Sunteți pe pagina 1din 1

Iarna

după Mihail Sadoveanu

► Găseşte cuvinte cu înţeles ► Găseşte cuvinte cu sens


asemănător pentru cuvintele : opus pentru cuvintele:
zăpadă = _________________ mă bucuram - ____________
troienit = ________________ prima - _________________
costişă = _______________ bătrânul - _______________
a chiui = _______________ deal- __________________
a cârmui = _______________ dinainte - _______________
se aşeză = _____________ în spatele - ______________
băieţii = _________________ sus - ___________________

Formuleaza propozitii cu cuvintele din prima Scrie ce face fiecare:


coloana:  Tudoriţă - ________________________
_______________________________ - _______________________
_______________________________ ___________________________
- _______________________
_______________________________
___________________________
_______________________________ - _______________________
_______________________________  Moş Irimia - _____________________
_______________________________ __________________________
_______________________________  Vasile - __________________________
_______________________ - __________________________

Scrie însuşiri pentru: Desparte în silabe:


iarnă - ___________ îngheţat - ___________
pârâu- ___________ fulgerător- __________
Găseşte expresii frumoase în text:
- ___________ chiuiau- ____________
- ________________________
- ________________________
- ________________________
- ________________________
- ________________________
- ________________________
- ________________________