5. - Să enunţe mesajul fiecărui fragment din poveste;
O.6. - Să folosească corect tehnicile învăţate: tăiere, lipire, îndoire, asamblare;

SARCINA DIDACTICĂ: Identificarea personajelor din poveste pe baza imaginilor; rezolvarea


sarcinilor matematice, valorificarea deprinderilor practice însuşite în completarea tablourilor
inspirate din conţinutul poveştii;

REGULA JOCULUI:
 Copiii sunt împărţiţi în patru echipe , fiecare echipă îşi alege liderul;
 Pentru fiecare răspuns corect echipa primeşte ca recompensă o răndunică şi poate întoarce
o piesă de puzzle în ordinea descrescătoare a cifrelor;
 Răspunde numai copilul numit de educatoare, iar răspunsurile corecte sunt aplaudate;

ELEMENTE DE JOC:
Surpriza - Puzzle cu cifre pe verso;
închiderea şi deschiderea ochilor;
aplauze, mişcarea, versuri, bagheta ,recompense -rândunica;

STRATEGII DIDACTICE:

a)metode şi procedee: expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul,


problematizarea, „Diagrama Venn”, „Expunerea poveştirii”.
b)material didactic: siluete cu personaje din poveşte, 4 tablouri cu imagini din povestea
Degeţica numerotate cu cifre de la 1 la 4 , bagheta fermecată, jetoane cu personaje/imagini de
8
decupat, bucăţi de hârtie verde pătrate pentru îndoire, palete cu cifre, panou pentru Diagrama Venn,
panou pentru expunerea poveştirii, puzzle cu cifre pe verso, recompense ”rândunica;
c)forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.

RESURSE
 umane: educatoarea şi grupa de copii;
 temporale : 45 min.
 Bibliografice:
 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” – 2008
 Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive de
grup” – ghid metodic, editura Arves
 Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008
 Florica Mitu, Stefania Antonovici - „Jocuri didactice integrate pentru învăţământul
preşcolar”- material auxiliar, Editura Humanitas Educational,2005.

9
Ob Strategii didactice

Evenimentul Conţinutul instructiv-educativ Metode Mijloace Forma


didactic şi procedee de de Evaluare
învăţămân organiz
t are
Moment Se pregăteşte sala de grupă şi
organizatori materialul necesar pentru buna
c desfăşurare a activităţii.
Captarea Se continuă convorbire în cadrul Conversaţia Frontal Obsevare
atenţiei întâlnirii de dimineaţă la Baner cu a
momentul Noutatea zilei când Surpriza mesajul sistematic
sunt prezentate pisele de puzzle zilei ă
cu cifre pe verso .
Anunţarea Se propune desfăşurarea jocului Conversaţia Frontal
temei şi :,,Ne jucăm ,numărăm, pe Observare
enunţarea Degeţica o ajutăm!”. a
obiectivelor Pe parcursul desfăşurării jocului sistematic
activităţii vom descoperi multe surprize, ă
voi trebuie să rezolvaţi corect
sarcinile ; să nu vă grăbiti să
răspundeţi, să ascultaţi
răspunsurile celorlalţi colegi
pentru a reuşi să intoareceţi
celelalte piese de puzzle.
Mesajul zilei :
,,Suntem veseli ne jucăm / nu
e greu să numărăm: / dar noi
vrem să rezolvăm / pe Degeţica
o ajutăm
Reactualizar Până la cât am învăţat să Palete cu
ea numărăm? Conversaţia cifre Frontal
cunoştinţelo Cine vrea să numere crescător de Aprecieri
r la1-10? Jetoane cu verbale
Cine vrea să numere O.1 cifre 1-10
descrescător de la 10-1?
Cine recunoaşte cifra 5?
Hai să ordonăm cifrele de la
1 la 10.
Dirijarea Explicarea regulilor de joc: Frontal
învăţării Astăzi vom desfăşura jocul pe Bagheta
mai multe echipe: echipa 1, 2, 3 fermecată
,4, avînd sarcini diferite .
Echipele îşi vor alege liderul, iar Explicaţia
pentru sarcina corect rezolvată
vor primi o rădunică şi vor
întoarce câte o piesă de puzzle. Demonstra
- copilul care va fi ales de ţia
baghetă cu ajutorul versurilor:
10
”1,2,3, hai vino de vrei!” va Aprecieri
rezolva sarcina. verbale
b)Executarea jocului O.2 Surpriză Pe grupe
demonstrativ:
De la fiecare echipă cu ajutorul
baghetei magice va veni un Expunerea Fluturaşi
reprezentant să rezolve sarcinile:
Echipa1:
-să aşeze tot atâţia fluturi cât Aprecieri
arată cifra(7) la tabla magnetică verbale
Echipa2:
-să aşeze tot atâţia fluturi cât Explicaţia
arată cifra(8) la tabla magnetică.
c) Jocul de probă:
Echipa 3: Pe grupe
- să aşeze tot atâţia fluturi cât O.2 Fluturaşi
arată cifra (9) la tabla magnetică
Echipa 4: Exerciţiu
- să aşeze tot atâţia fluturi cât
arată cifra(10) la tabla magnetică
d) Desfăşurarea jocului
După ce copii au înţeles regulile
se execută jocul propriu-zis. Pe
tot parcursul jocului sunt
antrenaţi să răspundă toţi copiii.
Varianta I :
De la fiecare echipă, cu ajutorul Demonstraţi
baghetei magice va fi ales un a Aprecieri
reprezentant să rezolve sarcinile: Siluete cu verbale
- să ordononeze aceste personaje
personajele în ordinea din
cronologică a apariției lor în O.3 poveste
poveste. Piesă de
Se evidenţiază aspectul ordinal puzzle
(al câtelea) se numeşte primul şi
al doilea personaj şi se aşază la Recompe
panou. Pe grupe nsa
Pe a patra piesă de puzzle cu
urmatoarele sarcini:
-să denumească şi să aşeze al
al treilea şi al patrulea personaj; Exerciţiul Panou cu
-să denumească şi să aşeze al cifre
cincilea şi al şaselea personaj;
- să denumească şi să aşeze al
şaptelea şi a optâlea personaj;
- să denumească şi să aşeze al
nouâlea şi al zecelea personaj;
Dacă vor răspunde corect vor
întoarce a patra piesă de puzzle
şi vor primi aplauze. Diagrama Aprecieri
Varianta II – complicarea Venn verbale
jocului
11
Se va aminti copiilor că între
aceste personaje există
asemănări şi deosebiri. Sunt Pe grupe
personaje pozitive și negative. Problematiz
Au de rezolvat următoarele area
sarcini: pe culoarea roşie să Siluete cu
aşeze personajele pozitive, pe personaje
culoarea galbenă pe cele O.4 din
negative, să numere personajele poveste
şi să aşeze cifrele
corespunzătoare numărului de
personaje.
După ce vor aşeza imaginile şi Recompen
cifrele le voi adresa întrebarea: O.4 se
În ce poveste am întâlnit aceste
personaje? Aşezăm pe culoarea
portocaliu personajul principal. Jetoane cu
Fiecare echipă dacă va răspunde cifre 1-10 Piesă de
corect va întoarce a cincea piesă puzzle
de puzzle şi va primi aplauze.
Ca să întoarcem toate piesele de
puzzle mai avem de rezolvat
câteva sarcini, vă rog să vă
aşezaţi la masa cu numărul
ecusonului din piept.
Tranziţie:
1, 2, Să nu facem tărăboi
3, 4 ,5, O să mă asez aici
6, 7 ,8, Am să vă arăt ce pot
9, 10, Nimeni nu mă-ntrece!

Asigurarea Intuirea materialului didactic


retenţiei ,a și explicarea modului de lucru. Explicaţia
tranferului Rând pe rând, voi trece pe la
de fiecare grup în parte şi voi
cunoştinţe şi analiza împreună cu copiii Frontal
obţinerea materialele primite:
performanţe Copiii au de realizat patru Aprecieri
i tablouri cu imagini din poveste verbale
cu sarcini matematice diferite Tabloul 1
care se află în plicuri numerotate Coşuleţ
de la 1 la 4. O.1 cu:
Echipa 1: O.6 lipici,foarf
-să decupeze şi să formeze şirul Exerciţiul ece,imagi
crescător prin lipire, de la cel ni
mai mic la cel mai mare nufăr; nuferi,pătr
-să îndoaie broscuţe utilizînd ate de
pătratul verde; hărtie
-să lipească pe frunza de nufăr verde
tot atâtea broscuţe câte erau în ,ochişori Pe grupe
poveste; Explicaţia
Echipa 2: O.2
12
- să lipescă tot atâţia solzi pe O.6 Tablou 2
peşti cât arată cifra 7, 8, 9 ,10; Exerciţiul Coşuleţ Aprecieri
- completaţi ce le lipseşte cu: lipici, frontale şi
peştilor (codiţa) peştişori individual
Echipa 3: cu e
-să decupeze şi să ordoneze prin cifre,solzi,
lipire păturelele după lăţime, codiţă
- să aşeaze în tablou cifrele O.1 Pe grupe
precizând ordinea acestora O.6 Tabloul 3
utilizând numeralul ordinal. Coşuleţ
Echipa 4: cu: lipici,
- să asambleze petalele pe floare forfecuţ,p
şi să lipească cifra ăturele,cif
corespunzătoare numărului de O.2 Explicaţia re
petale; O.6
- să aşeze în tablou florile în Exerciţiul Tabloul 4
ordine crescătoare a cifrelor ; Coşuleţ
Înainte de începerea lucrului, se cu:
fac exerciţii de încălzire a lipici,forfe
muşchilor mici ai mâinilor: cuţ,petale
Mişcăm degeţelele de
Batem tare palmele flori,cifre
Înainte –înapoi,
Stoarcem refele uşor
Şi la lucru avem spor.“
Efectuarea lucrărilor de către
copii. Aprecieri
Se dă semnalul de începere a Frontal verbale
lucrului.
Voi supraveghea modul în care
copiii îşi realizează lucrările, iar
dacă va fi nevoie voi interveni cu
explicaţii individuale.
În timp ce copii lucrează,
educatoarea îi îndrumă,
stimulându-le încrederea în
forţele proprii şi îi încurajează.
Executarea lucrării de către copii
se va realiza pe un fond muzical Explicaţia
adecvat.
Să puteţi lucra cu spor,
V-am adus fundal sonor Pe grupe
Cântece de primăvară.
Activitatea uşor să pară.
Voi urmări corectitudinea,
acurateţea lucrărilor, cooperarea
între copii.
Când majoritatea copiilor au
terminat, voi semnala încetarea
lucrului.

13
Tranziţie:
V-aţi gândit , v-aţi consultat, Exerciţiu
Şi corect voi aţi lucrat,
Dar timpul a expirat .
Acum să ne ridicăm
Patru rânduri să formăm,
Tablouri să aşezăm!
Asamblarea tablourilor
Liderii fiecărei echipe vor aşeza
tablourile la panou ;
Fiecare echipă dacă au rezolvat
bine vor întoarce o piesă de
puzzle , încât vom reuşi
reconstituirea imaginii şi vor
primi aplauze.

Piese de
Panou puzzle
Recompen
Exerciţiu sa

Feedback-ul Evaluarea lucrării colective : Explicaţia


activităţii Se evidentiază efortul colectiv Frontal
pentru realizarea lucrării
colective. Copiii îşi exprimă
opiniile personale faţă de lucrare O.4 Tablouri Aprecieri
Pe rând câte un lider din fiecare din frontale şi
echipă va raporta ce sarcină au Exerciţiul poveşte individual
avut de îndeplinit . Pe grupe e
Se realizează repovestirea
poveştii,,Degețica’’ pe baza
tablourilor aşezate în ordinea
cronologică a evenimentelor. Expunerea
Se fac aprecieri asupra modului povestirii
în care au lucrat copiii, apreciind
numărul de recompense primite
şi imaginea reconstituită.
TRANZIŢIE

Bucuroşi că bine am lucrat,/


Acum frumos să ne ridicăm/
Şi rândul îl formăm / Aprecieri
Unul după altul / frontale şi
În rând ne aşezăm,/ individual
Unul după altul / e
Omida imităm
Şi o mică pauză luăm.

14
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Primăvara e stăpână-n toată ţara””
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Magia primăverii”
TEMA : ,,A venit un fluturaş „
„Valsul florilor”
“ Peripeţiile Degeţicăi ”- vizionare CD
FORMA DE REALIZARE: joc muzical / euritmie-dans tematic
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de cooperare, spirit de echipă şi far-play; utilizarea
deprinderile înşuşite anterior;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
cognitiv:
O. 1. - să-şi coordoneze mişcările cu ritmul şi textul cântecului;
psiho-motorii:
O.2. - să execute liber mişcări de dans;
socio- afective:
O.3. – să-şi exprime plăcerea faţă de frumuseţea florilor şi a fluturaşilor;
O.4. - să participe activ la programul propus dând dovadă de : iniţiativă, cooperare şi
interes.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE : jocul, conversaţie, exercţiul;
MIJLOACE DIDACTICE : rochite, flori ,aripioare de fluturaş , casetofon, stick, CD
FORME DE ORGANIZARE : în perechi, individual, pe grupuri;

Ob Strategii didactice
Secvenţele
Metode şi Material Forme
Activităţii
procedee didactic de Evaluare
Conţinutul instructiv
organiz
are
Moment Se asigură condiţiile necesare Conversaţia Frontal
organizatoric pentru desfăşurarea optimă a
activităţii:

Captarea Educatoarea iniţiază o discuţie Frontal


atenţiei cu copiii referitoare la activitatea Observare
de astăzi. Conversaţia a
Ce imagine am reconstituit noi Explicaţia Degeţica sistematic
astăzi? în floare ă
Vor avea parte de o surpriză.
Degeţica a venit să-i încânte cu O.3 Aripioare
glasul ei melodios şi să petreacă de
împreună. fluturaş
Anunţarea Copiii împreună cu Degeţica Explicaţia
temei sunt invitaţi la un joc muzical” A
venit un fluturaş”, pe care voi
15
l-aţi mai jucat.
Cu ajutorul aripioarelor aduse de O.4
Degeţica, fiecare băiat va deveni
fluturaş,îşi va alege o crăiasă a
florilor.
După ce şi-au ales crăiasa, o va
invita la dansul tematic”Valsul
florilor”.

Prezentarea Acest joc noi l-am mai jucat dar Exerciţiul Decor
conţinutului trebuie să ne reamintim regulile
şi versurile:
I.A venit un fluturaș Costume
Vesel prin grădină Aripioare
Florile au tresărit de Frontal
Toate ca să-l vadă. O.1 fluturaş
Refren : Sus,sus tot mai sus,
Zboară fluturaşul meu,
Sus,sus tot mai sus,
Fluturaşul meu!
II.Se-așeză curtenitor
Crai al dimineții
Și-și alege dintre flori
Zâna frumuseții!
Refren ………………..
Copiii așezați în cerc reprezintă Demonstraţi Apreciri
florile, care încă nu se treziseră a frontale
dimineața. Copiii stau jos
prefăcandu-se că dorm.Un copil
ales fluturașul zboară atingând
florile , care se trezesc și tresar.
Când se cântă „Se-așeză
curtenitor” fluturașul se oprește Perechi
în fața unei flori făcând o CD
reverență. Fluturașul și floarea player,
aleasă zâna frumuseții dansează Dansul CD,
,în timp ce copiii bat din
palme.Se alege apoi alt fluturaș.
Ca recuzită se folosesc aripioare
de fluturaş. În cadrul jocului ei O.2
au format perechi şi se trece la
dansul tematic”Valsul florilor”.

Obţinerea În finalul jocurilor îi voi felicita Conversaţia


performanţei pe copii pentru spiritul de echipă
şi modul de implicare în joc .
Medalioa
Iată a trecut o zi Frontal Analiza
ne de la
Multe aţi lucrat copiii! produselor
Degeţica
Iar acum ne pregătim activităţii
Recompense să primim!
Se constată imaginea realizată
în urma sarcinilor rezolvate .
16
Se numără recompensele şi se
constată echipa câştigătoare
Degeţica oferă medalioane şi un
CD cu povestea.

La sfârşitul zilei se fac aprecieri


generale asupra desfăşurării Aprecieri
Încheierea
activităţii concluzionând: Conversaţia frontale şi
activităţii
Degeţica este foarte bucuroasă O.4 individual
că aţi reuşit să reconstituiţi e
imaginea rezolvând sarcinile
,afirmând că sunteţi prietenii ei.
I-am demonstrat prin activitatea
de astăzi că recunoaştem
personajele din poveste , ştim să
numărăm în limitele 1-10, să
decupăm, să îndoim ,să lipim ,să
asamblăm, să repovestim aşa că
într-adevăr...

Mesajul zilei:
,,Suntem veseli ne jucăm /
nu e greu să numărăm: / dar
noi vrem să rezolvăm / pe
Degeţica o ajutăm !

17

S-ar putea să vă placă și