Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

1. Numeste elementele portului popular și creează motivele tradiționale ale acestuia.

2. Realizează o poezie pe ce temă dorești pornind, pe vertical, de la cuvântul patriotism.


P
A
T
R
I
O
T
I
S
M
INREH DANAOC

(inventatorul mototrului cu reacție)

NEALCIO PSECUUAL ETRAEHCP PEORAUN

(OM DE STIINTA CARE A DESCOPERIT INSULINA) (inventatorul stiloului)

ROMANII SUNT RENUMITI


PENTRU

TRNAIA VIAU
NIADA CNEICOMA
(a construit și a zburat cu un automobil-avion cu
(a obtinut primul 10 la gimnastica)
aripi fixe)

GEHROEHEG LEINDAD

(autorul chipului celebrei statui din Rio de Janeiro)