Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

o Angajator: Primăria Municipiului Botosani, Județul Botoșani


o Tip angajator: Administratie publica locala, Primarii
o Categoria postului: Funcție publică
o Județ: Botoșani
o Tipul postului: perioada nedeterminata
o Nivelul postului: Functie de executie
o Termen expirare: 30 zile

Primaria Municipiului Botosani, jud. Botosani, organizeaza concurs de


angajare pentru ocuparea pe o perioada nedeterminata a functiei de referent
asistent debutant, vacante, in cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale a
Municipiului Botosani.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind functionarii publici, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare.
Conditiile specifice necesare in vederea inscrierii si participarii la concurs
sunt:
- minimum 1 an de zile vechime in specialitatea studiilor;
- studii de licenta finalizate cu examen in domeniul administratiei
publice, management sau stiinte ingineresti;

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:


1 iunie 2018 – termen limita pentru depunerea dosarelor;
15 iunie 2018 – proba scrisa;
18 iunie 2018 – proba orala si prezentare proiect managerial.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu,


documentele prev. de art. 49 alin. 1) din H. G. nr. 611/2008.
Pentru detalii suplimentare, (inclusiv bibliografia de concurs), va puteti
adresa Secretariatului Primariei Municipiului Botosani sau consultati pagina
oficiala a Primariei.
Publicat astazi, 02.05.2018

Secretar Primarie Primar