Sunteți pe pagina 1din 3

✴Până la 15.06.

2018 candidații trebuie să se prezinte la birourile informare-recrutare pentru a primi


adeverința necesară efectuării examinării medicale.
Candidații declarați ”apt” medical vor finaliza dosarele de candidat până la data de 19.07.2018.

PROBE de SELECȚIE: psihologice și fizice


* STUDIILE minime necesare: cel puțin 10 clase absolvite
* VÂRSTA maximă: 50 de ani
* ALTE CONDIȚII SUPLIMENTARE de recrutare sau selecție: în funcție de arma/specialitatea militară –
mai multe detalii veți obține la biroul informare-recrutare: https://goo.gl/XXqVdp.

SELECȚIE
Selecţia sau evaluarea aptitudinală reprezintă acele activităţi concretizate în examinări specifice şi probe
care pot indica dacă şi în ce măsură poţi face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.
Cu alte cuvinte, vom afla dacă ai potenţialul aptitudinal – motivaţional minim necesar pentru profesia
militară.

Toate rezultatele probelor de selecţie au caracter confidenţial.

Selecţia se desfăşoară în una sau două etape, în funcţie de tipul de carieră, arma şi specialitatea militară
pentru care a optat candidatul, astfel:
– selecţia aptitudinală generală, OBLIGATORIE pentru toți candidații – în cadrul centrelor zonale de
selecţie şi orientare;
– selecţia aptitudinală specială (pot participa numai candidații admiși la selecția aptitudinală generală) –
în cadrul structurilor specializate (pentru aviație, marină și armele care necesită deținerea permisului de
conducere auto).

Selecţia aptitudinală generală, comună tuturor candidaţilor, include examinările obligatorii, indiferent de
opţiune.
Pentru a parcurge selecţia aptitudinală generală, trebuie să te prezinţi la centrul zonal de selecţie şi
orientare de care aparţine judeţul în care domiciliezi, la data la care ai fost planificat şi pe care ţi-a
comunicat-o recrutorul.

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu imediat:

A. PROBE PSIHOLOGICE:
– test de aptitudini care evaluează gândirea logică, aptitudinile numerice, verbale (vocabularul), tehnice,
spaţiale (vederea în spaţiu), organizatorice, de învăţare, capacitatea de a lucra contra timp.
– chestionar de personalitate pentru evaluarea maturităţii, responsabilităţii, motivaţiei, capacităţii de
comunicare, în conexiune cu potenţialul de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;
– test situaţional care este o probă de grup, teoretică şi practică, susţinută de candidaţii la profesiile de
ofiţer, maistru militar sau subofiţer, şi care evaluează comportamentul candidatului în condiţii ”reale” de
muncă, în situaţia îndeplinirii unei sarcini concrete, din perspectiva potenţialului de lider, capacităţii de
planificare şi a capacităţii de a lucra în echipă, reacţia la lucrul sub presiune.
B. PROBE FIZICE (testarea capacităţii motrice), care constau în:

– parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente
pe un circuit de 90 m lungime, şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de
bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa), gradul de manifestare a calităţilor motrice combinate, dar
şi existenţa unor calităţi psihice, cum sunt tenacitatea şi curajul;

– probă de rezistenţă pe distanţa de 2000 m (1000 m pentru candidații la liceele militare) ;

1. SĂRITURA ÎN LUNGIME
Lungimea cumulată a celor două sărituri trebuie să fie pentru fete de minimum 3,00 m pentru liceele militare și

3,50 m pentru celelalte candidate,

iar pentru băieți de minimum 3,30 m pentru liceele militare și 3,50 m pentru ceilalți candidați.
2. ARUNCAREA MINGILOR LA ŢINTĂ
De la linia de aruncare, marcată pe sol la o distanţă de 20 de metri de poarta de handbal, se aruncă
patru mingi diferite (oină, handbal, baschet şi volei), prin procedeul azvârlire – cu o singură mână, de
deasupra umărului, ordinea de aruncare fiind aleatorie.
Mingea trebuie să intre în poartă sau să atingă bara, cu condiţia să nu fi atins solul la o distanţă mai mică
de 7 m faţă de linia de aruncare.

3. TRACŢIUNI LA BARĂ FIXĂ (pentru BĂIEȚI)


Se execută 4 tracţiuni pentru liceele militare și 6 tracțiuni pentru celelalte categorii de candidați, din poziţia iniţială “atârnat”, cu braţele întinse,
fără balansarea corpului, bărbia depăşeşte nivelul barei, cu priză la alegere, fără balansarea corpului.
Trebuie executată minimum o tracţiune corectă din cele 4, respectiv minimum 2 tracțiuni corecte din cele 6. Pentru tracțiunile neexecutate se
primesc penalizări la timpul total efectuat.

4. FLOTĂRI (pentru FETE)


Se execută 6 flotări pentru liceele militare și 8 flotări pentru celelalte categorii de candidați, din poziţia iniţială –
sprijin culcat facial, pe ambele braţe, cu sprijin pe palme şi pe vârful picioarelor, corpul, braţele şi
picioarele întinse, umerii deasupra încheieturii mâinilor, privirea înainte. Se execută flexii ale braţelor pe
antebraţe, până ce acestea fac între ele un unghi de 90° . Trebuie executate minimum 2 flotări corecte
din cele 6, respectiv minimum 3 flotări corecte din cele 8. Pentru flotările neexecutate se primesc
penalizări la timpul total efectuat.
5. DEPLASAREA ÎN ECHILIBRU PE BĂNCI DE GIMNASTICĂ
Se execută urcarea pe prima bancă aşezată înclinat, se deplasează în echilibru pe banca orizontală şi se
coboară pe cea de-a treia, aşezată înclinat. Candidatii au dreptul la cel mult 3 repetări.
6. ROSTOGOLIREA ÎNAINTE DIN GHEMUIT ÎN GHEMUIT PE SOL
Din poziţia stând ghemuit, cu palmele pe sol (saltea) şi capul aşezat între braţe, se execută două
rostogoliri consecutive legate, spre înainte, din ghemuit în ghemuit.
7. ESCALADAREA UNUI OBSTACOL (FORMAT DINTR-O LADĂ SAU UN CAL DE GIMNASTICĂ):
Se execută escaladarea obstacolului aşezat transversal, cu înălţimea de aprox. 1,15 m, pe direcţia de
deplasare, printr-un procedeu la alegere. Candidatii au dreptul la cel mult 3 repetări.
8. SĂRITURI ÎN SPAŢII MARCATE PE SOL:
Se execută sărituri de pe loc, de pe ambele picioare şi aterizare pe ambele picioare, în interiorul
pătratelor cu latura de 1 metru, numerotate aleatoriu de la 1 la 9, păstrând ordinea crescătoare a
numerelor.
9. TÂRÂREA PE SUB UN OBSTACOL:
Din poziţia culcat facial, se execută deplasarea târâş pe coate şi genunchi, sub un cadru metalic, pe toată
lungimea acestuia. Obstacolul este lung de 3 m, lat de 1,20 m şi înalt de 0,60 m.
10. RIDICAREA ŞI TRANSPORTUL DE GREUTĂŢI PRINTRE JALOANE:
Se ridică două mingi medicinale de 5 kg din dreptul primului jalon şi se transportă simultan, în alergare,
printre 5 jaloane dispuse la aproximativ 2 metri unul de celălalt, în zigzag. Apoi sunt aruncate la sol după
depăşirea ultimului jalon.
11. ALERGAREA DE VITEZĂ:
Se parcurg 25 de metri prin deplasarea în alergare cu intensitate maximă, până la linia de sosire care
marchează finalul traseului.

C. INTERVIU DE EVALUARE FINALĂ, care vizează capacitatea de exprimare, motivaţia, etc. În timpul
testării, candidaţilor li se recomandă mult calm şi atenţie, pecum şi implicare în rezolvarea sarcinilor.
Procesul de selecţie se încheie cu participarea la interviul de evaluare şi orientare, care vizează
clarificarea unor aspecte constatate de-a lungul parcurgerii probelor de selecţie, motivaţia candidatului
pentru cariera militară, coerenţa şi claritatea exprimării şi depistarea defectelor de vorbire.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat “Admis” sau “Respins”.
Durata selecţiei este de 24 de ore (pentru opţiunile: soldat/gradat profesionist şi elev la colegiul naţional
militar), sau de 48 de ore (pentru opțiunile ofiţer, maistru militar sau subofiţer).

În funcţie de rezultatele obţinute la probele psihologice şi fizice, dacă nu au ai atins baremele minime
necesare, poţi solicita orientarea spre o altă categorie de personal militar, în funcţie de rezultatele
obţinute. Pentru aceasta, vei fi CONSILIAT şi ORIENTAT în funcţie de opţiuni, aptitudini şi oferta
profesională existentă.