Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Tulcea

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială


Centru Multifunctional Sofia

SITUAŢIA

privind programarea concediului de odihnă pe anul 2019

Nr. Nume şi Funcţia Nr. Perioada de efectuat Nr. Perioada de Nr. Perioada de Nr.
crt prenume zile zile efectuat zile efectuat Total
de
zile

1 Bocioagă Psiholog 5 11-15 martie 2019 10 22iulie–02 6 1-8 noiembrie 21


Cătălina august 2019 2019

Întocmit,
Psiholog Bocioagă Cătălina