Sunteți pe pagina 1din 4

Floare albastră

Şi de-a soarelui căldură


- Iar te-ai cufundat în stele Voi fi roşie ca mărul,
Şi în nori şi-n ceruri nalte? Mi-oi desface de-aur părul,
De nu m-ai uita încalte, Să-ţi astup cu dânsul gura.
Sufletul vieţii mele.
De mi-i da o sărutare,
În zadar râuri în soare Nime-n lume n-a s-o ştie,
Grămădeşti-n a ta gândire Căci va fi sub pălărie -
Şi câmpiile asire Ş-apoi cine treabă are!
Şi întunecata mare;
Când prin crengi s-a fi ivit
Piramidele-nvechite Luna-n noaptea cea de vară,
Urcă-n cer vârful lor mare - Mi-i ţinea de subsuoară,
Nu căta în depărtare Te-oi ţinea de după gât.
Fericirea ta, iubite!
Pe cărare-n bolţi de frunze,
Astfel zise mititica, Apucând spre sat în vale,
Dulce netezindu-mi părul. Ne-om da sărutări pe cale,
Ah! ea spuse adevărul; Dulci ca florile ascunse.
Eu am râs, n-am zis nimica.
Şi sosind l-al porţii prag,
- Hai în codrul cu verdeaţă, Vom vorbi-n întunecime:
Und-izvoare plâng în vale, Grija noastră n-aib-o nime,
Stânca stă să se prăvale Cui ce-i pasă că-mi eşti drag?
În prăpastia măreaţă.
Înc-o gură - şi dispare...
Acolo-n ochi de pădure, Ca un stâlp eu stam în lună!
Lângă balta cea senină Ce frumoasă, ce nebună
Şi sub trestia cea lină E albastra-mi, dulce floare!
Vom şedea în foi de mure.
..............
Şi mi-i spune-atunci poveşti
Şi minciuni cu-a ta guriţă, Şi te-ai dus, dulce minune,
Eu pe-un fir de romaniţă Ş-a murit iubirea noastră -
Voi cerca de mă iubeşti. Floare-albastră! floare-albastră!...
Totuşi este trist în lume!

1
Freamăt de codru Am răspuns: - Pădure dragă,
Ea nu vine, nu mai vine!
Tresărind scânteie lacul Singuri, voi, stejari, rămâneţi
Şi se leagănă sub soare; De visaţi la ochii vineţi,
Eu, privindu-l din pădure, Ce luciră pentru mine
Las aleanul să mă fure Vara-ntreagă.
Şi ascult de la răcoare
Pitpalacul. Ce frumos era în crânguri,
Când cu ea m-am prins tovarăş!
Din izvoare şi din gârle O poveste încântată
Apa sună somnoroasă; Care azi e-ntunecată...
Unde soarele pătrunde De-unde eşti revino iarăşi,
Printre ramuri a ei unde, Să fim singuri!
Ea în valuri sperioase
Se azvârle.

Cucul cântă, mierle, presuri -


Cine ştie să le-asculte? Lacul
Ale păsărilor neamuri
Ciripesc pitite-n ramuri Lacul codrilor albastru
Şi vorbesc cu-atât de multe Nuferi galbeni îl încarcă;
Înţelesuri. Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.
Cucu-ntreabă: - Unde-i sora
Viselor noastre de vară? Şi eu trec de-a lung de maluri,
Mlădioasă şi iubită, Parc-ascult şi parc-aştept
Cu privirea ostenită, Ea din trestii să răsară
Ca o zână să răsară Şi să-mi cadă lin pe piept;
Tuturora.
Să sărim în luntrea mică,
Teiul vechi un ram întins-a, Îngânaţi de glas de ape,
Ea să poată să-l îndoaie, Şi să scap din mână cârma,
Ramul tânăr vânt să-şi deie Şi lopeţile să-mi scape;
Şi de braţe-n sus s-o ieie,
Iară florile să ploaie Să plutim cuprinşi de farmec
Peste dânsa. Sub lumina blândei lune -
Vântu-n trestii lin foşnească,
Se întreabă trist izvorul: Unduioasa apă sune!
- Unde mi-i crăiasa oare?
Părul moale despletindu-şi, Dar nu vine... Singuratic
Faţa-n apa mea privindu-şi În zadar suspin şi sufăr
Să m-atingă visătoare Lângă lacul cel albastru
Cu piciorul? Încărcat cu flori de nufăr.

2
Somnoroase păsărele La mijloc de codru

Somnoroase păsărele La mijloc de codru des


Pe la cuiburi se adună, Toate pasarile ies,
Se ascund în rămurele - Din huceag de alunis,
Noapte bună! La voiosul luminis,
Luminis de langa balta,
Doar izvoarele suspină, Care-n trestia inalta
Pe când codrul negru tace; Leganandu-se din unde,
Dorm şi florile-n grădină - In adancu-i se patrunde
Dormi în pace! Si de luna si de soare
Si de pasari calatoare,
Trece lebăda pe ape Si de luna si de stele
Între trestii să se culce - Si de zbor de randunele
Fie-ţi îngerii aproape, Si de chipul dragei mele
Somnul dulce!

Peste-a nopţii feerie


Se ridică mândra lună,
Totu-i vis şi armonie -
Noapte bună!

3
Revedere
- Codrule, codruţule,
Ce mai faci, drăguţule,
Că de când nu ne-am văzut
Multă vreme au trecut
Şi de când m-am depărtat,
Multă lume am umblat.

- Ia, eu fac ce fac de mult,


Iarna viscolu-l ascult,
Crengile-mi rupându-le,
Apele-astupându-le,
Troienind cărările
Şi gonind cântările;
Şi mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult
Pe cărarea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Umplându-şi cofeile,
Mi-o cântă femeile.

- Codrule cu râuri line,


Vreme trece, vreme vine,
Tu din tânăr precum eşti
Tot mereu întinereşti.

- Ce mi-i vremea, când de veacuri


Stele-mi scânteie pe lacuri,
Că de-i vremea rea sau bună,
Vântu-mi bate, frunza-mi sună;
Şi de-i vremea bună, rea,
Mie-mi curge Dunărea.
Numai omu-i schimbător,
Pe pământ rătăcitor,
Iar noi locului ne ţinem,
Cum am fost aşa rămânem:
Marea şi cu râurile,
Lumea cu pustiurile,
Luna şi cu soarele,
Codrul cu izvoarele.

S-ar putea să vă placă și