Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Studiul individual nr.2


La disciplina: Finanțe
Tema:
 Mecanismul financiar și politica financiară la nivel
macroeconomic.
 Dimensionarea și gestionarea imobilizărilor corporale și activelor
circulante.

A elaborat: Spînu Eugenia


Grupa CON-161
A verificat: Movileanu Elena

Chișinău, 2018
1. Structura financiară a entității SA ,,Franzeluța’’.
Se dă:
Capital propriu – 281 696 273 lei
Datorii pe termen lung – 22 196 610 lei
Datorii pe termen scurt – 70 615 520 lei

Ggl=?
Gtl=?

Rezolvare:

1. Gradul de îndatorare global

Total Datorii 2 Total Datorii


𝐺𝑔𝑙 = ≤ sau ≤2
Total Pasiv 3 Capital Propriu

22 196 610 +70 615 520 2 22 196 610 +70 615 520
𝐺𝑔𝑙 = ≤ sau Ggl = ≤2
374 508 403 3 281 696 273

92 812 130 2 92 812 130


𝐺𝑔𝑙 = ≤ sau Ggl = ≤2
374 508 403 3 281 696 273

2
𝐺𝑔𝑙 = 0,24 ≤ sau Ggl = 0,32 ≤ 2
3

În urma calculelor efectuate pot afirma că entitatea SA ,,Franzeluța” are


capacitatea de a se îndatora, deoarece rezultatele obținute se încadrează în limitele
stabilite.

Total Datorii ≤ 2 × Capitalul Propriu

C. max = 2 × 281 696 273 = 523 392 542 lei

C. efectiv = 523 392 542 - 92 812 130 = 470 580 416 lei

Entitatea analizata are o capacitate maxima de 523 392 542 lei, adica efectiv
poate sa se indatoreze doar cu 470 580 416 lei, deoarece ea deja detine datorii
in marime de 92 812 130 lei.
2. Determinam gradul de indatorare la termen pentru a determina daca entitatea
poate sa se indatoreze pe termen lung.

Capitalul permanent = C. Propriu + DTL

C. permanent = 281 696 273 + 22 196 610 = 303 892 883 lei

DTL 1 DTL
𝐺𝑡𝑙 = ≤ sau ≤1
C. permanent 2 Capital Propriu
22 196 610 1 22 196 610
𝐺𝑡𝑙 = ≤ sau Gtl = ≤1
303 892 883 2 281 696 273

1
𝐺𝑡𝑙 = 0,073 ≤ sau Gtl = 0,078 ≤ 1
2

In urma calculelor pot afirma ca entitatea are capacitatea de a se indatora, deoarece


rezultatele obtinute se incadreaza in limitele stabilite.

3. Determinam cu cât poate sa se indatoreze entitatea.

C. max la termen= C. Propriu = 281 696 273 lei

C. efectiv la termen = C. Propriu – DTL = 281 696 273 − 22 196 610

C. efectiv la termen = 259 499 663 lei

Entitatea are o capacitate maxima de indatorare pe termen lung de 281 696 273 lei,
dar capacitatea efectiva de indatorare pe termen lung a entitatii este de 259 499 663
lei, deoarece ea deja detine DTL de 22 196 610 lei.

Răspuns:

Aceasta entitate poate sa se indatoreze cu 470 580 416 lei din care 259 499 663 lei
pot fi luate pe termen lung, iar restul 211 080 753 leipot fi luate pe termen scurt.
2. Riscurile ce pot apărea în entitate.

Riscul dobânzii, datorită fluctuației cursului hârtiei de


valoare în funcție de modificarea ratei dobânzii pe
piață.

Riscul creditor, va apărea atunci când emitentul


hârtiilor de valoare poate să refuze obligațiunile
contractuale.

Riscuri ce pot Riscul afacerii este mai puțin probabil, deoarece


apărea în produsele entității sunt de o înaltă calitate și sunt sigure
entitatea SA pe piețele de desfacere ale acesteia.
,,Franzeluța''.
Riscul inflației, care se manifestă întotdeauna sub un
anumit pericol. Pentru a se proteja de acest risc,
entitatea încheie contracte pe termen scurt.

Riscul politic, datorită instabilității politice din


Republica Moldova, gradul de îndatorare a entității și
ratingul din țară.

3. Surse de finanțare ale activelor pe care le utilizează entitatea.

Surse de finanțare a activelor circulante:

Fondul de rulment (FR)

Necesarul fondului de rulment (NFR)

Creditele pe termen scurt (CS), dacă


disponibilitățile Bănești (D) nu sunt
suficiente
Surse de finanțare a activelor imobilizate:

Din capitalul Propriu

Din capitalul Permanent

4. Tipuri de stocuri a entității SA ,,Franzeluța’’.

215- Producția în curs


211- Materiale
de execuție

212- Active biologice


216- Produse
circulante

213- OMVSD 217- Mărfuri